Działalność gospodarcza ZUS

Działalność gospodarcza ZUS
Prowadząc działalność gospodarczą należy zorientować się, czy jest się zobowiązanym do płacenia składek ZUS. Sprawdź, w jakich przypadkach składki ZUS są dobrowolne, kiedy trzeba je warunkowo płacić, a kiedy rodzaj działalności w ogóle tego nie wymaga. Podpowiemy także, jak świadczenia ZUS wpływają na wysokość emerytury przedsiębiorców prowadzących własną działalność. Poznaj te wszystkie informacje, bowiem zagadnienie działalność gospodarcza ZUS jest niezwykle rozległe.

ZUS działalność gospodarcza

Każda osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności, powinna zgłosić ten fakt do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W tym celu składa wniosek, który później przesyłany jest do ZUS. Na podstawie dostarczonych danych, ZUS zgłasza przedsiębiorcę do opłacania odpowiednich składek.

ZUS działalność gospodarcza rodzi także pewne zobowiązania – otóż przedsiębiorca musi samodzielnie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego oraz do ubezpieczeń społecznych. Tej formalności powinien dokonać w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Wpłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem większości osób prowadzących firmę. W przypadku unikania tego obowiązku, można narazić się na sankcje, takie jak: dodatkowe opłaty, naliczanie odsetek, karę grzywny, sprawę sądową lub wpis do Rejestru Dłużników. 

Zagadnienie „działalność gospodarcza ZUS” reguluje także to, jakie składki ZUS należy opłacać:

  • ubezpieczenia społeczne – w przypadku ubezpieczenia społecznego w 2019 roku minimalna stawka składek dla osób, które rozpoczynają swoją działalność to 675 zł (czyli 30% z 2250 zł – minimalnego wynagrodzenia). Wobec tego składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszą 19,52%, czyli 131,76 zł, a ubezpieczenie rentowe 8%, czyli 54 zł. Ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalane dla każdego z płatników (zazwyczaj od 0,60% do 3,30%), a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i wynosi 2,45%, czyli 16,54 zł;
  • ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku tego ubezpieczenia podstawa wymiaru składki nie może być mniejsza niż 75% wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku;
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Początkujący przedsiębiorca, który opłaca składki, nie musi płacić za Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek za ubezpieczenie rentowe i emerytalne nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (2250 zł w 2019 roku). Podobnie przedsiębiorcy, którzy ukończyli 55 lat (w przypadku kobiet) raz 60 lat (w przypadku mężczyzn), również nie muszą płacić składek na Fundusz Pracy.

Termin płatności ZUS działalność gospodarcza

Wszystkie osoby fizyczne, które indywidualnie opłacają swoje składki, muszą się rozliczyć do 10. dnia każdego miesiąca. Jeżeli jednak przedsiębiorca ubezpiecza także inne osoby, np. współpracowników, zleceniobiorców lub pracowników – wtedy musi opłacić składkę ZUS do 15. dnia każdego miesiąca. Trzecim terminem płatności ZUS działalność gospodarcza jest data do 5. dnia następnego miesiąca i dotyczy ona jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych. Jeśli zdarzy się tak, że termin obowiązujący płatnika przypadnie w weekend lub święto wolne od pracy, wówczas terminem płatności będzie kolejny dzień roboczy przypadający po tym dniu wolnym.

To Cię powinno też zainteresować: Centralna ewidencja działalności gospodarczej

ZUS chorobowe działalność gospodarcza

Każda z osób prowadzących działalność gospodarczą ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego od ZUSu, jeżeli przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest jednak jeden ważny warunek – aby otrzymać taki zasiłek, należy w terminie uiszczać dobrowolną składkę chorobową, która wynosi 2,45% z kwoty wymiaru. Zasiłek chorobowy należy się osobie prowadzącej działalność gospodarczą, a także osobie współpracującej przy prowadzeniu takiej działalności, będącej czasowo niezdolną do pracy z powodu choroby. Taka niezdolność musi zostać potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza na druku ZUS ZLA. Ponadto, może zdarzyć się sytuacja, gdy za czas choroby nie powstanie obowiązek opłacania żadnych składek – nastąpi to przy 12 dniach choroby w miesiącu.

Działalność gospodarcza bez ZUS

W obecnych przepisach istnieją dwie możliwości, podczas których przedsiębiorca nie musi opłacać ZUSu.

Pierwsza z nich to działalność nierejestrowana, czyli:

  • taka, z której przychód nie przekracza każdego miesiąca 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli obecnie taki przychód miesięczny może wynosić maksymalnie 1050 zł),
  • taka, która w czasie ostatnich 60 miesięcy nie podejmowała działalności gospodarczej na szerszą skalę.

Podczas prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (społecznych, jak i zdrowotnych). Taka działalność nie musi być bowiem rejestrowana w CEIDG. Dlatego też jednocześnie taki przedsiębiorca nie jest rejestrowany również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejną z możliwości jest ulga na start. Jeszcze niedawno każdy przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność, musiał opłacać wszystkie składki od początku, nawet jeśli firma nie przynosiła żadnych przychodów. Dlatego też prawodawcy postanowili wyjść na przeciw i wprowadzić ulgę na pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności. Taka ulga jest dobrowolna. W związku z tym przedsiębiorca nie musi opłacać składek przez ten czas, ale jeżeli wykazuje taką chęć – może. Należy bowiem pamiętać, że w czasie 6-miesięcznej ulgi na start, nie będzie on podlegał wszelkiego rodzaju ubezpieczeniom.

Emerytura a działalność gospodarcza składki ZUS

Działalność gospodarczą może także prowadzić osoba, która jest na emeryturze. Jeżeli spełni odpowiednie warunki, może być również zwolniona z obowiązku płacenia składki zdrowotnej. Wobec tego, że składki rentowe i emerytalne są dobrowolne, może nastąpić sytuacja, w której przedsiębiorca nie będzie płacił za składki ZUS z działalności. Emeryt, prowadzący działalność gospodarczą, jest zwolniony z obowiązkowej składki zdrowotnej, jeżeli:

  • świadczenie emerytalne nie jest wyższe niż minimalne, miesięczne wynagrodzenie,
  • przychody z działalności nie są wyższe niż 50% najniższej emerytury,
  • (lub) działalność jest rozliczana na podstawie karty podatkowej.

Warto także pamiętać, że emeryt, który jest przedsiębiorcą, nie ma prawa do ubezpieczenia chorobowego, dlatego też nie opłaca składki chorobowej.

Działalność gospodarcza a emerytura

Własna działalność gospodarcza to coraz częstsze rozwiązanie. Tacy przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o indywidualnym odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno za siebie, jak i za ewentualnych pracowników. To w jakiej wysokości składki płacimy, będzie miało później wpływ, między innymi, na wysokość naszej emerytury. Należy jednak pamiętać, że minimalna emerytura (obecnie 1000 zł), będzie przyznana po przepracowaniu odpowiedniego stażu pracy oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

Osoby prowadzące działalność, które chcą zwiększyć kwotę świadczenia emerytalnego, otrzymywanego w przyszłości, nie powinny opłacać wyłącznie minimalnych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Najlepszym wyborem będzie odprowadzanie comiesięcznych składek, odpowiadającym rzeczywistym dochodom. Kolejną możliwością jest także wykorzystanie indywidualnych sposobów oszczędzania, np. Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Początkujący przedsiębiorca jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami związanymi ze składkami ZUS. Warto pamiętać, że ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i wypadkowe są obowiązkowe. W przypadku działalności nierejestrowanej lub 6-miesięcznej ulgi na start, nie trzeba płacić składek. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie posiadając ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego, tracimy zabezpieczenie na przyszłość, a ewentualne problemy zdrowotne mogą wiązać się z wysokimi kosztami leczenia.

Oceń ten wpis
Działalność gospodarcza ZUS
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

emeryt 65
2020-01-09, 05:53
Jestem na emeryturze. Chcę działać w pewnej dziedzinie...czy jak zgłoszę fakt, że chcę prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk może będzie jakiś po roku to nic nikomu nie płacę??? Przecież z emerytury biorą mi podatek i zdrowotne??
Będę miał ZERO zysku przez rok, czyli nic nie płacę????. Rozumiem, gdybym zarobił np. 800 złotych raz za kiedy- to zapłacę z tego tylko podatek do US? Jak się mylę i ktoś to przeczyta- niech odpisze, czy mama rację?????
Pingwin
2019-12-12, 09:52
zus trzeba jednorazowo załatwić i generalnie to wszystko jest. Nie ma żadnej filozofii w tym zakresie. To bardzo prosta sprawa w obecnych czasach załątwiać to i us.
Zefir
2019-05-28, 13:34
Trzeba mieć porządek w papierach i wtedy wszystko będzie ok. ZUs jest bardzo ważny i nie wolno przesadzać w aspekcie płatności składek i tak podobnie. Tak to wszystko wygląda.
Jagna
2019-05-17, 16:07
Nie wiedziałam, że może być "działalność gospodarcza bez ZUS".
Kornelia
2019-05-07, 09:53
Na przykład pracownicy pracujący w fabryce i otrzymujący wynagrodzenie wykonują działalność gospodarczą. Ich pracodawcy są również aktywni ekonomicznie, ponieważ płacą pracownikom i produkują i sprzedają towary. ZUS na poczatku jest promocyjny na 2 lata.
Kinga
2019-04-15, 14:46
Do 10 zawsze płace składki, jednak przyznam że czasami znajdzie się jakaś zwłoka no ale generalnie mało kiedy długo coś im zalegam. ZUS też stronkę poprawił dla userów.
Juka
2019-03-30, 15:34
ZUS ma dość dobrą stronkę własną i usprawnienia po zalogowaniu się na własne konto. Można tam uzyskać bardzo wiele przydatnych dla osoby prowadzącej działalność rzeczy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.