Własna firma

Czy firma musi być podatnikiem VAT?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

4 komentarze
Czy firma musi być podatnikiem VAT?
Podczas rejestrowania działalności gospodarczej nowi przedsiębiorcy muszą podjąć wiele ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy rejestracji jako podatnik VAT. Czy firma musi być podatnikiem VAT? Co na ten temat mówią obowiązujące przepisy polskiego prawa?

Zobacz też: Co można odliczyć od podatku w firmie? 10 pomysłów na koszty firmowe 

Kiedy firma musi być podatnikiem VAT?

Definicja pojęcia płatnika oraz podatnika VAT znajduje się w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Płatnikiem VAT jest każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej, która musi obliczać oraz pobierać zaliczki na podatek, a później wpłacać je do urzędu skarbowego. 

Z kolei art. 7 tego aktu prawnego mówi, że podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która ma obowiązek podatkowy. 

Kiedy firma musi być podatnikiem VAT? Obowiązek zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT już na starcie dotyczy firm sprzedających określone towary czy świadczących wybrane usługi, np.: 

 • sprzedają towary wskazane w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie)
 • sprzedają towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (nie dotyczy energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe),
 • sprzedaż komputerów, części samochodowych i motocyklowych,
 • oferują usługi prawnicze, 
 • oferują usługi doradcze (za wyjątkiem doradztwa rolniczego),
 • oferują usługi jubilerskie,
 • oferują usługi w zakresie ściągania długów.

Obowiązek bycia podatnikiem VAT dotyczy także firm, które nie posiadają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej polskiej. Szczegółowe informacje na temat tego, jakiego rodzaju sprzedaż kwalifikuje przedsiębiorcę do obowiązku rejestracji jako podatnik VAT są wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku VAT.

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT powstaje także, gdy roczne przychody firmy (wartość sprzedaży bez odjęcia kosztów) będą wyższe niż 200 000 złotych. W przypadku, gdy firma rozpoczyna działalność w trakcie roku kalendarzowego, kwotę oblicza się w sposób proporcjonalny do pozostałej części roku. 

Video

Szukasz pracy?

Specjalista ds. wsparcia administracyjnego

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Jawor
Dodana

Specjalista ds. wsparcia administracyjnego

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Legnica
Dodana

Operator kabiny lakierniczej

ALUPROF S.A.

 • Złotów
Dodana

Magazynier - operator wózka widłowego

LAMINTEX sp. z o.o.

 • Nowy Sącz
Dodana

Wykładanie towaru w sklepie kosmetycznym Kalwaria Zebrzydowska

Work&Profit sp. z o.o.

 • Kalwaria Zebrzydowska
Dodana

Kiedy można, ale nie trzeba rejestrować się jako podatnik VAT?

Brak obowiązku rejestracji jako podatnik VAT dotyczy:

 • przedsiębiorców rozpoczynających działalność, którzy wiedzą, że nie przekroczą progu 200 000 zł, 
 • przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku wykazali przychody z tytułu sprzedaży nie przekraczające limitu 200 000 zł,
 • przedsiębiorców wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT (są wymienione w art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT).

Czy warto być płatnikiem podatku VAT - kiedy się to opłaca?

W jakich sytuacjach bycie płatnikiem podatku VAT jest dobrym rozwiązaniem - nawet jeżeli prawo nie nakłada na nas takiego obowiązku? Przede wszystkim wtedy, gdy klientami naszej firmy są przedsiębiorcy będący płatnikami VAT. Dzięki temu będą mogli zmniejszyć płacony przez siebie VAT o kwotę podatku na fakturze wystawionej przez naszą firmę. 

Płatnikiem podatku VAT warto być także wtedy, gdy zakładamy, że nasza firma osiągnie w najbliższych latach rynkowy sukces, a co za tym idzie - jej przychody będą znacznie wyższe niż wspomniane wcześniej 200 000 złotych. Dzięki takiej decyzji będziemy mieli możliwość odliczenia z VAT-u kosztów, które ponieśliśmy na początku istnienia firmy. W przeciwnym razie, wszystkie koszty będziemy ponosić w kwocie brutto. Przypomnijmy: najwyższa stawka podatku VAT wynosi aż 23%, dlatego taka oszczędność - zwłaszcza przy wielotysięcznych transakcjach może być dla firmy sporym zastrzykiem gotówki.

Należy jednak pamiętać że przedsiębiorcy będący płatnikami VAT mają obowiązek wypełniania wielu formalności, takich jak jednolity plik kontrolny.

Video

Jak zarejestrować się w urzędzie jako płatnik VAT?

Aby zarejestrować się jako płatnik VAT, należy złożyć wypełniony wniosek na formularzu VAT-R. Zgodnie z art. 96 ustawy o VAT, zgłoszenie może zostać przesłane:

 • "przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4;
 • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej czynności".

Na formularzu mamy do wyboru jeden z dwóch wariantów:

 • rejestracja jako podatnik czynny,
 • rejestracja jako podatnik zwolniony - taki, który może, ale nie musi składać formularza VAT-R. 

Zgłoszenie VAT-R można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać drogą korespondencyjną bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.

Ile kosztuje rejestracja jako podatnik VAT? Co do zasady jest ona bezpłatna, jednak jeżeli przedsiębiorca zaznaczy w zgłoszeniu, że chce uzyskać potwierdzenie rejestracji, będzie musiał zapłacić opłatę skarbową w wysokości 170 zł. 

Lista obszarów działalności, które są objęte podatkiem VAT

Pełna lista obszarów działalności, które są obowiązkowo objęte podatkiem VAT, znajduje się w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku VAT. Czytamy tam, że obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT dotyczy przedsiębiorców:

"1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

 • energii elektrycznej,
 • wyrobów tytoniowych,
 • samochodów osobowych, innych niż wymienione w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce".

Podsumowanie:
 • Płatnikiem VAT jest każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która musi obliczać oraz pobierać zaliczki na podatek, a później wpłacać je do urzędu skarbowego.
 • Podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która ma obowiązek podatkowy.
 • Obowiązek bycia podatnikiem VAT dotyczy firm sprzedających określone towary czy świadczących wybrane usługi oraz firm, których roczne przychody przekraczają 200 000 złotych.
 • Przedsiębiorcy będący płatnikami VAT mogą odliczyć z VAT-u koszty, co może być sporym zastrzykiem gotówki dla firmy, ale mają obowiązek wypełniania wielu formalności, takich jak jednolity plik kontrolny.

Najczęściej zadawane pytania

Kto musi zarejestrować się jako podatnik VAT?

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT dotyczy przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody wynoszące więcej niż 200 000 zł oraz sprzedający metale szlachetne, budynki, budowle lub ich części, nowe środki transportu czy świadczące usługi prawnicze.

Kto nie musi rejestrować się jako podatnik VAT?

Od obowiązku rejestracji jako podatnik VAT zwolnieni są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, którzy wiedzą, że nie przekroczą progu 200 000 zł przychodu, ci, którzy w poprzednim roku go nie przekroczyli a także właściciele firm zajmujący się sprzedażą towarów wyszczególnionych w art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Amelia

Amelia

Jestem bezrobotny, ale chcę otworzyć własną firmę. Dzięki wiedzy zawartej w artykule jestem w stanie określić, jakie koszty dotyczące działalności firmy będę w stanie odliczyć jako płatnik VAT.
Remek

Remek

Cieszę się, że mój pracodawca jest płatnikiem VAT, dzięki czemu mogę odliczyć koszty zakupu wyposażenia i materiałów niezbędnych do wykonywania mojej pracy. Oszczędzam tym sposobem sporo pieniędzy.
Krycha

Krycha

Zamieszczony artykuł stanowi bardzo dobrą dawkę wiedzy na temat podatku VAT. Dzięki niemu wiele osób będzie mogło uniknąć błędów związanych z rejestracją firmy jako płatnika.
Wanbi

Wanbi

Warto zarejestrować firmę jako płatnika VAT, ponieważ pozwala to na odliczenie kosztów i zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jednakże trzeba pamiętać o ciążących na nas formalnościach, jak np. wypełnienie jednolitego pliku kontrolnego.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka