Działalność gospodarcza

CEIDG: Rejestracja i Wznowienie Działalności Gospodarczej

11 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

8 komentarzy
CEIDG: Rejestracja i Wznowienie Działalności Gospodarczej
Zrozum jak zarejestrować, zawiesić, wznowić działalność gospodarczą i więcej z naszym przewodnikiem po Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to spis zawierający dane każdego z przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski oraz są osobami fizycznymi. Taką ewidencję prowadzi Minister do Spraw Gospodarki na terenie naszego kraju w systemie internetowym od 1 lipca 2011 roku. Spis działa na podstawie prawa swobody działalności gospodarczej.

Główne zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to:

 • stworzenie spisu wszystkich przedsiębiorców w systemie teleinformatycznym;
 • bezpłatna możliwość wglądu do danych zawartych w ewidencji;
 • dystrybucja informacji o przedsiębiorcach, na tyle, na ile umożliwia to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;
 • możliwość ustalenia zmian oraz konkretnego terminu wpisów do CEIDG;
 • większa kontrola nad danymi dotyczącymi osób fizycznych, prowadzących swoją działalność gospodarczą.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną. Wpis zawiera dane, takie jak:

 • termin założenia działalności,
 • nazwa przedsiębiorstwa,
 • zawieszenie działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • likwidacja działalności,
 • zakres działania przedsiębiorcy,
 • posiadane przez przedsiębiorce licencje, koncesje oraz zwolnienia,
 • główna siedziba firmy.

Wpisu można dokonać na trzy sposoby:

 • osobiście – w odpowiedniej gminie należy złożyć wniosek do CEIDG i własnoręcznie go podpisać;
 • listownie – wniosek można przesłać listem poleconym, jeżeli podpis będzie poświadczony notarialnie;
 • przez Internet – wniosek można wypełnić on-line, po zalogowaniu się do systemu CEIDG. Należy wówczas złożyć elektroniczny podpis na dokumencie bądź skorzystać z profilu zaufanego.

W każdym przypadku wpis jest dokonywany bezpłatnie. Działalność gospodarczą można prowadzić od dnia złożenia wniosku w CEIDG. Przedsiębiorca może jednak zaznaczyć we wniosku, że rozpocznie działalność gospodarczą w terminie późniejszym niż dzień wysłania wniosku. Po wpisie do CEIDG każdego przedsiębiorcę można zidentyfikować na podstawie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Osoba wpisana do rejestru CEIDG jest zobowiązana umieszczać numer NIP na wszelkich dokumentach pisemnych, dotyczących swojej działalności.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Szukasz pracy?

Specjalista ds. logistyki – Customer Service (obsługa klienta)

Electrical Components International Sp. z o. o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Praca na produkcji karmy dla zwierząt

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kierownik Magazynu

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Mechanik - monter - Szwecja

Baltix.se sp. z o.o.

 • Szwecja
Dodana

Zależy Ci na dokumencie, który potwierdzi, że jesteś przedsiębiorcą? A może chcesz sprawdzić czy potencjalny wspólnik naprawdę prowadzi firmę? Z pomocą przychodzi wówczas rejestr internetowy CEIDG, gdzie możesz darmowo pobrać dokument poświadczający wpis do rejestru. Wydrukowany dokument na terenie naszego kraju jest jednocześnie zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Taki plik może być zatem potwierdzeniem we wszystkich urzędach oraz bankach.

Jeżeli jednak działasz poza granicami Polski, oprócz zaświadczenia o wpisie z CEIDG, należy również posiadać dodatkowy dokument, tzw. klauzulę apostille. Klauzula ta dowodzi autentyczności podpisu oraz pieczątki na dokumencie. Klauzula apostille jest wydawania przez Ministra Spraw Zagranicznych, a koszt jej stworzenia to 60 zł.

Informacje na temat przedsiębiorców są jawne w internetowym systemie CEIDG. Każdy może sprawdzić, czy konkretna firma figuruje we wpisie. Nie trzeba się wówczas logować do systemu. Wystarczy jedynie skorzystać z wyszukiwarki na stronie CEIDG i wpisać nazwę lub numer NIP firmy. Każdy może również pobrać z tej strony zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Takie zaświadczenie będzie zawierało wszystkie jawne informacje na temat firmy. 

Pamiętaj, że CEIDG to nie tylko miejsce do rejestracji działalności gospodarczej, ale także centrum informacji dla przedsiębiorców, które pomaga w zrozumieniu i zarządzaniu Twoją działalnością gospodarczą.

Numer REGON

Wpis do CEIDG jest równocześnie wnioskiem o wpis do tzw. REGON, czyli krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wszelkie informacje we wniosku o wpis do CEIDG, Urząd Ewidencyjny, w terminie nie później niż 3 dni od daty złożenia wniosku, wysyła do konkretnego Urzędu Skarbowego. 

REGON jest prowadzony przez Urząd Statystyczny. Określa go 9-cyfrowy numer. Gotowy numer REGON, stworzony indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy, jest wysyłany pocztą w ciągu kilku dni. Przedsiębiorstwo może jednak normalnie działać jeszcze przed uzyskaniem numeru.

Swój indywidualny numer REGON muszą uzyskać:

 • osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwa rolne,
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne,
 • jednostki lokalne.

Rejestr REGON stworzono już w 1966 roku i początkowo stanowił tylko 7 cyfr. Później numer wydłużono do 9 cyfr, a wcześniej stworzonym numerom dodawano na początku dwa zera. 9-cyfrowe numery były tworzone według schematu: 2 cyfry – numer przypisany województwu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, 6 cyfr numeru seryjnego oraz 1 cyfra kontrolna.  Niektórym jednostkom organizacyjnym, których siedziba jest umiejscowiona w różnych województwach, przyznaje się wydłużony numer REGON, który zawiera nie 9, a 14 cyfr.

Zarejestruj działalność gospodarczą

Jako pracodawca, zrozumienie procesu rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG jest kluczowe. To pierwszy krok do legalnego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wniosek o wpis do CEIDG jest prosty do wypełnienia, a cały proces jest bezpłatny. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet. Po złożeniu wniosku, przedsiębiorca otrzymuje numer identyfikacji podatkowej NIP, który jest wymagany na wszystkich dokumentach związanych z działalnością gospodarczą.

Punkt informacji dla przedsiębiorcy

Portal CEIDG nie tylko umożliwia rejestrację działalności gospodarczej, ale również służy jako punkt informacji dla przedsiębiorców. Znajdują się tam najnowsze informacje o działalności gospodarczej, w tym informacje o regulacjach prawnych, zmianach w prawie i innych istotnych kwestiach. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą na bieżąco śledzić zmiany, które mogą wpłynąć na ich działalność, co pozwala im na szybkie reagowanie i dostosowywanie się do nowych wymogów.

Koncesje i zezwolenia

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej są regulowane i wymagają specjalnych licencji lub koncesji. Przykładowo, jeśli planujesz prowadzić jednoosobową działalność w obszarze transportu, medycyny czy budownictwa, będziesz musiał uzyskać odpowiednie zezwolenia. Portal CEIDG zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie rodzaje działalności są regulowane i jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać niezbędne licencje i koncesje.

Wznowienie działalności gospodarczej

Jeśli z jakiegoś powodu musiałeś zawiesić działalność gospodarczą, CEIDG umożliwia łatwe wznowienie działalności. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę wpisu, w którym zaznaczysz, że chcesz wznowić działalność. Proces ten jest prosty i szybki, co pozwala na szybkie powrót do prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że wznowienie działalności gospodarczej może wiązać się z koniecznością ponownego uzyskania niektórych licencji i koncesji, więc warto to sprawdzić na portalu CEIDG.

Temat Opis
Rejestracja działalności gospodarczej Wniosek o wpis do CEIDG jest prosty do wypełnienia i całkowicie bezpłatny. Można go złożyć osobiście, listownie lub przez Internet.
Punkt informacji dla przedsiębiorców Portal CEIDG służy jako punkt informacji dla przedsiębiorców, dostarczając najnowsze informacje o działalności gospodarczej, w tym informacje o regulacjach prawnych, zmianach w prawie i innych istotnych kwestiach.
Koncesje i zezwolenia Niektóre rodzaje działalności gospodarczej są regulowane i wymagają specjalnych licencji lub koncesji. Portal CEIDG zawiera szczegółowe informacje na ten temat.
Wznowienie działalności gospodarczej Jeśli musiałeś zawiesić działalność gospodarczą, CEIDG umożliwia łatwe wznowienie działalności. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę wpisu, w którym zaznaczysz, że chcesz wznowić działalność.

Podsumowując, od 1 lipca 2011r. każda osoba fizyczna, która rozpoczyna swoją działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o wpis do CEIDG – udając się osobiście do urzędu gminy lub za pośrednictwem Internetu. Wniosek o wpis jest bezpłatny. Wpis w CEIDG można także pobrać i wydrukować, traktując jako pełnoprawne zaświadczenie o działalności gospodarczej. W ten sposób można także wyszukać i sprawdzić dowolnego przedsiębiorcę.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG, należy wypełnić wniosek o wpis do CEIDG i złożyć go osobiście, listownie lub przez Internet. Proces jest prosty i całkowicie bezpłatny.

Czy CEIDG służy jako punkt informacji dla przedsiębiorców?

Tak, portal CEIDG służy jako punkt informacji dla przedsiębiorców, dostarczając najnowsze informacje o działalności gospodarczej, w tym informacje o regulacjach prawnych, zmianach w prawie i innych istotnych kwestiach.

Czy potrzebuję specjalnych licencji lub koncesji do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej?

Tak, niektóre rodzaje działalności gospodarczej są regulowane i wymagają specjalnych licencji lub koncesji. Portal CEIDG zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

Jak mogę wznowić działalność gospodarczą, jeśli musiałem ją zawiesić?

Jeśli musiałeś zawiesić działalność gospodarczą, CEIDG umożliwia łatwe wznowienie działalności. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę wpisu, w którym zaznaczysz, że chcesz wznowić działalność.

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą bez wpisu do CEIDG?

Nie, wpis do CEIDG jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

8 komentarzy

Patryk

Patryk

Wpisy do tego są czytelne. Zawsze wyszukuję dany podmiot przez tą stronę. Dobrze także, że trafia się na tą stronę po założeniu firmy od razu. Także podmioty jakie już nie działają są widoczne z odpowiednim statusem.
Kasia Jasińska

Kasia Jasińska

Kasia Jasińska
Sandra

Sandra

Ułatwienie jest z tą ewidencją, można bowiem bardzo szybko znaleźć firmy i jej statusy. Tak samo można tutaj dopisać swoje pkd oraz uaktualnić czy usunąć informacje np. przez profil zaufany.
Isabelle

Isabelle

Artykuł bardzo przydatny. Prowadzę działalność gospodarczą od pół roku. Urząd Pracy dał mi 20 000 złotych (bezzwrotnie), abym kupił potrzebne rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej. Myślę, że rozwinę działalność. Na razie zysku nie mam, ale muszę płacić ubezpieczenie.... Wszystkim życzę zysku z prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie jest to łatwe...
Omin1

Omin1

Sprawdzałem jak piszecie i rzeczywiście wszystko tam jest proste i czytelne. Można znaleźć firmy i poczytać porady albo załatwić konkretne rzeczy w związku z firmą.
Cosmo

Cosmo

Ta stronka jest nawet przejrzysta i dość łatwo znajdzie się tutaj o działalności gospodarczej. Wiele jest rzeczy słabych ale ten portal daje na prawdę radę pod tym względem.
gerwazy

gerwazy

Wszystko dobrze zostało opisane. Właśnie tak to wszystko działa. Na temat własnej działalności można wiele znaleźć na dedykowanych stronach na temat firm.
Arek

Arek

To akurat bardzo dobra rzecz jest. Szybko i łatwo można znaleźć przedsiębiorcę. Na stronie dużo informacji, czytelnie, ja zawsze NIP i Regon tam jak potrzbuję wyszukuje. Poradniki i inne teksty też są tam przydatne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka