!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zmiana i utrata pracy

Gdy pracownik nie chce odebrać wypowiedzenia

22 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 26 głosów

26 głosów

4 komentarze

Gdy pracownik nie chce odebrać wypowiedzenia
Zdarza się, że pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia umowy i uchyla się od tego na wszelkie możliwe sposoby. Trzeba jednak wiedzieć, że z pomocą wypowiedzenia pracodawca może rozwiązać każdy stosunek pracy zawarty na czas nieokreślony czy próbny, zaś postępowanie osoby zatrudnionej wcale nie jest tu przeszkodą.

Jednym z możliwych sposobów rozwiązania umowy o pracę jest złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez jedną ze stron. W takiej sytuacji zachowany zostaje okres wypowiedzenia, po którego upływie umowa o pracę rozwiązuje się z mocy prawa. W takiej sytuacji ewentualna odmowa przyjęcia wypowiedzenia zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę nie ma znaczenia prawnego. Można powiedzieć, że strona, która postępuje w ten sposób, sama sobie szkodzi.

Złożenie oświadczenia woli

Z punktu widzenia przepisów prawa istotny jest moment złożenia oświadczenia woli. To następuje w momencie, gdy strona, do której kierowane jest oświadczenie, ma możliwość zapoznania się z jego treścią. Oznacza to, że decydująca dla skuteczności wypowiedzenia jest przede wszystkim możliwość zapoznania się z treścią, nie zaś to, czy adresat rzeczywiście przeczytał dokument. Ważnym elementem jest przy tym to, aby wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło na piśmie.

Gdy umowę wypowiada pracodawca, to musi on pamiętać o kilku kwestiach.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy:

  • nie może on wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika,
  • a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Dodatkowo warto pamiętać, że w ten sposób można rozwiązać umowę o pracę, która zawarta została na czas nieokreślony, na czas próbny i umowę na zastępstwo, a w wyjątkowych sytuacjach także umowę na czas określony.

W jaki sposób dostarczyć wypowiedzenie?

Pracodawca, który jest zainteresowany wypowiedzeniem umowy o pracę, powinien wiedzieć, że dostarczyć wypowiedzenie może zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem operatora pocztowego. W pierwszym przypadku zachowanie osoby, która jest adresatem, nie ma praktycznego znaczenia. Może ona odmówić przyjęcia pisma lub potwierdzenia jego odbioru, ale nie oznacza to, że czynność ta będzie nieskuteczna. Dzieje się tak dlatego, że wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, czyli dochodzi do skutku i to bez względu na zgodę drugiej strony.

Video

Jeżeli pracodawca znajdzie się w sytuacji, w której pracownik odmówi przyjęcia dokumentu, to powinien sporządzić, najlepiej przy świadku, stosowną notatkę. W razie sprawy sądowej z powództwa pracownika będzie mogła ona zostać wykorzystana jako dowód.

Podobnie jest w sytuacji, gdy pracodawca decyduje się wysłać wypowiedzenie za pomocą operatora pocztowego. Taką metodę praktykuje się w sytuacji, gdy pracownik nie przebywa w firmie. Warto przy tym zauważyć, że realnie osoba zatrudniona ma na odbiór przesyłki 14 dni, gdyż listy mogą być maksymalnie dwukrotnie awizowane. Co więcej, istotne jest tu stanowisko Sądu Najwyższego, który uznał, że fakt awizowania przesyłki oznacza, że pracownik mógł zapoznać się z jej treścią. Przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną.

Odwołanie się od wypowiedzenia

Jak wskazano na początku artykułu, pracownik, który odmawia przyjęcia pisma informującego o rozwiązaniu umowy o pracę działa na własną szkodę. Dzieje się tak dlatego, że każdemu zatrudnionemu przysługuje prawo do odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

Art. 44 Kodeksu Pracy Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu, o którym mowa w dziale dwunastym.

Pouczenie mówiące o tym musi znaleźć się w dokumencie przygotowanym przez pracodawcę. Pracownik ma na podjęcie decyzji o odwołaniu 7 dni od tego dnia, w którym jego przełożony dokonał wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy osoba zatrudniona odmawia zapoznania się z wypowiedzeniem, termin odwołania i tak rozpoczyna swój bieg. Paradoksalnie więc pracownik traci, gdyż prawdopodobnie nie będzie miał czasu na to, aby złożyć pozew do sądu i wygrać sprawę.

Podsumowując, uchylanie się od przyjęcia wypowiedzenia nie sprawi, że nie będzie ono miało zastosowania w rzeczywistości. Odebranie wypowiedzenia daje nam możliwość odwołania się od tej decyzji do sądu pracy. Unikając jego przyjęcia, tracimy jednak taką możliwość.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Podziel się

4 komentarze

stach

stach

Na wszystko jak widać są paragrafy. Jeżeli wszystko jest zgodnie z prawem to żadna ze stron nie musi się przejmować. To są pewne oczywiste rzeczy jakich wiele.
Bronek

Bronek

Jak są sposoby na taką sytuację to warto o nich wiedzieć. Często wynika takie coś po prostu z nieznajomości przepisów w tym czy innym zakresie. Tak wo wszystko wygląda.
Ronaldo

Ronaldo

Wykorzystywanie relacji ze znajomymi i krewnymi pozostaje popularne w poszukiwaniu personelu firmy. W przypadku wypowiedzenia i jego dostarczenia także są widać możliwości.
Lucjan E.

Lucjan E.

Sposoby są na wszystko jak widać. Inaczej by się przecież nie dało go zwolnić. Dobrze jest jednak orientować się w sytuacji co kto może i jak to zrealizować właściwie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.