Coraz bliżej rozliczenia PIT. Jak dobrze to zrobić?

Coraz bliżej rozliczenia PIT. Jak dobrze to zrobić?
30 kwietnia mija ostateczny termin rozliczenia PIT. O czym warto pamiętać przy jego wypełnianiu, na co uważać i na co zwrócić szczególną uwagę? Przedstawiamy kompendium dla każdego pracownika zmagającego się z PIT-em.

Deklarację PIT 37 składają wszyscy pracownicy rozliczający swoje źródła rocznych przychodów. Większości osób proces wypełniania PIT-u kojarzy się z trudnym i czasochłonnym uzupełnianiem skomplikowanego formularza. Współcześnie powstały specjalne programy i poradniki wideo, niezwykle ułatwiające ten proces. Najczęściej pomocą służą specjaliści, jedna wszyscy, którzy chcą nieco zaoszczędzić lub po prostu nauczyć się wypełniać ten obowiązek, mogą zapoznać się z niniejszym poradnikiem.

 

Od czego zacząć?

 

By przystąpić do wypełniania PITu 37, trzeba mieć pod ręką formularze PIT 11, które powinniśmy otrzymać od pracodawcy, a dokładniej od wszystkich pracodawców u których byliśmy zatrudnieni w minionym roku podatkowym. W PIT 37 na górze wpisujemy numer PESEL. Następnie w polu nr 5 wpisujemy rok (którego dotyczy rozliczenie, więc poprzedni – 2017). W kolejnym polu zaznacza się sposób opodatkowania: indywidualny, wspólny z małżonkiem (żyjącym lub zmarłym) lub jako osoba samotna z dzieckiem. Pola numer 7 i 8 przeznaczone są dla podatników przebywających poza granicami Polski.


Część A

W tej części wpisuje się nazwę właściwego urzędu skarbowego (pod który podlegamy) oraz cel składania formularza – pierwsze złożenie lub korekta.


Część B

Podajemy podstawowe dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.


Część C

W tej części przepisuje się dane z druków PIT-11, które otrzymaliśmy od pracodawców. Wszystkie potrzebne dane znajdziemy w części E formularza PIT 11. Odpowiednio przepisujemy je do formularza PIT 37. Nasze dochody trzeba odpowiednio zaklasyfikować, do wyboru jako: dochody z pracy, dochody z emerytur i rent, dochody z umów o dzieło i zlecenie, dochody z tytułu praw autorskich, inne dochody (np. stypendia czy zasiłki).

To Cię powinno też zainteresować: Rozliczenie PIT - z małżonkiem czy samodzielnie?

 

Część C.2.

Wypełniają małżonkowie rozliczający się razem.


Część D

W polach 105-110 wpisuje się wszystkie kwoty odliczeń od dochodu. Są to na przykład: wydatki na Internet, wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, darowizny. Pola 100, 102, 104, 106 wypełnia się tylko przy rozliczaniu się z małżonkiem.


Obliczanie podatku

 

W polu 112 oblicza się kwotę podatku. Podstawy dla obliczeń różnią się u poszczególnych typów osób rozliczających się z podatku. Osoby rozliczające się indywidualnie zaokrąglają kwotę z poz. 111. Osoby rozliczające się łącznie z małżonkiem obliczają połowę kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych), podobnie jak osoby samotnie wychowujące dzieci. Co jednak znaczy, że kwotę zaokrągla się do pełnych złotych? Końcówki w kwotach wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Po ustaleniu źródeł przychodów, zapoznaniu się z zasadami ich opodatkowania i obliczeniu podstawy, można wykonać obliczenie zobowiązania podatkowego. Jeśli wybierze się elektroniczną formę wypełniania PIT-u, wszystkie te obliczenia wykona za nas odpowiedni program.


Odliczanie podatku


Od przychodów odliczamy tzw. koszty pracownicze, które zostały określone w ustawie. Od przychodów z jednej umowy o pracę odliczymy kwotę 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Jeśli do zakładu pracy dojeżdżaliśmy z innej miejscowości, można odliczyć kwotę 139,06 zł miesięcznie, jednak za rok podatkowy nie więcej niż 1668,72 zł. W przypadku uzyskiwania przychodów od kilku pracodawców odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2002,05 zł za rok podatkowy. Jeżeli pracowało się u kilku pracodawców i dodatkowo dojeżdżało się do pracy, za rok podatkowy można odliczyć nie więcej niż 2502,56 zł.

W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odlicza się zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu (pomniejszonego o uiszczone składki na ubezpieczenia społeczne).

Z tytułu korzystania z praw autorskich przysługują zryczałtowane koszty w wysokości 50% przychodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), ale koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł. Jeżeli koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania ustalonej normy procentowej (20% i 50% z limitem rocznym wynoszącym 42 764 zł), wówczas koszty możemy przyjąć w wysokości kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych.
W przypadku emerytur i rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów).

 

Jak obliczyć podatek?

 

Wszystkie dochody sumujemy. Od tej sumy można odjąć przysługujące odliczenia. W ten sposób ustalamy podstawę opodatkowania, od której obliczamy podatek przy zastosowaniu właściwej stawki, oznaczonej na skali podatkowej (18% i 32%). Od tak wyliczonej kwoty podatku należnego odejmujemy sumę zapłaconych zaliczek. W zależności od wysokości pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek, może powstać nadpłata albo dopłata podatku, które należy uiścić we wskazanym terminie, czyli do 30 kwietnia 2018 roku.


Część F

W tej części wpisujemy wszystkie przysługujące nam odliczenia od podatku, np. ulgę z tytułu wychowywania dziecka, ulgę dla osób uzyskujących dochody poza granicą RP czy też ulgę na szkolenie uczniów.


Część G

W tej części formularza ostatecznie oblicza się i wpisuje zobowiązanie podatkowe.


Część H

Ta cześć dotyczy osób korzystających z ulgi na dziecko, jeżeli odliczenie jest wyższe od podatku.


Część I

Pozycję 136 wypełniają osoby, które uzyskały przychody od papierów wartościowych na rachunkach zbiorczych.


Część J – 1%

Podatnicy mają możliwość w zeznaniu rocznym pomniejszyć swój należny podatek o kwotę wynoszącą 1% kwoty podatku, która zostanie przekazana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wtedy pieniądze nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, wystarczy wpisanie w odpowiednich polach numeru KRS oraz kwoty. To piękny gest nie wymagający od nas dużego zachodu, dlatego naprawdę warto go wykonać.


Część K

W polu 139 można wskazać szczegółowy cel przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, czyli dookreślić na co konkretnie chcemy by pieniądze zostały przeznaczone. W rubryce 141 można podać swoje dane kontaktowe, które trafią do obdarowanej organizacji.


Część L

Jeżeli korzystamy z ulg lub odliczeń, to zaznaczamy tutaj wcześniej wypełnione załączniki PIT/O, PIT/D, PIT-2K.


Część M

Zbliżamy się do końca! W tej sekcji podpisuje się zeznanie i składa stosowne oświadczenia. W przypadku zaznaczenia w polu nr 6 kwadratu nr 1, 3 albo 4, składamy swój podpis w polu 149. Jeśli zaznaczony został kwadrat nr 2, zeznanie podpisujemy w polu 149, a nasz małżonek – w polu 150. Możliwe jest też złożenie podpisu przez tylko jednego z małżonków, jeżeli współmałżonek upoważnił partnera do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

 

Udało się! To już wszystko. Wypełnianie PIT-u wcale nie jest tak trudne czy czasochłonne. Warto zdecydować się jednak na korzystanie z programów lub odpowiednich portali – wszystkie obliczenia zostaną wykonane za nas, nie ma więc mowy o pomyłce. Nie pominiemy wtedy także żadnego pola, ani nie zapomnimy o żadnym z nich. Powodzenia przy wypełnianiu!

Oceń ten wpis
Coraz bliżej rozliczenia PIT. Jak dobrze to zrobić?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

urzędnik
2019-12-05, 14:51
Artykuł przydatny. Chyba prawie nikt nie problemu, aby prawidłowo wypełnić PIT. Są programy komputerowe, można zlecić też konkretnej agencji, która rozliczy PIT na poczekaniu.
podatnik RO
2019-05-26, 13:46
Witam. Termin już minął rozliczenia PIT. Pewnie wszyscy zdążyli??
giloo21
2019-05-07, 12:57
Z roku na rok staje się to coraz łatwiejsze. Oczywiście w pewnych sytuacjach trzeba się bardziej natrudzić, jednak generalnie widzę chociaż w tym pewien postęp.
Seweryn
2019-04-09, 16:08
W tym roku jest to najłatwiejsze. Także pity się zmieniają a program automatycznie zrealizuje cały opis. Jest to łatwe bo aplikacje online pozwalają na automatyczne wypełnienie danych.
Lizard
2019-04-06, 14:25
W tym roku mam problem z rozliczeniem PIT ze względu na to, że pierwszy raz robię to wraz ze swoją działalnością gospodarczą. Muszę się doinformować. A czasu coraz mniej.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.