Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Podatek od darowizny - kiedy zapłacimy podatek? Limity, zwolnienia i grupy podatkowe od spadków i darowizn

30 stycznia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

15 komentarzy

Podatek od darowizny - kiedy zapłacimy podatek? Limity, zwolnienia i grupy podatkowe od spadków i darowizn
W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć oraz podatki. Danina na rzecz państwa dotyczy wielu obszarów naszej codzienności, w tym także darowizn. O czym dokładnie mowa? Kto może z nich skorzystać? Co mają do tego poszczególne grupy podatkowe? Sprawdźmy!

Spadki oraz darowizny powodują wzbogacenie po stronie spadkobiercy lub obdarowanego, a to z kolei jest związane z koniecznością uiszczenia odpowiedniego podatku. W niektórych sytuacjach można jednak uniknąć obowiązku odprowadzenia daniny, dlatego warto dokładnie zapoznać się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia.

Czym jest darowizna według prawa — ustawa i przepisy KC

Zanim wyjaśnimy, na czym polega podatek od darowizny w rodzinie, warto przyjrzeć się bliżej samemu pojęciu darowizny. Więcej na ten temat znajdziemy w przepisach kodeksu cywilnego, gdzie czytamy, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinny być przy tym złożone w formie aktu notarialnego, jednak umowa darowizny zawarta z pominięciem tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Ustawodawca wskazuje ponadto, że darowizny nie stanowi następujące bezpłatne przysporzenie: gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami lub gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

Obliczenia podatku od darowizny w 2021 roku - kalkulator

Podatek od darowizny — zasady opodatkowania spadków i darowizn

Podatek od darowizny 2023 to dość złożona materia, która wymaga dokładnego objaśnienia. Wiele zależy bowiem tutaj od tego, jaka jest zależność pomiędzy obiema stronami. W przypadku spadków podatek muszą płacić osoby fizyczne, które nabyły majątek o wartości przewyższającej kwotę wolną od podatku. Obowiązek podatkowy powstaje zazwyczaj w momencie uprawomocnienia się wyroku sądu lub poświadczenia przez notariusza. Dokładnie takie same reguły dotyczą podatku od darowizny.

Jakie są grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Podatek od darowizny na zasadach ogólnych jest uzależniony od stopnia pokrewieństwa między stronami.

Ustawa o podatek od darowizny i spadku określa podział rodziny na kilka grup podatkowych:

 • 0 grupa podatkowa (małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym i macocha)
 • I grupa podatkowa (teściowie, zięć, synowa)
 • II grupa podatkowa (członkowie dalszej rodziny, czyli ciotki i wujkowie)
 • III grupa podatkowa (najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione)

Warto dodać, że od ubiegłego roku zwolnienie z podatku przysługuje ponadto wychowankom rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Szukasz pracy?

Młodszy inżynier procesu

SABAJ SYSTEM Sp. z o.o.​

 • Kraków
Dodana
Polecana

Pracownik działu techniczno-handlowego

DREWMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Kędzierzyn-Koźle
Dodana
Dodana
Dodana
Polecana

Elektryk w Wydziale Utrzymania Ruchu

ArcelorMittal Warszawa

 • Warszawa
Dodana
Polecana

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona od podatku

Podatek od darowizny od rodziców — czy trzeba płacić?”, “podatek od darowizny w rodzinie 2023”, “podatek od darowizny nieruchomości” - to jedne z najczęściej wyszukiwanych haseł, jeśli mówimy o zobowiązaniach wobec fiskusa z tytułu nabycia spadku lub darowizny od najbliższej rodziny. Nic w tym dziwnego, ponieważ wiele osób zmaga się z tym zagadnieniem, a zawiłości prawne nie ułatwiają sprawy. Jak się jednak okazuje, spadek oraz darowizna od najbliższej rodziny (czyli zerowej grupy podatkowej) może być zwolniony z podatku, ale tylko pod pewnymi warunkami. Dotyczy to nie tylko darowizn pieniężnych, ale chodzi także o podatek od darowizny samochodu czy też podatek od darowizny mieszkania.

Video

Darowizny i spadki bez podatku: jak to zrobić?

Aby skorzystać z możliwości uniknięcia opodatkowania darowizny lub spadku otrzymanego od najbliższych członków rodziny należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wniosek o podatek od darowizny z adnotacją o zwolnieniu z niego. Tego typu formalności należy dopełnić najpóźniej pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn gdzie składać podanie? Wniosek składa się przy pomocy druku SD-Z2 we właściwym urzędzie skarbowym. Można przesłać druk pocztą tradycyjną, dostarczyć osobiście albo przez pełnomocnika. Jeśli posiada się Profil Zaufany, istnieje możliwość wysyłki elektronicznej. Warto skorzystać z tej szansy, ponieważ jeśli pisma się nie złoży, wówczas nie ma innej możliwości uniknięcia podatku. Jeśli wówczas nie uiścimy podatku, w przypadku kontroli fiskus naliczy odsetki karne za zwłokę.

Podatki w 2021 roku od darowizny - darowizny i spadki bez podatku jak to zrobić?

Wysokość kwot wolnych od podatku od darowizn

Podatek od darowizny 2023 nie jest naliczany, jeśli jej wysokość jest mniejsza niż kwota wolna od podatku, przy czym pod uwagę bierze się tutaj ustawową kwotę dla poszczególnych grup podatkowych.

Zgodnie z przepisami, opodatkowaniu nie podlega więc spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty

 • 10.434 zł - jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 5.308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej;

Istotne jest tutaj to, że obliczając kwotę wolną od podatku, należy zsumować wartość rynkową otrzymanej darowizny lub spadku z wartością rzeczy oraz praw majątkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonano darowizny lub przekazano spadek.

Podatek od darowizny kalkulator — ile wynosi?

Ile podatku od darowizny pieniężnej? Ile wynosi podatek od darowizny 100 tys? Śpieszymy z odpowiedziami! Wysokość podatku od darowizny lub spadku w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku jest uzależniona od rodzaju grupy podatkowej, a także przedziału kwotowego.

Najprościej można ująć to w następujący sposób:

 • I grupa podatkowa (3% do kwoty 11 128 zł; 333,90 zł plus 5% nadwyżki ponad 11 128 zł przy przedziale kwotowym 11 128 zł - 22 256 zł; 890,30 zł plus 7% nadwyżki ponad 22 256 zł przy kwocie przekraczającej 22 256 zł)
 • II grupa podatkowa (7% do kwoty 11 128 zł; 779 zł plus 9% nadwyżki ponad 11 128 zł przy przedziale kwotowym 11 128 zł - 22 256 zł; 1780,60 zł plus 12% nadwyżki ponad 22 256 zł przy kwocie przekraczającej 22 256 zł)
 • III grupa podatkowa (12% do kwoty 11 128 zł; 1335,40 zł plus 16% nadwyżki ponad 11 128 zł przy przedziale kwotowym 11 128 zł - 22 256 zł; 3115,90 zł plus 20% nadwyżki ponad 22 256 zł przy kwocie przekraczającej 22 256 zł)

Podatek od darowizny gdzie płacić?

Gdzie zapłacić podatek od darowizny? Podatek od spadków i darowizn gdzie wpływa? W obu przypadkach należy wybrać właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania urząd skarbowy. Należy pamiętać o zachowaniu terminu, który wynosi w tych okolicznościach 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego, w której znajduje się także informacja o dokładnej kwocie zobowiązania podatkowego. W razie płatności po ustawowym terminie fiskus ma prawo naliczenia odsetek karnych za opóźnienie lub nawet wymierzenie surowszej kary. Po wysłaniu przelewu najlepszym rozwiązaniem będzie zachowanie jego potwierdzenia oraz wszelkich innych dokumentów związanych z podatkiem od darowizny czy spadku do celów dowodowych. Pamiętajmy też, że od decyzji urzędu skarbowego, z którą się nie zgadzamy, przysługują środki odwoławcze.

Podatek od darowizny mieszkania 2023

Mówiąc o zobowiązaniach podatkowych, należy rozumieć przez to nie tylko obowiązki wynikające z otrzymania spadku czy darowizny w postaci pieniężnej. Przepisy wyżej wymienionych aktów prawnych mają także zastosowanie, jeśli chodzi o między innymi:

 • podatek od darowizny z zagranicy,
 • podatek od darowizny z fundacji,
 • podatek od darowizny z wesela,
 • podatek od darowizny po rozwodzie,
 • podatek od darowizny po śmierci i wiele innych.

W niektórych przypadkach takich jak na przykład podatek od sprzedaży mieszkania z darowizny czy podatek od darowizny udziałów w spółce z o.o. należy dokładnie zgłębić przepisy i w razie wątpliwości sięgnąć do bardziej szczegółowych uregulowań.

To może Cię również zainteresować

Rozliczenie PIT - z małżonkiem czy samodzielnie?

Najczęściej zadawane pytania

Zwolnienie z podatku od darowizny - zerowa grupa

Aby skorzystać z możliwości uniknięcia opodatkowania darowizny lub spadku otrzymanego od najbliższych członków rodziny należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wniosek o podatek od darowizny z adnotacją o zwolnieniu z niego. Tego typu formalności należy dopełnić najpóźniej pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od spadków i darowizn 2023 - wysokość kwot wolnych

Podatek od darowizny 2023 nie jest naliczany, jeśli jej wysokość jest mniejsza niż kwota wolna od podatku, przy czym pod uwagę bierze się tutaj ustawową kwotę dla poszczególnych grup podatkowych.n- 10.434 zł - jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;n- 7.878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;n- 5.308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej;

Podatek od darowizny - ile wynosi?

Podatek waha się od 3 do 20%. Konkretna wysokość jest ściśle związana z wartością darowizny oraz przynależnością darczyńcy i obdarowanego do poszczególnych grup podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Podziel się

15 komentarzy

Michał

Michał

Kuzyni i kuzynki to II czy III grupa podatkowa?
Mela

Mela

Czy zapłacę podatek od darowizny samochodu 10 letniego od synowej z Norwegii?
Parxos

Parxos

Daje jako darowiznę, mieszkanie o wartości 220tys, córce mojej cioci. Ile ona zapłaci podatku? A może da się uniknąć podatku.prosze o info
Ula

Ula

Druk SD3 jest dla spóźnionych z drukiem SD -Z2.Jak nie masz ulgi mieszkaniowej, którą odliczasz od podstawy podatku to i tak płacisz podatek obojętnie w jakiej jesteś grupie podatkowej
Ula

Ula

Dzieci , żona,wnuki,rodzice nie płacą żadnego podatku od spadku i darowizn. Muszą wypełnić druk SD-Z2 . Nieprzekraczalny termin to 6 miesięcy.Jak przekroczysz to płacisz podatek. Przed okresem
emanuel

emanuel

Zaraz celebryci zaczną ich bronic jak ich los pokrzywdził i dlatego mogą robić co chcą
Grazia

Grazia

Mój znajomy dostał spadek po zmarłej konkubinie ile musi zapłacić podatku od wzbogacenia w tym jest dom z ogrodem oraz kawalerka i zaznaczam wszystko jest zadłużone przez 5 lat
jerryonion

jerryonion

jeżeli zstępni mają wspólne konto z małżonkami to muszą jeszcze oświadczenie złożyć, że przelew jest dla nich a nie dla ich małżonków...
Zenek

Zenek

Dlaczego jeżeli mam dom przez 35 lat i chce przekazać go mojemu synowi to muszę płacić za to podatek. Kupowałem materiał do budowy to płaciłem podatek za grunt place podatek ,to czemu kur...a znowu muszę płacić podatek
Storn

Storn

Dziwna strona skoro zadaje się pytania, na które odpowiedzi brak. Po kiego diabła ktoś umieszcza takie badziewie?
elo

elo

do Michał nie druk SD-3 tylko SD-Z2 należy go złożyć w terminie 6-ciu miesięcy od uprawomocnienia sie postanowienia o nabyciu spadku lub otrzymania darowizny wyłącznie w formie bezgotówkowej!!!!!!! składa obdarowany
Kasia

Kasia

Chce synowi rzelac 100.000 na wklad wlasny, sa to moje osczednosci z konta bankowego. Czy syn bedzie musial zaplacic podatek od darowizny?
Darczynca

Darczynca

Chce kupić mieszkanie matce i matce mojego dziecka ( nie żona) . Ale dziewczyna ma wkład 40 tys a matka 110 tys umowa przed wstępna jest wypełniona. Jakie kroki w us należy sporządzić aby było wszystko ok?
Michał

Michał

jeśli złoży Pani w terminie druk w US o nazwie SD-3, to nie płacą Państwo podatku.
Córka

Córka

Jest czworo spadkobierców po rodzicach, jeden bierze mieszkanie a spłaca resztę. Co z podatkiem, kto płaci i ile

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka