Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

PIT 36 przychody z działalności gospodarczej - jak wypełnić i rozliczyć druk - instrukcja

25 marca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

4 komentarze
PIT 36 przychody z działalności gospodarczej - jak wypełnić i rozliczyć druk - instrukcja
Bez względu na to, w jaki sposób zarabiamy na życie, Polskie prawo przewiduje obowiązek wykonania rocznego rozliczenia podatkowego, które potwierdza sumę uzyskanych przychodów oraz dochodów, oraz informuje nas, jaka suma podatku musi zostać przez nas uiszczona. Jednym z najpopularniejszych rodzajów deklaracji jest PIT 36. Kto powinien złożyć deklarację PIT 36? Jakie są terminy na złożenie deklaracji PIT 36?

Deklaracja PIT 36: działalność gospodarcza

Wybór prawidłowej deklaracji podatkowej, która powinna być złożona, dla wielu z nas jest trudnym zadaniem. Szukając informacji w internecie lub na stronach Ministerstwa Finansów, znajdziemy oczywiście wiele przydatnych informacji, jednak są one zapisane trudnym do zrozumienia językiem.

Wybór odpowiedniej deklaracji nie jest uwarunkowany jedynie źródłem naszych dochodów, ale również skalą opodatkowania, jaką wybraliśmy. Jednym z najpopularniejszych sposobów rozliczenia podatku dochodowego jest rozliczenie w ramach deklaracji PIT 36.

Czym jest podatek dochodowy?

By móc dobrze zdefiniować zasady działania deklaracji PIT 36, najpierw spójrzmy, czy dokładnie jest podatek dochodowy. Jest to świadczenie pieniężne, które każda osoba fizyczna oraz prawna musi wnieść do Skarbu Państwa. Świadczenie te jest ściśle uzależnione od dochodu, jaki dana osoba lub podmiot osiągnęli w minionym roku kalendarzowym.

Istnieje wiele różnych form opodatkowania, a w zależności od nich wartość podatku może być różna. Dlatego tak istotne jest, by poznać charakterystykę najpopularniejszych deklaracji podatkowych, które umożliwią nam uiszczenie najmniejszej wartości podatku dochodowego.

Kto zobowiązany jest do złożenia zeznania w formie PITu 36

Deklaracja podatkowa PIT 36 jest skierowana do wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej samej deklaracji rozliczać się również powinny wszystkie te osoby, które uzyskiwały dochód z tytułu dzierżawy lub najmu lokali.

Kto jeszcze powinien wypełnić deklarację PIT 36? Między innymi:

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, niebędącą działalnością rolną,
 • podatnicy, którzy osiągają przychody, wynajmując lub dzierżawiąc teren, lub lokale,
 • podatnicy, którzy osiągają przychody z zagranicy,
 • podatnicy, którzy prowadzą konkretne, specyficzne aktywności produkcji rolnej,
 • podatnicy, którzy zdecydowali się skorzystać z kredytu podatkowego.

PIT-36 a przychody z działalności gospodarczej

Jak powszechnie wiadomo, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość rozliczenia przychodów w różny sposób. Najpopularniejsze to rozliczenie na zasadach ogólnych, gdzie stosowane są dwa progi podatkowe wynoszące odpowiednio 17 oraz 32%. Drugi popularny sposób rozliczenia to rozliczenie na zasadach liniowych, gdzie obowiązuje stała stawka podatku wynosząca 19%. Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się również na rozliczanie na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. W tym przypadku stawka podatku jest uzależniona od rodzaju przychodu i może wynosić 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 17%, lub 20%.

Szukasz pracy?

SORTOWANIE PACZEK - SOSNOWIEC TYGODNIÓWKI** zm. popołudniowa

TWG Polska Sp. z o.o.

 • 29-34 zł / h
 • Sosnowiec
Dodana

Sortowanie paczek - Czechowice-Dziedzice - Tygodniówki

TWG Polska Sp. z o.o.

 • 28-29 zł / h
 • Czechowice-Dziedzice
Dodana
Dodana

Kierownik produkcji na wydziale obróbki skrawaniem

Hydrokrak Sp. z o.o.

 • 7 000-10 000 zł / mc
 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Każdorazowo jednak podatnik, wybierając konkretny rodzaj rozliczania przychodów, jest zobowiązany do wypełnienia poprawnej deklaracji podatkowej. W takim razie jeśli chodzi o deklarację PIT-36, dla kogo ona jest? PIT-36 to deklaracja, która powinna być wykorzystana w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają swój przychód na zasadach ogólnych.

jak prawidłowo rozliczać PIT36

W przypadku rozliczenia liniowego obowiązuje PIT 36L, natomiast dla ryczałtowców PIT 28.

Skala podatkowa: kto z niej korzysta?

Skala podatkowa jest najpopularniejszą formą opodatkowania, jeśli pod uwagę weźmiemy jedynie przychody z działalności gospodarczej. Podczas zakładania firmy, to właśnie skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych jest przydzielane automatycznie. Oczywiście przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania, jednak zmiana ta musi zostać poprzedzona stosownym wnioskiem.

Kto korzysta ze skali podatkowej? Oczywiście przedsiębiorcy, którzy mogą zrezygnować z tej formy. Jednak skala podatkowa obowiązuje również wszystkie osoby fizyczne, które osiągają dochody, nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej.

Skala podatkowa: jakich dochodów dotyczy?

Wcześniej wspomniana skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych dotyczy wszystkich przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej lub stosunku pracy. W ramach tego sposobu rozliczania się obowiązują dwie stawki podatkowe.

W zależności od dochodów stawka może wynieść 17% lub 32%, jeśli dochody roczne przewyższają kwotę 85.528 złotych. Należy jednak pamiętać, że skala podatkowa jest obliczana od dochodu, nie przychodu. By obliczyć dochód z działalności, należy wszystkie uzyskane przychody pomniejszyć o wszelkie koszty, opłaty oraz odliczenia. Dopiero taka wartość - wartość dochodu jest brana pod uwagę do obliczenia podatku dochodowego.

Forma opodatkowania a deklaracja PIT 36

Jak wcześniej wspomniano, PIT 36 może zostać wykorzystany jedynie w stosunku do tych dochodów, które są rozliczane na podstawie ogólnej zasady opodatkowania. Jeśli nasze przedsiębiorstwo zdecydowało się na jakimkolwiek etapie działalności wnioskować o inną formę opodatkowania, PIT-36 nie będzie odpowiednią deklaracją - niezbędne będzie wypełnienie innej deklaracji przyporządkowanej do konkretnej formy opodatkowania.

PIT-36 do kiedy - termin rozliczenia

W przypadku deklaracji PIT-36 termin składania formularza upływa w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Warto jednak pamiętać, że podatnicy mają możliwość składania wypełnionych wniosków już od 15 lutego. Każdego roku termin składania deklaracji PIT 36 jest taki sam.

Warto zadbać o to, by deklaracja została przez nas złożona na czas. Opóźnienie w tym zakresie może powodować karę nałożoną przez Urząd Skarbowy tytułem niewywiązania się z obowiązków podatnika.

Łączenie przychodów: PIT-36 i PIT 28

Jak wcześniej wspomniano, deklaracja PIT-36 jest obowiązująca dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych. W przypadku przedsiębiorców decydujących się na ryczałt odpowiednią deklaracją będzie PIT 28. Nie ma więc możliwości połączenia przychodów z działalności opierającej się na ryczałcie i drugiej działalności, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Znacznie częściej zdarza się jednak sytuacja, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, dodatkowo pracuje na etacie. Czy w takim wypadku niezbędne jest złożenie dwóch osobnych deklaracji? Na szczęście nie. Wystarczy, że w deklaracji PIT-36 uwzględnimy informacje na temat dochodów z tytułu stosunku pracy, a dodatkowo dostarczymy załącznik PIT/B, który informuje o wysokości dochodu z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Likwidacja działalności a PIT-36

W sytuacji zamknięcia działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonania kilku dodatkowych czynności. Po pierwsze niezbędne jest sporządzenie spisu z natury, czyli listy wszystkich składników majątku, wraz z datą ich nabycia, ceną nabycia, kosztami poniesionymi w związku z nabyciem, wartością początkową składnika oraz sumą ewentualnych odpisów amortyzacyjnych.

Spis ten powinien być wpisany do księgi przychodów i rozchodów. W sytuacji zamknięcia firmy, dochód będzie wynikał z różnicy pomiędzy przychodem a wydatkami na nabycie danych składników majątku, których nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. PIT 36 powinien być w takiej sytuacji odpowiednio wypełniony a podatek od dochodu uiszczony.

Ulgi w deklaracji PIT 36

Dobrą wiadomością dla wszystkich podatników, rozliczających swój podatek w oparciu o PIT-36 jest fakt, iż istnieje możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. Jednak to, co interesuje znaczną większość podatników to możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

PIT-36 daje możliwość odliczenia od podatku ulg takich jak:

 • Ulga prorodzinna,
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga z tytułu darowizn,
 • Ulga z tytułu krwiodawstwa,
 • Ulga na internet.

Każda z ulg powinna być jednak potwierdzona stosowną dokumentacją, której spis znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie PIT-36

Istnieje kilka sposobów na to, by złożyć deklarację PIT-36. Pierwsza to oczywiście osobiste złożenie deklaracji. Wypełniony PIT-36 druk należy w takim przypadku dostarczyć do Urzędu Skarbowego odpowiadającego naszemu miejscu prowadzenia działalności. Istnieje możliwość przesłania deklaracji na adres Urzędu Skarbowego za pomocą tradycyjnej poczty.

Jednak jeśli zależy nam na szybkim rozliczeniu podatku, możemy rozliczyć deklarację również za pośrednictwem internetu. Co więcej, już od 2 lat portal rządowy umożliwia błyskawiczne zatwierdzanie deklaracji podatkowych. Niestety w przypadku PIT-36, który jest wypełniany ze względu na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą, samodzielnie musimy wypełnić całą deklarację. Na szczęście możemy to wykonać przez internet, za pomocą dedykowanych programów lub stron internetowych.

Video

Składanie PIT-36 przez Internet - jak wypełnić pit 36 krok po kroku przez Internet

Wypełnienie deklaracji PIT 36 online przez internet jest bardzo proste. Tym bardziej, że PIT-36 wzór jest powszechnie dostępny, co znacznie ułatwi nam samodzielne uzupełnienie wszystkich sekcji. Po pierwsze musimy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty za rok finansowy, wraz z uwzględnieniem wartości przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy.

Deklaracja, którą znajdziemy w aplikacjach lub na stronach internetowych specjalizujących się w tym obszarze, poprowadzi nas krok po kroku po każdym polu, które musi zostać wypełnione. Nam pozostaje jedynie przepisać stosowne wartości. Po zakończeniu wypełniania deklaracji system automatycznie sprawdzi poprawność deklaracji oraz wyliczy podatek.

Tak wypełniony PIT możemy automatycznie wysłać, co po chwili poskutkuje otrzymaniem UPO - Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

Do kiedy rozliczyć PIT-36 za 2021 rok?

Jak wcześniej wspomniano, PIT-36 musi zostać przez podatników rozliczony do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Jest to graniczny dzień, w którym deklaracje zostają przyjmowane. Za wcześniejszym złożeniem deklaracji przemawia jednak fakt, iż potencjalny zwrot z podatku zostanie przesłany na nasze konto tym wcześniej, im wcześniej my zdecydujemy się wysłać deklarację PIT-36.

Najczęściej zadawane pytania

PIT 36 - kto zobowiązany jest do złożenia zeznania

Formularz PIT 36 skierowany jest do tych podatników w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych i prowadzi pozarolniczą działalność.

Jakich przychodów dotyczy PIT 36

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%).

PIT-36 do kiedy - termin rozliczenia

Podatnicy prowadzący działalność gospodarcza na zasadach ogólnych – składają PIT-36 za 2020 rok do 30 kwietnia 2021 roku (piątek).

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

izka

izka

Bardzo dobry artykuł dla moich pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą. Pomógł im uściślić niektóre kwestie związane z rozliczaniem podatku dochodowego. Polecam przeczytać.
Marek

Marek

Ciekawe, że skala podatkowa obowiązuje nie tylko przedsiębiorców, ale również wszystkie osoby fizyczne, które osiągają dochody z innych źródeł. Ważne, żeby mieć świadomość, jakie zasady opodatkowania dotyczą naszych dochodów.
Ala 1987

Ala 1987

Nie jestem przedsiębiorcą, ale artykuł bardzo dobrze wyjaśnia zasady podatkowe i różnice między poszczególnymi deklaracjami. Dzięki temu lepiej rozumiem podatek dochodowy.
Pałczyńska

Pałczyńska

Bardzo przydatny artykuł. Pomógł mi zrozumieć zasady rozliczania podatku dochodowego w ramach deklaracji PIT 36. Polecam każdemu, kto prowadzi działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.