Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

PIT 36 przychody z działalności gospodarczej - jak wypełnić i rozliczyć druk - instrukcja

7 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

0 komentarzy
PIT 36 przychody z działalności gospodarczej - jak wypełnić i rozliczyć druk - instrukcja
Bez względu na to, w jaki sposób zarabiamy na życie, Polskie prawo przewiduje obowiązek wykonania rocznego rozliczenia podatkowego, które potwierdza sumę uzyskanych przychodów oraz dochodów, oraz informuje nas, jaka suma podatku musi zostać przez nas uiszczona. Jednym z najpopularniejszych rodzajów deklaracji jest PIT 36. Kto powinien złożyć deklarację PIT 36? Jakie są terminy na złożenie deklaracji PIT 36?

Deklaracja PIT 36: działalność gospodarcza

Wybór prawidłowej deklaracji podatkowej, która powinna być złożona, dla wielu z nas jest trudnym zadaniem. Szukając informacji w internecie lub na stronach Ministerstwa Finansów, znajdziemy oczywiście wiele przydatnych informacji, jednak są one zapisane trudnym do zrozumienia językiem.

Wybór odpowiedniej deklaracji nie jest uwarunkowany jedynie źródłem naszych dochodów, ale również skalą opodatkowania, jaką wybraliśmy. Jednym z najpopularniejszych sposobów rozliczenia podatku dochodowego jest rozliczenie w ramach deklaracji PIT 36.

Czym jest podatek dochodowy?

By móc dobrze zdefiniować zasady działania deklaracji PIT 36, najpierw spójrzmy, czy dokładnie jest podatek dochodowy. Jest to świadczenie pieniężne, które każda osoba fizyczna oraz prawna musi wnieść do Skarbu Państwa. Świadczenie te jest ściśle uzależnione od dochodu, jaki dana osoba lub podmiot osiągnęli w minionym roku kalendarzowym.

Istnieje wiele różnych form opodatkowania, a w zależności od nich wartość podatku może być różna. Dlatego tak istotne jest, by poznać charakterystykę najpopularniejszych deklaracji podatkowych, które umożliwią nam uiszczenie najmniejszej wartości podatku dochodowego.

Kto zobowiązany jest do złożenia zeznania w formie PITu 36

Deklaracja podatkowa PIT 36 jest skierowana do wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej samej deklaracji rozliczać się również powinny wszystkie te osoby, które uzyskiwały dochód z tytułu dzierżawy lub najmu lokali.

Kto jeszcze powinien wypełnić deklarację PIT 36? Między innymi:

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, niebędącą działalnością rolną,
 • podatnicy, którzy osiągają przychody, wynajmując lub dzierżawiąc teren, lub lokale,
 • podatnicy, którzy osiągają przychody z zagranicy,
 • podatnicy, którzy prowadzą konkretne, specyficzne aktywności produkcji rolnej,
 • podatnicy, którzy zdecydowali się skorzystać z kredytu podatkowego.

PIT-36 a przychody z działalności gospodarczej

Jak powszechnie wiadomo, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość rozliczenia przychodów w różny sposób. Najpopularniejsze to rozliczenie na zasadach ogólnych, gdzie stosowane są dwa progi podatkowe wynoszące odpowiednio 17 oraz 32%. Drugi popularny sposób rozliczenia to rozliczenie na zasadach liniowych, gdzie obowiązuje stała stawka podatku wynosząca 19%. Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się również na rozliczanie na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. W tym przypadku stawka podatku jest uzależniona od rodzaju przychodu i może wynosić 2%, 3%, 5.5%, 8.5%, 17%, lub 20%.

Szukasz pracy?

Monter klimatyzacji z umiejetnoscia lutowania twardego

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Monter wentylacji i klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Operator urządzeń montażowych

Flexider Poland Sp. z o.o.

 • Bieruń
Dodana

Mechanik przemysłowy/ Slusarz maszynowy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Monter klimatyzacji!!!

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Każdorazowo jednak podatnik, wybierając konkretny rodzaj rozliczania przychodów, jest zobowiązany do wypełnienia poprawnej deklaracji podatkowej. W takim razie jeśli chodzi o deklarację PIT-36, dla kogo ona jest? PIT-36 to deklaracja, która powinna być wykorzystana w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają swój przychód na zasadach ogólnych.

jak prawidłowo rozliczać PIT36

W przypadku rozliczenia liniowego obowiązuje PIT 36L, natomiast dla ryczałtowców PIT 28.

Skala podatkowa: kto z niej korzysta?

Skala podatkowa jest najpopularniejszą formą opodatkowania, jeśli pod uwagę weźmiemy jedynie przychody z działalności gospodarczej. Podczas zakładania firmy, to właśnie skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych jest przydzielane automatycznie. Oczywiście przedsiębiorca ma możliwość zmiany formy opodatkowania, jednak zmiana ta musi zostać poprzedzona stosownym wnioskiem.

Kto korzysta ze skali podatkowej? Oczywiście przedsiębiorcy, którzy mogą zrezygnować z tej formy. Jednak skala podatkowa obowiązuje również wszystkie osoby fizyczne, które osiągają dochody, nie prowadząc przy tym działalności gospodarczej.

Skala podatkowa: jakich dochodów dotyczy?

Wcześniej wspomniana skala podatkowa, czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych dotyczy wszystkich przychodów osiągniętych z działalności gospodarczej lub stosunku pracy. W ramach tego sposobu rozliczania się obowiązują dwie stawki podatkowe.

W zależności od dochodów stawka może wynieść 17% lub 32%, jeśli dochody roczne przewyższają kwotę 85.528 złotych. Należy jednak pamiętać, że skala podatkowa jest obliczana od dochodu, nie przychodu. By obliczyć dochód z działalności, należy wszystkie uzyskane przychody pomniejszyć o wszelkie koszty, opłaty oraz odliczenia. Dopiero taka wartość - wartość dochodu jest brana pod uwagę do obliczenia podatku dochodowego.

Forma opodatkowania a deklaracja PIT 36

Jak wcześniej wspomniano, PIT 36 może zostać wykorzystany jedynie w stosunku do tych dochodów, które są rozliczane na podstawie ogólnej zasady opodatkowania. Jeśli nasze przedsiębiorstwo zdecydowało się na jakimkolwiek etapie działalności wnioskować o inną formę opodatkowania, PIT-36 nie będzie odpowiednią deklaracją - niezbędne będzie wypełnienie innej deklaracji przyporządkowanej do konkretnej formy opodatkowania.

PIT-36 do kiedy - termin rozliczenia

W przypadku deklaracji PIT-36 termin składania formularza upływa w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Warto jednak pamiętać, że podatnicy mają możliwość składania wypełnionych wniosków już od 15 lutego. Każdego roku termin składania deklaracji PIT 36 jest taki sam.

Warto zadbać o to, by deklaracja została przez nas złożona na czas. Opóźnienie w tym zakresie może powodować karę nałożoną przez Urząd Skarbowy tytułem niewywiązania się z obowiązków podatnika.

Łączenie przychodów: PIT-36 i PIT 28

Jak wcześniej wspomniano, deklaracja PIT-36 jest obowiązująca dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych. W przypadku przedsiębiorców decydujących się na ryczałt odpowiednią deklaracją będzie PIT 28. Nie ma więc możliwości połączenia przychodów z działalności opierającej się na ryczałcie i drugiej działalności, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Znacznie częściej zdarza się jednak sytuacja, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, dodatkowo pracuje na etacie. Czy w takim wypadku niezbędne jest złożenie dwóch osobnych deklaracji? Na szczęście nie. Wystarczy, że w deklaracji PIT-36 uwzględnimy informacje na temat dochodów z tytułu stosunku pracy, a dodatkowo dostarczymy załącznik PIT/B, który informuje o wysokości dochodu z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Likwidacja działalności a PIT-36

W sytuacji zamknięcia działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonania kilku dodatkowych czynności. Po pierwsze niezbędne jest sporządzenie spisu z natury, czyli listy wszystkich składników majątku, wraz z datą ich nabycia, ceną nabycia, kosztami poniesionymi w związku z nabyciem, wartością początkową składnika oraz sumą ewentualnych odpisów amortyzacyjnych.

Spis ten powinien być wpisany do księgi przychodów i rozchodów. W sytuacji zamknięcia firmy, dochód będzie wynikał z różnicy pomiędzy przychodem a wydatkami na nabycie danych składników majątku, których nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. PIT 36 powinien być w takiej sytuacji odpowiednio wypełniony a podatek od dochodu uiszczony.

Ulgi w deklaracji PIT 36

Dobrą wiadomością dla wszystkich podatników, rozliczających swój podatek w oparciu o PIT-36 jest fakt, iż istnieje możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko. Jednak to, co interesuje znaczną większość podatników to możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

PIT-36 daje możliwość odliczenia od podatku ulg takich jak:

 • Ulga prorodzinna,
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga z tytułu darowizn,
 • Ulga z tytułu krwiodawstwa,
 • Ulga na internet.

Każda z ulg powinna być jednak potwierdzona stosowną dokumentacją, której spis znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie PIT-36

Istnieje kilka sposobów na to, by złożyć deklarację PIT-36. Pierwsza to oczywiście osobiste złożenie deklaracji. Wypełniony PIT-36 druk należy w takim przypadku dostarczyć do Urzędu Skarbowego odpowiadającego naszemu miejscu prowadzenia działalności. Istnieje możliwość przesłania deklaracji na adres Urzędu Skarbowego za pomocą tradycyjnej poczty.

Jednak jeśli zależy nam na szybkim rozliczeniu podatku, możemy rozliczyć deklarację również za pośrednictwem internetu. Co więcej, już od 2 lat portal rządowy umożliwia błyskawiczne zatwierdzanie deklaracji podatkowych. Niestety w przypadku PIT-36, który jest wypełniany ze względu na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą, samodzielnie musimy wypełnić całą deklarację. Na szczęście możemy to wykonać przez internet, za pomocą dedykowanych programów lub stron internetowych.

Video

Składanie PIT-36 przez Internet - jak wypełnić pit 36 krok po kroku przez Internet

Wypełnienie deklaracji PIT 36 online przez internet jest bardzo proste. Tym bardziej, że PIT-36 wzór jest powszechnie dostępny, co znacznie ułatwi nam samodzielne uzupełnienie wszystkich sekcji. Po pierwsze musimy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty za rok finansowy, wraz z uwzględnieniem wartości przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy.

Deklaracja, którą znajdziemy w aplikacjach lub na stronach internetowych specjalizujących się w tym obszarze, poprowadzi nas krok po kroku po każdym polu, które musi zostać wypełnione. Nam pozostaje jedynie przepisać stosowne wartości. Po zakończeniu wypełniania deklaracji system automatycznie sprawdzi poprawność deklaracji oraz wyliczy podatek.

Tak wypełniony PIT możemy automatycznie wysłać, co po chwili poskutkuje otrzymaniem UPO - Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

Do kiedy rozliczyć PIT-36 za 2021 rok?

Jak wcześniej wspomniano, PIT-36 musi zostać przez podatników rozliczony do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Jest to graniczny dzień, w którym deklaracje zostają przyjmowane. Za wcześniejszym złożeniem deklaracji przemawia jednak fakt, iż potencjalny zwrot z podatku zostanie przesłany na nasze konto tym wcześniej, im wcześniej my zdecydujemy się wysłać deklarację PIT-36.

Podsumowanie:
 • Deklaracja PIT 36 jest stosowana do rozliczania podatku dochodowego przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujące dochód z dzierżawy lub najmu lokali.
 • Najpopularniejszą formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest skala podatkowa, która obejmuje stawki 17% lub 32%, w zależności od wysokości dochodu.
 • PIT-36 może zostać wykorzystany do rozliczenia przychodów na podstawie ogólnej zasady opodatkowania, a osoby korzystające z innej formy opodatkowania muszą wypełnić odpowiednie deklaracje.
 • Termin składania deklaracji PIT-36 upływa 30 kwietnia każdego roku, a opóźnienie w ich składaniu może skutkować nałożeniem kary przez Urząd Skarbowy.

Najczęściej zadawane pytania

PIT 36 - kto zobowiązany jest do złożenia zeznania

Formularz PIT 36 skierowany jest do tych podatników w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych i prowadzi pozarolniczą działalność.

Jakich przychodów dotyczy PIT 36

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%).

PIT-36 do kiedy - termin rozliczenia

Podatnicy prowadzący działalność gospodarcza na zasadach ogólnych – składają PIT-36 za 2020 rok do 30 kwietnia 2021 roku (piątek).

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka