Pracodawca - prawa i obowiązki

Zwalczanie nadużyć finansowych: Jak zapobiegać ryzyku i chronić firmę

28 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 25 głosów

25 głosów

3 komentarze
Zwalczanie nadużyć finansowych: Jak zapobiegać ryzyku i chronić firmę
Odkryj strategie i narzędzia do zapobiegania nadużyciom finansowym. Zrozum, jak ocenić ryzyko, monitorować pracowników i zabezpieczyć swoją firmę.

Czy w zakładach pracy zdarzają się kradzieże?

To pytanie retoryczne, żadna branża nie jest wolna od tego zjawiska. O ile jednak w jednych jest to olbrzymi problem, o tyle w innych to marginalne zagadnienie. Z raportu przygotowanego przez firmę Euler Hermes i Pracodawca RP wynika, że zjawiskiem kradzieży dotkniętych jest niemal 78% zakładów pracy. Problem jest zatem poważny, straty liczone są bowiem w miliardach złotych rocznie. To jednak i tak nie pełny wymiar zjawiska. Część pracodawców nie zgłasza policji przestępstw popełnionych przez swoich podwładnych. Uważają oni, że wręczone wypowiedzenie i pokrycie szkody przez byłego już pracownika jest wystarczające. Pracodawcy, którzy chcą uchronić się przed stratami, mają wiele możliwości.

Typy oszustw

Myli się ten, kto uważa, że kradzieże to jedyne oszustwo, do jakiego mogą posunąć się pracownicy. Osobnym zagadnieniem jest np. nagminne wykorzystywanie zwolnień lekarskich. Pracodawca, który w zespole zatrudnia symulanta musi liczyć się z koniecznością zapewnienia zastępstwa na czas nieobecności podwładnego. Jeżeli zdarza się to nagminnie, koszty mogą być znaczne.

Pozostaje też kwestia nieuczciwej konkurencji. Choć pracodawca może podpisać z zatrudnionym dodatkową umowę o zakazie konkurencji, nie zawsze o tym pamięta. Pracownicy, którzy posiadają np. dostęp do bazy klientów mogą wykorzystać tą wiedzą. Mogą zarówno sprzedać informacje za okrągła sumę, jak i założyć konkurencyjną działalność i przejąć klientów. Niezależnie od scenariusza, ostatecznie traci pracodawca.

Zapobieganie nadużyciom finansowym w miejscu pracy to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też odpowiedzialności - poznaj strategie i praktyki, które pomogą Ci uchronić firmę przed potencjalnymi stratami.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi pracownikami?

Szukasz pracy?

Asystent biurowy

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Asystent Projektanta drogowego

ROBIMART Sp. z o.o.

 • Pruszków
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - popołudnia godz.15.00-20.00

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Niepołomice
 • 26-26 zł / h
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
 • 24-25 zł / h
Dodana

Skutki pracowniczej nieuczciwości najbardziej odczuwalne są w czasie kryzysu. Wówczas firmy nie tylko nie mogą pozwolić sobie na utratę klientów, ale równie ważna jest dla nich płynność finansowa. Tę kradzieże mogą dotkliwe zachwiać. Właśnie z tego względu wiele podmiotów zatrudniających stawia na dodatkowe wyposażenie zakładu pracy. Monitoring to jedna z najczęściej stosowanych metod. Dlaczego? Decyduje głównie cena i fakt, że jest to narzędzie skutecznie odstraszające potencjalnych złodziei.

Gdy mowa o zabezpieczeniu się przed nieuczciwymi pracownikami, warto zauważyć, że pracodawcy sięgają również po inne rozwiązania. Wśród popularnych jest nabycie ubezpieczenia od sprzeniewierzenia. Takie znajduje się w ofercie wielu firm ubezpieczeniowych i ma chronić przez szkodami związanymi z nadużyciami pracowniczymi. Skąd popularność tych produktów? Pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że byli pracownicy nie zawsze są w stanie pokryć szkody, jakie wyrządzili. Nawet ewentualne skazanie byłego podwładnego i dochodzenie roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego nie gwarantuje odzyskania pieniędzy.

Samokontrola pracowników

Specjaliści, którzy zajmują się opisywanym problemem podkreślają, że monitoring i inne formy kontrolowania pracowników choć mogą być skuteczne, nie rozwiązują problemu. Pracodawca, który jest ofiarą kradzieży czy oszustw może oczywiście oczyścić szeregi, lecz jednocześnie powinien sprawdzić, czy problem nie leży w takim samym stopniu po jego stronie. Nie tylko bowiem pracownicy powinni się kontrolować. Równie istotne jest powiązanie pracy z poczuciem własnej godności. Czy przełożeni odpowiednio motywują swoich podwładnych? Czy pracownik do takich zachowań nie jest zmuszany z uwagi na wysokość wynagrodzenia, które jest nieadekwatne do wykonywanej pracy? Choć nie ma usprawiedliwienia dla kradzieży czy oszustwa, pracodawca powinien pamiętać o tym, że ma on realny wpływ na to na, w jaki sposób zachowują się jego pracownicy.

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja jest innym rodzajem ryzyka nadużyć, które często spotyka pracodawców. Pracownicy, mający dostęp do cennych informacji firmowych, takich jak baza klientów, mogą wykorzystać te dane w sposób, który szkodzi pracodawcy. To może obejmować sprzedaż informacji lub uruchomienie konkurencyjnej działalności, co w obu przypadkach prowadzi do strat dla firmy.

Rozwiązaniem tego problemu może być podpisanie umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem. To umożliwi pracodawcom zastosowanie środków prawnych w przypadku naruszenia tego zakazu. Niemniej jednak, konieczne jest również zastosowanie procedur bezpieczeństwa do przechowywania dokumentów i danych, co ogranicza ryzyko wystąpienia takich nadużyć.

Nadużywanie zwolnień lekarskich

Innym poważnym problemem są pracownicy, którzy nadużywają zwolnień lekarskich. Niektóre osoby mogą symulować chorobę, aby uniknąć pracy, co stwarza dodatkowe koszty dla pracodawcy, który musi zapewnić zastępstwo na czas nieobecności pracownika.

Aby zaradzić temu problemowi, pracodawcy powinni monitorować wzorce zwolnień lekarskich i być świadomi potencjalnych wskaźników nadużyć. W przypadku podejrzeń, mogą oni skorzystać z usług kontrolnych lekarzy, którzy mogą potwierdzić autentyczność zwolnień.

Rodzaj ryzyka Przykłady nadużyć Zapobieganie nadużyciom
Nieuczciwa konkurencja Sprzedaż informacji firmowych, uruchomienie konkurencyjnej działalności Umowa o zakazie konkurencji, bezpieczne przechowywanie dokumentów
Nadużywanie zwolnień lekarskich Symulowanie choroby Monitoring wzorców zwolnień, kontrola autentyczności zwolnień lekarskich
Kradzież Kradzież mienia firmowego Zgłoszenie do służb policyjnych, zawieszenie pracownika, procedury dochodzeniowe

Co zrobić po przyłapaniu pracownika na kradzieży?

Kiedy pracodawca przyłapie pracownika na kradzieży, powinien działać szybko i stanowczo, ale zawsze w ramach prawa. Obejmuje to zgłoszenie sprawy do odpowiednich służb policyjnych i udzielenie pełnej współpracy w śledztwie. Ważne jest jednak, aby pracodawca znał swoje prawa i obowiązki w takich sytuacjach.

Pracownik, który jest podejrzany o kradzież, powinien zostać zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. Niektóre firmy mają w swojej polityce wewnętrznej określone procedury dotyczące zwalczania nadużyć, które mogą obejmować procedury dochodzeniowe. Ważne jest jednak, aby pracodawca zawsze szanował prawa pracownicze.

Warto się ubezpieczyć

W celu minimalizacji ryzyka strat finansowych spowodowanych przez pracownicze nadużycia, pracodawcy często decydują się na zakup ubezpieczenia od sprzeniewierzenia. To zapewnia dodatkową ochronę przed potencjalnymi stratami finansowymi, które mogą wynikać z nadużyć ze strony pracowników. Jest to szczególnie przydatne, gdy byli pracownicy nie są w stanie pokryć szkód, jakie wyrządzili.

Choć ubezpieczenie może zniwelować część ryzyka finansowego, nie zwalnia to pracodawców od konieczności stosowania odpowiednich procedur i polityk, które mają na celu zapobieganie takim nadużyciom. Monitoring miejsca pracy, wprowadzenie systemów kontroli i promowanie kultury etyki w miejscu pracy to tylko niektóre z działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o oszustwach pracowników

 • Większość pracowniczych nadużyć finansowych jest popełniana przez długotrwałych pracowników. Pracownicy z większym doświadczeniem mają lepszą wiedzę o systemach firmy, co ułatwia im popełnianie oszustw.
 • Początkowo pracownicy zwykle kradną niewielkie kwoty, które z czasem mogą się zwiększać, jeżeli nadużycia nie są wykrywane. Taki stopniowy wzrost kwoty kradzieży często jest charakterystyczny dla oszustw pracowników.
 • Oszustwa pracowników często są ujawniane przez inne osoby z firmy. Wiele organizacji zachęca do zgłaszania podejrzanych działań i wprowadza systemy anonimowego zgłaszania nadużyć.
 • Według statystyk ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) średnia strata związana z jednym przypadkiem nadużycia finansowego w organizacji wynosi około 1,5 miliona złotych.
 • Badanie przeprowadzone przez ACFE wykazało również, że typowe oszustwo pracownicze trwa średnio 14 miesięcy zanim zostanie wykryte.

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Najczęściej zadawane pytania

Jak radzić sobie z nieuczciwą konkurencją w miejscu pracy?

Można to zrobić poprzez podpisanie umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem i zapewnienie bezpiecznego przechowywania dokumentów i danych firmy.

Jak zaradzić problemowi nadużywania zwolnień lekarskich?

Pracodawcy powinni monitorować wzorce zwolnień lekarskich i być świadomi potencjalnych wskaźników nadużyć. W przypadku podejrzeń, mogą skorzystać z usług kontrolnych lekarzy.

Co zrobić, gdy przyłapiemy pracownika na kradzieży?

Powinniśmy zgłosić sprawę do odpowiednich służb policyjnych i udzielić pełnej współpracy w śledztwie. Pracownik powinien zostać zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy.

Czy warto ubezpieczyć firmę od ryzyka nadużyć finansowych?

Tak, ubezpieczenie może zniwelować część ryzyka finansowego związanego z nadużyciami pracowniczymi. Jednakże, nie zwalnia to pracodawcy od konieczności stosowania odpowiednich procedur i polityk.

Czy monitoring w miejscu pracy pomaga zapobiegać nadużyciom?

Tak, monitoring miejsca pracy może skutecznie odstraszyć pracowników od popełniania nadużyć finansowych i pomóc w ich wykrywaniu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

3 komentarze

Jadzia

Jadzia

Pracownicze nadużycia. W jaki sposób chronić mienie firmy? Fajnie to opisaliście. Nie tylko kradzież jest nadużyciem. Czasami pracownicy na służbowych drukarkach drukują coś dla siebie i jest to nadużycie.....
Wróbel

Wróbel

Bardzo trudno jest uchwycić złodzieja w zakładzie pracy. Czasami ginie nawet papier toaletowy, a przecież on mało kosztuje. Na produkcji znikają śruby... itd. W biurach papiery do drukowania, długopisy.... Monitoring zainstalowany w zakładzie nie chroni przed kradzieżą.
MArlena

MArlena

Wiadomo, że powszechnie widzi się czasami, że ktoś nie wiem prywatnie drukuje coś dla siebie jednak jeśli to nie jest jakieś bardzo obciążające koszta to w sumie olewam to.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka