Pracodawca - prawa i obowiązki

Ryzyko pracodawcy

28 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

3 komentarze

Ryzyko pracodawcy
Osoby, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia negatywnych konsekwencji związanych bezpośrednio z faktem zatrudniania pracowników. Na czym polega tak zwane ryzyko pracodawcy?

Ryzyko pracodawcy wynikające z zatrudniania pracowników

Zatrudnianie pracowników jest naturalną koleją rzeczy w przypadku firm, które intensywnie się rozwijają. Jednocześnie taka decyzja nie zawsze musi oznaczać dla pracodawcy, że będzie on czerpał wyłącznie profity z pracy swojego podwładnego. Podpisanie umowy o pracę wiąże się również z ponoszeniem przez pracodawców odpowiedzialności za działania osób zatrudnionych. Mowa tu o kilku rodzajach ryzyka pracodawcy. Poza ryzykiem gospodarczym mowa także o ryzyku techniczno-organizacyjnym, jak również osobowym i socjalnym. Każde z nich łączy się z koniecznością odpowiadania za czyny popełnione przez zatrudnionych.

Na czym polega ryzyko gospodarcze?

Osoba, która decyduje się na prowadzenie firmy, musi zdawać sobie sprawę z ewentualnych problemów finansowych spowodowanych sytuacją gospodarczą. Ryzyko pracodawcy wyraża się tu w fakcie, że negatywny stan ekonomiczny firmy nie może przekładać się na zatrudnionego pracownika. Ewentualne nieosiąganie pozytywnego wyniku finansowego nie jest powodem do tego, aby nie otrzymał on wynagrodzenia w terminie. Wynika to z samego uregulowania umowy o pracę.

Ryzyko pracodawcy rodzaje

Źródło: Prezentacja Stosunek pracy – pojęcie i strony, Kazimiera Zalewska.

Podpisując ten dokument, pracownik zobowiązuje się do sumiennego i starannego świadczenia pracy, a pracodawca do wypłacania za nią wynagrodzenia. Z drugiej strony ryzyko gospodarcze może być niekiedy przeniesione także na zatrudnionego. W tym przypadku mowa choćby o premii, która uzależniona jest od osiągniętego przez firmę zysku (tak zwana premia z zysku).

Ryzyko techniczno-organizacyjne

Jest nazywane także ryzykiem produkcyjnym i polega na tym, że pracodawca ponosi ujemne konsekwencje, wynikające z zakłóceń w procesie pracy. Mowa tu o ewentualnych przerwach w dostawie energii czy surowców. W takim przypadku, jeżeli zakłócenia te nie są zawinione przez pracownika, to podmiot zatrudniający jest zobowiązany wypłacić zatrudnionym wynagrodzenie. Z drugiej strony ryzyko to nie ma charakteru absolutnego.

Szukasz pracy?

Pracownik do obsługi brykieciarki do styropianu

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana
Polecana

Stażysta Działu Logistyki

Hutchinson Poland Sp.z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Technik Utrzymania Ruchu

Hutchinson Poland Sp.z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Wynagrodzenie za czas przestoju
Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy za czas niezawnionego postoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Dodatkowo w sytuacjach ogólnego kryzysu gospodarczego organy Państwowe stosują wyjątkowe formy wsparcia, które mogą obejmować dopłaty do wynagrodzenia, zwolnienie z opłacania składek ZUS itp. (jak np. w przypadku Tarczy antykryzysowej w czasie pandemii koronawirusa).

Ryzyko osobowe

Tylko przedsiębiorca ponosi konsekwencje wynikające z doboru kadry i jest to tzw. ryzyko osobowe pracodawcy. Inaczej mówiąc, sam odpowiada za ponoszone wybory związane z przyjęciem pracowników do pracy i to nawet wówczas, gdy proces rekrutacji zleca on firmie zewnętrznej. O ryzyku osobowym podmiotu zatrudniającego mowa jednak tylko przy skutkach niezawinionych przez pracowników błędów. Może się jednak zdarzyć, że z winy zatrudnionego popełniono poważny błąd, a wtedy pociągnąć do odpowiedzialności materialnej pracownika.

Zgodnie bowiem z art. 114 Kodeksu pracy: Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Warto przy tym dodać, że zatrudniony zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę w graniach rzeczywistej straty, jaką poniósł podmiot zatrudniający.

Video

Ryzyko socjalne

W niektórych przypadkach pracodawca będzie ponosił również ryzyko socjalne. Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy osób zatrudnionych. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Wyjątkami od zasady są między innymi choroba pracownika czy urlop płatny za ten czas powinien on otrzymać odpowiednio część wynagrodzenia i całe wynagrodzenie.

Warto wiedzieć!
Zatrudniający jest także zobowiązany zwolnić pracownika od wykonywania zadań służbowych na czas, gdy musi on stawić się na wezwanie organów administracji państwowej, policji czy sądu.

Dni wolne od pracy, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie, są ściśle określone w odrębnych ustawach. Pamiętaj, że zatrudniając pracownika, jesteś zobowiązany do spełnienia kwestii formalnych. 

Zatrudnianie pracownika to ryzyko pracodawcy

Wciąż wiele firm decyduje się na zatrudnianie pracowników na własnej działalności, ponieważ obawiają się oni ryzyka związanego z zatrudnieniem pracownika na umowie o pracę. Jednak trzeba jednoznacznie podkreślić, że nie można oczekiwać dynamicznego rozwoju naszego przedsiębiorstwa, jeśli większość załogi nie będzie miała stabilnego zatrudnienia na umowie o pracę.

O jakie dokładnie ryzyko pracodawcy chodzi? To przede wszystkim konieczność takiego zarządzania firmą, aby mieć odpowiednie środki na wypłatę dla pracowników i opłacenie im wszystkich świadczeń, a także uiszczenie podatków do skarbu państwa. Ryzyko pracodawcy w stosunku pracy to także ryzyko osobowe. Jeśli pracodawca źle dobierze pracowników, to bardzo szybko odbiją się na nim skutki tej niefortunnej decyzji.

Zapamiętaj!
Źle wykonana praca przez pracownika, która przełoży się na stratę przychodów w firmie, nie jest w gruncie rzeczy dotkliwa dla pracownika, a właśnie dla właściciela firmy. Brak odpowiedniego przygotowania pracownika do pracy i jego nieefektywność to realne i bardzo wysokie straty dla każdej firmy, bez względu na to, w jakiej dziedzinie działa.

Warto wiedzieć też, że ryzyko pracodawcy w prawie pracy zostało dokładnie objaśnione, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów związanych z zatrudnieniem. Ryzykiem pracodawcy jest także ryzyko socjalne, ponieważ na właściciela firmy przerzuca się wszystkie obciążenia socjalne. Dotyczy to oczywiście umów o pracę, a nie umów cywilnoprawnych. Przykładem takiego obciążenia jest konieczność wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia nawet za te dni, za które nie świadczy pracy, np. z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny czy nieobecności w pracy spowodowanej śmiercią bliskiego.

Dodatkowym ryzykiem jest ryzyko produkcyjne, inaczej techniczne. Jeśli np. pracownicy biura nie mogą świadczyć pracy ze względu na awarię komputerów, to pracodawca i tak musi wypłacić im wynagrodzenie choć w danym momencie nie zarabia.

Podziel się

3 komentarze

Darek

Darek

Ryzyko pracodawcy - ciekawy artykuł. Mnie bardzo zainteresował temat: ryzyko pracodawcy wynikające z zatrudniania pracowników....
Lidzia Waleczna

Lidzia Waleczna

Ryzyko pracodawcy zawsze w jakimś topniu istnieje. To on odpowiada za całość pracowników.
Pomadka

Pomadka

Zawsze istnieje mniejsze lub większe ryzyko w pracy. To dotyczy obu stron i dobrze jest wiedzieć co robić gdy jest np. większe od prognozowanego. Zasady są jasne i czytelne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka