Pracownik - prawa i obowiązki

Świadectwo pracy - co warto o nim wiedzieć?

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze

Świadectwo pracy - co warto o nim wiedzieć?
Rozwiązanie umowy o pracę jest równoznaczne z tym, że pracodawca powinien swojemu podwładnemu wręczyć świadectwo pracy. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Kiedy pracownik może dochodzić sprostowania tego dokumentu?

Szczegółowe informacje na temat treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania czy prostowania znaleźć można zarówno w Kodeksie pracy, jak i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku. Pracodawca, który jest zobowiązany wystawić świadectwo pracy powinien kierować się przepisami zawartymi właśnie w tych dokumentach. Pomocne mogą być też wzory, które ustawodawca dołączył do rozporządzenia, a które określają, w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić druk świadectwa pracy. Istotną kwestią jest również to, że wydania tego dokumentu podmiot zatrudniający nie może uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika.

Informacje w świadectwie pracy

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy w świadectwie pracy pracodawca jest zobowiązany podać szereg informacji. Te dotyczą przede wszystkim:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych przez pracownika stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
 • informacji o ewentualnych zajęciach wynagrodzenia za pracę (w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym).

Również pracownik może zgłosić chęć umieszczenia w dokumencie dodatkowych danych. Te dotyczą wysokości i składników wynagrodzenia czy uzyskanych kwalifikacji. Poza wyżej wymienionymi informacjami, które należy wskazać zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może zapomnieć o konieczności uzupełnienia świadectwa pracy o te dane, które wskazane zostały w wyżej wymienionym rozporządzeniu, czyli:

Szukasz pracy?

PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Kłodawa
Dodana

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej poszukiwany

International Trilingual School of Warsaw

 • Warszawa
Dodana
Polecana

Regionalny Manager Sprzedaży OZE

ZESSTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Częstochowa
Dodana
Polecana

Księgowa/Księgowy

ZESSTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Częstochowa
Dodana
Polecana

KONTROLER JAKOŚCI (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Gorzów Wielkopolski
Dodana
 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • liczbę dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie przewidziane w art. 92 Kodeksu pracy (za czas niezdolności do pracy) w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy (zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem),
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 Kodeksu pracy (skrócenie okresu wypowiedzenia w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy).

Choć powyższe informacje są szczegółowe, to wiele pytań wśród pracodawców budzi ewentualne wskazywanie trybu rozwiązania stosunku pracy.

Przyczyna rozwiązania umowy

Co do zasady w świadectwie pracy nie zamieszcza się szczegółowych informacji o przyczynie rozwiązania umowy o pracę, która dotyczy pracownika. Ustawodawca we wspomnianym rozporządzeniu wskazał, że podmiot wystawiający świadectwo pracy powinien wskazać jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy. Te wymienione zostały w art. 30 § 1 Kodeksu pracy ? umowę o pracę rozwiązuje się:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • z upływem czasu, na jaki była zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Jeżeli pracodawca postąpi w inny sposób, to jego były już podwładny będzie mógł dochodzić sprostowania dokumentu. Zainteresowane osoby mają na to 7 dni licząc od dnia, w którym otrzymały one świadectwo pracy.

Podziel się

4 komentarze

Kermit

Kermit

I wystarczy co więcej mam wiedzieć, jeżeli jest dobre świadectwo to trafia do papierów i tyle.
Edek

Edek

No i faktycznie jednym miejscu wszystko co najważniejsze na temat świadectwa pracy. W nim muszą być zawarte konkrety jakie w tym zakresie przewiduje prawo.
Witt

Witt

Pracownik sam się zwalniający, albo jak ktoś go zwalnia, to musi otrzymać świadectwo pracy. Zazwyczaj każdy pracownik otrzymujący świadectwo pracy jet pewien, że jest ono prawidłowo wykonane. A są przepisy, które mówią co musi zawierać takie świadectwo.
Wife

Wife

To bardzo ważny dokument, który należy przechowywać w odpowiednim miejscu, bo nie wiadomo kiedy się on przyda a istnieje wiele rzeczy gdy jest to niezbędny dokument.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka