Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Zatrudnienie terminowe a świadectwo pracy

28 stycznia 2024

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

4 komentarze
Zatrudnienie terminowe a świadectwo pracy
Przyjęcie do pracy pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z koniecznością wydania mu świadectwa pracy wówczas, gdy rozstaje się on z firmą. W praktyce część pracodawców ma problem z prawidłowym wystawieniem takiego dokumentu. Dowiedz się, jak zrobić to prawidłowo.

Przedsiębiorcy zazwyczaj nie mają problemów z wystawieniem świadectwa pracy pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Gdy trzeba przygotować świadectwo za okres pracy terminowej,  zdarzają się trudności z interpretacją przepisów, zwłaszcza art. 97 § 1 (1) Kodeksu pracy.

Kiedy należy wystawić świadectwo pracy

Jesteś pracodawcą? W takim razie musisz wydać świadectwa pracy na koniec zatrudnienia pracownika, niezależnie od rodzaju umowy o pracę (na czas nieokreślony, określony czy próbny). Nawet jeśli podwładny nie zdał sprzętu lub nie wywiązał się z projektów, nie wpływa to na Twój obowiązek wydania mu świadectwa. 

Musisz wydać świadectwo pracy zarówno w przypadku zakończenia umowy (np. po upływie jej terminu), jak i gdy umowa wygaśnie z innych przyczyn. Na pewno masz w głowie kilka przykładów, w których na koniec okresu zatrudnienia dokument ten nie był komuś wydany. Tak, jest to możliwe.

Nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki:

 1. Kontynuujesz współpracę z pracownikiem.
 2. W ciągu 7 dni od zakończenia lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawierasz z nim nową umowę o pracę.
 3. Pracownik nie wnosi o wydanie świadectwa pracy.

Zatrudniony ma prawo w każdej chwili współpracy złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy, zarówno dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia, jak i wszystkich poprzednich okresów, jeśli nie otrzymał jeszcze tego dokumentu.

Świadectwo pracy należy wręczyć pracownikowi osobiście w dniu zakończenia zatrudnienia. Jeśli jednak z ważnych przyczyn nie jest to możliwe, masz 7 dni na wysłanie świadectwa na adres wskazany przez pracownika, za pośrednictwem poczty lub innym sposobem, na przykład kurierem. Nie możesz wymagać od pracownika osobistego odbioru świadectwa w siedzibie firmy ani obciążać go kosztami jego doręczenia. Pracownik może upoważnić kogoś innego do odbioru świadectwa, dostarczając upoważnienie w formie papierowej lub elektronicznej.

Szukasz pracy?
Dodana

Kierowca kat.C

Wutkowski Sp. z o.o.

 • Śliwice
Dodana
Dodana

Młodszy Specjalista ds. obsługi klienta

APILO Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Ważne!
Jeżeli pracownik rozpoczyna własną działalność lub będzie współpracować na podstawie innej niż umowa o pracę, nadal masz obowiązek wydania mu świadectwa pracy.

Zmiany w wystawianiu świadectw pracy od 2023 roku

23 maja 2023 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie wystawiania świadectw pracy w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór świadectwa pracy. Zmiany te wynikają z nowelizacji Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Wśród najważniejszych zmian w świadectwie pracy należy wymienić obowiązek podawania informacji o:

 • wykorzystanym urlopie opiekuńczym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • liczbie dni pracy zdalnej,
 • zwolnieniu od pracy, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Oprócz tego, świadectwo pracy powinno zawierać tradycyjne informacje, takie jak okresy zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy.

Co z różnicą w wystawianiu świadectw pracy dla umów terminowych i bezterminowych? Obecnie ich nie ma. Świadectwo pracy powinno być wydawane niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, niezależnie od rodzaju umowy.

Video

W jakim terminie należy wystawić świadectwo pracy?

Jako pracodawca, masz obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu zakończenia jego zatrudnienia. Termin ten jest zależny od sposobu zakończenia umowy:

 • Jeśli umowa kończy się z powodu wypowiedzenia, to świadectwo należy wydać w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.
 • W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy, świadectwo powinno być wydane w dniu, w którym obie strony zdecydowały o zakończeniu współpracy.
 • Gdy umowa wygasa z upływem czasu, na który została zawarta, ostatni dzień jej obowiązywania jest dniem wydania świadectwa.
 • Jeśli umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron, to świadectwo należy wydać w dniu ustalonym w porozumieniu jako koniec współpracy.

Warto pamiętać, że jeśli pracownik rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia, co prowadzi do natychmiastowego zakończenia pracy, świadectwo pracy należy wydać tego samego dnia.

Istnieją wyjątki od tej zasady, dotyczące sytuacji, gdy nie jesteś w stanie wydać świadectwa pracy w wymaganym dniu z powodu obiektywnych przyczyn. Przykłady to Twoja nieobecność w pracy lub korzystanie z usług zewnętrznej firmy zewnętrznej, która nie przygotowała świadectwa w odpowiednim terminie. W przypadku kontroli, jako pracodawca musisz być w stanie wykazać, że istniały uzasadnione powody uniemożliwiające wydanie świadectwa pracy w wymaganym terminie.

Czego nie zawierać w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy nie powinno się zawierać informacji, które mogą naruszać prywatność pracownika lub wprowadzać go w niekorzystne położenie przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Oto lista elementów, których nie powinno się umieszczać w świadectwie pracy.

Przy tworzeniu świadectwa pracy w Polsce istnieje kilka elementów, których nie należy w nim umieszczać, aby zachować zgodność prawem:

 • Informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach niepłatnych nie powinny znaleźć się w świadectwie pracy. Chociaż świadectwo powinno zawierać informacje o okresach nieskładkowych, które są ważne przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, nieusprawiedliwione nieobecności nie są w tej kategorii.
 • W świadectwie pracy należy umieścić dane pracodawcy, ale nie ma konieczności podawania numeru REGON.
 • Świadectwo powinno dokładnie opisywać okres zatrudnienia, jednak nie powinno zawierać daty zawarcia umowy lub jej podpisania, jeśli różnią się one od faktycznej daty rozpoczęcia pracy.
 • Świadectwo pracy powinno zawierać informacje o sposobie zakończenia stosunku pracy, ale nie jest wymagane podawanie konkretnych powodów czy okoliczności tego zakończenia.
 • W świadectwie pracy należy wymienić wszystkie formalne stanowiska zajmowane przez pracownika, jednak tymczasowe lub nieformalne role (np. tymczasowe przeniesienie na inne stanowisko) nie są wymagane, chyba że pracownik wyraźnie o to poprosi.

Podsumowanie

Świadectwo pracy powinno być rzetelne, prawdziwe i zawierać jedynie informacje związane z zatrudnieniem i wykonywanymi obowiązkami pracownika. Powinno być skoncentrowane na pozytywnych aspektach pracy i umożliwić pracownikowi sprawną rekomendację przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Wszelkie informacje poufne, prywatne lub negatywne powinny być zachowane w tajemnicy i nie powinny być zawarte w oficjalnym świadectwie pracy.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie umowy wymagają wydania świadectwa pracy?

Świadectwo pracy wymagane jest dla umów terminowych: próbnej, określonej i na czas wykonywania określonej pracy.

Czy istnieje wyjątek od 24-miesięcznego terminu wydania świadectwa?

Tak, jeżeli umowa trwała 24 miesiące, świadectwo można wydać w dniu jej rozwiązania.

Co zrobić, gdy umowa trwała krócej niż 24 miesiące, a pracodawca odmawia wydania świadectwa?

W takim przypadku pracownik powinien złożyć wniosek o wydanie świadectwa, a pracodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku.

Czy umowa na czas nieokreślony wymaga świadectwa po umowie terminowej?

Tak, nawet jeżeli umowa na czas nieokreślony została podpisana bezpośrednio po terminowej, świadectwo pracy jest konieczne.

Jakie korzyści wynikają z prawidłowego wystawienia świadectwa pracy?

Prawidłowe świadectwo pozwala pracownikom na zarejestrowanie się w urzędzie pracy i potwierdza ich doświadczenie zawodowe przy poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

4 komentarze

hubercik

hubercik

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument jakiego nie można zgubić. To dotyczy spraw teraźniejszych jak i całej przyszłości.
Nora

Nora

Od zawsze pamiętam, że świadectwo o pracę musi być od razu dane. W końcu jakby nie dali to mają straszne kłopoty. To przecież także bardzo ważny dokument dla pracownika.
Bogumiła

Bogumiła

Bardzo ważne jest posiadanie wszystkich świadectw pracy, tego nie można zaniedbać, a jak pracodawca w terminie nie wystawi to z kolei on może ponieść wielkie konsekwencje.
Ada Boczarska

Ada Boczarska

Świadectwo pracy jest ważne, można powiedzieć niezbędne w każdym zakresie. Dobrze, że mamy możliwość poznania przez takie teksty jak to wszystko wygląda w praktyce.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.