Zatrudnienie terminowe a świadectwo pracy

Zatrudnienie terminowe a świadectwo pracy
Przyjęcie do pracy pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z koniecznością wydania mu świadectwa pracy wówczas, gdy rozstaje się on z firmą. W praktyce część pracodawców ma problem z prawidłowym wystawieniem takiego dokumentu.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie korzystają z pomocy księgowej najczęściej nie mają problemów z wystawieniem świadectwa pracy pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Zakończenie umowy bezterminowej zazwyczaj następuje zgodnie z przepisami. Kłopot pojawia się wówczas, gdy konieczne jest przygotowanie świadectwa pracy za okres pracy terminowej. W takim przypadku znaczący odsetek pracodawców ma problem z interpretacją art. 97 § 11 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u pracodawcy na podstawie:

to pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy ?obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów?. Oznacza to, że co do zasady świadectwo pracy przy zatrudnieniu terminowym powinno być wydawane z upływem 2 lat od zawarcia pierwszej umowy tego rodzaju.

 

Wyjątek od reguły

Choć, jak wskazano powyżej, pracodawca powinien wydać świadectwo pracy dopiero z upływem 2 lat od zawarcia jednej z terminowych umów o pracę, które zostały wymienione w art. 97 § 11 Kodeksu pracy, to w praktyce od zasady tej przewidziany jest wyjątek. Mowa tu o art. 97 § 12 Kodeksu pracy, który przewiduje wydanie świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy o pracę, jeżeli jej rozwiązanie lub wygaśnięcie nastąpiło przez upływem 24 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca zawarł z pracownikiem dwie następujące po sobie umowy ? pierwszą na rok, drugą zaś na dwa lata, to świadectwo pracy należy wydać osobie zatrudnionej dopiero po zakończeniu drugiej umowy. Dzieje się tak dlatego, że dokumentu tego nie można wystawić w trakcie trwania zatrudnienia, ale dopiero po jego zakończeniu.

 

Umowa krótsza niż 24 miesiące

Innym problemem jest interpretacja art. 97 § 12 Kodeksu pracy w odniesieniu do takiej sytuacji, w której zawarta z pracownikiem umowa skończyła się przed upływem 24 miesięcy. Z dosłownego brzmienia przywołanego przepisu wynika, że podmiot zatrudniający powinien wydać świadectwo pracy dopiero po upływie tego okresu. Wydaje się być to jednak niezgodne z ogólnie przyjętymi wymogami i przede wszystkim z art. 97 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest ?obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy?. Przyjęcie takiego rozwiązania w praktyce uniemożliwiałoby zainteresowanej osobie między innymi zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Z tego też względu przyjmuje się, że w sytuacji, w której nie upłynął wspomniany okres 24 miesięcy, świadectwo pracy należy wydać od razu. Jeżeli pracownik ma problem z uzyskaniem dokumentu właśnie z uwagi na termin, to powinien on złożyć stosowny wniosek o wydanie świadectwa. Taki jest wiążący dla podmiotu zatrudniającego.

 

Świadectwo przed umową bezterminową

W praktyce zwraca się uwagę na jeszcze jedną kwestię. Otóż, jeżeli pracodawca i pracownik zawarli umowę terminową na okres krótszy i następnie na czas nieokreślony, to powstaje pytanie, czy konieczne jest wydanie świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia terminowego. Nawet jednak wówczas, gdy kolejna umowa ? już na czas nieokreślony ? jest podpisana bezpośrednio po terminowej, konieczne jest wystawienie świadectwa pracy. Dzieje się tak dlatego, że art. 97 § 12 Kodeksu pracy precyzuje, że wydanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie jest niezbędne wówczas, gdy praca miała charakter terminowy. I w takim wypadku, jeżeli pracodawca nie jest skłonny wystawić świadectwa pracy, pracownik może zwrócić się o to do niego na piśmie. 

Oceń ten wpis
Zatrudnienie terminowe a świadectwo pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

hubercik
2019-12-17, 12:02
Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument jakiego nie można zgubić. To dotyczy spraw teraźniejszych jak i całej przyszłości.
Nora
2019-12-05, 12:56
Od zawsze pamiętam, że świadectwo o pracę musi być od razu dane. W końcu jakby nie dali to mają straszne kłopoty. To przecież także bardzo ważny dokument dla pracownika.
Bogumiła
2019-05-07, 15:52
Bardzo ważne jest posiadanie wszystkich świadectw pracy, tego nie można zaniedbać, a jak pracodawca w terminie nie wystawi to z kolei on może ponieść wielkie konsekwencje.
Ada Boczarska
2019-03-30, 19:06
Świadectwo pracy jest ważne, można powiedzieć niezbędne w każdym zakresie. Dobrze, że mamy możliwość poznania przez takie teksty jak to wszystko wygląda w praktyce.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.