!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Gdy pracodawca przestaje ufać pracownikowi...

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze

Gdy pracodawca przestaje ufać pracownikowi...
Pracodawca może rozwiązać ze swoim podwładnym umowę o pracę za wypowiedzeniem wówczas, gdy utracił on zaufanie do niego. W jakich sytuacjach może zostać podjęta taka decyzja? Czy wypowiedzenie stosunku pracy należy umotywować?

Na pracodawcy, jak i na pracowniku spoczywa określona pula obowiązków. Ten drugi powinien nie tylko rzetelnie i starannie wykonywać powierzone mu zadania służbowe, ale również dbać o dobro zakładu pracy. Główne obowiązki ciążące na pracowniku wymienione zostały w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 100 § 2 każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest zobowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zgodnie z powyższym, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbać o dobro firmy, w której on pracuje. Troska o zakład pracy może przy tym przejawiać się na różnych płaszczyznach ? pracownik powinien zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla pracodawcy czy też wykonywać swoje obowiązki z należytą uwagą i w sposób staranny.

Możliwe zwolnienie dyscyplinarne

W niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia również z uwagi na fakt, że pracodawca przestał mieć do swojego podwładnego zaufanie. Takie zwolnienie musi być jednak właściwie umotywowane ? podmiot zatrudniający musi mieć do niego solidne podstawy. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce wówczas, gdy pracownik w sposób ciężki naruszył swoje obowiązki. Wówczas możliwe jest powołanie się przez pracodawcę na art. 52 § 1 Kodeksu pracy, który przewiduje właśnie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Kiedy pracodawca traci zaufanie?

Fakt, że pracodawca przestał ufać swojemu podwładnemu może być skutkiem różnorodnych sytuacji. Warto wiedzieć, że chodzi tu przede wszystkim o niewłaściwe zachowanie się pracownika. To zaś nie zawsze musi łączyć się z jego winą. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez specjalistów w literaturze, rozpatrywanie takich spraw nie jest proste i zależy od wielu czynników. Wśród tych elementów, które należy brać pod uwagę wymienia się między innymi zajmowane przez pracownika stanowisko, charakter wykonywanych przez niego czynności służbowych czy nawet branżę, w jakiej działa pracodawca. W praktyce może okazać się, że pracownik naruszył swoje obowiązki, ale nie można mu przypisać winy (nie jest możliwe zwolnienie bez wypowiedzenia). W takiej jednak sytuacji osoba zatrudniona nie powinna jednak oczekiwać, że jej przełożony będzie chciał kontynuować współpracę.

Stanowisko Sądu Najwyższego

O możliwości rozwiązania zawartej umowy o pracę z uwagi na utratę zaufania do pracownika przez pracodawcę wypowiedział się również Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu wyroku z dnia 28 kwietnia 1997 roku (sygn. akt I PKN 118/97) wskazał, że zawarte w art. 100 § 2 Kodeksu pracy obowiązki pracownika to zaznaczenie zasady lojalności pracownika względem pracodawcy. Z tej reguły wynika ?obowiązek powstrzymania się pracownika od działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody, czy nawet ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy?.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Podziel się

4 komentarze

3000zł

3000zł

Mariusz Latocha
Prac.  OP

Prac. OP

Gdy pracodawca przestaje ufać pracownikowi...to bardzo "zła" sprawa. Czasami kończy się to zwolnieniem takiego pracownika. i to zgodnie zobowiązującymi przepisami.
przełozony WA

przełozony WA

Zaufanie pracodawcy do pracownika to bardzo ważna sprawa. Gdy pracodawca przestaje ufać pracownikowi, to na pewno takiego pracownika zgodnie z przepisami będzie chciał zwolnić.
Juna

Juna

Spójrz na zadania, które wykonują pracownicy, zwłaszcza te monotonne, które im przeszkadzają. Poświęcenie czasu na znalezienie rozwiązań, które mogą zautomatyzować lub przyspieszyć te zadania.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.