Twoje wsparcie w rekrutacji

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny
Udało się! Otrzymałeś posadę i zaczynasz nową pracę. Ale nie powinieneś zapominać, że przed tobą jeszcze jedno wyzwanie, mianowicie okres próbny. Jest to czas na wdrożenie pracownika w pełnione obowiązki w podjętym już stosunku pracy, który prawnie jest regulowany przez umowę o pracę na okres próbny. Sprawdź co warto o niej wiedzieć i dlaczego jest tak istotna?

Okres próbny w każdej firmie wygląda bardzo podobnie, stąd potrzeba stworzenia uniwersalnego narzędzia regulującego rozpoczęty w ten sposób stosunek pracy. Przyjmuje się, że ten typ umowy o pracę może poprzedzać każdą inną umowę. Ponadto, warto zauważyć, że wśród umów o pracę wyróżnić można takie, jak: na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na okres próbny czy też na zastępstwo. W każdym jednak przypadku, zarówno zawarcie, rozwiązanie czy też modyfikacja umowy musi mieć formę pisemną. Niezbędne będzie także określenie poszczególnych elementów umowy o pracę - nawet jeśli chodzi o krótki okres próbny.
 

Umowa o pracę na okres próbny
 

Większość pracodawców stosuje ją, aby poznać umiejętności, jak i predyspozycje danego pracownika. Zatrudniony, w takim przypadku, ma możliwość zapoznania się z zakresem swoich obowiązków, jak i działaniem firmy czy też jej poszczególnych działów. Dzięki temu sam pracownik może określić czy dana posada i środowisko pracy mu odpowiada. Jest to również czas na ocenę kompetencji pracownika przez przełożonego. Okres próbny może zakończyć się przedłużeniem umowy lub decyzją którejś ze stron o zakończeniu współpracy już na tak wczesnym etapie. Mimo, że okres próbny ma na celu weryfikację rekrutacji zatrudniony wykonuje określone zadania, za które należy mu się wynagrodzenie i prawa pracownicze. Innymi słowy nawiązuje się stosunek pracy, który musi zaistnieć w oparciu o dokument formalny. Właśnie w takiej sytuacji najczęściej stosuje się umowę o pracę na okres próbny. Umowa na okres próbny nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące - stąd najczęściej stosuje się miesięczną lub trzymiesięczną umowę o pracę na okres próbny. Ponadto, z uwagi na możliwe nadużycia, ustawodawca wskazał, że ten sam pracodawca może zawrzeć z pracownikiem wyłącznie jedną taką umowę. Warto przy tym zauważyć, że nie jest możliwa taka sytuacja, w której dochodzi do podpisania dwóch, następujących po sobie umów, nawet jeżeli ich łączny okres nie przekraczałby wskazanych powyżej 3 miesięcy. Z kolei pracownik, który nie zmienia pracodawcy a jedynie stanowisko, również może zostać poproszony o przejście okresu próbnego wraz z adekwatną umową, jednak tylko wtedy, gdy nowa posada wiąże się z innym profilem obowiązków i zadań niż dotychczasowa. Umowa o pracę na okres próbny posiada te same wymogi formalne, co standardowe umowy o pracę. Co prawda nie jest tak rozbudowana jak umowa o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać informacje o stronach, dacie okresu próbnego, wynagrodzeniu oraz ogólne warunki pracy. Wymiar czasu pracy to także istotna kwestia, którą należy ująć - zawarcie umowy na okres próbny może przecież odbywać się analogicznie do postaci innych umów, czyli na cały etat lub jego część. Warto zwrócić szczególną uwagę na określenie rodzaju umowy – umowa o pracę na okres próbny nie może przyjmować postaci umowy o pracę na czas określony, gdyż oba typy podlegają innych prawom i obowiązkom względem zatrudnionego.
 

 Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny
 

Wiele osób mylnie sądzi, że umowy na okres próbny nie można wypowiedzieć. Krótki czas trwania, bo jedynie kilka miesięcy wydaje się być obligatoryjny, a przecież to właśnie okres próbny ma za zadanie zweryfikować potencjał pracownika i jego miejsca w strukturze zasobów kadrowych. Warto pamiętać, że zarówno pracodawca jak i pracownik z umową o pracę na okres próbny ma takie same prawa do zmiany decyzji o dalszej współpracy jak w przypadku każdej inne umowy o pracę. Jak wynika ze statystyk najczęstszymi powodami braku chęci do podjęcia trwałego stosunku pracy z przełożonym jest pojawienie się w tym czasie innej oferty zatrudnienia lub obiekcje co do samej posady w istocie. Z kolei pracodawcy rzadziej korzystają z przywileju wypowiedzenia umowy jeszcze przed wskazanym terminem, niemniej oczywiście mają takie prawo.  Tak, jak każda umowa o pracę, tak i umowa na okres próbny może być rozwiązana za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, jak i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, kryterium decydującym jest długość okresu pełnienia obowiązków okresu próbnego. Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi odpowiednio:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres próbny służy głównie do weryfikacji przydatności zatrudnienia danego kandydata, dlatego po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny przełożony i zatrudniony wyrażają swoje stanowisko w celu ustalenia zasadności ewentualnej współpracy.  Zarówno pracodawca, jak i pracownik, przy korzystaniu ze swojego prawa, nie muszą podawać przyczyny wypowiedzenia – w przypadku okresu próbnego zazwyczaj jest oczywista i dotyczy niespełnienia oczekiwań, którejś ze stron.
 

 Zakończenie okresu próbnego - co dalej?
 

Koniec okresu próbnego jest równoznaczny z ustaniem umowy o pracę na okres próbny. W kwestiach formalnych nie można wliczać umowy na okres próbny jako pierwszej umowy na czas określony. W dzisiejszych czasach otrzymanie umowy o pracę, zwłaszcza na czas nieokreślony jest dążeniem niemalże każdego pracownika. Umowy cywilnoprawne, tzw. śmieciówki to gorsza alternatywa, dlatego umowa o pracę nawet na okres próbny wielu zatrudnionym wydaje się obietnicą atrakcyjnej formy stosunku pracy w przyszłości. Warto jednak pamiętać, że umowa o pracę na okres próbny to uniwersalne narzędzie i wcale nie musi definiować przyszłego zatrudnienia. Po zakończeniu okresu próbnego, przełożony sam decyduje jaką umowę przedłożyć pracownikowi, której zapisy będą odtąd bezwzględnie obowiązywać.

Oceń ten wpis
Umowa na okres próbny
Ocena: 3.5, liczba głosów: 21

Opinie

Hania
2019-12-05, 11:03
W większości miejsc pracy jest okres próbny i to całkiem jest normalne. Każdy musi coś takiego przejść by potem zostać zatrudnionym na innych warunkach.
Lidzia
2019-05-29, 06:50
Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest jako pierwsza z umów z danym pracownikiem w celu sprawdzenia go na konkretny stanowisku pracy. Zazwyczaj po takiej umowie, jet umowa o pracę na czas określony, albo żadna umowa.
próbny
2019-05-07, 14:08
Zasadniczo będzie to zależało od liczby godzin pracy, ale nie zawsze tak jest. Zanim cokolwiek podpiszesz, zawsze niezwykle ważne jest zrozumienie wszystkich dostępnych opcji.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.