"Trzynastki" dla budżetówki - co warto o nich wiedzieć?

"Trzynastki" dla budżetówki - co warto o nich wiedzieć?
Nie każdemu pracownikowi przysługuje trzynasta pensja w roku. Do takiego wynagrodzenia prawo mają przede wszystkim pracownicy jednostek sfery budżetowej. Jak wygląda kwestia ustalania prawa do dodatkowego wynagrodzenia i kiedy na takie liczyć mogą pracownicy firm prywatnych?

W odniesieniu do pracowników jednostek sfery budżetowej przyznawanie i wypłata dodatkowej pensji w roku została uregulowana w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownicy spoza budżetówki nie mogą egzekwować od swojego szefa wypłaty trzynastki. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może swoim podwładnym przyznać prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Taką możliwość przewidują przepisy. Wówczas jednak niezbędne jest uregulowanie wypłaty takich świadczeń w aktach prawa wewnątrzzakładowego.

 

Komu przysługuje trzynastka?

Jak wspomniano powyżej, trzynastka przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 za takie osoby uznaje się pracowników:

  • państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenie są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,
     
  • zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
     
  • samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową (na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych pkt. 2),
     
  • biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Ustawa wymienia również pracowników instytucji, którym nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Wśród takich znajdują się między innymi funkcjonariusze Policji czy Służby Więziennej.

 

Wypłata pod pewnymi warunkami

Choć aby pracownik nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego musi przepracować u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy, to ustawa przewiduje od tej zasady wyjątek. Pracownik, który nie świadczył na rzecz swojego pracodawcy pracy przez cały rok, może ubiegać się o pensję w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Warunkiem jest jednak to, aby okres świadczenia pracy wynosił co najmniej 6 miesięcy. Do tego czasu wlicza się również urlop wypoczynkowy, z jakiego korzystał pracownik.

To Cię powinno też zainteresować: Trzynastka - kto może na nią liczyć?

Zgodnie z art. 4 przywołanej ustawy wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Osoba obliczająca wysokość trzynastki powinna przy tym pod uwagę wziąć inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy, a które są przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Potrącenia z trzynastki

Z dodatkowego wynagrodzenia, które wypłacane jest pracownikowi może być prowadzona egzekucja komornicza. Wówczas zastosowanie mają przepisy znajdujące się w Kodeksie pracy. Zgodnie zatem z art. 87 § 1 potrącenia można dokonać dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracodawca, który samodzielnie dokonuje potrąceń, powinien też pamiętać o kolejności ich dokonywania. Wyjątkiem są przy tym świadczenia alimentacyjne. Zgodnie z art. 87 § 5 ustawodawca pozwala z dodatkowego wynagrodzenia egzekwować je do pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach pensja zatrudnionego będzie pod ochroną możliwe będzie potrącanie kwot tylko do pewnej wysokości.

Oceń ten wpis
"Trzynastki" dla budżetówki - co warto o nich wiedzieć?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

do zazdrosnych Polaków
2020-12-01, 10:17
...nie wszyscy nauczyciele korzystają z 500+ na zdalne, ja np. nie , u mnie w szkole ok 50/50%, więc niech może wrogo nastawieni do nauczycieli zastanowią się najpierw, czy słusznie osądzają i czy j mają prawo uogólniać i rozciągać swoje sądy na wszystkich nauczycieli ... dodam tylko, że jest to cecha ludzi o bardzo wąskich horyzontach.. ech...
Szok i niedowierzanie
2020-11-30, 15:09
"Szok" Idz popracuj w szkole specjalnej i dopiero się wypowiadaj, bo nie wiesz jak tam jest a bedziesz dyskutowac o pieniądzach dla nich przeznaczonych.
kjhkj
2020-11-29, 21:12
Jak zarabia się w budżetówce po 35 latach pracy 2000neto, to liczy się, że raz do roku można kupić rzeczy na które człowieka nie stać.
Szok
2020-11-28, 21:59
Nauczyciele dostają "14-tki" przed 13-tkami- wyrównanie za poprzedni rok. W grudniu dostali 500+ nawet ci, którzy ani jednego dnia nie prze pracowali zdalnie (np. w szkołach specjalnych)
edward
2020-11-15, 08:39
czy przysluguje 13 po przepracowaniu8 mies. w roku po zwolnieniu za porozumieniem stron
poranny
2019-12-06, 06:18
Komu przysługuje trzynastka - przeczytajcie ten artykuł. Nie tylko nauczyciele ją dostają... Jakie potrącenia mogą zaistnieć w 13-ce- fajnie ujęte w tym artykule...
lcia
2019-05-26, 19:07
Fajnie się ma budżetówka, bo mają 13-ki.
Bunia
2019-05-07, 13:37
Wszyscy z budżetówki mają trzynastki i inne dodatki i jeszcze im źle. Ja jako pracownik 1osobowej firmy nie mogę nawet nigdzie strajkować. To jest niesprawiedliwe :(
Kama
2019-04-09, 14:48
Nauczyciele mają np. trzynastki, a tacy górnicy czternastki, barbórkę. Wiele firm także wprowadza jako system motywacyjny trzynaste pensje lub kwartalne. Np. profi credit.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.