Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP

Przygotowany przez nas wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP dla pracownika ma prosty i przejrzysty szablon graficzny, a jego edycja jest możliwa za pomocą najpopularniejszych programów. Dokument jest kompatybilny między innymi z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Edytowanie oświadczenia wedle własnych potrzeb jest proste i nie powinno sprawiać problemów.

Każdy nowo zatrudniony musi wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP po odbyciu stosownego szkolenia. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a co za tym idzie, muszą szkolić pracowników w tym zakresie. Każda nowa w firmie osoba zaraz po podpisaniu umowy o pracę powinna przejść odpowiednie szkolenie oraz zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Zapoznanie się z przepisami musi potwierdzić na piśmie przedłożonym przez pracodawcę, czemu służy wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP.

Dokładna treść tego dokumentu nie jest ściśle wyznaczona przez przepisy prawa pracy, ale konieczne jest umieszczenie w nim pewnych informacji – pomoże w tym przygotowany przez nas wzór oświadczenia. Oczywiście pismo musi być również opatrzone podpisem pracownika.

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP

Gotowy wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP pozwoli przygotować pracodawcy czytelny dokument spełniający wszystkie wymogi. Dokument ten jest bardzo ważny w kontekście zachowania bezpieczeństwa przez pracowników i ewentualnych konsekwencji nieprzestrzegania zasad BHP. W razie wypadku przy pracy bądź doznaniu uszczerbku na zdrowiu wskutek wykonywania obowiązków pracowniczych odszkodowanie przysługuje jedynie tym zatrudnionym, którzy postępowali zgodnie z przepisami, w przeciwnym razie poniesienie odpowiedzialności za doznaną szkodę spoczywa w pełni na nich. Warto o tym pamiętać i uczciwie zapoznawać się z obowiązującymi zasadami BHP w zakładzie pracy, nie tylko na stanowiskach szczególnie narażonych na niebezpieczeństwa.

Jak przygotować oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP

W oświadczeniu podpisywanym przez pracownika przede wszystkim muszą się znaleźć jego dane osobowe oraz nazwa stanowiska, jakie będzie obejmował. Dokument musi zawierać informację jasno określającą, że zatrudniona osoba zapoznała się z obowiązującymi w zakładzie przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne jest także wskazanie nazwy pracodawcy, dla jakiego będzie świadczona praca. Przygotowując oświadczenie, nie trzeba szczegółowo określać elementów szkolenia, z jakimi zapoznał się pracownik, ale można je wymienić. Takie posunięcie może być ewentualnym zabezpieczeniem dla pracodawcy w przypadku ewentualnych problemów w przyszłości związanych z wypadkami w pracy.

Szablon oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP pozwoli na przygotowanie przejrzystego dokumentu zawierającego najważniejsze, wymagane przez przepisy informacje. Dzięki temu pracodawca oraz pracownik dopełnią swoich obowiązków. Oświadczenie na piśmie o zapoznaniu się z przepisami BHP jest niezwykle ważne i nie wolno o nim zapomnieć. Podpisany dokument powinien także trafić do akt osobowych przechowywanych przez pracodawcę.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki