Wzór listu intencyjnego

Wzór listu intencyjnego

List intencyjny

Dokument został opracowany zgodnie z normami i może posłużyć jako wzór dla pracodawcy. Pismo, jako wstępna deklaracja zawarcia umowy o pracę w przyszłości, powinno zawierać dane obu zainteresowanych stron. Wzór listu intencyjnego należy więc samodzielnie edytować, umieszczając w nim odpowiednie informacje dotyczące kandydata do pracy i pracodawcy, który wyraża zamiar zatrudnienia. Wzór jest kompatybilny z najpopularniejszymi programami biurowymi, jak MS Word oraz darmowe aplikacje (Open Office lub Libre Office).

List intencyjny nie jest formalnym dokumentem wywołującym skutki prawne, ale mimo to jest bardzo często stosowany przez przedsiębiorstwa. Dokumentu tego nie powinno się mylić z umową przedwstępną, a jedynie traktować go w roli wspólnego określenia kierunku negocjacji oraz przyszłej współpracy. Choć nie ma mocy wiążącej, jest swego rodzaju zabezpieczeniem kandydata, ponieważ samo wystawienie listu intencyjnego jest poniekąd informacją, że prawdopodobieństwo zatrudnienia jest bardzo wysokie.

W liście intencyjnym obie strony wyrażają chęć podjęcia współpracy w przyszłości. Akty prawne nie określają konkretnej formuły, ani konstrukcji listu, ale nie oznacza to, że nie ma elementów, które muszą się w nim znaleźć. Nasz wzór listu intencyjnego zawiera odpowiednie sformułowania i cechuje się nowoczesnym oraz funkcjonalnym szablonem graficznym zapewniającym przejrzystość dokumentu.

Co to jest list intencyjny?

Jest to dokument, w którym wyraża się zamiar/intencję współpracy, często stosowany jest w toku rekrutacji pracownika, gdy np. przebywa on na okresie wypowiedzenia umowy z innym pracodawcą i nie podpisał jeszcze umowy o pracę w nowym miejscu zatrudnienia. List intencyjny, choć jest popularnie stosowanym dokumentem, to nie został szczegółowo ujęty w polskim prawie. Jego forma oraz treść zostały wypracowane drogą praktyk rynku.

Dla wielu pracodawców gotowy wzór listu intencyjnego jest potrzebny, bo nie zawsze mają oni świadomość, co powinien taki dokument zawierać: chodzi przede wszystkim o wyrażenie chęci współpracy, dobre intencje obu stron oraz określenie przyszłych zobowiązań. Dokument ten w istocie sporządza się jako danie wyrazu dobrej woli i chęci podpisania umowy po odbyciu negocjacji. List intencyjny można uznać za wstęp do prowadzenia negocjacji mających zakończyć się zawiązaniem długoterminowej współpracy.

Wzór listu intencyjnego

Przepisy prawa nie określają struktury listu intencyjnego, ale pewne elementy powinny się w nim znaleźć. Warto w nim umieścić:

  • zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze;
  • zobowiązanie do utrzymania już uzgodnionych postanowień;
  • deklarację dokonania odpowiedniej wpłaty na poczet projektu;
  • upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac.

Szablon listu intencyjnego pozwoli na umieszczenie w dokumencie stosownych zapisów pomagających w odpowiednim określeniu zasad przyszłej współpracy. Pozostaje tylko pytanie, czy jako dokument niewiążący jest on w ogóle potrzebny i czy list intencyjny faktycznie nie niesie za sobą zobowiązań lub skutków prawnych?

List intencyjny konsekwencje

Okazuje się, że zerwanie postanowień listu intencyjnego nie jest karalne i nie ma konsekwencji. Jednak w przypadku naruszenia konkretnych punktów zawartych w liście można dochodzić swoich praw w sądzie. Na przykład, jeżeli jedna ze stron rozpocznie negocjacje w tej samej kwestii z konkurencją, co naruszy zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze. Dokument ten często przynosi poczucie bezpieczeństwa oraz potwierdza dobre intencje stron, co w biznesie może być bardzo kojące. Tym bardziej warto skorzystać z szablonu listu intencyjnego, aby dokument był poprawny i przejrzysty.

 

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki