Wzór informacji o PPK

Wzór informacji o PPK

Szablon informacji o PPK pozwala w prosty sposób przygotować stosowny dokument. Wzór należy edytować samodzielnie z wykorzystaniem najpopularniejszych programów biurowych pokroju MS Office. Dokument jest także kompatybilny z darmowymi aplikacjami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych zarówno pracodawcy, jak i instytucje finansowe uczestniczące w systemie PPK mają pewne obowiązki informacyjne. Pracodawcy według obowiązujących przepisów mogą, ale nie muszą poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Jednak informowanie pracowników uznaje się za dobrą praktykę.

Ustawy nie regulują dokładnej formy informowania pracowników o kwestiach związanych z PPK, ale sposób podania informacji powinien być możliwy do archiwizacji. W efekcie większość pracodawców decyduje się na przekazanie pisemnej informacji. Jak przygotować stosowny dokument? Z pomocą przychodzi udostępniany przez nas wzór informacji o PPK.

Wzór informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Sporządzenie dokumentu informacyjnego odnośnie warunków uczestnictwa w PPK niesie za sobą wiele korzyści. Może on być istotny dla ewentualnych kontroli oraz celów dowodowych w przypadku sporu z osobami zatrudnionymi. Pisemna informacja pozwala na uzyskanie jasnej sytuacji w kwestii przystąpienia do PPK.

Pracodawcy decydujący się na poinformowanie pracowników o zasadach uczestnictwa w PPK muszą w rzetelny sposób podejść do sporządzenia dokumentu. Jego treść i forma nie są odgórnie regulowane, ale wymaga się, aby zawarte w nim informacje były bardzo szczegółowe oraz jasne dla odbiorców. Wyjaśnienie wszystkich kwestii powinno być czytelne i w żaden sposób nie powinno rodzić wątpliwości bądź prowadzić do błędnych wniosków. Niedopatrzenia w treści mogą prowadzić do naruszenia przepisów prawa.

Co zawiera informacja dla pracowników o PPK?

Szczegółowa treść zależy oczywiście od wewnętrznych ustaleń, jednak aby ubrać je w odpowiednią formę, warto wykorzystać gotowy wzór informacji o PPK. Dzięki naszemu szablonowi możecie być pewni, że dokument będzie posiadał odpowiednią formę i nie przysporzy problemów w przyszłości. Oczywiście należy uzupełnić go o stosowne informacje zgodne ze stanem rzeczywistym zawieranych porozumień. W piśmie warto zawrzeć także opis i uzasadnienie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Co prawda w wyborze muszą brać udział związki zawodowe lub przedstawiciele załogi pracowniczej, ale w tej sytuacji warto informować cały personel.

Przepisy nakładają obowiązek informowania pracowników przez pracodawcę w kilku kwestiach związanych z PPK:

  • informacja dla osób w przedziale między 55 i 70 rokiem życia o możliwości przystąpienia do PPK,
  • informacja do uczestników PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej lub obniżeniu wpłaty podstawowej,
  • informacja dla osoby, która złożyła deklarację rezygnacji z PPK o ponownym rozpoczęciu wpłat przed upływem 4 lat od złożenia deklaracji,
  • informacja o wypłacie transferowej na rachunek innej instytucji finansowej w wyniku zmiany instytucji zarządzającej PPK lub w przypadku zmiany pracodawcy.

Powyższe informacje w celu właściwej dokumentacji dobrze jest zebrać na piśmie i w tym właśnie celu przygotowaliśmy ogólny szablon oficjalnej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych dla pracownika.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki