Wzór zawiadomienia o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Wzór zawiadomienia o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Szablon dokumentu pozwoli sprawnie przygotować prawidłowe pismo dla pracowników w celu formalnego poinformowania o zmianie pracodawcy. Wzór zawiadomienia o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę należy poddać samodzielnej edycji, co umożliwią najpopularniejsze programy biurowe. Dokument jest kompatybilny między innymi z aplikacją MS Word czy darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Polskie przepisy prawa określają tak zwane przejście zakładu pracy pod innego pracodawcę. Taka sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym i na rynku bardzo często dochodzi do przejęć własności firm bądź ich części przez inne podmioty. Trzeba jednak wiedzieć, że w trosce o prawa pracownicze Kodeks pracy określa bardzo szczegółowo obowiązki pracodawców. Jednym z nich jest obowiązkowe, pisemne zawiadomienie o przejściu zakładu pracy/jego części na innego pracodawcę.

Przygotowaliśmy wzór zawiadomienia o przejściu zakładu pracy/jego części na innego pracodawcę, który uwzględnia obowiązkowe informacje jakie powinny się znaleźć w takim dokumencie. Musi on jasno określać zaistniałą sytuację. Nasz wzór zawiadomienia może się pochwalić nowoczesnym i funkcjonalnym szablonem gwarantującym przejrzystość przekazu.

Wzór zawiadomienia o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Pracodawcy dokonujący przejęcia zakładu bądź jego części mają obowiązek pisemnego poinformowania pracowników o zaistniałej sytuacji. Dotyczy to zarówno dotychczasowego, jak i nowego pracodawcy. W celu poprawnego dopełnienia obowiązku stosuje się zawiadomienie o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, które sporządzają obie strony przejęcia.

Stosowny dokument musi zostać przekazany pracownikom najpóźniej na 30 dni przed faktyczną zmianą właściciela. Warto skorzystać w tym celu z gotowego wzoru zawiadomienia o zmianie pracodawcy, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli u pracodawców działają organizacje związkowe, obecny i nowy pracodawca mają obowiązek przedstawienia pisemnej formy zawiadomienia, działającej u każdego z nich organizacji. Zawiadomienie w ogólnym założeniu jest oświadczeniem byłego i nowego pracodawcy odnośnie planów na przyszłość dotyczących funkcjonowania zakładu oraz przyczyn zaistniałej sytuacji.

Co powinno zawierać zawiadomienie?

Aby dokument ten przygotować w odpowiedni sposób i zgodnie z normami, zawiadomienie o przejściu zakładu pracy/jego części na innego pracodawcę powinno zawierać:

  • przewidywany termin przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;
  • przyczyny przejęcia zakładu lub jego części;
  • prawne, ekonomiczne oraz socjalne skutki dla pracowników;
  • zamierzone działania wobec warunków zatrudnienia pracowników.

Należy mieć świadomość, że zawiadomienie o przejściu zakładu pracy powinno zostać wręczone każdemu pracownikowi oddzielnie. Tylko w ten sposób zostaje uznane dotrzymanie obowiązku poinformowania pracowników o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Dokument powinien mieć odpowiednią konstrukcję, dlatego warto skorzystać z szablonu zawiadomienia. Przygotowany wzór pozwala na prostą i intuicyjną edycję. Dzięki temu dopełnienie części obowiązków stanie się znacznie łatwiejsze.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki