Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy udostępniamy do pobrania bezpłatnie w dwóch formatach. Plik DOC można samodzielnie edytować za pomocą popularnych aplikacji biurowych, ponieważ jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Plik PDF można natomiast wydrukować, a następnie odręcznie uzupełnić dokument.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 1,00 Liczba głosów: 60
Loading...

Podstawę przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy stanowią przepisy Kodeksu Pracy. Wejście w życie przepisów RODO przyczyniło się do konieczności aktualizacji niektórych zapisów. Prawo Pracy według ostatnich zmian w ustawie nie wymaga od firm rekrutujących nowych pracowników pozyskiwania zgód na przetwarzanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe) czy danych o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowych (tych ostatnich w sytuacji, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku). Jeżeli jednak przedsiębiorstwo w ogłoszeniu prosi o podanie innych danych, wtedy musi również uzyskać zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie w konkretnym celu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z przepisami RODO jest niezbędna do w uczestnictwa w całym procesie rekrutacyjnym. W razie np. przesłania aplikacji bez wyrażonej takiej zgody pracodawca nie jest uprawniony do skontaktowania się z nami w dalszym etapie rekrutacji, ponieważ stanowi to już naruszenie RODO. Należy zaznaczyć, że nie wyrażenie przez kandydata do pracy zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie nie może zgodnie z Kodeksem Pracy być podstawą gorszego traktowania czy powodować negatywnych konsekwencji. Nie może być również powodem odrzucenia kandydatury takiej osoby, natomiast z oczywistych względów na etapie np. selekcji CV odbiera rekruterowi pewne możliwości kontaktu.

Jak napisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy

Zgoda powinna zostać wyrażona w sposób pisemny (klauzula w CV), konkretny i jasno wskazywać, na co i w jakim celu kandydat się zgadza. Przepisy RODO nie wymagają, aby w treści opisywanej zgody była określona podstawa prawna do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ważne, aby spełniała ona warunki zapisane w RODO. Biorąc pod uwagę, że uczestnictwo kandydata rekrutacji do pracy wiąże się z różnymi formami kontaktu, klauzula powinna zawierać zgodę właśnie na wykorzystanie danych kontaktowych w tym celu.

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Prawo pracy i RODO nie wskazują obligatoryjnego szablonu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy, dają jednak przykłady, jak może ona wyglądać. Opisywana zgoda może zostać wyrażona w formie oficjalnej formułki ze wskazanie konkretnej podstawy prawnej, na której się opiera. Może być również napisana znacznie prostszym językiem i zawierać się w jednym, konkretnym zdaniu. Zamieszczenie w CV prawidłowo sformułowanej i wskazującej aktualne przepisy prawa zgody na przetwarzanie danych osobowych ułatwia skorzystanie z bezpłatnego wzoru.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki