Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Oferty pracy w urzędzie pracy – czy warto się zarejestrować?

2 listopada 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

5 komentarzy
Oferty pracy w urzędzie pracy – czy warto się zarejestrować?
Wiele osób w swojej walce z bezrobociem decyduje się skorzystać ze wsparcia urzędów pracy. Czy jest to efektywne? Na czym polega? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Czy pracownicy urzędu pracy pomogą w znalezieniu zatrudnienia? Czy to tylko złudne nadzieje? Okazuje się, że zdecydowana większość bezrobotnych nie wierzy, że rejestracja w urzędzie pracy pomoże im znaleźć zatrudnienie. Problem leży w podejściu urzędników, niedofinansowaniu tej instytucji i braku ciekawych ofert. Choć od wejścia w życie reform powiatowych urzędów pracy (PUP) minęło trochę czasu, nie każdy zauważa zmiany.

Wyzwania urzędów pracy

Urzędy pracy cyklicznie są poddawane audytom. Efektem były dotychczasowe nowelizacje mające sprawić, że PUP-y zaczną funkcjonować znacznie lepiej niż dotychczas. Warto zauważyć, że po kilku miesiącach pracy na nowych warunkach zarówno osoby bezrobotne, jak i specjaliści wskazują na zalety, ale też wady wprowadzonych rozwiązań. Na ich podstawie można określić obszary wymagające szczególnej uwagi.

Wyzwania, z którymi borykają się urzędy pracy, to między innymi:

 • Rozpraszające obowiązki.Wiele osób rejestruje się w PUP jedynie po to, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, co odwraca uwagę urzędników od faktycznych działań aktywizacyjnych wobec bezrobotnych. Skupienie na procesach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania zasobów i czasu urzędów pracy.
 • Nieskuteczne doprowadzanie do zatrudnienia.Urzędy pracy nie zawsze odnoszą sukces w doprowadzeniu bezrobotnych do zatrudnienia, co prowadzi do długotrwałego wykluczenia tych osób z rynku pracy. Brak skutecznych strategii aktywizacji zawodowej może powodować utrzymywanie się bezrobocia w społeczeństwie.
 • Niski poziom aktywności zawodowej. Pomimo dostępności ofert pracy znaczna liczba osób, w szczególności kobiety i osoby zamieszkujące na wsi, pozostaje bierna zawodowo. Warto skoncentrować się na aktywizacji tych grup, które mają potencjał do podjęcia pracy zawodowej, na przykład poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej i programów szkoleniowych.
 • Brak pracowników na rynku pracy.Niedobór odpowiednich kandydatów do pracy staje się coraz bardziej poważnym problemem dla przedsiębiorstw, co może ograniczać ich rozwój. Mimo istnienia licznych wakatów, wiele osób pozostaje bez zatrudnienia. Skuteczne środki mające na celu zrównoważenie tej luki między ofertą a popytem na rynku pracy są kluczowe.
 • Niski poziom edukacji ustawicznej.Niski poziom uczestnictwa dorosłych Polaków w kształceniu i szkoleniu dorosłych jest zauważalnym problemem. Podniesienie poziomu edukacji może przyczynić się do zwiększenia umiejętności i konkurencyjności na rynku pracy, co jest istotne w obliczu zmian technologicznych i gospodarczych.
 • Brak aktywności młodych osób.Osoby młode, które pozostają poza rynkiem pracy i systemem kształcenia, są zagrożone długotrwałą biernością zawodową. Dlatego istnieje potrzeba bardziej efektywnego zaangażowania tej grupy, co może pomóc w ich rozwoju zawodowym i społecznym.
 • Przygotowanie na nowe wyzwania. Przemiany gospodarcze i trudna sytuacja demograficzna Polski wymagają odpowiedniego przygotowania urzędów pracy. W szczególności istotne jest zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb związanych z digitalizacją, nowymi technologiami i zielonymi miejscami pracy. Ponadto, konieczne jest aktywizowanie jak najszerszych grup społeczeństwa, aby wykorzystać dostępne zasoby i wspierać rozwój gospodarki.

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

Kiedyś wizyty w urzędach pracy wiązały się z koniecznością wyjaśniania swojej sytuacji za każdym razem. Spotkania z wieloma urzędnikami, brak scentralizowanej bazy z informacjami o możliwościach bezrobotnych sprawiały, że każde zetknięcie z PUP bywało bardzo frustrujące.

W 2014 roku powstał obowiązek profilowania osób pozostających bez pracy. Kryteria miały pomóc dopasować pomoc do indywidualnej sytuacji bezrobotnego, jednak w praktyce okazywało się, że profilowanie często utrudniało udzielanie pomocy. Dlatego w 2019 weszła w życie nowelizacja do ustawy, która znosi obowiązek profilowania. Jego miejsce zastąpił Indywidualny Plan Działania.

Urząd pracy przygotuje dla Ciebie Indywidualny Plan Działania

IPD, czyli Indywidualny Plan Działania, to dokument zawierający strategię działań, które mają na celu pomóc osobom poszukującym zatrudnienia. Wsparcie udzielane przez urząd pracy w ramach IPD jest dostosowane do konkretnych potrzeb i możliwości każdej osoby, uwzględniając jej wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz zdolność do podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji – pakowanie, nakładanie oraz gotowanie jajek!

Contrain Group SA

 • 9 000-12 000 zł / mc
 • Holandia
Dodana

Praca od zaraz! Zrywanie pieczarek

Contrain Group SA

 • Holandia
Dodana

Pracownik biurowy

Probitus

 • 4 700-4 720 zł / mc
 • Łódź
Dodana

Specjalista ds. czasu pracy

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Jawor
Dodana
Dodana

IPD jest sporządzany przez doradcę we współpracy z osobą poszukującą pracy. IPD musi zostać przygotowane w ciągu 60 dni od daty rejestracji w urzędzie. Treść obejmuje działania, które mogą zostać podjęte (aktywizacja poprzez szkolenia lub staże), określone terminy i formy kontaktu z doradcą zawodowym, a także kryteria zakończenia realizacji planu.

W trakcie trwania IPD urząd pracy monitoruje postępy bezrobotnego, kontaktując się z nim co najmniej raz na 60 dni, przy wykorzystaniu różnych form komunikacji. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, doradca może umówić się z bezrobotnym na wprowadzenie stosownych modyfikacji w planie działania.

Video

Współpraca przedsiębiorców z urzędami pracy

Urzędy pracy bywają hermetyczne i nie zawsze są chętne do wyjścia na zewnątrz w celu współpracy z innymi podmiotami. Czasem traktują agencje pośrednictwa pracy czy organizacje pozarządowe jak rywali, choć wszystkie te podmioty działają we wspólnym celu: aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Taki stan rzeczy odzwierciedla się również w pomocy, jaką otrzymują osoby zgłaszające się do urzędu pracy. 

Na szczęście – nie wszędzie tak jest. Urzędy pracy coraz częściej podkreślają korzyści, które mogą odnieść współpracujący z nimi przedsiębiorcy. 

Zalety wynikające ze współpracy PUP z lokalnymi firmami:

 • Pozyskanie pracowników o pożądanych kwalifikacjach zawodowych. Urząd pracy może pomóc przedsiębiorcom znaleźć pracowników, którzy mają konkretne umiejętności i doświadczenie zawodowe, zgodnie z wymaganiami danego stanowiska, co znacząco ułatwia proces rekrutacji.
 • Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników. Przedsiębiorcy mogą liczyć na fachową pomoc urzędu pracy w przeprowadzaniu rekrutacji, co obejmuje zarówno selekcję kandydatów, jak i wsparcie w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby firmy.
 • Możliwość organizacji giełd pracy na terenie urzędu. Na giełdach pracy firmy mogą prezentować swoje oferty potencjalnym kandydatom, co stwarza dogodne środowisko do nawiązywania kontaktów.
 • Szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowane do potrzeb przyszłego pracodawcy. Urząd pracy oferuje szkolenia dla osób bezrobotnych, które mogą być dostosowane do potrzeb i wymagań danego pracodawcy, co pozwala na szybsze przygotowanie do pracy.
 • Dostęp do form wsparcia finansowanego przez PUP. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowanego przez urząd pracy, co może pomóc w pokryciu kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników lub szkoleniem kandydatów.
 • Dostęp do bazy danych osób bezrobotnych i publikacja oferty pracy. Urząd pracy dysponuje bazą danych osób bezrobotnych z ich kwalifikacjami i umiejętnościami, co ułatwia znalezienie odpowiednich kandydatów. Dodatkowo PUP publikuje oferty pracy na różnych platformach, co zwiększa ich widoczność i przyciąga potencjalnych pracowników.

Współpraca przekłada się na skrócenie procesu rekrutacyjnego, oszczędność czasu i kosztów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, warto to przemyśleć.

Staż z urzędu pracy

Urząd pracy dysponuje pełnym wachlarzem narzędzi, za pomocą których może skutecznie pomóc bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy. Poza szkoleniami, pomocą psychologiczną czy rozmową z doradcą zawodowym, część bezrobotnych może skorzystać z oferty stażu lub rozpocząć kurs przekwalifikowujący lub doszkalający.

W urzędzie można też zaczerpnąć informacji o aktualnych ofertach pracy lub zewnętrznych firmach, które pomagają w zdobyciu zatrudnienia. Wszystkie te formy mogą zostać ujęte w Indywidualnym Planie Działania. 

Zasiłek z urzędu pracy

Zasiłek dla bezrobotnych ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom, które utraciły pracę. Mogą go otrzymać ci, którzy zarejestrowali się w PUP, byli aktywni zawodowo i spełniają określone warunki dotyczące okresu składkowego oraz utraty pracy z przyczyn niezależnych od siebie.

Aby ubiegać się o zasiłek, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, złożyć odpowiedni dokument, dostarczyć potwierdzenie utraty pracy, a następnie odczekać okres karencji, po którym urząd pracy rozpatruje wniosek i decyduje o przyznaniu zasiłku. Wysokość świadczenia jest zależna między innymi od poprzednich zarobków.

Video

Oferty pracy w urzędzie

Warto regularnie sprawdzać oferty pracy publikowane w PUP-y. Często publikują one ogłoszenia z różnych branż i poziomów stanowisk, co daje kandydatom możliwość znalezienia zatrudnienia odpowiedniego dla ich kwalifikacji i umiejętności. Oferty są zweryfikowane pod kątem legalności i zgodności z przepisami prawa, co zapewnia bezpieczeństwo.

Warto pamiętać, że urzędy pracy oferują wsparcie i doradztwo w procesie poszukiwania. Ponadto organizują programy aktywizacji zawodowej, szkolenia i kursy, które pomagają kandydatom zwiększyć swoje kwalifikacje i szanse na znalezienie pracy. Działania są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku, dzięki czemu możesz liczyć na to, że nowe kwalifikacje pomogą Ci szybko znaleźć posadę.

Ponadto przeszukiwanie ofert urzędów pracy dostarcza informacji o aktualnym stanie rynku pracy, trendach zatrudnienia i wymaganiach pracodawców, co może pomóc kandydatom dostosować się do potrzeb rynku.

Jak odrzucić ofertę pracy z PUP?

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy mają obowiązki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednym z nich jest pozostawanie w stanie gotowości do podjęcia pracy i regularne stawianie się w urzędzie. Podczas tych wizyt, pośrednik może zaproponować oferty zatrudnienia.

Odmowa przyjęcia odpowiedniej pracy bez uzasadnionej przyczyny może skutkować utratą statusu osoby bezrobotnej na określony okres:

 • 120 dni za pierwszą odmowę,
 • 180 dni za drugą,
 • 270 dni za trzecią i kolejne odmowy.

„Odpowiednia praca” oznacza zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami, zdolnościami i minimalnym wynagrodzeniem oraz dostępne w rozsądnym czasie dojazdu. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych można przedstawić zaświadczenie lekarskie. Wszelkie dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do pracy należy dostarczyć podczas rejestracji.

Dodatek aktywizacyjny – co to jest?

Jeśli chcesz wziąć sprawy we własne ręce, świetnie! Zasiłek aktywizacyjny to świadczenie przeznaczone dla zarejestrowanych bezrobotnych, którzy samodzielnie znaleźli pracę. Świadczenie ma zachęcać do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.

W przypadku przyjęcia pracy znalezionej samodzielnie, osoba bezrobotna otrzymuje dodatkowe świadczenie, które wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych. W 2023 roku maksymalna kwota dodatku aktywizacyjnego wynosi 652,10 zł netto. Dodatek nie przysługuje osobom, które podjęły zatrudnienie na skutek skierowania przez urząd pracy do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko, na którym koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zwrócone.

Nie otrzymają go również osoby, które podjęły zatrudnienie u pracodawcy, u którego wcześniej pracowały lub pracodawcy zagranicznego. Dodatkowo osoba nie jest uprawniona do dodatku, jeśli między kolejnymi umowami o pracę wystąpiła przerwa obejmująca dzień roboczy, w czasie którego nie doszło do rejestracji w urzędzie pracy. Warto zaznaczyć, że wysokość dodatku aktywizacyjnego może być ustalana przez starostę.

Podsumowanie

Urzędy pracy w Polsce mają swoje ograniczenia, a efektywność ich działań może być zróżnicowana. Korzyści z rejestracji w urzędzie pracy obejmują:

 • dostęp do ofert pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • możliwość udziału w szkoleniach i stażach,
 • dostęp do świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych.

Choć rejestracja w urzędzie pracy to ważny krok w drodze do aktywizacji zawodowej, warto podejmować działania na własną rękę. Aby znaleźć pracę, nie należy zapominać o:

 • portalach pracy,
 • sieci kontaktów,
 • agencjach pośrednictwa pracy.

Ostateczna decyzja o rejestracji w urzędzie pracy powinna zależeć od indywidualnej sytuacji i potrzeb każdej osoby bezrobotnej. Dobrym podejściem może być skorzystanie z pomocy PUP przy jednoczesnym korzystaniu z  innych dostępnych opcji, aby zwiększyć szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Czy urzędy pracy są efektywne w pomocy w znalezieniu zatrudnienia?

Efektywność urzędów pracy jest zróżnicowana i często zależy od indywidualnych przypadków. Niestety, wiele osób jest niezadowolonych z jakości wsparcia, które otrzymują od urzędów pracy. Problemy obejmują brak odpowiednich ofert pracy i niewystarczające wsparcie dla osób szukających pracy.

Czy urzędy pracy dostosowują się do współczesnych realiów i potrzeb pracodawców?

Jest to obszar, w którym urzędy pracy często są krytykowane. Mimo dostępności wielu narzędzi online do publikowania ofert pracy, urzędy pracy często przegrywają pod względem szybkości reakcji. W rezultacie, osoby bezrobotne mogą nie otrzymywać ofert pracy na czas, co prowadzi do frustracji i niemożności znalezienia pracy.

Jakie narzędzia do poszukiwania pracy są dostępne w urzędach pracy?

Urzędy pracy oferują różne narzędzia, które mogą pomóc w poszukiwaniu pracy. Poza szkoleniami, pomocą psychologiczną czy rozmową z doradcą zawodowym, część bezrobotnych może skorzystać ze stażów lub rozpocząć kurs przekwalifikowujący lub doszkalający. Niemniej jednak, informacje o takich formach pomocy często nie są dostępne bezpośrednio od urzędników, a raczej są udzielane na wniosek zainteresowanej osoby.

Czy reforma urzędów pracy przyniesie pozytywne zmiany?

Reforma urzędów pracy jest planowana jako gruntowna i ma na celu nie tylko zmienić podejście do bezrobotnych, ale również współpracować z podmiotami, które działają na rynku pracy. Te zmiany mogą być pozytywne i przynieść oczekiwane rezultaty dla osób szukających pracy i pracodawców.

Czy bezrobotni często korzystają z zasiłków dla bezrobotnych?

Tak, około 80% osób, które straciły pracę, decyduje się na pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Ta pasywna postawa często prowadzi do dłuższego okresu bezrobocia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

5 komentarzy

Paulina

Paulina

Oczywiście zgadzam się w pełni z tym artykułem. Ja osobiście przeszłam przez to i nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego tak jest. Ja wiem, że pracownicy wykonują polecenia swoich przełożonych, ale do to w ich gestii leży poczuwanie się do pomocy innym - w końcu to placówki państwowe, które mają obowiązek pomagać ludziom. W listopadzie zarejestrowałam się w urzędzie pracy, w styczniu zapisałam na kurs, na każdym spotkaniu pytałam, kiedy rozpocznie się kurs?. Początkowo nie było wystarczającej liczby osób, później zebrano grupę, a nie było osoby, która będzie prowadziła kurs. Mija miesiąc, odnotowanie mam dopiero w czerwcu.. W maju dzwonie i nie uwierzycie - okazało się, że kurs trwa od 14 czy 19 kwietnia do 24 maja i nikt ale to NIKT nie raczył mnie o tym poinformować. Wyobraźcie sobie, że usłyszałam, że na ten kurs zakwalifikowało się 10 osób / 500 osób :O Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, dlaczego się nie dostałam. Można by tak pisać i pisać, ale niestety braknie tu miejsca. Pozdrawiam.
Gut

Gut

Artykuł ok. Kto szuka pracy- niech to robi na różne sposoby. Może mu pomoże UP, ale nie wolno na tym zaprzestać. Jest ogłoszeń o pracę mnóstwo. Wysyłać w różne miejsca swoje CV. Przyjechać na targi pracy. Dla chcącego- nic trudnego. Kto solidnie szuka pracy, znajdzie ją...
Lidzia

Lidzia

Pracy (nie) szukaj w urzędzie pracy. Ktoś tą drogą ją znajdzie, a ktoś nie. Warto skorzystać z ofert agencji pracy...lub z innych źródeł.
Minato1

Minato1

Ja traktuję urząd pracy jako jedną z możliwości, żeby nie tracić ubezpieczenia. Szukanie pracy przede wszystkim trzeba realizować samemu korzystając z wielu innych rozwiązań.
Umek

Umek

Mało kto znajdzie dobrą pracę przez urząd pracy. Trzeba przede wszystkim liczyć na własne możliwości poszukiwania pracy. Poradników na ten temat jest bardzo bardzo dużo.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.