Urlop na żądanie- czy szef może odmówić?

Urlop na żądanie- czy szef może odmówić?
Z urlopu na żądanie nie może skorzystać każdy pracownik. Prawo do takiego nabywają wyłącznie osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Nie jest istotny przy tym wymiar godzin – urlop na żądanie przysługuje pracownikom świadczącym pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

 Zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Warto przy tym dodać, że urlop na żądanie to nie osobna pula dni wolnych – są one wyodrębnioną częścią urlopu wypoczynkowego.

Jak zgłosić żądanie?

Pracownik chcący skorzystać z urlopu na żądanie, powinien zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Ponieważ do urlopów na żądanie stosuje się ogólne regulacje dotyczące urlopów, zatrudniony zgłoszenia powinien dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w dniu, w którym chce skorzystać z dnia wolnego.
Zgłoszenie żądania można dokonać na wiele sposobów. Pracownik może zrobić to osobiście, telefonicznie lub mailowo. Ważne jednak, by pracodawca (lub bezpośredni przełożony) miał możliwość zapoznać się z treścią żądania. Dlaczego? Gdyż w niektórych sytuacjach podmiot zatrudniający może nie udzielić zgody na skorzystanie przez podwładnego z urlopu na żądanie.

Kiedy pracodawca może odmówić?

Zasadniczo pracodawca powinien przystanąć na żądanie swojego podwładnego. Kiedy zatem osoba zatrudniona może usłyszeć odmowę? Trzeba podkreślić, że odmowa nie może mieć miejsca w każdej sytuacji. Dotyczy to wyłącznie szczególnych okoliczności, np. faktu, że wszyscy pozostali pracownicy przebywają na urlopach lub zwolnieniach chorobowych.
Odmowa może być też umotywowana tym, że pracownik w danym dniu miał np. spotkać się z ważnym kontrahentem. W takich przypadkach pracodawca będzie mógł zażądać, by jego podwładny zjawił się w zakładzie pracy. W praktyce zatem ustawodawca wyraźnie chroni interesy podmiotów zatrudniających przed ewentualnymi nadużyciami ze strony zatrudnionych.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop na żądanie ile dni

Odmowa? Trzeba przyjść do pracy...

Jeżeli pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, to powinien on możliwie najszybciej zjawić się w zakładzie pracy. Warto pamiętać, że opuszczenie firmy bez zgody przełożonego może zostać uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. A to może być podstawą do tego, by pracownika zwolnić dyscyplinarnie, gdyż nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Zgodnie z art. 100 § 2 Kodeksu pracy, pracownik jest w szczególni zobowiązany m.in. do przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Z tego względu tak ważne jest, by nie zlekceważyć odmowy pracodawcy, tylko się do niej dostosować.

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego

Co dzieje się z niewykorzystanym urlopem na żądanie? Trzeba pamiętać, że jest on wyodrębnioną częścią urlopu wypoczynkowego. W praktyce zatem niewykorzystany urlop na żądanie „zamienia się” w zwykły urlop. Pracownicy, którzy nie zdecydują się na skorzystanie z urlopu na żądanie w jednym roku kalendarzowym, nie mogą liczyć na to, że w roku przyszłym będą mieli do wykorzystania 8 dni. Dni urlopu na żądanie nie podlegają kumulacji.

Oceń ten wpis
Urlop na żądanie- czy szef może odmówić?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

pracownik
2019-12-03, 13:04
Szef ma prawo odmówić urlopu na żądanie, jeśli pracownik w danym dniu musi być w pracy ze względu na bardzo ważne zajęcia, które musi wykonać tylko w tym dniu.
Barbara Nowacka
2019-05-12, 11:07
Każdy zorientowany pracownik wie, że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Zazwyczaj zawsze go można otrzymać po wypełnieniu wniosku na urlop na żądanie. Kiedyś w moim dziale wszyscy pracownicy byli na L/4 i wiedziałam, że teraz mi urlopu na żądanie nikt nie da. Zazwyczaj wykorzystuję 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym, ale nigdy nie jednorazowo, bo wolę jeden dzień zatrzymać na wypadek taki, kiedy rzeczywiście bym taki dzień potrzebowała.
Karinka
2019-05-09, 11:44
Jeśli odchodzisz z pracy, masz prawo do otrzymania zapłaty za zaległy roczny urlop i święta państwowe. Urlop na żądanie przecież jest możliwy i nie powinno być jakichś problemów z uzyskaniem.
Paulinka
2019-05-07, 10:28
Jeśli częściowe urlopy pozwolą ci osiągnąć swoje cele, zbadaj możliwość zmniejszenia liczby godzin do pracy w niepełnym wymiarze godzin. U nas jednak wszystko działa w dwie strony w porządku.
Hudzik
2019-04-15, 10:50
Jak są złe relacje w pracy to wszystko opiera się o regulaminy i zakres prawa pracy. To jednak nie rokuje dobrze na współpracę w 100% korzystną szef-pracownicy.
Ulka
2019-03-30, 13:18
Wiadomo, że może odmówić szef tylko w poważnej sytuacji w praktyce to chyba tylko byłoby to związane ze złymi ogólnie relacjami w pracy na linii pracownik-kierownik i tylko wtedy. Prawo mimo wszystko musi to jakoś regulować.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.