Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 30045        SUBSKRYBUJE: 7197
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie, Pracownik młodociany, Nienormowany czas pracy, Pierwszy dzień w pracy, Zwolenie dyscyplinarne, Staż a lata pracy, Klauzula poufności

Urlop bezpłatny - kiedy o niego wnioskować?

Urlop bezpłatny - kiedy o niego wnioskować?
Zasadniczo urlop bezpłatny jest udzielany pracownikowi na jego pisemny wniosek. Z punktu widzenia osoby zainteresowanej ważne jest również to, że nie jest konieczne motywowanie swojego wniosku. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie musi wiedzieć, dlaczego jego podwładny chce skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Można powiedzieć, że urlop bezpłatny jest przerwą w realizacji obowiązku wykonywania pracy. O tym, czy pracownik będzie mógł z niego skorzystać zdecyduje pracodawca. Z drugiej strony, co również jest istotne z punktu widzenia osób zatrudnionych, na gruncie Kodeksu pracy można wyróżnić kilka rodzajów urlopu bezpłatnego. Poza typowym, o który może zawnioskować każdy pracownik, wskazać należy również na urlop bezpłatny, który jest udzielany na czas sprawowania funkcji z wyboru czy też urlop, który jest udzielany na czas pracy u innego pracodawcy. Do urlopu bezpłatnego prawo mają również pracownicy młodociani.

Informacje w Kodeksie pracy

Szczegółowe dane na temat urlopu bezpłatnego można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 174 § 1 dni wolnych, za które pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie pracodawca może udzielić na wniosek swojego podwładnego. Istotną informacją jest przy tym to, że takich dni nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednocześnie, jeżeli pracownik wnioskuje o urlop bezpłatny dłuższy niż 3 miesiące, to strony mogą ustalić dopuszczalność odwołania osoby zatrudnionej w sytuacji, gdy będą tego wymagały np. usprawiedliwione potrzeby pracodawcy.

Aby pracować u innego pracodawcy

Poza typowym urlopem bezpłatnym, pracownicy bardzo często korzystają z urlopu bezpłatnego po to, aby móc rozpocząć świadczenie pracy u innego pracodawcy. Taki urlop ? za który pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie od podmiotu, który go udziela ? to jedyny urlop, z którego inicjatywą może wyjść podmiot zatrudniający. Jeżeli osoba zatrudniona zgodzi się, to powinna wyrazić swoją zgodę na piśmie. Jest to istotne z uwagi na cele dowodowe. Zasadniczo bowiem pracodawca nie może zachęcać swojego podwładnego, aby ten skorzystał z urlopu bezpłatnego.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Urlop bezpłatny, który może zostać udzielony pracownikowi na czas wykonywania pracy może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla podmiotu zatrudniającego, jak i osoby zatrudnionej. Dlaczego? W sytuacji, gdy u danego przedsiębiorcy trwa zastój, może on zapewnić pracownikowi pracę u innego podmiotu. Co więcej, urlop taki jest korzystny w przypadku, gdy mowa o pracodawcach, którzy współpracują ze sobą na stałe.

Urlop bezpłatny udzielany na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy wywołuje wiele wątpliwości. Czy konieczne jest podpisywanie kolejnej umowy? Okazuje się, że tak ? samo porozumienie nie wystarcza. Oznacza to, że zainteresowane strony są zobowiązane do podpisania odrębnego terminowego stosunku pracy (może to być umowa na czas określony czy też umowa na czas wykonywania określonej pracy). Taki urlop bezpłatny, który jest połączony z wykonywaniem pracy na rzecz innego pracodawcy, uwzględniany jest do stażu pracy, według którego zależą uprawnienia pracownicze.

Młodocianemu również się należy

Z urlopu bezpłatnego skorzystać mogą również pracownicy młodociani, którzy pracują w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Istotną różnicą jest przy tym to, że pracodawca zawsze musi taki wniosek zaakceptować (w przypadku innych pracowników może, ale nie musi). Jedynym ograniczeniem jest to, że urlop bezpłatny nie powinien ? wraz z urlopem wypoczynkowym ? przekraczać 2 miesięcy. Taki urlop również będzie wliczał się do stażu pracy, od którego pracownikowi młodocianemu przysługują uprawnienia pracownicze.

Oceń ten wpis
Urlop bezpłatny - kiedy o niego wnioskować?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 18

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.