Twoje wsparcie w rekrutacji

Urlop bezpłatny - kiedy o niego wnioskować?

Urlop bezpłatny - kiedy o niego wnioskować?
Zasadniczo urlop bezpłatny jest udzielany pracownikowi na jego pisemny wniosek. Z punktu widzenia osoby zainteresowanej ważne jest również to, że nie jest konieczne motywowanie swojego wniosku. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie musi wiedzieć, dlaczego jego podwładny chce skorzystać z urlopu bezpłatnego.

Można powiedzieć, że urlop bezpłatny jest przerwą w realizacji obowiązku wykonywania pracy. O tym, czy pracownik będzie mógł z niego skorzystać zdecyduje pracodawca. Z drugiej strony, co również jest istotne z punktu widzenia osób zatrudnionych, na gruncie Kodeksu pracy można wyróżnić kilka rodzajów urlopu bezpłatnego. Poza typowym, o który może zawnioskować każdy pracownik, wskazać należy również na urlop bezpłatny, który jest udzielany na czas sprawowania funkcji z wyboru czy też urlop, który jest udzielany na czas pracy u innego pracodawcy. Do urlopu bezpłatnego prawo mają również pracownicy młodociani.

Informacje w Kodeksie pracy

Szczegółowe dane na temat urlopu bezpłatnego można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 174 § 1 dni wolnych, za które pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie pracodawca może udzielić na wniosek swojego podwładnego. Istotną informacją jest przy tym to, że takich dni nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jednocześnie, jeżeli pracownik wnioskuje o urlop bezpłatny dłuższy niż 3 miesiące, to strony mogą ustalić dopuszczalność odwołania osoby zatrudnionej w sytuacji, gdy będą tego wymagały np. usprawiedliwione potrzeby pracodawcy.

Aby pracować u innego pracodawcy

Poza typowym urlopem bezpłatnym, pracownicy bardzo często korzystają z urlopu bezpłatnego po to, aby móc rozpocząć świadczenie pracy u innego pracodawcy. Taki urlop ? za który pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie od podmiotu, który go udziela ? to jedyny urlop, z którego inicjatywą może wyjść podmiot zatrudniający. Jeżeli osoba zatrudniona zgodzi się, to powinna wyrazić swoją zgodę na piśmie. Jest to istotne z uwagi na cele dowodowe. Zasadniczo bowiem pracodawca nie może zachęcać swojego podwładnego, aby ten skorzystał z urlopu bezpłatnego.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop bezpłatny czy urlop płatny - o jaki wnioskować?

Urlop bezpłatny, który może zostać udzielony pracownikowi na czas wykonywania pracy może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla podmiotu zatrudniającego, jak i osoby zatrudnionej. Dlaczego? W sytuacji, gdy u danego przedsiębiorcy trwa zastój, może on zapewnić pracownikowi pracę u innego podmiotu. Co więcej, urlop taki jest korzystny w przypadku, gdy mowa o pracodawcach, którzy współpracują ze sobą na stałe.

Urlop bezpłatny udzielany na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy wywołuje wiele wątpliwości. Czy konieczne jest podpisywanie kolejnej umowy? Okazuje się, że tak ? samo porozumienie nie wystarcza. Oznacza to, że zainteresowane strony są zobowiązane do podpisania odrębnego terminowego stosunku pracy (może to być umowa na czas określony czy też umowa na czas wykonywania określonej pracy). Taki urlop bezpłatny, który jest połączony z wykonywaniem pracy na rzecz innego pracodawcy, uwzględniany jest do stażu pracy, według którego zależą uprawnienia pracownicze.

Młodocianemu również się należy

Z urlopu bezpłatnego skorzystać mogą również pracownicy młodociani, którzy pracują w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Istotną różnicą jest przy tym to, że pracodawca zawsze musi taki wniosek zaakceptować (w przypadku innych pracowników może, ale nie musi). Jedynym ograniczeniem jest to, że urlop bezpłatny nie powinien wraz z urlopem wypoczynkowym  przekraczać 2 miesięcy. Taki urlop również będzie wliczał się do stażu pracy, od którego pracownikowi młodocianemu przysługują uprawnienia pracownicze.

Oceń ten wpis
Urlop bezpłatny - kiedy o niego wnioskować?
Ocena: 5, liczba głosów: 19

Opinie

Oksymoron
2019-12-17, 13:47
W przypadku braku możliwości zabrania płatnego w wyjątkowych sytuacjach nie ma wyjścia, chyba że się kombinuje na lewym l4.
pracownik ZE
2019-12-07, 17:48
Urlop bezpłatny chyba nikt nie bierze bez powodu. Mi się skończył urlop wypoczynkowy, wszystko wykorzystałem i koniecznie musiałem wyjechać na pogrzeb mojego kolegi, który jest chrzestnym mojego syna. Napisałem podanie (wniosek), umotywowałem i otrzymałem 2 dni urlopu bezpłatnego.
Janka89
2019-12-03, 11:57
Ja zawsze dostaję urlop bez problemu, a o sytuacjach wzmożonego ruchu w firmie każdy wie i wtedy mało kto bierze urlop. Da się u nas dogadać.
Wacław Kumorek
2019-05-14, 13:35
Na mój pisemny wniosek dostałem 3 tygodnie urlopu bezpłatnego, bo już miałem wykorzystany w całości urlop wypoczynkowy. Taki urlop chyba może dostać każdy pracownik, bo w końcu finansowo zakład pracy nic nie traci.
Fibak
2019-05-08, 17:33
Możesz jednak napisać dodatkowy płatny czas urlopu w polityce urlopowej jako dodatkową korzyść dla pracowników w pewnych okolicznościach. Musi się szef zgodzić.
Karol
2019-05-02, 10:35
Pracownicy dorywczy, którzy nie są przygotowywani do pracy w święto państwowe, a pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, których zwyczajne dni nie wypadają w święto państwowe, nie muszą płacić za święto państwowe, chociaż powinni otrzymywać wynagrodzenie za dni świąteczne. BEzpłątny urlop często też musi być realizowany.
Buiba
2019-04-01, 12:02
U mnie chcę zrobić tak, że planuję wyprawę do Azji i chcę zabrać cały 26 dni plus bezpłatny. Wiem, że szef się zgodzi. Dobrze jest mieć jasną sytuację w pracy i dobre relacje.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.