Twoje wsparcie w rekrutacji

Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?

Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?
Każda osoba, która świadczy pracę ma prawo do wynagrodzenia. To wypłacane może być zarówno do ręki, jak i na rachunek bankowy. Od kogo jednak zależy to, w jakiej formie pracownik będzie odbierać wypłatę?

Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto? 

Kwestia wypłaty wynagrodzenia została uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie "w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy". Oznacza to, że każdy zainteresowany tym tematem pracownik informacji o tym, w jaki sposób pracodawca będzie wypłacał mu wynagrodzenie powinien szukać w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy, w tym w szczególności w układach zbiorowych pracy. Jeżeli są tam stosowne zapisy, które umożliwiają wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zarówno w gotówce, jak i na konto, to każdy zatrudniony ma prawo wyboru formy.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia do ręki?

Pytanie o to, w jaki sposób pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie za pracę pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający spełnia swój obowiązek przez wypłacanie pensji w firmowej kasie. Otóż, pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ma możliwości odebrać osobiście swojego wynagrodzenia, może - jeżeli istnieją stosowne zapisy w wyżej wymienionych dokumentach - zażądać od pracodawcy, aby przelał on wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy.

Z punktu widzenia osób zatrudnionych istotną kwestią powinno być również to, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy. Ten wymóg dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. Jeżeli zatem zakład pracy jest stosunkowo niewielki, to warto pamiętać o treści art. 86 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim, obowiązek wypłacania wynagrodzenia "może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie".

Wynagrodzenie za pracę na konto

Z powyżej cytowanego przepisu wyraźnie wynika, że pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie w formie pieniężnej, zaś wypłacenie go w inny sposób jest traktowane przez ustawodawcę jako wyjątek od tej zasady. Oznacza to, że pracodawca w praktyce nie ma możliwości narzucenia pracownikowi wypłat pensji wyłącznie w formie bezgotówkowej. Aby było to możliwe - zgodnie z przepisami - musi on uzyskać od swojego podwładnego pisemną zgodę lub zawrzeć stosowne zapisy w układzie zbiorowym pracy. Zasada ta działa również w drugą stronę - pracownik może złożyć wniosek, ale nie oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany rozpatrzyć go pozytywnie. Oznacza to, że w praktyce wniosek o wypłacanie wynagrodzenia przelewem na wskazane konto bankowe nie będzie dla pracodawcy wiążący.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

Pracodawca, który odrzucił podanie pracownika i wypłaca wynagrodzenie wyłączenie do rąk własnych, musi pamiętać o tym, że jego podwładny ma prawo do upoważnienia osób trzecich do odbioru pieniędzy. Jest to możliwe, gdyż zastosowanie w takiej sytuacji mają przepisy Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do możliwości działania za pośrednictwem pełnomocnika. Warto przy tym wskazać na dyspozycję, która została przez ustawodawcę ustalona w art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na jego podstawie wynagrodzenie pracodawca powinien wypłacić również małżonkowi pracownika (ale tylko temu, który pozostaje we wspólnym pożyciu) w sytuacji, gdy małżonek, który pracuje nie może działać osobiście z uwagi na przemijającą przeszkodę. Taką może być choćby choroba.

Prośba o wypłatę wynagrodzenia w gotówce/na konto

Prośbę o wypłatę wynagrodzenia na konto pracownik musi złożyć na piśmie. Podanie o wynagrodzenie na konto bankowe musi zawierać imię i nazwisko pracownika oraz numer PESEL. W treści należy wpisać nazwę banku oraz numer rachunku, na który ma być przekazywane wynagrodzenie. Wniosek należy oczywiście podpisać i złożyć w sekretariacie firmy lub w kadrach, w zależności od przepisów wewnętrznych. Już od 2019 roku wynagrodzenie za pracę będzie obligatoryjnie przekazywane na rachunek bankowy, wskazany przez pracownika. Pracodawca będzie miał prawo zażądać od pracownika podania numeru rachunku, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia rąk własnych. W tej sytuacji wynagrodzenia za pracę będą musiały być wypłacane w gotówce.

Prośba o wypłatę wynagrodzenia w gotówce wyglądać będzie podobnie, jak obecnie funkcjonujący wniosek o wypłatę świadczeń na konto bankowe. Warto przy tym pamiętać, że do dnia 22 stycznia pracodawca ma obowiązek poinformować wszystkich pracowników, otrzymujących wynagrodzenie w gotówce, o konieczności dokonania wyboru sposobu otrzymywania wynagrodzenia w ciągu 7 dni. Informacja może być wywieszona na tablicy ogłoszeń, rozesłana drogą mailową do wszystkich pracowników, opublikowana w internecie lub przekazana wszystkim pracownikom na piśmie.

Po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał odczekać 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez pracowników wspomnianej informacji. Każdy pracownik może zdecydować się na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia – w tym celu konieczne jest podanie numeru rachunku płatniczego. Osoby, które do tej pory otrzymywały wynagrodzenie w postaci gotówkowej, mogą złożyć wniosek o dalszą wypłatę w takiej właśnie formie. Pracownicy muszą poinformować pracodawcę o dokonanym wyborze na papierze lub elektronicznie. W przypadku, gdy pracownik nie poinformuje pracodawcy o wyborze formy wypłaty pensji po upływie 7 dni, pracodawca zobowiązany będzie do dalszego wypłacana wynagrodzenia w gotówce. Zmiana sposobu wypłacania wynagrodzenia wiąże się ze skróceniem czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i wprowadzeniem możliwości przechowywania dokumentów w formie elektronicznej.

Oceń ten wpis
Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?
Ocena: 4.0, liczba głosów: 24

Opinie

Lenart Paweł
2019-12-04, 12:30
Obecne czasy wymuszają w pewien sposób ułatwienia, nie wspominając o wielu IT branżach, gdzie tranzakcie bezgotówkowe to mus i norma. Oczywiście zwykły pieniądz także powinien zostać zawsze.
Andżelika
2019-05-18, 07:40
Wynagrodzenia w obecnych czasach prawie zawsze są wypłacane na konto pracownika. Ta kwestia wypłat uregulowana jest w Kodeksie pracy. Jeśli jest kasa w zakładzie, a pracownik nie ma konta, to po złożeniu odpowiedniego wniosku, może wypłatę otrzymywać w kasie pracowniczej.
Luiza
2019-05-02, 12:48
Pracodawcy powinni zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że każdy dodatek jest wyraźnie udokumentowany, aby uniknąć pomyłki z innymi płatnościami, które pracownik musi otrzymać zgodnie z prawem.
Józek
2019-04-01, 16:42
Jeżeli ktoś chce wypłatę do rąk własnych to chyba idzie do działku kadr i tam ustala taki temat bez problemu. Po co to robić w jakiś inny bardziej skomplikowany sposób?
Jaa
2018-12-20, 01:49
Gdzie znajdę jakiś wzór wypłatę wynagrodzenia rąk własnych
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.