Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?

22 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 23 głosy

23 głosy

12 komentarzy
Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?
Każda osoba, która świadczy pracę ma prawo do wynagrodzenia. To wypłacane może być zarówno do ręki, jak i na rachunek bankowy. Od kogo jednak zależy to, w jakiej formie pracownik będzie odbierać wypłatę?

Wypłata wynagrodzenia – czy można płacić do ręki?

Kwestia wypłaty wynagrodzenia została uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie "w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy". Domyślnie od kilku lat pracodawca powinien także wypłacać pensję przelewem na rachunek bankowy podany przez pracownika. Możliwa jest jednak zmiana tej formy na wniosek zatrudnionego.

Oznacza to, że każdy zainteresowany tym tematem pracownik informacji o tym, kiedy dokładnie i w jakiej częstotliwości pracodawca będzie wypłacał mu wynagrodzenie, powinien szukać w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy, w tym w szczególności w układach zbiorowych pracy. Jeżeli są tam stosowne zapisy, które umożliwiają wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zarówno do ręki, jak i na konto, to każdy zatrudniony ma prawo wyboru formy.

Wypłata wynagrodzenia do ręki

Pytanie o to, jak pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie za pracę, pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający spełnia swój obowiązek przez wypłacanie pensji w firmowej kasie. Nawet jeśli w danym zakładzie większość pracowników otrzymuje pensję przelewem, nie oznacza to, że nie ma możliwości innej formy wypłaty – wszystko zależy od tego, co zostało zapisane w obowiązującym regulaminie.

Warto wiedzieć!
Pracownik, który z jakiegoś powodu nie posiada konta w banku lub dostęp do niego ma czasowo zablokowany, jak najbardziej ma prawo – jeżeli istnieją stosowne zapisy w wyżej wymienionych dokumentach – zażądać od pracodawcy, aby przelał on wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy innej osoby.

Szukasz pracy?
Dodana

Ślusarz

ASTAR

 • Bielsko-Biała
Dodana

Starszy Specjalista ds. Marketingu

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik Call Center

PROFI CREDIT Polska S.A.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Z punktu widzenia osób zatrudnionych istotne jest mieć przy tym świadomość, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy. Ten wymóg dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. Jeżeli zatem zakład pracy jest stosunkowo niewielki, to do powyższej kwestii ma zastosowanie zasada o treści art. 86 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim obowiązek wypłacania wynagrodzenia "może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie".

Wynagrodzenie za pracę na konto

Ze zmienionych w 2018 r. przepisów wyraźnie wynika, że pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie w formie przelewu na rachunek bankowy, zaś wypłacenie go w inny sposób jest traktowane przez ustawodawcę jako wyjątek od tej zasady.

Kobieta wypłaca pieniądze z bankomatu

Oznacza to, że pracodawca w praktyce nie ma możliwości narzucenia pracownikowi wypłat pensji wyłącznie w formie przelewu. Aby było to możliwe – zgodnie z przepisami – musi on uzyskać od swojego podwładnego pisemną zgodę lub zawrzeć stosowne zapisy w układzie zbiorowym pracy. Zasada ta działa również w drugą stronę – pracownik może złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówki, ale nie oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany rozpatrzyć go pozytywnie. Jeśli nie wyrazi na to zgody, w praktyce wniosek o wypłacanie wynagrodzenia w gotówce nie będzie dla pracodawcy wiążący.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

Pracodawca, który odrzucił podanie pracownika i wypłaca wynagrodzenie wyłączenie do rąk własnych, musi pamiętać o tym, że jego podwładny ma prawo do upoważnienia osób trzecich do odbioru pieniędzy. Jest to możliwe, gdyż zastosowanie w takiej sytuacji mają przepisy Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do możliwości działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Upoważnienie wzór
W piśmie upoważniającym do odbioru wynagrodzenia w imieniu pracownika należy zawrzeć:
 • dane pracownika
 • nazwa pracodawcy
 • informacja o upoważnieniu do odbioru wynagrodzenia oraz formie wypłaty 
 • dane osobowe osoby upoważnionej (wraz z nr dowodu) 
 • podpis pracownika (upoważniającego)

Warto przy tym wskazać na dyspozycję, która została przez ustawodawcę ustalona w art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na jego podstawie wynagrodzenie pracodawca powinien wypłacić również małżonkowi pracownika (ale tylko temu, który pozostaje we wspólnym pożyciu) w sytuacji, gdy małżonek, który pracuje, nie może działać osobiście z uwagi na przemijającą przeszkodę. Taką może być choćby choroba.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce lub na konto

Prośbę o wypłatę wynagrodzenia na konto wcześniej pracownik musiał złożyć na piśmie. Podanie o wynagrodzenie na konto bankowe musiało zawierać imię i nazwisko pracownika oraz numer PESEL. W treści należało wpisać nazwę banku oraz numer rachunku, na który ma być przekazywane wynagrodzenie.

Ważne – aktualizacja
Już od 2019 roku wynagrodzenie za pracę jest obligatoryjnie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.

Pracodawca ma obecnie prawo zażądać od pracownika podania numeru rachunku, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W tej sytuacji wynagrodzenia za pracę będą musiały być wypłacane w gotówce.

Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce

Prośba o wypłatę wynagrodzenia w gotówce wyglądać będzie podobnie jak wcześniej funkcjonujący wniosek o wypłatę świadczeń na konto bankowe. Taki dokument powinien zawierać standardowo:

 • datę i miejscowość sporządzenia wniosku
 • prośba o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, z powołaniem się na art. 86 § 3
 • podpis pracownika składającego wniosek

Po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał odczekać 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez pracowników wspomnianej informacji. Każdy pracownik może zdecydować się na gotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Pracownicy zawsze muszą poinformować pracodawcę o chęci zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia, najlepiej na papierze.

Zmiana sposobu wypłacania wynagrodzenia wiąże się ze skróceniem czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i wprowadzeniem możliwości przechowywania dokumentów w formie elektronicznej.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Jak pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie?

Według art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie pracownikom w miejscu, terminie i czasie, które określone są w regulaminie zakładu pracy bądź innym dokumencie o prawach pracownika.

Czy można otrzymywać wynagrodzenie w gotówce?

Choć od 2018 roku wprowadzono jako normę wypłacanie wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy, na wniosek pracownika możliwe jest też wypłacanie pensji do rąk własnych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

12 komentarzy

Franek

Franek

Ciekawy artykuł, bardzo przydatny. Trzeba dbać o swoich pracowników, a dobrze uregulowana kwestia wypłaty wynagrodzenia jest jednym z ważnych czynników.
Bank

Bank

Dobrze, że można wypłacić wynagrodzenie do ręki. Ostatnio szukam pracy i to informacja, która może mnie przekonać do wybrania oferty.
Zeon

Zeon

Artykuł ciekawy i pouczający, na pewno przyda mi się w przyszłości, kiedy znajdę pracę. Teraz jednak nieco mi przypomina, jak mało stabilna jest sytuacja bezrobotnych.
Romana

Romana

Cieszę się, że mam prawo wyboru w jaki sposób otrzymam wynagrodzenie. Dzięki temu mogę wybrać formę wypłaty, która jest dla mnie najwygodniejsza.
Wrr

Wrr

Od 5 miesięcy nie mogę uzyskać od pracodawcy pieniędzy na konto bankowe .Dwa razy to zgłaszałam od biegając pieniądze z kasy za kwiecień i marzec w lutym wysyłałam emaila z prośbą o wpłacanie pieniędzy na konto .Pragnę nadmienić ze firma zatrudniała mnie na cały etat i przelewała na mój wniosek pieniądze na konto .Jak przeszłam na pół etatu .Jest problem ,firma jest glucha na moje prośby wpłat na konto bankowe .Co robić
Bez prawie pracodawców

Bez prawie pracodawców

Pracuje w firmie na umowę o pracę zarobek wpisany to najniższa krajowa a reszta w kopercie pracodawca unika w ten sposób większych kosztów utrzymania pracownika ja na tym tracę bo mam zanizone składni na rentę czy emeryturę jak powiedziałem pracodawcy czemu jest taka kwota wpisana jak dostaje więcej to usłyszałem jak ci się nie podoba to nie musisz tu pracować i tu jest moje pytanie czemu nikt nic z tym nie robi przecież musi mieć udukomentowane to w papierach że wyciąga z kąta więcej kasy niż zarabiam
ALicja

ALicja

Jak widać zasady jasno to wszystko precyzują. Dobrze poznać całość jak to wygląda z każdej strony.
Lenart Paweł

Lenart Paweł

Obecne czasy wymuszają w pewien sposób ułatwienia, nie wspominając o wielu IT branżach, gdzie tranzakcie bezgotówkowe to mus i norma. Oczywiście zwykły pieniądz także powinien zostać zawsze.
Andżelika

Andżelika

Wynagrodzenia w obecnych czasach prawie zawsze są wypłacane na konto pracownika. Ta kwestia wypłat uregulowana jest w Kodeksie pracy. Jeśli jest kasa w zakładzie, a pracownik nie ma konta, to po złożeniu odpowiedniego wniosku, może wypłatę otrzymywać w kasie pracowniczej.
Luiza

Luiza

Pracodawcy powinni zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że każdy dodatek jest wyraźnie udokumentowany, aby uniknąć pomyłki z innymi płatnościami, które pracownik musi otrzymać zgodnie z prawem.
Józek

Józek

Jeżeli ktoś chce wypłatę do rąk własnych to chyba idzie do działku kadr i tam ustala taki temat bez problemu. Po co to robić w jakiś inny bardziej skomplikowany sposób?
Jaa

Jaa

Gdzie znajdę jakiś wzór wypłatę wynagrodzenia rąk własnych

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka