Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?

Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?
Każda osoba, która świadczy pracę ma prawo do wynagrodzenia. To wypłacane może być zarówno do ręki, jak i na rachunek bankowy. Od kogo jednak zależy to, w jakiej formie pracownik będzie odbierać wypłatę?

Wypłata wynagrodzenia – czy można płacić do ręki?

Kwestia wypłaty wynagrodzenia została uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie "w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy". Domyślnie od kilku lat pracodawca powinien także wypłacać pensję przelewem na rachunek bankowy podany przez pracownika. Możliwa jest jednak zmiana tej formy na wniosek zatrudnionego.

Oznacza to, że każdy zainteresowany tym tematem pracownik informacji o tym, kiedy dokładnie i w jakiej częstotliwości pracodawca będzie wypłacał mu wynagrodzenie, powinien szukać w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy, w tym w szczególności w układach zbiorowych pracy. Jeżeli są tam stosowne zapisy, które umożliwiają wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zarówno do ręki, jak i na konto, to każdy zatrudniony ma prawo wyboru formy.

Wypłata wynagrodzenia do ręki

Pytanie o to, jak pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie za pracę, pojawia się najczęściej w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający spełnia swój obowiązek przez wypłacanie pensji w firmowej kasie. Nawet jeśli w danym zakładzie większość pracowników otrzymuje pensję przelewem, nie oznacza to, że nie ma możliwości innej formy wypłaty – wszystko zależy od tego, co zostało zapisane w obowiązującym regulaminie.

Warto wiedzieć!Pracownik, który z jakiegoś powodu nie posiada konta w banku lub dostęp do niego ma czasowo zablokowany, jak najbardziej ma prawo – jeżeli istnieją stosowne zapisy w wyżej wymienionych dokumentach – zażądać od pracodawcy, aby przelał on wynagrodzenie na wskazany rachunek bankowy innej osoby.

Z punktu widzenia osób zatrudnionych istotne jest mieć przy tym świadomość, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy. Ten wymóg dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. Jeżeli zatem zakład pracy jest stosunkowo niewielki, to do powyższej kwestii ma zastosowanie zasada o treści art. 86 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim obowiązek wypłacania wynagrodzenia "może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie".

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Wynagrodzenie za pracę na konto

Ze zmienionych w 2018 r. przepisów wyraźnie wynika, że pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie w formie przelewu na rachunek bankowy, zaś wypłacenie go w inny sposób jest traktowane przez ustawodawcę jako wyjątek od tej zasady.

Kobieta wypłaca pieniądze z bankomatu

Oznacza to, że pracodawca w praktyce nie ma możliwości narzucenia pracownikowi wypłat pensji wyłącznie w formie przelewu. Aby było to możliwe – zgodnie z przepisami – musi on uzyskać od swojego podwładnego pisemną zgodę lub zawrzeć stosowne zapisy w układzie zbiorowym pracy. Zasada ta działa również w drugą stronę – pracownik może złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówki, ale nie oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany rozpatrzyć go pozytywnie. Jeśli nie wyrazi na to zgody, w praktyce wniosek o wypłacanie wynagrodzenia w gotówce nie będzie dla pracodawcy wiążący.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia

Pracodawca, który odrzucił podanie pracownika i wypłaca wynagrodzenie wyłączenie do rąk własnych, musi pamiętać o tym, że jego podwładny ma prawo do upoważnienia osób trzecich do odbioru pieniędzy. Jest to możliwe, gdyż zastosowanie w takiej sytuacji mają przepisy Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do możliwości działania za pośrednictwem pełnomocnika.

Upoważnienie wzórW piśmie upoważniającym do odbioru wynagrodzenia w imieniu pracownika należy zawrzeć:

  • dane pracownika
  • nazwa pracodawcy
  • informacja o upoważnieniu do odbioru wynagrodzenia oraz formie wypłaty 
  • dane osobowe osoby upoważnionej (wraz z nr dowodu) 
  • podpis pracownika (upoważniającego)

Warto przy tym wskazać na dyspozycję, która została przez ustawodawcę ustalona w art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na jego podstawie wynagrodzenie pracodawca powinien wypłacić również małżonkowi pracownika (ale tylko temu, który pozostaje we wspólnym pożyciu) w sytuacji, gdy małżonek, który pracuje, nie może działać osobiście z uwagi na przemijającą przeszkodę. Taką może być choćby choroba.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce lub na konto

Prośbę o wypłatę wynagrodzenia na konto wcześniej pracownik musiał złożyć na piśmie. Podanie o wynagrodzenie na konto bankowe musiało zawierać imię i nazwisko pracownika oraz numer PESEL. W treści należało wpisać nazwę banku oraz numer rachunku, na który ma być przekazywane wynagrodzenie.

Ważne – aktualizacjaJuż od 2019 roku wynagrodzenie za pracę jest obligatoryjnie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.

Pracodawca ma obecnie prawo zażądać od pracownika podania numeru rachunku, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia rąk własnych. W tej sytuacji wynagrodzenia za pracę będą musiały być wypłacane w gotówce.

Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia w gotówce

Prośba o wypłatę wynagrodzenia w gotówce wyglądać będzie podobnie, jak wcześniej funkcjonujący wniosek o wypłatę świadczeń na konto bankowe. Taki dokument powinien zawierać standardowo:

  • datę i miejscowość sporządzenia wniosku
  • prośba o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, z powołaniem się na art. 86 § 3
  • podpis pracownika składającego wniosek

Po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał odczekać 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez pracowników wspomnianej informacji. Każdy pracownik może zdecydować się na gotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Pracownicy zawsze muszą poinformować pracodawcę o chęci zmiany sposobu wypłaty wynagrodzenia, najlepiej na papierze.

Zmiana sposobu wypłacania wynagrodzenia wiąże się ze skróceniem czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i wprowadzeniem możliwości przechowywania dokumentów w formie elektronicznej.

Najczęściej zadawane pytania

Jak pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie?

Według art. 86 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie pracownikom w miejscu, terminie i czasie, które określone są w regulaminie zakładu pracy bądź innym dokumencie o prawach pracownika.

Czy można otrzymywać wynagrodzenie w gotówce?

Choć od 2018 roku wprowadzono jako normę wypłacanie wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy, na wniosek pracownika możliwe jest też wypłacanie pensji do rąk własnych.
Oceń ten wpis
Wypłata wynagrodzenia - czy można płacić do ręki czy tylko na konto?
Ocena: 4, liczba głosów: 25

Opinie

Lenart Paweł
2019-12-04, 12:30
Obecne czasy wymuszają w pewien sposób ułatwienia, nie wspominając o wielu IT branżach, gdzie tranzakcie bezgotówkowe to mus i norma. Oczywiście zwykły pieniądz także powinien zostać zawsze.
Andżelika
2019-05-18, 07:40
Wynagrodzenia w obecnych czasach prawie zawsze są wypłacane na konto pracownika. Ta kwestia wypłat uregulowana jest w Kodeksie pracy. Jeśli jest kasa w zakładzie, a pracownik nie ma konta, to po złożeniu odpowiedniego wniosku, może wypłatę otrzymywać w kasie pracowniczej.
Luiza
2019-05-02, 12:48
Pracodawcy powinni zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że każdy dodatek jest wyraźnie udokumentowany, aby uniknąć pomyłki z innymi płatnościami, które pracownik musi otrzymać zgodnie z prawem.
Józek
2019-04-01, 16:42
Jeżeli ktoś chce wypłatę do rąk własnych to chyba idzie do działku kadr i tam ustala taki temat bez problemu. Po co to robić w jakiś inny bardziej skomplikowany sposób?
Jaa
2018-12-20, 01:49
Gdzie znajdę jakiś wzór wypłatę wynagrodzenia rąk własnych
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.