Twoje wsparcie w rekrutacji

Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?
Wypłata należy się każdemu pracownikowi. By ten ją otrzymał, niezbędne jest przelanie odpowiedniej kwoty na wskazane przez niego konto bankowe lub wręczenie mu pieniędzy do ręki. Jak współcześnie przekazuje się wynagrodzenie podwładnym?

Jak wypłacane jest wynagrodzenie za pracę?

Trudno ukrywać, że głównym powodem, dla którego pracownicy decydują się na podjęcie pracy jest wynagrodzenie. To powinno być na tyle wysokie, by umożliwić pracownikowi i jego rodzinie utrzymanie się przez cały miesiąc. Tyle teorii, bo w praktyce bywa różnie. Ci, którzy pracują doskonale wiedzą, że wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od wielu czynników. O ile bowiem podstawa należy się każdemu, o tyle wysokość wynagrodzenia różnicowana może być przez m.in. aktywną sprzedaż, premie czy nadgodziny.

Ponieważ wynagrodzenie jest ściśle związane z wykonywaniem pracy, szczegółowe informacje na temat warunków jego wypłaty można znaleźć w Kodeksie pracy. Choć ten obowiązuje wyłącznie tych pracodawców, którzy zatrudniają w oparciu o umowę o pracę, to jednak znacząca większość podmiotów przyjmujących do pracy zwraca uwagę na to, by w podpisanej umowie znalazły się odpowiednie zapisy na temat wynagrodzenia.


Wynagrodzenie pracownika a prawo - co o wypłacaniu należności za pracę mówi Kodeks pracy?

W Kodeksie pracy na temat wynagrodzenia znajdują się podstawowe informacje. Każdy pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy (zatrudnia na podstawie umowy o pracę) ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy poinformować go na piśmie m.in. o częstotliwości wynagrodzenia za pracę. Najczęściej pracodawcy decydują się na wypłatę wynagrodzenia pod koniec miesiąca lub do 10. dnia następnego miesiąca.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Fakt, że ustawodawca wymaga, by pracodawca przekazał informacje na temat wypłaty wynagrodzenia jest zabezpieczeniem dla pracownika, który dokładnie wie, kiedy zostanie mu wypłacona pensja. To ułatwia jej zagospodarowanie.

Wypłata wynagrodzenia - na konto czy do ręki?

Rozwój technologii sprawił, że większość pracowników posiada własny rachunek bankowy. Taki znacząco ułatwia np. robienie opłat, jest nieoceniony również do rozliczeń z bankami czy innymi podmiotami działającymi na rynku. Ci zatrudnieni, którzy posiadają rachunek osobisty, najczęściej zgłaszają chęć przekazywania wynagrodzenia właśnie na niego. Takie rozwiązanie jest o tyle praktyczne, że eliminuje konieczność samodzielnego odbierania pieniędzy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo.

To, czy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do ręki czy na wskazane konto bankowe zależy od jego przełożonego. Nie zawsze pracodawca musi chcieć rozliczać się ze swoim pracownikiem w formie bezgotówkowej, choć to właśnie ta jest najwygodniejsza z jego punktu widzenia. Warto przy tym dodać, że wciąż funkcjonują zakłady pracy, w których pracownicy mogą odebrać pensję w kasie. Wówczas w wyznaczony dzień tygodnia muszą stawić się w firmie, by upoważniony do tego pracownik wypłacił im wynagrodzenie.


Rozwiązanie, które się opłaca

Zdecydowana większość pracowników doceniła możliwość odebrania wynagrodzenia w formie bezgotówkowej. Takie rozwiązanie sprawdza się i ma wiele zalet. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na oszczędność czasu – nie wszyscy pracownicy wykonują powierzone im zadania w siedzibie firmy. Zdarza się, że pracownik świadczy pracę w oddziale lub terenie. W takiej sytuacji wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika byłaby sporym problemem.

 

Wypłata do ręki – tylko na wniosek pracownika

Z uwagi na powszechny dostęp do produktów bankowych, a także w związku z chęcią ograniczenia tak zwanej szarej strefy, na początku 2019 r. roku ma wejść kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy, a także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zmiany zostaną wprowadzone także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewidywane nią zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. Dwie główne zmiany mówią o zmianie długości okresu przechowywania akt pracowniczych, a także określenie sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Jak się okazuje, wypłata do ręki będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy złożymy u pracodawcy wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce.

Obecnie rozwiązaniem określonym prawnie jako podstawa jest wypłata do ręki a nie na konto. To drugie rozwiązanie jest dozwolone w momencie, gdy pracownik wyrazi na nie zgodę na piśmie, albo w sytuacji, gdy taki zapis widnieje w układzie zbiorowym danego zakładu pracy. Wskazuje na to art. 83§3 Kodeksu Pracy.

Nowelizacja ustawy zmienia całkowicie ten stan rzeczy. Od stycznia 2019 r. to właśnie o wypłatę na rękę będzie trzeba złożyć u pracodawcy wniosek na piśmie, w którym wyraźnie wskażemy na to, że otrzymane wynagrodzenie będziemy odbierać osobiście i nie chcemy, aby było ono przelewane na nasze konto bankowe. Taki wniosek może mieć formę pisemną lub elektroniczną (e-mail). Ustawodawca nałoży na pracodawców obowiązek poinformowania pracowników o zmianie w przepisach i konieczności podjęcia decyzji o sposobie wypłaty wynagrodzenia. Pracownik od tego momentu będzie miał 7 dni na podjęcie tej decyzji.

Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu usprawnienie przepływu pieniędzy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, a także ułatwić wszelkie rozliczania z instytucjami finansowymi. To z kolei ma wpłynąć na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych i większą kontrolę nad finansami firm – będzie to zwiększało szansę firm działających uczciwie na wzrost ich konkurencyjności na rynku.

 

Oceń ten wpis
Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?
Ocena: 3.9, liczba głosów: 17

Opinie

Adrian Zandberg
2019-12-04, 11:29
Mało kto teraz bierze do ręki. Kiedyś to była kolejka po koperty do księgowości a teraz to każdy praktycznie ma konto. To chyba ułatwienie.
Olga
2019-05-17, 20:54
Świat idzie z postępem. Wynagrodzenie pracownicy otrzymują na swoje konto drogą internetową. Również emerytury kto ma konto, są tam wypłacane. kto nie ma konta, to przynosi mu emeryturę do domu listonosz.
z PRL
2019-05-02, 12:18
W większości ludzie już biorą na konto. Chyba to się zaczęło zmieniać na przełomie lat 90-2000. Kiedyś na budowie się po fajrancie czekało na kasę i kadrowa wypłącała.
Mateusz
2019-04-01, 17:39
Kiedyś wszystko było w kopercie i wszyscy czekali na przyjazd kasy i księgowa wołała i wpisywało się na listę. Ach te czasy. Teraz najłatwiej jest na konto, mało kto chyba chce do ręki?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.