Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?
Wypłata należy się każdemu pracownikowi. By ten ją otrzymał, niezbędne jest przelanie odpowiedniej kwoty na wskazane przez niego konto bankowe lub wręczenie mu pieniędzy do ręki. Jak współcześnie przekazuje się wynagrodzenie podwładnym?

Jak wypłacane jest wynagrodzenie za pracę?

Trudno ukrywać, że głównym powodem, dla którego pracownicy decydują się na podjęcie pracy, jest wynagrodzenie. To powinno być na tyle wysokie, by umożliwić pracownikowi i jego rodzinie utrzymanie się przez cały miesiąc. Tyle teorii, bo w praktyce bywa różnie. Ci, którzy pracują, doskonale wiedzą, że wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od wielu czynników. O ile bowiem podstawa należy się każdemu, o tyle całkowita wysokość miesięcznej pensji różnicowana może być przez m.in. aktywną sprzedaż, premie czy nadgodziny.Ponieważ wynagrodzenie jest ściśle związane z wykonywaniem pracy, szczegółowe informacje na temat warunków jego wypłaty można znaleźć w Kodeksie pracy. Choć ten obowiązuje wyłącznie tych pracodawców, którzy zatrudniają w oparciu o umowę o pracę, to jednak znacząca większość podmiotów przyjmujących do pracy zwraca uwagę na to, by w podpisanej umowie znalazły się odpowiednie zapisy na temat wynagrodzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Co o wynagrodzeniu za pracę mówi Kodeks pracy?

W Kodeksie pracy na temat wynagrodzenia znajdziemy podstawowe informacje, które uzupełniają stosowne rozporządzenia. Każdy pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy (zatrudnia na podstawie umowy o pracę) ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy poinformować go na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, w tym m.in. jego częstotliwości. Taką informację zawiera się zwykle w regulaminie pracy. Najczęściej pracodawcy decydują się na wypłatę wynagrodzenia pod koniec miesiąca lub do 10. dnia następnego miesiąca.

Fakt, że ustawodawca wymaga, by pracodawca przekazał informacje na temat wypłaty wynagrodzenia, jest zabezpieczeniem dla pracownika, który dzięki temu dokładnie wie, kiedy zostanie mu wypłacona pensja. To ułatwia jej zagospodarowanie.

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki?

Rozwój technologii sprawił, że większość pracowników ma własny rachunek bankowy. Taki znacząco ułatwia np. robienie opłat, jest nieoceniony również do rozliczeń z bankami czy innymi podmiotami działającymi na rynku. Ci zatrudnieni, którzy posiadają rachunek osobisty, najczęściej chcą otrzymywać wynagrodzenie właśnie na niego. Takie rozwiązanie jest o tyle praktyczne, że eliminuje konieczność samodzielnego odbierania pieniędzy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo.

To, czy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do ręki, czy przelewem na konto, zależy dziś głównie od pracownika, ponieważ ma on prawo zgłosić chęć zmiany sposobu wypłaty. Warto przy tym dodać, że wciąż funkcjonują zakłady pracy, w których pracownicy mogą odebrać pensję w kasie, choć oczywiście jest to rzadkość. Wówczas w wyznaczony dzień tygodnia muszą stawić się w firmie, by upoważniony do tego pracownik wypłacił im wynagrodzenie.

Wypłata do ręki – tylko na wniosek pracownika

Z uwagi na powszechny dostęp do produktów bankowych, a także w związku z chęcią ograniczenia tak zwanej szarej strefy, na początku 2019 r. weszła w życia nowelizacja art. 86 § 3 Kodeksu pracy, a także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z nimi obowiązkowe jest wypłacanie pensji w formie przelewu, o ile pracownik nie zgłosił innej chęci.

Forma wypłaty wynagrodzeniaWypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.Art. 86 § 3 Kodeksu pracy

A zatem od 1 stycznia 2019 r. do wypłaty wynagrodzenia w gotówce pracownikowi dochodzi dopiero w sytuacji, gdy uprzednio złożył on stosowny wniosek do pracodawcy. Ponadto, pracodawca ma prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zmiany wprowadzono także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dwie główne zmiany dotyczą długości okresu przechowywania akt pracowniczych, a także określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Ustawa potwierdza zasadę zawartą w nowelizacji kodeksu dotyczącą wypłacania pensji na rachunek bankowy.

Jak wnioskować o wypłatę pensji w gotówce?Aby otrzymywać wypłatę w formie gotówki należy wypisać wniosek, a w nim zawrzeć:
  • dane wnioskującego i pracodawcy
  • datę i miejscowość 
  • prośbę o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
  • podpis wnioskodawcy

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu usprawnienie przepływu pieniędzy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, a także ułatwienie wszelkich rozliczeń z instytucjami finansowymi. To z kolei ma wpłynąć na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych i dokładniejszą kontrolę nad finansami firm – będzie to zwiększało szansę firm działających uczciwie na wzrost ich konkurencyjności na rynku.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zasady wypłacania wynagrodzenia?

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcą do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, a także określenia w dokumencie na piśmie jej wysokości, częstotliwości oraz ewentualnych warunków dodatkowych (premie uznaniowe itp). Ponadto od 1 stycznia 2019 istnieje obowiązek dokonywania wypłat na rachunek bankowy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę do rąk własnych.

Kiedy pracownik powinien otrzymywać wypłatę?

Prawo nie nakłada na pracodawcę konkretnych terminów, w jakich powinien dokonywać wypłat, jednak zobowiązuje do określenia ich częstotliwości na piśmie i przedłożenia go pracownikowi. Zwykle pracodawcy płacą pensje do 10 dnia każdego miesiąca.

Jak otrzymać wypłatę do ręki?

Od nowelizacji Kodeksu pracy 1 stycznia 2019 r., aby otrzymywać wypłatę w gotówce, należy złożyć o to wniosek do pracodawcy, w przeciwnym razie musimy dostarczyć numer rachunku bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie.
Oceń ten wpis
Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?
Ocena: 4, liczba głosów: 18

Opinie

Gustaw
2021-11-30, 21:39
Pytanie, każda firma ma konto , więc dlaczego by miała nie wystawiać czeku do pobrania w ich banku ?
Dzela
2021-11-26, 11:24
A ja mam pytanie . Gdy zaczęłam pracę podsunięto mi kartkę że chce wypłatę do rąk . Teraz miałam L4 i chce żeby wypłacono mi na konto żeby mnie pracodawca nie oszukał . Jak można napisać taki wniosek o wypłatę na konto ?
Oliwia
2021-09-16, 17:12
Zasady są bardzo proste i powinno być i tak i tak. To wszystko zupełnie się zmieniło już jakąś dekadę temu.
Mimi
2020-11-19, 07:04
Za dużo w życiu przeszłam żeby tym darmozjadom i oszustom bankowym powierzać swoje pieniądze.
Gotówka
2020-02-28, 14:12
Jak mam w ręce to moje. Jak w Banku to bankowe. Tylko gotówka do ręki. Inaczej jesteś w szponach bankierów.
Adrian Zandberg
2019-12-04, 11:29
Mało kto teraz bierze do ręki. Kiedyś to była kolejka po koperty do księgowości a teraz to każdy praktycznie ma konto. To chyba ułatwienie.
Olga
2019-05-17, 20:54
Świat idzie z postępem. Wynagrodzenie pracownicy otrzymują na swoje konto drogą internetową. Również emerytury kto ma konto, są tam wypłacane. kto nie ma konta, to przynosi mu emeryturę do domu listonosz.
z PRL
2019-05-02, 12:18
W większości ludzie już biorą na konto. Chyba to się zaczęło zmieniać na przełomie lat 90-2000. Kiedyś na budowie się po fajrancie czekało na kasę i kadrowa wypłącała.
Mateusz
2019-04-01, 17:39
Kiedyś wszystko było w kopercie i wszyscy czekali na przyjazd kasy i księgowa wołała i wpisywało się na listę. Ach te czasy. Teraz najłatwiej jest na konto, mało kto chyba chce do ręki?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.