Twoje wsparcie w rekrutacji

Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?
Wypłata należy się każdemu pracownikowi. By ten ją otrzymał, niezbędne jest przelanie odpowiedniej kwoty na wskazane przez niego konto bankowe lub wręczenie mu pieniędzy do ręki. Jak współcześnie przekazuje się wynagrodzenie podwładnym?

Jak wypłacane jest wynagrodzenie za pracę?

Trudno ukrywać, że głównym powodem, dla którego pracownicy decydują się na podjęcie pracy, jest wynagrodzenie. To powinno być na tyle wysokie, by umożliwić pracownikowi i jego rodzinie utrzymanie się przez cały miesiąc. Tyle teorii, bo w praktyce bywa różnie. Ci, którzy pracują, doskonale wiedzą, że wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od wielu czynników. O ile bowiem podstawa należy się każdemu, o tyle całkowita wysokość miesięcznej pensji różnicowana może być przez m.in. aktywną sprzedaż, premie czy nadgodziny.Ponieważ wynagrodzenie jest ściśle związane z wykonywaniem pracy, szczegółowe informacje na temat warunków jego wypłaty można znaleźć w Kodeksie pracy. Choć ten obowiązuje wyłącznie tych pracodawców, którzy zatrudniają w oparciu o umowę o pracę, to jednak znacząca większość podmiotów przyjmujących do pracy zwraca uwagę na to, by w podpisanej umowie znalazły się odpowiednie zapisy na temat wynagrodzenia.

Co o wynagrodzeniu za pracę mówi Kodeks pracy?

W Kodeksie pracy na temat wynagrodzenia znajdziemy podstawowe informacje, które uzupełniają stosowne rozporządzenia. Każdy pracodawca, który przyjmuje pracownika do pracy (zatrudnia na podstawie umowy o pracę) ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy poinformować go na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, w tym m.in. jego częstotliwości. Taką informację zawiera się zwykle w regulaminie pracy. Najczęściej pracodawcy decydują się na wypłatę wynagrodzenia pod koniec miesiąca lub do 10. dnia następnego miesiąca.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Fakt, że ustawodawca wymaga, by pracodawca przekazał informacje na temat wypłaty wynagrodzenia, jest zabezpieczeniem dla pracownika, który dzięki temu dokładnie wie, kiedy zostanie mu wypłacona pensja. To ułatwia jej zagospodarowanie.

Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki?

Rozwój technologii sprawił, że większość pracowników ma własny rachunek bankowy. Taki znacząco ułatwia np. robienie opłat, jest nieoceniony również do rozliczeń z bankami czy innymi podmiotami działającymi na rynku. Ci zatrudnieni, którzy posiadają rachunek osobisty, najczęściej chcą otrzymywać wynagrodzenie właśnie na niego. Takie rozwiązanie jest o tyle praktyczne, że eliminuje konieczność samodzielnego odbierania pieniędzy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo.

To, czy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do ręki, czy przelewem na konto, zależy dziś głównie od pracownika, ponieważ ma on prawo zgłosić chęć zmiany sposobu wypłaty. Warto przy tym dodać, że wciąż funkcjonują zakłady pracy, w których pracownicy mogą odebrać pensję w kasie, choć oczywiście jest to rzadkość. Wówczas w wyznaczony dzień tygodnia muszą stawić się w firmie, by upoważniony do tego pracownik wypłacił im wynagrodzenie.

Wypłata do ręki – tylko na wniosek pracownika

Z uwagi na powszechny dostęp do produktów bankowych, a także w związku z chęcią ograniczenia tak zwanej szarej strefy, na początku 2019 r. weszła w życia nowelizacja art. 86 § 3 Kodeksu pracy, a także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z nimi obowiązkowe jest wypłacanie pensji w formie przelewu, o ile pracownik nie zgłosił innej chęci.

Forma wypłaty wynagrodzeniaWypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.Art. 86 § 3 Kodeksu pracy

A zatem od 1 stycznia 2019 r. do wypłaty wynagrodzenia w gotówce pracownikowi dochodzi dopiero w sytuacji, gdy uprzednio złożył on stosowny wniosek do pracodawcy. Ponadto, pracodawca ma prawo żądać od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Zmiany wprowadzono także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dwie główne zmiany dotyczą długości okresu przechowywania akt pracowniczych, a także określenia sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Ustawa potwierdza zasadę zawartą w nowelizacji kodeksu dotyczącą wypłacania pensji na rachunek bankowy.

Jak wnioskować o wypłatę pensji w gotówce?Aby otrzymywać wypłatę w formie gotówki należy wypisać wniosek, a w nim zawrzeć:
  • dane wnioskującego i pracodawcy
  • datę i miejscowość 
  • prośbę o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
  • podpis wnioskodawcy

Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu usprawnienie przepływu pieniędzy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, a także ułatwienie wszelkich rozliczeń z instytucjami finansowymi. To z kolei ma wpłynąć na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych i dokładniejszą kontrolę nad finansami firm – będzie to zwiększało szansę firm działających uczciwie na wzrost ich konkurencyjności na rynku.

Oceń ten wpis
Na konto czy do ręki? Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?
Ocena: 3.9, liczba głosów: 17

Opinie

Gotówka
2020-02-28, 14:12
Jak mam w ręce to moje. Jak w Banku to bankowe. Tylko gotówka do ręki. Inaczej jesteś w szponach bankierów.
Adrian Zandberg
2019-12-04, 11:29
Mało kto teraz bierze do ręki. Kiedyś to była kolejka po koperty do księgowości a teraz to każdy praktycznie ma konto. To chyba ułatwienie.
Olga
2019-05-17, 20:54
Świat idzie z postępem. Wynagrodzenie pracownicy otrzymują na swoje konto drogą internetową. Również emerytury kto ma konto, są tam wypłacane. kto nie ma konta, to przynosi mu emeryturę do domu listonosz.
z PRL
2019-05-02, 12:18
W większości ludzie już biorą na konto. Chyba to się zaczęło zmieniać na przełomie lat 90-2000. Kiedyś na budowie się po fajrancie czekało na kasę i kadrowa wypłącała.
Mateusz
2019-04-01, 17:39
Kiedyś wszystko było w kopercie i wszyscy czekali na przyjazd kasy i księgowa wołała i wpisywało się na listę. Ach te czasy. Teraz najłatwiej jest na konto, mało kto chyba chce do ręki?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.