!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

5 komentarzy

Wynagrodzenie brutto a wynagrodzenie netto
Jednym z punktów umowy o pracy jest wynagrodzenie. Strony ustalają je w kwocie brutto. Nie jest ono jednak równoznaczne z tym, ile faktycznie trafi do kieszeni pracownika. Czym różni się wynagrodzenie brutto od wynagrodzenia netto? I jak wyliczyć to drugie?

Wynagrodzenie brutto i netto

Podczas umowy o pracę pracodawca najczęściej ustala z pracownikiem wysokość jego wynagrodzenia. Warto przy tym zauważyć, że najczęściej podmiot zatrudniający operuje pojęciem "wynagrodzenie brutto". Kwota, którą wymienia, nie trafi w całości do kieszeni pracownika. Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenie brutto nie jest równoznaczne z realnie wypracowanym wynagrodzeniem netto. Od kwoty brutto odjąć należy szereg składek, które odprowadzane są przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również zaliczkę na podatek dochodowy przekazywany do właściwego urzędu skarbowego. Co warto wiedzieć o wynagrodzeniu brutto-netto? Co kryje się pod pojęciem „brutto”?

Wynagrodzenie w Kodeksie pracy 

Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy, w zawartej umowie o pracę znaleźć musi się między innymi punkt mówiący o wynagrodzeniu, które otrzyma pracownik za wykonywaną przez siebie pracę. Warto zauważyć, że ustawodawca w Kodeksie pracy nie operuje pojęciem "wynagrodzenie brutto" czy "wynagrodzenie netto". Pojawia się wyłącznie mowa o wynagrodzeniu, które przysługuje pracownikowi w związku ze świadczoną przez niego pracą. Przyjmuje się jednak, że wynagrodzenie, które zostaje wskazane w umowie o pracę jest wynagrodzeniem brutto, czyli tym, które obejmuje również składki na ubezpieczenia. 

Wynagrodzenie netto a brutto - co wpływa na różnice?

Wynagrodzenie brutto jest zawsze wyższe, zaś netto niższe. Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenie brutto zawiera wszystkie składniki pensji. Do kieszeni pracownika trafia zawsze wynagrodzenie netto. Co dzieje się z pozostałą częścią poborów? Każdy pracodawca, który zatrudnia, jest zobowiązany za swoich podwładnych odprowadzić szereg składek. I to właśnie one zawierają się w wynagrodzeniu brutto. Inaczej mówiąc, suma, która jest różnicą pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto jest przez podmiot zatrudniający odprowadzana między innymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Składki potrącane z wynagrodzenia

Jak wspomniano powyżej, w kwocie brutto zawarte są różnorodne składki, które pracodawca jest zobowiązany odprowadzić za swojego pracownika. Mowa tu o takich składkach, jak:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe - odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • składka na ubezpieczenie zdrowotne - odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia,

  • zaliczka na podatek dochodowy - odprowadzana do urzędu skarbowego (warto zaznaczyć, że tę zaliczkę odprowadza się także od innych umów, w tym umowy o dzieło czy zlecenie).

 

Poza składkami, które pracodawca odprowadza z wynagrodzenia brutto pracownika, ma również obowiązek odprowadzić te, które leżą po jego części jako podmiotu zatrudniającego.

Jak kształtują się koszty? 

Wielu pracowników nie ma pojęcia, ile tak naprawdę zarabiają. Różnica pomiędzy kwotą brutto a netto może być bardzo duża. Warto przy tym podać wysokość składek. Te kształtują się następująco:

  • ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,

  • ubezpieczenie rentowe - 8,00% podstawy wymiaru,

  • ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,

  • ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru (to w całości finansowane jest przez pracodawcę).

Wskazane kwota - poza ostatnią - w różnym wymiarze obciążają kieszeń pracownika i pracodawcy. Dodatkowo, po obliczeniu od wynagrodzenia brutto powyżej wskazanych składek, podmiot zatrudniający jest zobowiązany także wyliczyć i potrącić odpowiednią kwotę na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi aktualnie 9% podstawy wymiaru składki i jest finansowana wyłącznie z wynagrodzenia pracownika. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych jest uzależniona wyłącznie od wysokości zarobków osoby zatrudnionej.

 

Netto na brutto – jak obliczyć swoje wynagrodzenie?

Od 1 stycznia 2018 roku wynagrodzenie pracownika, który zatrudniony jest na umowę o pracę, wynosi 2100 zł brutto. Pensja brutto to kwota, od której potrącane są różnego rodzaju składki, dlatego kwota netto a brutto bardzo się od siebie różni. Warto wiedzieć, jak wyliczyć netto z brutto, aby przewidzieć, jaką pensję otrzyma się na danym stanowisku.

Najwygodniejszym sposobem na obliczenie wynagrodzenia netto jest specjalny kalkulator wynagrodzeń. Wpisuje się w niego kwotę brutto, a następnie klika przycisk „oblicz netto”. Pokazana kwota stanowi wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma na rękę. Można też wyliczyć pensję netto samodzielnie. W przypadku kwoty 2100 brutto podstawowe dane do obliczeń to koszty uzyskania przychodu wynoszące 111,25 zł oraz kwota wolna od podatku wynosząca 46,33 zł.

Najpierw należy obliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne:

składka chorobowa – 2100 zł x 2,45% = 51,45zł;

składka rentowa – 2100 zł x 1,5% = 31,50 zł;

składka emerytalna – 2100 zł x 9,76% = 204,96 zł.

Cała suma potrącana na ubezpieczenie społeczne wynosi więc 287,91 zł. Kolejnym krokiem jest obliczenie podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu od kwoty 2100 zł należy odjąć obliczoną składkę na ubezpieczenie społeczne, co daje 1812,09 zł. Od tej kwoty odlicza się 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi ono 163,09 zł.

Oprócz wspomnianych składek konieczne jest także obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą do jej obliczenia jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, wynoszące 111,25 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne – powstała kwota wynosi 1701 zł. Należy ją pomnożyć razy 18% i w ten sposób otrzymuje się zaliczkę na podatek przed odjęciem kwoty wolnej od podatku – 306,18 zł. Od wyniku odejmuje się następnie kwotę wolną od podatku, czyli 46,33 zł, co daje 259,85 zł – tyle dokładnie wynosi zaliczka na podatek dochodowy, jeszcze przed odliczeniem obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jeszcze obliczyć składkę zdrowotną, która wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – jest to 140,44 zł. Ostatnie obliczenie to odjęcie składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ obniża ona tę zaliczkę. Aby otrzymać kwotę netto wynagrodzenia, trzeba teraz od kwoty brutto odjąć składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku wynagrodzenia wynoszącego 2100 zł brutto pracownik na rękę otrzymuje 1530 zł.

 

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Podziel się

5 komentarzy

Wojtek

Wojtek

Warto dokładnie to zrozumieć, chociaż każdy liczy po swojemu ile na rękę jest dana kwota.
Adrian

Adrian

To mnie zawsze denerwuje. Jeszcze jako tako by było, gdy człowiek zarabiał tyle w netto co ma zapisane w brutto. A tak potem na emeryturze przeciętnie człowiek to co wypracował nie zdąrzy nawet wyciągnąć.
Żaklina

Żaklina

Artykuł fajny, ale chyba każdy pracownik wie, że jest wynagrodzenie brutto, a na rękę dostaje wynagrodzenie mniejsze, bo netto.
czytelnik

czytelnik

Celem Kodeksu jest „zapewnienie praktycznych wskazówek pracodawcom i pracownikom, jak stosować zasadę równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości w ich miejscach pracy. Kwota brutto i netto musi być czytelna.
harcerzyk

harcerzyk

Pomijając to w jaki sposób to wynika jedno z drugiego, ale każdy by chciał zarabiać tyle netto co ma w swojej kwocie brutto. To pokazuje jak strasznie po nas państwo jedzie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.