!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urlop macierzyński

Urlopy związane z rodzicielstwem

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 29 głosów

29 głosów

9 komentarzy

Urlopy związane z rodzicielstwem
Pracownik, który jest rodzicem lub też opiekunem dziecka ma możliwość skorzystania z szeregu uprawnień. Te ustanowione zostały po to, aby ułatwić mu wywiązanie się z jego obowiązków wobec potomka. Wśród najważniejszych wskazać należy na urlop macierzyński, wychowawczy i ojcowski.

Osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na szeroką ochronę. Ta dotyczy m.in. sytuacji, w których pracownik jest rodzicem lub też opiekunem dziecka. W tym przypadku osoby zatrudnione skorzystać mogą z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy wychowawczego. Dodatkowo, ustawodawca chroni je przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy - dotyczy to okresu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu wychowawczego. Szczególne uprawnienia dotyczą przy tym możliwości zwolnienia od pracy w związku z urodzeniem się dziecka (2 dni) czy faktu, że pracodawca nie może zatrudniać w godzinach nadliczbowych i nocnych, w systemie przerywanym i obowiązuje go zakaz delegowania. Co warto wiedzieć o urlopach związanych z rodzicielstwem?

Urlop macierzyński

Ten rodzaj urlopu przysługuje z tytułu urodzenia dziecka i zależny jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Jego wymiar kształtuje się następująco:

  • 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka,
  • 31 tygodni w razie urodzenia dwojga dzieci,
  • 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w powyższym wymiarze, pracownik może skorzystać fakultatywnie  z innych możliwości, czyli dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do 6 lub 8 tygodni ? w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie) czy urlopu rodzicielskiego (26 tygodni bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie).
Urlop macierzyński rodzice wykorzystać mogą na równych prawach, zaś maksymalny, łączny jego wymiar to 52 tygodnie. Dzieje się tak dlatego, że tylko pierwszych 14 tygodni z puli tego urlopu ma obowiązek wykorzystać pracownica.

Urlop wychowawczy

W odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego, urlop wychowawczy jest bezpłatny. Aby z niego skorzystać, pracownik musi spełnić warunek dotyczący okresu zatrudnienia ? mowa o tym, że musi on legitymować się co najmniej półrocznym okresem zatrudnienia. Pracodawca może udzielić swojemu podwładnemu urlopu wychowawczego na okres do 36 miesięcy. Trzeba przy tym zauważyć, że z tej puli każdy z rodziców wykorzystać może po jednym miesiącu do wyłącznej dyspozycji.

Jak wspomniano powyżej, pracodawca może wychowującemu pracownikowi wychowującemu dziecko udzielić urlopu wychowawczego na czas do 36 miesięcy. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Te dotyczą m.in. sytuacji, w której jeden z rodziców nie żyje lub dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga osobistej opieki pracownika.

Urlop ojcowski

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj urlopu przysługuje pracownikowi, który jest ojcem lub wychowuje dziecko. Przysługuje mu urlop w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Wyjątekiem jest sytuacja, w której wobec dziecka została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego. Wówczas pracownik-ojciec może wykorzystać urlop do momentu ukończenia przez dziecko 10. roku życia.

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, pracownik jest zobowiązany złożyć wniosek. Ważny jest przy tym termin ? złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważne jest przy tym to, że pracodawca powinien udzielić takiego urlopu jednorazowo.

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop macierzyński

Podziel się

9 komentarzy

Janda

Janda

Ciekawe przeliczenia :) Oczywiście ludzie w każdym temacie liczą korzyści - jak jest to wszystko zgodne z prawem to przecież luzik.
Witold

Witold

Trzydzieści siedem tygodni dla wielu dzieci nie wiem czy to odpowiednia liczba. Z drugiej strony to także mniej prawdopodobne, zazwyczaj dzieci się rodzą 1, 2 no mask 3. Poza tym liczy się nie tylko kasa ale także ogarnięcie tego tematu.
Kazo

Kazo

No jest tego kilka. W zależności od sytuacji rodzinnej można dobrze to wszystko zrealizować i cieszyć się swoim osobistym szczęściem.
Esmeralda

Esmeralda

Dobrym pomysłem byłoby działanie, które pomoże połączyć rodzicielstwo i pracę, jest tworzenie miejsc pracy z elastycznym harmonogramem.
Asia G

Asia G

Ja po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (płatnego)- skorzystałam jeszcze z urlopu wychowawczego,na który dostałam zgodę. Chyba zgodę każda osoba dostanie, bo w końcu za taki urlop pieniędzy się nie dostaje.
Krenda

Krenda

W przypadku skorzystania z urlopu rodzicielskiego ochrona przed zwolnieniem zostanie przedłużona do końca urlopu rodzicielskiego.
rodzic

rodzic

Urlop rozpoczyna się następnego dnia po porodzie, jeśli dziecko urodzi się wcześnie. Dobrze oczywiście jest poznać wszystkie zasady jakie pod tym względem są znaczące.
Daria Kalinowska

Daria Kalinowska

Najważniejsze jest to, że faktycznie opiekują się dzieckiem a tym samym pozbawiony możliwości otrzymania wynagrodzenia lub innych dochodów. Urlopów jest kilka rodzajów.
Karol

Karol

Ojcowski urlop jak widać coraz częściej jest wykorzystywany i tak powinno być. Powszechnie się uważało, że tylk wolne dla matki, a tendencja dzisiejszych czasów może być inna.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.