Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 31808        SUBSKRYBUJE: 7281
Tematy, które interesują czytelników:  Wynagrodzenie, Mobbing w pracy, CV po niemiecku, List motywacyjny bez ogłoszenia, Świadectwo pracy

Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy

Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy
Z punktu widzenia prawa urlop rodzicielski podlega szczególnej ochronie. Rozwiązanie umowy z pracownikiem, który przebywa na takim urlopie możliwe jest tylko w niektórych przypadkach. Jakich? W jaki sposób pracodawca może rozstać się z pracownikiem, którzy korzysta właśnie z urlopu rodzicielskiego?

Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim jest chroniony w szczególny sposób. Ochrona ta przejawia się głównie w fakcie, że pracodawca nie może w okresie trwania urlopu wypowiedzieć umowy zatrudnionemu, choć od zasady tej przewidzianych jest kilka wyjątków. Otóż, podmiot zatrudniający, który chce rozstać się ze swoim pracownikiem na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, musi uzyskać zgodę związków zawodowych. Wskazuje na to art. 177 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy?.

Inną sytuacją, w której pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim jest ewentualne ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy. W pozostałych wypadkach nie jest możliwe, aby podmiot zatrudniający rozstał się z pracownikiem, gdyż temu przysługuje prawo do domagania się do przywrócenia do pracy.

 

Wypowiedzenie umowy na urlopie rodzicielskim przez pracownika

O ile pracodawca nie może ? poza wyżej wskazanymi sytuacjami ? rozwiązać z pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim zawartej umowy, o tyle nic nie stoi na przeszkodzie, aby to sam zatrudniony rozwiązanie takiej zaproponował. W takim wypadku może on zasugerować tryb porozumienia stron lub po prostu wypowiedzieć zawartą ze swoim pracodawcą umowę o pracę. Trzeba przy tym pamiętać, że samo wypowiedzenie o pracę jest zawsze skuteczne. Oznacza to, że pracownik nie musi podejmować dodatkowych kroków, których celem by było rozwiązanie podpisanej umowy. Konsekwencją wypowiedzenia umowy jest automatyczne zakończenie urlopu rodzicielskiego wraz z momentem ustania zatrudnienia.

 

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Poza rozwiązaniem umowy o pracę zatrudniony ma również możliwość zrezygnowania z całości lub części urlopu rodzicielskiego. W tym wypadku ważne jest jednak to, aby pracownik o taki urlop wnioskował w trybie art. 1791 lub 1824 § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli złożył pisemny wniosek, to ma również możliwość zrezygnować z urlopu rodzicielskiego. Dla ewentualnego postępowania dowodowego ważnym jest, aby pracownik zawnioskował o to również na piśmie. Trzeba też pamiętać, że takie prawo mają zarówno rodzice, jak również opiekunowie, którzy przysposobili dziecko. Co więcej, pracownicy, którzy nie wystąpili z wnioskiem o przyznanie im urlopu rodzicielskiego, nie będą mogli z zrezygnować z jego części czy całości.

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop macierzyński

 

Przerwanie urlopu rodzicielskiego - na jakich warunkach?

Z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy rezygnacja z części lub całości urlopu rodzicielskiego nie jest sprawą prostą. Przede wszystkim rodzic korzystający ze swojego uprawnienia, który zamierza zrezygnować z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego musi wystąpić z pisemnym wnioskiem i to w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Sporządzone przez niego pismo powinno wyraźnie wskazywać, z jakim żądaniem występuje ? czy chce skrócenia urlopu rodzicielskiego, czy też całkowicie z niego rezygnuje. Dodatkowo konieczne jest zwrócenie uwagi na artykuł 1821a § 2 Kodeksu pracy: ?Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej ? w wymiarze wielokrotności tygodnia?. Oznacza to, że pracownik, który zawnioskował o urlop macierzyński i następnie złożył rezygnację nie będzie mógł powrócić od razu do pracy. Konieczne będzie tu wykorzystanie przez niego minimum 8 tygodni przydzielonego urlopu. W przeciwnym razie dojdzie do naruszenia przepisów. 

Oceń ten wpis
Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy
Ocena: 5.0, liczba głosów: 26

Zobacz inne porady

Opinie

Olena
2019-05-13, 13:28
Jeśli najpierw dbałeś o swoją karierę, sam urlop macierzyński może mieć ogromny wpływ na twoje życie. Dodaj do tego odpowiedzialność za dziecko. To ściśle opisane.
Toten1
2019-05-09, 12:14
Prawa pracownicze pracownika (takie jak prawo do płacenia, urlopu i powrotu do pracy) są chronione podczas urlopu macierzyńskiego. Z tym jest podobnie w prawie.
Podwal
2019-05-04, 13:06
Należy pamiętać, że urlop jest przyznawany do ukończenia przez dziecko trzech lat, a dodatek wypłacany jest tylko do półtora roku. Wielu ojców teraz idzie na taki urlop.
Piast
2019-04-15, 12:51
Czyli podczas urlopu znajduje lepszą pracę to i tak muszę odczekać te osiem tygodni i dopiero wtedy wnioskować rozwiązanie umowy z obecnym pracodawcą?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.