Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy

Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy
Z punktu widzenia prawa urlop rodzicielski podlega szczególnej ochronie. Rozwiązanie umowy z pracownikiem, który przebywa na takim urlopie możliwe jest tylko w niektórych przypadkach. Jakich? Czy można złożyć wypowiedzenie na urlopie rodzicielskim? Czy można przerwać urlop rodzicielski? Sprawdź!

Co to jest urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski to 32 lub 34 tygodnie wolnego przysługujące ojcu lub matce, na które mogą zdecydować się po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego za ten okres. Rodzice mają prawo do urlopu rodzicielskiego, jeśli nie skończył się rok kalendarzowy, w którym ich dziecko lub dzieci ukończyły 6 rok życia. Podstawą do jego uzyskania jest opłacanie składek zdrowotnych. O pisemnym wniosku o urlop należy pamiętać niemal od razu po porodzie.

Nie należy mylić urlopu macierzyńskiego z rodzicielskim – to dwa różne rodzaje urlopów. Na poniższej prezentacji wyjaśniono dokładnie, jakie są typy urlopów, z których mogą skorzystać rodzice:

Warto wiedzieć, że urlop rodzicielski można połączyć z pracą, jednak wymiar godzin nie może być większy niż połowa etatu. W tym przypadku czas wolny wydłuża się proporcjonalnie do 64 lub 68 tygodni. Pracodawca powinien dopuścić pracownika do pracy w wymiarze i okresie wskazanym we wniosku. Wyjątkowo może odmówić, jeśli rodzaj wykonywanej pracy na to nie pozwala lub miałoby to naruszać organizację pracy. Pracodawca musi uzasadnić swoją odmowę na piśmie.

Czy pracodawca może przerwać urlop rodzicielski pracownika?

Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim jest chroniony w szczególny sposób. Ochrona ta przejawia się głównie w fakcie, że pracodawca nie może w okresie trwania urlopu wypowiedzieć umowy zatrudnionemu, choć od zasady tej przewidzianych jest kilka wyjątków. Otóż podmiot zatrudniający, który chce rozstać się ze swoim pracownikiem na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, musi uzyskać zgodę związków zawodowych. Wskazuje na to art. 177 § 1 Kodeksu pracy: "Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy."

Inną sytuacją, w której pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę z pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim, jest ewentualne ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu pracy. W pozostałych wypadkach nie jest możliwe, aby podmiot zatrudniający rozstał się z pracownikiem, gdyż temu przysługuje prawo do domagania się do przywrócenia do pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop macierzyński

Wypowiedzenie na urlopie rodzicielskim przez pracownika

Jak już wiesz, pracodawca nie ma prawa – poza wyżej wskazanymi sytuacjami – rozwiązać umowy z pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim. Jak wygląda ta kwestia w przypadku pracownika? Czy można złożyć wypowiedzenie na urlopie rodzicielskim? W takim wypadku pracownik może zasugerować tryb porozumienia stron lub po prostu wypowiedzieć zawartą ze swoim pracodawcą umowę o pracę. Trzeba przy tym pamiętać, że samo wypowiedzenie o pracę jest zawsze skuteczne. Oznacza to, że pracownik nie musi podejmować dodatkowych kroków, których celem by było rozwiązanie podpisanej umowy. Konsekwencją wypowiedzenia umowy jest automatyczne zakończenie urlopu rodzicielskiego wraz z momentem ustania zatrudnienia. A czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

Czy można przerwać urlop rodzicielski?

Poza złożeniem wypowiedzenia na urlopie rodzicielskim zatrudniony ma również możliwość zrezygnowania z całości lub części urlopu rodzicielskiego. W tym wypadku ważne jest jednak to, aby pracownik o taki urlop wnioskował w trybie art. 1791 lub 1824 § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli złożył pisemny wniosek, to ma również możliwość zrezygnować z urlopu rodzicielskiego.

Zapamiętaj!Dla ewentualnego postępowania dowodowego ważne jest, aby pracownik zawnioskował o przerwanie urlopu również na piśmie. Takie prawo mają zarówno rodzice, jak i opiekunowie, którzy przysposobili dziecko.

Wypowiedzenie na urlopie rodzicielskim – na jakich warunkach?

Z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy rezygnacja z części lub całości urlopu rodzicielskiego nie jest sprawą prostą. Przede wszystkim rodzic korzystający ze swojego uprawnienia, który zamierza zrezygnować z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego, musi wystąpić z pisemnym wnioskiem i to w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Sporządzone przez niego pismo powinno wyraźnie wskazywać, z jakim żądaniem występuje – czy chce skrócenia urlopu rodzicielskiego, czy też całkowicie z niego rezygnuje.

Dodatkowo konieczne jest zwrócenie uwagi na artykuł 1821a § 2 Kodeksu pracy: "Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej w wymiarze wielokrotności tygodnia." Oznacza to, że pracownik, który zawnioskował o urlop macierzyński i następnie złożył rezygnację, nie będzie mógł powrócić od razu do pracy. Konieczne będzie tu wykorzystanie przez niego min. 8 tygodni przydzielonego urlopu. W przeciwnym razie dojdzie do naruszenia przepisów.

Czy urlop rodzicielski jest płatny?

Osobom przebywającym na urlopie rodzicielskim przysługuje zasiłek macierzyński. Mają do niego prawo również osoby, które nie są zatrudnione na umowie o pracę oraz prowadzące działalność gospodarczą.

Czy urlop rodzicielski jest płatny?Przez pierwsze sześć tygodni urlopu rodzicielskiego rodzicom dziecka należy się 100% wymiaru zasiłku, jednak po upływie tego czasu będzie to 60%. Minimalna wartość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1000 złotych netto. Podstawą do uzyskania pieniędzy jest podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ile trwa urlop rodzicielski?

W 2016 roku długość urlopu rodzicielskiego uległa zmianie na korzyść dla pracowników. Obecnie urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku dwóch lub więcej dzieci. Istotne jest to, że może on przysługiwać jednemu z rodziców – ojcowi lub matce.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski trwa 32 lub 34 tygodnie i stanowi wolne przysługujące ojcu lub matce, na które mogą zdecydować się po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego pobieranego za okres urlopu.

Czy można przerwać urlop rodzicielski?

Pracownik, który przebywa na urlopie rodzicielskim na prawo zrezygnować z części lub całości urlopu rodzicielskiego. Musi jednak pamiętać, aby w tym celu złożyć odpowiedni wniosek.

Czy urlop rodzicielski jest płatny?

Rodzicom dziecka przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany podczas urlopu rodzicielskiego. Kwota przeznaczona dla rodziców to 100% zasiłku przez pierwsze sześć tygodni urlopu oraz 60% zasiłku wypłacane po upływie sześciu tygodni.
Oceń ten wpis
Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Mateusz
2020-07-22, 11:43
Podwal. Do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a nie 3. Sprostowanie
Elka
2019-12-17, 12:53
No i taka sytuacja jest ważna w jakiej sytuacji takie coś może mięć miejsce. Zatem ciekawe czy to jest taka do końca ochrona związana z tym stanem.
Eliza
2019-12-12, 10:40
Prawa pracodawcy i pracownika są czytelne tylko w konkretnej sytuacji ludzie zainteresowani są zasadami oraz możliwościami z jakich oni mogą w sytuacji zaistniałej skorzystać.
Jola
2019-12-03, 16:08
Urlop rodzicielski a rozwiązanie umowy - artykuł ok. Warto wiedzieć, że urlop macierzyński a urlop rodzicielski to nie to samo. Z artykułu tego wiem, na jakich warunkach może pracodawca wypowiedzieć umowę.
Olena
2019-05-13, 13:28
Jeśli najpierw dbałeś o swoją karierę, sam urlop macierzyński może mieć ogromny wpływ na twoje życie. Dodaj do tego odpowiedzialność za dziecko. To ściśle opisane.
Toten1
2019-05-09, 12:14
Prawa pracownicze pracownika (takie jak prawo do płacenia, urlopu i powrotu do pracy) są chronione podczas urlopu macierzyńskiego. Z tym jest podobnie w prawie.
Podwal
2019-05-04, 13:06
Należy pamiętać, że urlop jest przyznawany do ukończenia przez dziecko trzech lat, a dodatek wypłacany jest tylko do półtora roku. Wielu ojców teraz idzie na taki urlop.
Piast
2019-04-15, 12:51
Czyli podczas urlopu znajduje lepszą pracę to i tak muszę odczekać te osiem tygodni i dopiero wtedy wnioskować rozwiązanie umowy z obecnym pracodawcą?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.