Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1050        SUBSKRYBUJE: 7273
Tematy, które interesują czytelników:  Kara porządkowa, Wykształcenie w CV

Chorego pracownika można zwolnić

Chorego pracownika można zwolnić
Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim jest chroniony przez ustawodawcę. Jednocześnie jed...

Współcześnie obowiązujące przepisy chronią pracowników, którzy przebywają na zwolnieniach lekarskich. Ustawodawca przyjmuje, że w takiej sytuacji nieobecność osoby zatrudnionej w zakładzie pracy jest usprawiedliwiona. W praktyce oznacza to, że podmiot zatrudniający nie może wypowiedzieć swojemu podwładnemu umowy o pracę. W takiej sytuacji zwolnienie pracownika nie wywołuje skutków prawnych ? jest bezskuteczne, zaś pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Od tej sytuacji są jednak wyjątki. Przykładem takiego jest skorzystanie przez pracownika ze zwolnienia chorobowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wówczas dokonane wypowiedzenie pozostaje ważne.

Długa choroba ? co dalej?

Od zasady, że ustawodawca chroni pracownika, który przebywa na zwolnieniu chorobowym istnieje kilka wyjątków. Poza wyżej wskazanym warto przywołać art. 53 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim prawo nie chroni tych zatrudnionych, którzy chorują przez dłuższy czas. W takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Możliwe jest to w następujących sytuacjach:

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące ? gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące ? gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

W drugim przypadku okres, przez który ustawodawca chroni osobę zatrudnioną wynosi od 9 do 12 miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że w praktyce pracodawca może pożegnać się ze swoim podwładnym dopiero wówczas, gdy ten ? po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ? otrzymał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Pobieranie tego powinno trwać przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Tu też pojawia się kolejny wyjątek. Otóż, jeżeli to świadczenie zostało pracownikowi przyznane na okres krótszy niż wskazane 3 miesiące, to podmiot zatrudniający nie będzie mógł skutecznie umowy rozwiązać.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Zwolnienie nie zawsze chroni

O ile pierwsza część zagadnienia odnosiła się do sytuacji, w której pracownik na zwolnieniu przebywa przez dłuższy okres, o tyle trzeba pamiętać, że pracodawca może z podwładnym rozstać się dyscyplinarnie, gdy ten naruszył swoje obowiązki w sposób ciężki, przebywając również na zwolnieniu lekarskim. Dotyczy to przede wszystkim takich sytuacji, kiedy pracownik wykorzystuje otrzymane zwolnienie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ? na przykład zamiast wykorzystać je na podreperowanie swojego zdrowia, świadczy pracę dla innego podmiotu. Takie sytuacje są dość często spotykane, zaś inspektorzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co roku wykrywają nadużycia w zakresie niewłaściwego wykorzystywania zwolnień lekarskich.
Zgodnie z przepisami jest jeszcze jedna sytuacja, w której pracodawca może natychmiast rozstać się ze swoim podwładnym. Mowa tu o tym, że pracownik musi zająć się swoim dzieckiem i jednocześnie nie przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego. W takim przypadku ustawodawca również nie chroni osoby zatrudnionej.

Chorego pracownika można zwolnić
5
15 głosów

Zobacz inne porady dla pracowników

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.