!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Nadgodziny a przepisy

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 22 głosy

22 głosy

3 komentarze

Nadgodziny a przepisy
Choć praca w nadgodzinach powinna być wyjątkiem, w praktyce bywa różnie. Pracodawca, który zdecyduje się zlecić swojemu pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych musi pamiętać o tym, aby nie naruszyły one normy średniotygodniowej.

Zgodnie z przepisami prawa nadgodziny to sytuacja wyjątkowa. Oznacza to, że wykonywanie czynności służbowych po godzinach nie powinno być normą i występować codziennie. Powołać należy się przy tym na art. 151 Kodeksu pracy ? praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pracodawcy najczęściej powołują się na drugi punkt. Trzeba przy tym wskazać, że jest on dość elastyczny i w praktyce trudno udowodnić, że podmiot zatrudniający rzeczywiście szczególnych potrzeb nie miał. Z drugiej strony, swojego rodzaju ograniczeniem może tu być fakt, że pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Co więcej, pracodawca jest zobowiązany sprawdzić, czy nie doszło do ewentualnego przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy. Ponieważ przepisy nie wskazują tu, w jaki sposób pracodawca powinien ten fakt sprawdzić, warto zapoznać się z wytycznymi, które opracowane zostały przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kiedy możliwe jest przekroczenie normy średniotygodniowej?

Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Zapewnienie mu go jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Trzeba zauważyć, że zasadniczo czas pracy osoby zatrudnionej nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Pracownik, który świadczy pracę w nadgodzinach normy te może łatwo przekroczyć. Zgodnie z przepisami, nadgodziny dobowe występują zawsze wtedy, gdy praca wykonywana jest:

  • ponad obowiązujące danego pracownika normy czasu pracy,
  • ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika bezpośredniego z obowiązującego danego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

W praktyce oznacza to, że ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej możliwe jest dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Wówczas też pracodawca ? lub wyznaczona przez niego osoba ? powinien porównać liczbę godzin, które rzeczywiście pracownik przepracował właśnie z obowiązującą go normą czasu pracy.

Stanowisko inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

Ponieważ, jak wspomniano, brakuje szczegółowych wytycznych ustawodawcy dotyczących tego, w jaki sposób należy rozliczać, czy pracownik przekroczył normę średniotygodniową, warto zapoznać się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy. Otóż, zgodnie z wytycznymi podanymi przez inspektorów konieczne jest przeprowadzenie następujących działań:

  • wyliczenia rzeczywistej liczby godzin, jakie przepracował pracownik w danym okresie rozliczeniowym,
  • odjęcia od tej liczby godzin planowanych zgodnie z wymiarem czasu pracy,
  • odjęcia od otrzymanej liczby godzin nadliczbowych.

W ten sposób najprościej uzyskać informacje o liczbie godzin, które stanowi godziny nadliczbowe średniotygodniowe.

Nie obejdzie się bez dodatkowych pieniędzy

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników i wydaje polecenia służbowe odnośnie godzin nadliczbowych musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami. Podstawową kwestią jest tu to, że za każdą nadgodzinę pracownikowi przysługuje dodatek w postaci 100% wynagrodzenia. Jeżeli pracownik jest wynagradzany ? dla przykładu ? według stałej stawki miesięcznej, to dodatki za nadgodziny ustala się zawsze dzieląc stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania w danym miesiącu. Dodatkowo warto też pamiętać, że choć wykonywanie pracy w nadgodzinach jest rezultatem polecenia służbowego, to nie każdy pracownik będzie musiał rzeczywiście zostać w zakładzie pracy. Przykładem są ciężarne pracownice, które nie mogą ? nawet po wyrażeniu zgody ? świadczyć pracy w dodatkowych godzinach.

To może Cię również zainteresować

Wymiar czasu pracy - wszystko co warto o nim wiedzieć

Podziel się

3 komentarze

rrodzinka UT

rrodzinka UT

U nas w pracy często musimy zostać dłużej. Nagle należy na czas wykonać coś. Pracodawca ma takie prawo i pracownicy pracuj na nadgodzinach. U mnie za to mamy płacone i to więcej niż za stawkę godzinową. Z kolei moja żona nie ma płacone z nadgodziny. Bierze sobie za te nadgodziny jakiś dzień czy dni wolne, w zależności ile tych nadgodzin miała.
Wacław

Wacław

Na pewno w obecnych czasach mało kto pracuje więcej- mam na myśli nadgodziny, aby zarobić więcej. Zazwyczaj pracownicy jak pracują np. w soboty, albo zostają dłużej w danym dniach, bo ważna praca musi być wykonana - pracodawcy w większości firm im za to nie płaca. Te dni mogą sobie wykorzystać- nie przyjść do pracy.....
Małgorzata

Małgorzata

Wszystkie nadgodziny muszą być obliczane i spłacane w odpowiednim świetle prawa. Pracodawca musi znać zasady rozliczania tego by adekwatnie nagradzać pracownika.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.