Z urlopu do... zakładu pracy

Z urlopu do... zakładu pracy
Prawo gwarantuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę urlop wypoczynkowy. Są jednak takie sytuacje, które dopuszczają możliwość przerwania wakacji pracownikowi, czyli odwołania go z wypoczynku. Kiedy nie można mówić o nadużyciach ze strony szefa?

Urlop wypoczynkowy to jeden z podstawowych przywilejów pracowniczych, który ? co warto podkreślić ? przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Coroczny i płatny urlop pozwala zatrudnionym nie tylko na odpoczynek, ale również regenerację sił. Co więcej, prawo nie dopuszcza do sytuacji, w której pracownik mógłby się go zrzec. W zależności zaś od długości stażu osoba zatrudniona wypoczywać będzie 20 (gdy nie pracuje dłużej niż 10 lat) lub 26 (gdy zatrudniona jest powyżej 10 lat) dni w roku. I choć teoretycznie każdy pracownik może wykorzystać urlop w dowolnym terminie, to w niektórych sytuacjach szef będzie mógł przerwać nawet zagraniczne wakacje. Takie postępowanie jest możliwe, ale ze ściśle określonych przyczyn.

 

Kiedy szef przesuwa termin...

Nawet, jeżeli ustaliłeś z szefem datę urlopu, to nie oznacza, że nic się w tej materii nie zmieni. Zgodnie z art. 164 § 2 Kodeksu pracy pracodawca może przesunąć datę terminu urlopu, ?jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy?. Przykładem takiej sytuacji może być ustalenie daty rozmów handlowych z kontrahentami w okresie, w którym pracownik miałby przebywać na urlopie. Jeżeli jest on odpowiedzialny za ich prowadzenie, to szef może przesunąć termin jego urlopu.

Warto zauważyć, że nie tylko pracodawca ma wyżej opisane uprawnienie. Również pracownik może złożyć wniosek o przesunięcie terminu urlopu. W takim przypadku składa on wniosek na piśmie i powinien umotywować go ważnymi przyczynami. Może to być choroba czy urlop macierzyński, czyli sytuacje, które uniemożliwiają rozpoczęcie wypoczynku w ustalonym terminie.

To Cię powinno też zainteresować: Wymiar urlopu wypoczynkowego

 

Szef odwołuje i...

Choć pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą wykorzystać przysługujący im urlop w ciągu całego roku kalendarzowego, to trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach może zdarzyć się tak, że zostaną oni z niego odwołani. W takiej sytuacji nie ma mowy o jakichkolwiek innych przyczynach niż dobrze uzasadnionych. Na taką możliwość wskazuje art. 167 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu?. W praktyce do takich sytuacji dochodzi bardzo rzadko, gdyż większość firm korzysta z pomocy agencji pracy tymczasowej, które są w stanie zorganizować zastępstwo niemal natychmiast.

Oświadczenie woli, które składa pracodawca, czyli informacja o odwołaniu z urlopu nie wymaga uzasadnienia. Warto zauważyć, że to podmiot zatrudniający musi zdecydować, czy konieczne jest skrócenie urlopu podwładnemu. Co więcej, nie jest istotna forma ? pracodawca może przekazać informację tę podczas rozmowy telefonicznej, może również napisać pracownikowi wiadomość tekstową.

 

? słono płaci

Co powinieneś zrobić w sytuacji, gdy otrzymałeś wezwanie do powrotu? Zgodnie z przepisami pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania urlopu i stawienia się do firmy. Jak podkreślają eksperci z zakresu prawa pracy, warto tej reguły przestrzegać. Dlaczego? Gdyż odmowa lub zlekceważenie polecenia szefa może być podstawą do wymierzenia kary porządkowej za nieusprawiedliwioną nieobecność, może również zadecydować o tym, że szef wręczy dyscyplinarkę.

Nadużyciom związanym z ewentualnym niezasadnym odwoływaniem pracowników z urlopu ma zapobiegać fakt, że pracodawca jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty, które pokrył zatrudniony przerywając urlop. Mowa tu zatem nie tylko o konieczności opłacenia paliwa lub przelotu, ale również zwrotu pieniędzy za wykupione wakacje czy opłacone kursy.

 

Czy pracownik zarabia?

Odrębnym pytaniem, które wiąże się z koniecznością zwrócenia pracownikowi poniesionych kosztów jest to, czy wypłacone zadośćuczynienie jest opodatkowane. Warto zauważyć, że takie świadczenie nie zostało wymienione wprost w katalogu zwolnień podatkowych. Trudno jednak uznać, że zatrudniony rzeczywiście coś zyskuje. Takie stanowisko specjalistów potwierdzają również interpretacje Izb Skarbowych, z których wynika, że nie jest konieczne wystawienie pracownikowi PITu za wypłaconą rekompensatę.

Oceń ten wpis
Z urlopu do... zakładu pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Paweł
2019-12-04, 07:58
Joanna- mnie to samo spotkało. Siła wyższa, taka konieczność była.
Joanna
2019-05-14, 09:36
Byłam na urlopie i zostałam z bardzo ważnych względów odwołana z urlopu. Wiem, że pracodawca może to zrobić. Zapłacono mi za wszystkie straty jakie poniosłam z tego powodu. Wykorzystam te dni później. Cóż zrobić- takie prawo.
Sylwia Kolczyńska
2019-05-09, 13:14
Święta nie muszą obciążać Twojego zdrowia i portfela. Kontroluj swoje zobowiązania i wydatki. Równowaga pracy, domu i urlopu ma znaczenie. Powroty jednak wiadomo są trudne.
Roma
2019-05-07, 11:27
Zawsze trudno jest powrócić ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że większość ludzi musi pracować by coś mieć dla siebie i trak to niestety bywa dla wszystkich. nie jesteśmy sami.
13700
2019-04-15, 15:15
Zawsze jest ciężko przyjść, no ale tak został urządzony świat dla dużej rzeszy ludzi. Jak to się mówi bez pracy nie ma kołaczy i chyba coś w tym jest w praktyce na rzeczy.
Selena
2019-04-05, 09:13
Powroty do pracy chyba w bardzo szczególnej sytuacji. Można sobie wyobrazić to ze względu na bardzo wiele czynników wewnętrznych. Dobrze tylko, że to rzadkość jest.
Bartłomiej Salamon
2019-03-30, 14:15
Takie sytuacje są chyba w zdecydowanej mniejszości. Ja osobiście nie znam u znajomych takiego przypadku gdy tak było. Takie informacje jak dla mnie są pomocne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.