Pracownik - prawa i obowiązki

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o przedawnieniu roszczeń

15 czerwca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

0 komentarzy

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o przedawnieniu roszczeń
Wszelkiego typu roszczenia, w tym główni te majątkowe, mają swój termin ważności. W tym kontekście bardzo często mówimy o tzw. przedawnieniu roszczeń, które jest szczegółowo uregulowane w polskim systemie prawnym. Wiele osób zastanawia się na czym polega ten mechanizm, jak działa w praktyce i przede wszystkim, kiedy można z niego skorzystać? Wyjaśniamy!

Zobacz także: Prawa pracownika - nawet nie wiesz ile Ci się należy 

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o przedawnieniu roszczeń

Przedawnienie roszczeń może być związane z wieloma obszarami naszego życia. Instytucja ta bowiem nie dotyczy wbrew pozorom wyłącznie wszelkiego rodzaju zobowiązań pomiędzy osobami fizycznymi, ale również relacji na linii pracownik-pracodawca i wielu innych. Roszczenia mogą obejmować nie tylko kwestie materialne, ale również wykonania wszelkiego typu usług oraz przysługujących drugiej stronie uprawnień. Sprawdźmy, o czym dokładnie mowa! 

Przedawnienie roszczeń - czym jest?

W pierwszej kolejności warto dokładnie wyjaśnić podstawowe pojęcia. Roszczeniem nazywamy uprawnienie do żądania od określonego podmiotu zachowania się w dany sposób, w tym między innymi spełnienia jakiegoś świadczenia. Co to jest przedawnienie roszczeń - to pytanie zadaje sobie wiele osób, a najprościej rzecz ujmując, to po prostu sytuacja, w której po upłynięciu konkretnego terminu osoba przeciwko której przysługuje roszczenie, ma prawo uchylenia się od jego spełnienia. Przedawnienie nie skutkuje tym, że zobowiązanie znika, lecz sprawia, że nie można domagać się jego zaspokojenia. Wyjątek stanowi przypadek, w którym sam zainteresowany zrzeknie się prawa do skorzystania z zarzutu przedawnienia. 

Video

Szukasz pracy?

Grafik komputerowy - produkcja odzieży

Vision Wear Marcin Sakiewicz

  • Zabrze
Dodana

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta Biznesowego

Sweet Gallery Sp. z o.o. Sp. K.

  • Warszawa
Dodana
Dodana
Polecana

Pracownik produkcji - OD ZARAZ!

Serwis Personalny Poland

  • Gdańsk
Dodana
Polecana

Jakie są zdefiniowane okresy przedawnień w polskim prawie?

Wszystko zależy tak naprawdę od charakteru danej sprawy i tego, o jakich dokładnie roszczeniach mówimy. Instytucja przedawnienia roszczeń jest bowiem obecna zarówno na gruncie prawa cywilnego, przepisów gospodarczych, prawa pracy itp. Okres przedawnienia jest uzależniony od typu roszczenia. Dla przykładu, roszczenie pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się po upływie 6 miesięcy, wszelkiego rodzaju roszczenia związane z najmem, użyczeniem, przekazem po roku, wynikające z umów cywilnoprawnych po 2 latach, z tytułu umowy ubezpieczeniowej - 3 latach, zobowiązania podatkowe - 5 latach. Co do zasady, większość roszczeń majątkowych, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawnia się po 6 latach, chyba że przepisy szczegółowe wskazują inaczej. Jeśli chodzi o roszczenia o świadczenia okresowe (np. zapłata raty leasingu, czynszu itp.) oraz roszczenia dotyczące prowadzonego przedsiębiorstwa - po 3 latach. 

Video

Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Przedawnienie roszczeń pracowniczych to osobna i bardzo szeroka kategoria jeśli chodzi o przepisy polskiego prawa pracy, w tym Kodeksu pracy. Art. 292 tego aktu prawnego stanowi, że po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Ponadto, terminy przedawnienia nie mogą być w tym przypadku przedłużane ani skracane poprzez czynność prawną. Roszczenia pracownicze zazwyczaj ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne, a więc można było ubiegać się o ich zaspokojenie. Jednym z wyjątków jest sytuacja, w której roszczenie pracodawcy dotyczy naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego swoich obowiązków. Wówczas do przedawnienia dochodzi z upływem roku od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o wyrządzonej szkodzie, ale nie później niż 3 lata od jej wyrządzenia. Nieco inaczej kształtuje się również przypadek, w którym roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu lub stwierdzone na podstawie ugody zawartej między stronami. Mamy w tych okolicznościach do czynienia z 10-letnim okresem przedawnienia, który należy liczyć od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia wspomnianej ugody. 

Jak i od kiedy liczyć przedawnienie roszczenia?

Pojawia się więc pytanie, kiedy następuje przedawnienie roszczeń, jak liczyć taki okres? Chodzi tutaj nie tylko o przedawnienie roszczeń pieniężnych, ale również tych pracowniczych i wielu innych. Kluczowe znaczenie ma to, ile wynosi ustawowy okres przedawnienia. Jeśli jest krótszy niż dwa lata, przedawnienie staje się przedawnione z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W pozostałych przypadkach, w tym głównie wówczas, gdy okres przedawnienia jest dłuższy niż 2 lata, przypada on na koniec roku kalendarzowego, w którym skończyłby się okres przedawnienia, gdybyśmy obliczali go na zasadach ogólnych. 

Video

Czy można dochodzić przedawnionych roszczeń?

Każdy pracownik, jak i pracodawca powinien doskonale znać swoje prawa oraz obowiązki. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań związanych z przedawnienie roszczeń jest to, czy po upływie ustawowych terminów można nadal dochodzić swoich praw? Jak się okazuje, w tym przypadku roszczenie można co prawda wysunąć, lecz druga strona nie ma już obowiązku jego spełnienia. Roszczenie będzie skuteczny wyłącznie w jednej sytuacji, a mianowicie wtedy, gdy pracownik lub pracodawca, którego ono dotyczy zrzeknie się prawa do powoływania się na zarzut przedawnienia. Poza tym, jeśli dana osoba spełniła świadczenie mimo iż roszczenie było już przedawnione, nie może się już z tego wycofać.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest przedawnienie roszczenia?

Pod pojęciem przedawnienia roszczeń kryje się instytucja, która umożliwia osobie zobowiązanej do spełnienia określonego świadczenia, uchylenie się od tego obowiązku. Przedawnienie dotyczy wszelkiego typu roszczeń, w tym przede wszystkim wynikających z prawa cywilnego lub stosunków pracowniczych.

Jaki jest skutek przedawnienia roszczeń?

Po upływie okresu przedawnienia danego roszczenia można co prawda domagać się od drugiej strony spełnienia świadczenia, ale żądanie to w przypadku podniesienia przez nią zarzutu przedawnienia będzie niemożliwe do wyegzekwowania. nn

Podziel się

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza do tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka