Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Reklamacja i niezgodność towaru z umową: gwarancja, rękojmia czy zwrot - który sposób reklamacji towaru jest lepszy?

25 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

4 komentarze
Reklamacja i niezgodność towaru z umową: gwarancja, rękojmia czy zwrot - który sposób reklamacji towaru jest lepszy?
Bardzo często zdarza się tak, że po zakupie jakiegoś towaru nie jesteśmy z niego zadowoleni lub dostrzegamy jakieś jego wady. Zgodnie z prawem konsumentowi przysługuje w takich okolicznościach wiele różnego rodzaju możliwości, w tym rękojmia czy nawet zwrot produktu. Na czym polegają takie formy reklamacji towaru i kiedy można z nich skorzystać? O czym przy tym pamiętać?

W przepisach polskiego prawa klienci stawiani są w nieco lepszym położeniu niż sami przedsiębiorcy. Muszą mieć oni bowiem zagwarantowaną szansę na dochodzenie swoich praw w przypadku, gdy sprzedany im towar jest niezgodny z umową, zepsuty lub uległ awarii jeszcze w okresie gwarancji.

Czym jest rękojmia? Jak złożyć reklamację na jej podstawie?

Rękojmia co to znaczy”, “reklamacja a rękojmia”, “rękojmia jak działa”, “rękojmia kiedy obowiązuje”, “rękojmia gdzie zgłaszać” - to najczęściej pojawiające się w Internecie zapytania dotyczące ochrony konsumentów przy zakupie wszelkiego rodzaju towarów. Na czym polega rękojmia? Zgodnie z przepisami cywilnymi poprzez rękojmię należy rozumieć ustawową odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru, który oferuje się kupującym. Mowa tutaj na przykład o tym, że produkt jest zepsuty, o czym w momencie zakupu nabywca nie wiedział.

Rękojmią a gwarancja - czy to to samo?

Czym więc jest rękojmia? - poznaliśmy już odpowiedzieć na to pytanie, ale w jego kontekście często pojawia się także pojęcie “gwarancji”. Wiele osób używa ich zamiennie, ale to błąd, ponieważ określenia te nie są synonimami.Najprościej tłumacząc, rękojmia jest zabezpieczeniem ustanowionym z mocy prawa, gwarancja to z kolei dobrowolne zobowiązanie się sprzedającego do naprawy lub wymiany towaru w przypadku jego wad albo uszkodzenia w danym okresie czasu.

Video

Szukasz pracy?

Rehabilitant/ Pracownik sklepu medycznego

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana
Dodana

Inżynier procesu w dziale baterii

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Jawor
Dodana

Specjalista ds. Przetargów

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Bielsko-Biała
Dodana

Katalog wad prawnych

Co to rękojmia za wady i jakich konkretnie dotyczy? Przede wszystkim należy rozróżnić istnienie wad fizycznych oraz prawnych sprzedanej rzeczy. Zgodnie z przepisami prawa, wada fizyczna to niezgodność towaru z umową, czyli brak właściwości, które rzecz miała posiadać. Przez wady prawne należy rozumieć natomiast sytuację, w której dany produkt w momencie sprzedaży był własnością osoby trzeciej lub był obciążony prawem takiej osoby.

Z tego powodu nabywca ma ograniczone prawo do korzystania z niego, w tym rozporządzania nim. Wada prawna wystąpi ponadto wtedy, gdy towar jest przedmiotem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela osoby sprzedającej lub nie posiada ona prawa do rozporządzania nim.

Kiedy sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji?

W praktyce dosyć powszechnym zjawiskiem jest odmowa rękojmi, a więc próba zdjęcia z siebie odpowiedzialności za wady przez samego sprzedającego. Czy jest to możliwe i jak rękojmia może zostać pominięta? Jak się okazuje, przedsiębiorca nie ma obowiązku odpowiadać za niezgodność towaru z umową w przypadku, gdy osoba kupująca w chwili zawarcia tejże umowy wiedziała o tej niezgodności lub mogła się o niej w łatwy sposób dowiedzieć, a mimo to zdecydowała się na dokonanie transakcji. Rękojmia kiedy wymiana na nowy?

Do sytuacji takiej dochodzi wtedy, gdy produkt stracił swoją funkcjonalność i nie jest możliwa jego naprawa. Rękojmia kiedy zwrot pieniędzy? Nabywca może domagać się go tylko jeśli wada towaru jest istotna.

Rękojmia za wady - rękojmia czy gwarancja? Jakie mamy prawa gdy sprzęt się zepsuje

Gwarancja czy rękojmia kto decyduje? Na wstępie należy zaznaczyć, że nie można korzystać z obu instytucji jednocześnie. Jeśli klient wybierze rękojmię, musi konkretnie wskazać, jakie są jego żądania - odstąpienie od umowy, naprawa czy wymiana towaru? W przypadku gwarancji to sprzedawca ustala zasady i trzyma się przyjętych w umowie gwarancyjnej warunków.

zwrot towaru z tytułu rękojmi

Reklamacja na podstawie rękojmi - prawa konsumenta

Rękojmia jak zgłosić i u kogo? Rękojmia jak złożyć - pisemnie czy ustnie? Rękojmia jak napisać? Prawodawca jasno wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem będzie dostarczenie sprzedawcy roszczeń w formie pisemnej. Ważne, aby konsument otrzymał potwierdzenie przyjęcia takiego pisma. Istotne jest to, że jeśli w grę wchodzi rękojmia czas ma ogromne znaczenie zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego.

Rękojmia jak długo należy czekać na decyzję? Przedsiębiorca ma dwa tygodnie na rozpatrzenie złożonej reklamacji. Rękojmia jak liczyć 14 dni? Zgodnie z prawem, bieg tego terminu rozpoczyna się w kolejnym dniu po złożeniu reklamacji, a do okresu tego wliczają się także dni wolne od pracy.

Uprawnienia i obowiązki kupującego oraz sprzedawcy

Do obowiązków sprzedawcy przy umowie sprzedawcy należy przede wszystkim przeniesienie własności rzeczy na kupującego, wydanie mu tej rzeczy oraz poinformowanie o jej stanie. Kupujący ma z kolei odebrać rzecz i zapłacić umówioną cenę. Jeśli mowa o uprawnieniach obu stron to z pewnością jednym z najmocniejszych jest rękojmia, a po stronie sprzedawcy - odmowa zastosowania się do niej.

Zmiana zakresu rękojmi i jej wyłączenie

Rękojmia jak się bronić i czy zawsze jest to możliwe? Zgodnie z prawem rękojmia nie dotyczy między innymi rzeczy, które nabyto w postępowaniu upadłościowym albo egzekucyjnym. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może zostać jednak wyłączona lub w jakimkolwiek stopniu ograniczona jeśli sprzedający zataił wadę przed kupującym.

Przedsiębiorcy jednoosobowi a rękojmia - ochrona konsumencka firm od 2021

Od początku bieżącego roku przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w CEIDG w niektórych przypadkach mają prawo skorzystania ze zwiększonej ochrony. W praktyce uzyskali więc oni niejako prawa przysługujące wcześniej wyłącznie konsumentom. Mowa tutaj na przykład o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni, a także zakazie stosowania w umowach ze sprzedającymi firmami klauzul niedozwolonych.

Rękojmia konsumencka

Czas na zwrot towaru - ile dni ma klient na zwrot zakupionego towaru?

Według obecnie obowiązującego prawa, konsument ma na odesłanie towaru 14 dni, licząc od złożenia oświadczenia, a więc w praktyce 28 dni od zakupu. Jeśli sprzedający nie zgłosił uwag lub nie podważa zasadności zwrotu, jest zobligowany do zwrotu pieniędzy, a także kosztów przesyłki w terminie do 14 dni od złożenia przez drugą ze stron oświadczenia o zwrocie towaru lub też dopiero w chwili otrzymania potwierdzenia wysyłki towaru.

Gwarancja producenta - kiedy obowiązuje?

Co oznacza rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców i czy gwarancja obejmuje w niektórych okolicznościach także producenta? Bardzo często rękojmia jest wyłączona w obrocie między przedsiębiorcami, głównie jeśli chodzi o handel internetowy. Wystarczy bowiem tego typu zapis w regulaminie sklepu lub zawieranej między podmiotami umowie. Jeśli gwarancja występuje bardzo często gwarantem jest sam producent, który musi jednak złożyć dobrowolne oświadczenie w tym zakresie.

Rękojmia na usługę: czym się różni reklamacja towaru do reklamacji usługi?

Rękojmia kto ponosi koszty wysyłki - to kolejne z często pojawiających się pytań związanych z tym zagadnieniem. Jeżeli konsument reklamuje towar z tytułu rękojmi, koszty dostarczenia towaru posiadającego wadę spoczywają na sprzedawcy. Reklamacja towaru i usługi różni się z kolei samą istotą i charakterem, ale tak naprawdę opiera się na dokładnie tych samych przesłankach prawnych oraz rękojmi i gwarancji. Konsumenta oraz sprzedawcę obowiązuje dokładnie ten sam model postępowania, terminy, inne mogą być jednak konsekwencje, do których w większości przypadków należy po prostu zwrot pieniędzy za wykonaną wadliwie usługę.

Video

Rękojmia wzór - czy istnieje?

Rękojmia obowiązuje nie tylko pospolite towary dostępne od ręki w sklepach, ale także nieruchomości czy choćby pojazdy mechaniczne. W tym kontekście można więc zadać następujące pytania: co obejmuje rękojmia dewelopera, a także co obejmuje rękojmia samochodu? W obu przypadkach mówimy o odpowiedzialności zarówno za wady prawne, jak i fizyczne. Roszczenia nabywcy są wówczas dochodzone w takim samym trybie, jak w wypadku innych towarów. Nie istnieje jeden ogólny wzór reklamacji, ale najważniejsze jest to, aby w takim piśmie znalazły się najważniejsze informacje dotyczące zakupu, kwoty, stron transakcji oraz wyszczególniony rodzaj wady, a także to, czego żąda konsument.

Podsumowanie:
  • Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru
  • Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie sprzedającego do naprawy lub wymiany towaru w określonym czasie
  • Kupujący ma prawo do reklamacji na podstawie rękojmi w przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych towaru
  • Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji tylko w przypadku, gdy kupujący wiedział lub mógł się dowiedzieć o wadzie przed zakupem

Najczęściej zadawane pytania

Rękojmia jak się bronić i czy zawsze jest to możliwe?

Zgodnie z prawem rękojmia nie dotyczy między innymi rzeczy, które nabyto w postępowaniu upadłościowym albo egzekucyjnym. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie może zostać jednak wyłączona lub w jakimkolwiek stopniu ograniczona jeśli sprzedający zataił wadę przed kupującym.

jak długo należy czekać na decyzję z tytułu rękojmi?

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie złożonej reklamacji. Bieg tego terminu rozpoczyna się w kolejnym dniu po złożeniu reklamacji, a do okresu tego wliczają się także dni wolne od pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Morawy

Morawy

I właśnie dlatego ważne jest, aby sprawdzić dokładnie towar przed dokonaniem transakcji. Lepiej upewnić się, że wszystko działa, niż potem mieć kłopoty z reklamacją
Internet

Internet

Czyli ważne, aby znać swoje prawa jako konsument i potrafić się bronić. Co jak co, ale reklamacje to chyba każdy z nas składał
Seba

Seba

Niezbyt korzystnie brzmi to dla sprzedawców. Zawsze trzeba sprzedawać w dobrym stanie, żeby uniknąć złożenia reklamacji
Feliks

Feliks

Czyli mógłbym mieć problemy z reklamacją, jeśli kupię coś w postępowaniu upadłościowym. Trzeba uważać na to

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.