!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Koronawirus i tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności

2 kwietnia 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

1 komentarz

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności
W związku z trwającym zastojem gospodarczym z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 ustalono sposoby wsparcia przedsiębiorstw, również tych niewielkich i niezatrudniających pracowników. Dowiedz się, czy należy Ci się dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności i jak się o nie postarać.

W trudnych dla wielu branż okolicznościach warto skorzystać z wszystkich możliwości wsparcia, jakie rząd proponuje przedsiębiorcą. Jeśli jesteś przedsiębiorcą dotkniętym przestojem gospodarczym, a nie zatrudniasz pracowników, również możesz uzyskać pomoc. 

Koronawirus a dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności

Według wprowadzonych przez rząd zasad dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. Takie świadczenie dotyczy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Kiedy przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie?
Takie dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Dowiedz się więcej o innych formach wsparcia przedsiębiorców i samozatrudnionych: Tarcza antykryzysowa - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, odroczenie zaliczek na podatek i świadczenie postojowe.

Czym jest spadek obrotów gospodarczych?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r., do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wartość dofinansowania zależna jest od tego, o ile spadły obroty gospodarcze na skutek zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem. Rząd dokładnie określa przedziały uprawniające do otrzymania dofinansowania do określonej części wynagrodzenia pracowników.

Spadek obrotów a wysokość dofinansowania

  • Przy spadku obrotów co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • Przy spadku obrotów co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • Przy spadku obrotów co najmniej 80% - dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Przeczytaj także: Tarcza kryzysowa: jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników.

Jak uzyskać dofinansowanie do kosztów działalności gospodarczej?

W tym celu konieczne jest dopełnienie formalności. Wniosek o dofinansowanie do prowadzenia działalności przedsiębiorca składa do właściwego powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Co powinien zawierać wniosek? We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

  • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w odpowiedniej wysokości w następstw COVID-19;
  • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych;
  • Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
  • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Na jaki okres można otrzymać dofinansowanie?

Takie świadczenie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może przedłużyć wymiar czasu, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Warto podkreślić, że przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.

Przeczytaj też o tym, na jakich zasadach można uzyskać Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z kryzysem gospodarczym.

Podziel się

1 komentarz

Dobra

Dobra

Najgorzej i tak mają wszyscy ci co nie skorzystają z tego bo są za mali i już dawno zamknęli swoje interesy na cztery spusty....

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.