Zawody i ich potencjał

Pracownik socjalny - trudny zawód z misją

24 lutego 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

3 komentarze

Pracownik socjalny - trudny zawód z misją
Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi wyzwaniami dnia codziennego i koniecznością radzenia sobie z presją społeczną. Nagrodą za starania jest poczucie spełnionego obowiązku i wdzięczność podopiecznych. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad karierą pracownika socjalnego, poznaj realia zawodu oraz sprawdź, jakim zadaniom trzeba sprostać, aby najlepiej spełnić misję tej branży.

Pracownicy socjalni są obecni w życiu każdej społeczności. Nadzorują rozwój społeczny oraz kontrolują wykorzystanie kapitału zasobów ludzkich, najczęściej w podziale na jednostki samorządowe. Niestety, brak potrzeby styczności większości mieszkańców gminy z placówkami socjalnymi skutkuje niewiedzą na temat prawdziwej specyfiki pracy socjalnej oraz złożoności bieżących zadań. W efekcie pracownicy socjalni to jedna z najbardziej niedocenianych grup zawodowych.

Ich praca zostaje mylnie sprowadzona do obsługi dystrybucji świadczeń socjalnych i działań administracyjnych. W rzeczywistości ich zadania obejmują szereg złożonych czynności, składających się na całościowy proces rozwoju społecznego i wyrównywania szans.

Pracownik socjalny – praca

Zasadniczo, praca socjalna opiera się na idei niesienia pomocy. Przybiera formy ratownictwa, pomocy, opieki oraz kompensacji w zakresie finansowym, informacyjnym oraz emocjonalnym. Założenia pracy socjalnej opisuje Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004. Jej zapisy określają podstawowe obowiązki pracowników socjalnych oraz stanowią bazę do interpretacji trudnych i wymagających sytuacji, których w zawodzie pracownika socjalnego nie brakuje.

Nie istnieje oficjalne oznaczenie istoty pracy socjalnej, głównie ze względu na daleko posunięte zróżnicowanie zadań. Poniżej prezentujemy objaśnienie idei tego działania, uznane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej.

Definicja pracy socjalnej Praca socjalna wspiera zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił i wolności, aby mogli osiągnąć dobrobyt. Używając teorii zachowań ludzkich i systemów społecznych praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze środowiskiem, a jej fundamentem są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.
D. Wolska-Prylińska, <em>Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym</em>

Szukasz pracy?

Pracownik socjalny

Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze " Nadzieja"

  • Mysłowice
Dodana
Polecana

Pracownik do spraw zaplecza socjalnego

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Leoncin
Dodana

Pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

  • Łęczna
Dodana

Pracownik socjalny

Centralna Baza Ofert Pracy

  • Bobrowniki
Dodana

Jak widać, termin pracy socjalnej jest niezwykle szeroki, co przekłada się na zakres obowiązków pracowników. Dzień pracownika socjalnego jest zróżnicowany ze względu na bieżący stan spraw oraz profil stanowiska. Warto zaznaczyć, że pracownik socjalny pełniący urząd pożytku publicznego jest objęty tajemnicą zawodową.

Zadania pracownika socjalnego

Zadaniem pracownika socjalnego jest pomoc potrzebującym poprzez zapewnienie im ochrony godności osobistej oraz umożliwienie należytego pełnienia ról społecznych. W związku z tym podstawowe obowiązki pracownika socjalnego to: sprawowanie opieki socjalnej nad obywatelami, przeprowadzanie wizji lokalnych i wywiadów środowiskowych, ocena postępów, stosowanie pomocy doraźnej i długoterminowej, przyjmowanie nowych spraw, kompletowanie i ewidencja dokumentacji ośrodka, współpraca z instytucjami,  a także wszelkie zadania związane z animacją środowiska lokalnego i aktywizacją kapitału ludzkiego.

Dane - gdzie pracują pracownicy socjalni

Źródło: https://forsal.pl/praca/aktualnosci/galerie/1439559,duze-zdjecie,1,zarobki-pracownikow-socjalnych-braki-kadrowe.html

Pracownicy socjalni pracują w rozmaitych ośrodkach i instytucjach zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, regionalnych, lokalnych, jak i specjalistycznych.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Do pracy w pomocy społecznej trzeba spełniać warunki formalne i kompetencyjne. Jeśli chodzi o wykształcenie, należy mieć albo ukończone studia kierunkowe, albo ukończone kolegium pracowników służb społecznych. W związku z celem tej pracy kandydaci, poza profesjonalnym przygotowaniem, muszą też wykazywać się wysokimi kwalifikacjami etycznymi.

Praca socjalna rozwija się razem z postępem społecznym, dlatego sama dąży do tworzenia nowych, alternatywnych form pomocy. Pracownik socjalny może więc analizować potrzeby zmian i wdrażać systemu naprawcze w lokalnych programach pomocy społecznej, podnosząc komfort życia na danym obszarze. Wiąże się z tym konieczność posiadania szeregu przydatnych predyspozycji do pracy w warunkach określanych jako trudne i nierzadko stresujące.

Do pracy socjalnej wymaga się więc przede wszystkim:

  • odporności psychicznej,
  • komunikatywności i umiejętności radzenia sobie z presją innych osób,
  • rozeznania w kwestiach formalnych lub chęci zdobycia go,
  • kreatywności w rozwiązywaniu problemów w myśl regulacji prawnych.

Oprócz tego każdy, kto myśli o związaniu przyszłości z pracą socjalną, powinien zdać sobie sprawę, że jest to zawód absorbujący i zobowiązujący do pełnego zaangażowania w powierzone zadania.

Zarobki w pracy socjalnej

W związku z tym, że zatrudnienie w tej branży czeka w wielu placówkach o różnej wielkości, różnym zasięgu i zakresie obowiązków, zarobki pracowników socjalnych również nie są jednorodne. W 2018 roku wyniosły średnio od 2700 do 3500 zł brutto, w latach 2019 i 2020 średnie wynagrodzenie wzrosło nieznacznie wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej.

Zawód pracownika socjalnego to z pewnością profesja z misją społeczną. Mimo niezbyt spektakularnych pensji, wiele osób na takich stanowiskach także po godzinach udziela się społecznie i odbywa wolontariat. Uhonorowaniem starań i codziennego zaangażowania w sprawy potrzebujących tej grupy zawodowej jest przypadające na 21 listopada Święto Pracownika Socjalnego.

Warto wiedzieć!
Praca w Ośrodkach Pomocy Społecznej nie jest łatwa, niestety wciąż wydaje się niedoceniana. W ubiegłym roku Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej powołała komitet strajkowy, a w całym kraju odbywały się protesty tej grupy zawodowej. Domagano się m.in. podwyższenia płac, uwzględnienia stosownych dodatków terenowych i przyznania dodatkowych dni urlopu.

Choć na czas wyborów strajk został zawieszony, protesty są już ponawiane, a pracownicy OPS nadal są w trakcie sporu zbiorowego.

Szkolenia dla pracowników socjalnych

Trudność zawodu pracownika socjalnego odnosi się również do konieczności posiadania odpowiednich kompetencji i kwalifikacji. Oprócz praktycznej znajomości przepisów i regulacji administracyjnych pracownik socjalny może polegać na wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, zarządzania, pedagogiki, prawa czy ekonomii. Wszelkie potrzeby edukacyjne zapewnia ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, która cieszy się dużym zainteresowaniem w ofercie większości uczelni. Starannie skonstruowany program, wraz z projektem praktyk zawodowych, to kompleksowe przygotowanie przyszłych pracowników socjalnych.

Oprócz tego na rynku szkoleniowo-consultingowym pracownicy socjalni mają do dyspozycji liczne szkolenia oraz warsztaty z zakresu specjalistycznych zagadnień z obszaru pracy socjalnej. Są to nie tylko zajęcia z metod efektywnej komunikacji czy obsługi narzędzi aktywizacji, ale także regularne spotkania doszkalające – między innymi dotyczące zmian przepisów lub wejścia w życie nowych rozporządzeń międzynarodowych. Jak wskazują sami pracownicy socjalni, praca w socjalu jest niezwykle interesująca i pełna wyzwań, dlatego właśnie wskazany jest ciągły rozwój i gotowość do nauki nowych rzeczy.

Misja pracy socjalnej skupia się głównie na aktywności samych pracowników. To właśnie ich działania przekładają się bezpośrednio na cele pomocy potrzebującym i wpływają na szeroko pojętą troskę o  kapitał społeczny. Poszukując ofert w tym zawodzie, warto sięgać do lokalnych gazet, stron urzędów pracy, ale przede wszystkim do sieci, gdzie kryje się wiele ogłoszeń o wolnych wakatach.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca socjalna?

Pracownik socjalny to zawód z misją społeczną, którego celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej z danej społeczności. Jego obowiązki to m.in.: weryfikacja i przyznawanie świadczeń socjalnych, wywiady środowiskowe, ocena postępów, pomoc doraźna i długoterminowa, aktywizacja osób potrzebujących, a także prowadzenie dokumentacji w ośrodkach społecznych.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Aby móc wykonywać pracę socjalną, należy mieć profesjonalne przygotowanie oraz wysokie kwalifikacje etyczne. Niezbędne jest ukończenie kolegium pracowników służb społecznych lub studiów kierunkowych.

Ile zarabiają pracownicy socjalni?

Średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych w ostatnich latach mieściło się w przedziale 2700-3500 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od stanowiska, stopnia zawodowego oraz miejsca pracy.

Podziel się

3 komentarze

Alpaka

Alpaka

Dlatego misja jest nie dla wszystich. Oczywiście nakłonienie innych do powiedzenia ci, gdzie ci się nie udaje, nie jest łatwe - szczególnie jeśli są twoimi podwładnymi. Poza tym praca w trudnościach to też ciężki orzech.
Tadeusz

Tadeusz

Więcej jest takich zawodów gdzie ludzie od początku wiedzą, że na tym fortuny nie ma ale coś ich ciągnie dopomagania innym i jest to fascynujące.
Leon

Leon

Pracownik socjalny - jego praca do łatwych nie jest zaliczana. To zawód trudny. Taki pracownik m.in. pomaga osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. nie każdy się nadaje, aby pracować w tym bardzo potrzebnym zawodzie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka