Zawody i ich potencjał

Pracownik socjalny - trudny zawód z misją

24 lutego 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

7 komentarzy
Pracownik socjalny - trudny zawód z misją
Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi wyzwaniami dnia codziennego i koniecznością radzenia sobie z presją społeczną. Nagrodą za starania jest poczucie spełnionego obowiązku i wdzięczność podopiecznych. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad karierą pracownika socjalnego, poznaj realia zawodu oraz sprawdź, jakim zadaniom trzeba sprostać, aby najlepiej spełnić misję tej branży.

Pracownicy socjalni są obecni w życiu każdej społeczności. Nadzorują rozwój społeczny oraz kontrolują wykorzystanie kapitału zasobów ludzkich, najczęściej w podziale na jednostki samorządowe. Niestety, brak potrzeby styczności większości mieszkańców gminy z placówkami socjalnymi skutkuje niewiedzą na temat prawdziwej specyfiki pracy socjalnej oraz złożoności bieżących zadań. W efekcie pracownicy socjalni to jedna z najbardziej niedocenianych grup zawodowych.

Ich praca zostaje mylnie sprowadzona do obsługi dystrybucji świadczeń socjalnych i działań administracyjnych. W rzeczywistości ich zadania obejmują szereg złożonych czynności, składających się na całościowy proces rozwoju społecznego i wyrównywania szans.

Pracownik socjalny – praca

Zasadniczo, praca socjalna opiera się na idei niesienia pomocy. Przybiera formy ratownictwa, pomocy, opieki oraz kompensacji w zakresie finansowym, informacyjnym oraz emocjonalnym. Założenia pracy socjalnej opisuje Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004. Jej zapisy określają podstawowe obowiązki pracowników socjalnych oraz stanowią bazę do interpretacji trudnych i wymagających sytuacji, których w zawodzie pracownika socjalnego nie brakuje.

Nie istnieje oficjalne oznaczenie istoty pracy socjalnej, głównie ze względu na daleko posunięte zróżnicowanie zadań. Poniżej prezentujemy objaśnienie idei tego działania, uznane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej.

Definicja pracy socjalnej Praca socjalna wspiera zmiany społeczne, rozwiązywanie problemów w stosunkach międzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sił i wolności, aby mogli osiągnąć dobrobyt. Używając teorii zachowań ludzkich i systemów społecznych praca socjalna oddziałuje tam, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze środowiskiem, a jej fundamentem są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.
D. Wolska-Prylińska, <em>Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym</em>

Szukasz pracy?

Pracownik socjalny ds. przeciwdziałaniu przemocy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

  • Poznań
Dodana

Pracownik socjalny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

  • Poznań
Dodana

Pomoc pracownika socjalnego

Centralna Baza Ofert Pracy

  • Żuromin
Dodana

Specjalista pracy z rodziną

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  • Słupsk
Dodana

Jak widać, termin pracy socjalnej jest niezwykle szeroki, co przekłada się na zakres obowiązków pracowników. Dzień pracownika socjalnego jest zróżnicowany ze względu na bieżący stan spraw oraz profil stanowiska. Warto zaznaczyć, że pracownik socjalny pełniący urząd pożytku publicznego jest objęty tajemnicą zawodową.

Zadania pracownika socjalnego

Zadaniem pracownika socjalnego jest pomoc potrzebującym poprzez zapewnienie im ochrony godności osobistej oraz umożliwienie należytego pełnienia ról społecznych. W związku z tym podstawowe obowiązki pracownika socjalnego to: sprawowanie opieki socjalnej nad obywatelami, przeprowadzanie wizji lokalnych i wywiadów środowiskowych, ocena postępów, stosowanie pomocy doraźnej i długoterminowej, przyjmowanie nowych spraw, kompletowanie i ewidencja dokumentacji ośrodka, współpraca z instytucjami,  a także wszelkie zadania związane z animacją środowiska lokalnego i aktywizacją kapitału ludzkiego.

Dane - gdzie pracują pracownicy socjalni

Źródło: https://forsal.pl/praca/aktualnosci/galerie/1439559,duze-zdjecie,1,zarobki-pracownikow-socjalnych-braki-kadrowe.html

Pracownicy socjalni pracują w rozmaitych ośrodkach i instytucjach zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, regionalnych, lokalnych, jak i specjalistycznych.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Do pracy w pomocy społecznej trzeba spełniać warunki formalne i kompetencyjne. Jeśli chodzi o wykształcenie, należy mieć albo ukończone studia kierunkowe, albo ukończone kolegium pracowników służb społecznych. W związku z celem tej pracy kandydaci, poza profesjonalnym przygotowaniem, muszą też wykazywać się wysokimi kwalifikacjami etycznymi.

Praca socjalna rozwija się razem z postępem społecznym, dlatego sama dąży do tworzenia nowych, alternatywnych form pomocy. Pracownik socjalny może więc analizować potrzeby zmian i wdrażać systemu naprawcze w lokalnych programach pomocy społecznej, podnosząc komfort życia na danym obszarze. Wiąże się z tym konieczność posiadania szeregu przydatnych predyspozycji do pracy w warunkach określanych jako trudne i nierzadko stresujące.

Do pracy socjalnej wymaga się więc przede wszystkim:

  • odporności psychicznej,
  • komunikatywności i umiejętności radzenia sobie z presją innych osób,
  • rozeznania w kwestiach formalnych lub chęci zdobycia go,
  • kreatywności w rozwiązywaniu problemów w myśl regulacji prawnych.

Oprócz tego każdy, kto myśli o związaniu przyszłości z pracą socjalną, powinien zdać sobie sprawę, że jest to zawód absorbujący i zobowiązujący do pełnego zaangażowania w powierzone zadania.

Zarobki w pracy socjalnej

W związku z tym, że zatrudnienie w tej branży czeka w wielu placówkach o różnej wielkości, różnym zasięgu i zakresie obowiązków, zarobki pracowników socjalnych również nie są jednorodne. W 2018 roku wyniosły średnio od 2700 do 3500 zł brutto, w latach 2019 i 2020 średnie wynagrodzenie wzrosło nieznacznie wraz z podnoszeniem się płacy minimalnej.

Zawód pracownika socjalnego to z pewnością profesja z misją społeczną. Mimo niezbyt spektakularnych pensji, wiele osób na takich stanowiskach także po godzinach udziela się społecznie i odbywa wolontariat. Uhonorowaniem starań i codziennego zaangażowania w sprawy potrzebujących tej grupy zawodowej jest przypadające na 21 listopada Święto Pracownika Socjalnego.

Warto wiedzieć!
Praca w Ośrodkach Pomocy Społecznej nie jest łatwa, niestety wciąż wydaje się niedoceniana. W ubiegłym roku Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej powołała komitet strajkowy, a w całym kraju odbywały się protesty tej grupy zawodowej. Domagano się m.in. podwyższenia płac, uwzględnienia stosownych dodatków terenowych i przyznania dodatkowych dni urlopu.

Choć na czas wyborów strajk został zawieszony, protesty są już ponawiane, a pracownicy OPS nadal są w trakcie sporu zbiorowego.

Szkolenia dla pracowników socjalnych

Trudność zawodu pracownika socjalnego odnosi się również do konieczności posiadania odpowiednich kompetencji i kwalifikacji. Oprócz praktycznej znajomości przepisów i regulacji administracyjnych pracownik socjalny może polegać na wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, zarządzania, pedagogiki, prawa czy ekonomii. Wszelkie potrzeby edukacyjne zapewnia ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, która cieszy się dużym zainteresowaniem w ofercie większości uczelni. Starannie skonstruowany program, wraz z projektem praktyk zawodowych, to kompleksowe przygotowanie przyszłych pracowników socjalnych.

Oprócz tego na rynku szkoleniowo-consultingowym pracownicy socjalni mają do dyspozycji liczne szkolenia oraz warsztaty z zakresu specjalistycznych zagadnień z obszaru pracy socjalnej. Są to nie tylko zajęcia z metod efektywnej komunikacji czy obsługi narzędzi aktywizacji, ale także regularne spotkania doszkalające – między innymi dotyczące zmian przepisów lub wejścia w życie nowych rozporządzeń międzynarodowych. Jak wskazują sami pracownicy socjalni, praca w socjalu jest niezwykle interesująca i pełna wyzwań, dlatego właśnie wskazany jest ciągły rozwój i gotowość do nauki nowych rzeczy.

Misja pracy socjalnej skupia się głównie na aktywności samych pracowników. To właśnie ich działania przekładają się bezpośrednio na cele pomocy potrzebującym i wpływają na szeroko pojętą troskę o  kapitał społeczny. Poszukując ofert w tym zawodzie, warto sięgać do lokalnych gazet, stron urzędów pracy, ale przede wszystkim do sieci, gdzie kryje się wiele ogłoszeń o wolnych wakatach.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega praca socjalna?

Pracownik socjalny to zawód z misją społeczną, którego celem jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej z danej społeczności. Jego obowiązki to m.in.: weryfikacja i przyznawanie świadczeń socjalnych, wywiady środowiskowe, ocena postępów, pomoc doraźna i długoterminowa, aktywizacja osób potrzebujących, a także prowadzenie dokumentacji w ośrodkach społecznych.

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Aby móc wykonywać pracę socjalną, należy mieć profesjonalne przygotowanie oraz wysokie kwalifikacje etyczne. Niezbędne jest ukończenie kolegium pracowników służb społecznych lub studiów kierunkowych.

Ile zarabiają pracownicy socjalni?

Średnie wynagrodzenie pracowników socjalnych w ostatnich latach mieściło się w przedziale 2700-3500 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od stanowiska, stopnia zawodowego oraz miejsca pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

7 komentarzy

Kubica

Kubica

Praca socjalna to bardzo ważna branża, która na pewno nie ma zbyt wielu chętnych do podjęcia pracy. Dlatego jako pracodawcy, starajmy się docenić i zatrudnić na najlepszych warunkach tych, którzy postanowili podjąć taką służbę społeczną. To nie tylko korzystne dla nich, ale też przyczynia się do dobra społeczeństwa jako całości.
Jola

Jola

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego chciałbym powiedzieć, że szanuję i podziwiam pracowników socjalnych. Udzielanie pomocy potrzebującym to ogromna odpowiedzialność, która wiąże się z niemałymi wyzwaniami, ale też z poczuciem spełnienia. Bycie bezrobotnym to ciężki orzech do zgryzienia, ale gdyby nie ci ludzie, wiele osób byłoby o wiele gorzej.
Adam Damięcki

Adam Damięcki

Jako osoba szukająca pracy, poważnie zacznę rozważać pracę socjalną. Co takiego, że warto się poświęcić? To interesujące. Ceny mieszkań są coraz wyższe, więc liczy się każda praca. A jak dzięki temu można jeszcze pomagać innym, to już w ogóle super.
Krzysztof

Krzysztof

Jestem pracownikiem socjalnym od 5 lat i potwierdzam, że to bardzo wyjątkowa praca. Pomaganie potrzebującym to nie tylko moja praca, ale i pasja. Zarobki może nie są wysokie, ale zdecydowanie warto pomagać innym, którzy w wielu przypadkach nie mają wsparcia od nikogo innego.
Alpaka

Alpaka

Dlatego misja jest nie dla wszystich. Oczywiście nakłonienie innych do powiedzenia ci, gdzie ci się nie udaje, nie jest łatwe - szczególnie jeśli są twoimi podwładnymi. Poza tym praca w trudnościach to też ciężki orzech.
Tadeusz

Tadeusz

Więcej jest takich zawodów gdzie ludzie od początku wiedzą, że na tym fortuny nie ma ale coś ich ciągnie dopomagania innym i jest to fascynujące.
Leon

Leon

Pracownik socjalny - jego praca do łatwych nie jest zaliczana. To zawód trudny. Taki pracownik m.in. pomaga osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. nie każdy się nadaje, aby pracować w tym bardzo potrzebnym zawodzie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.