Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy śmierć teścia

5 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 17 głosów

17 głosów

17 komentarzy
Urlop okolicznościowy śmierć teścia
Śmierć bliskich osób to jedno z najbardziej przykrych doświadczeń, z jakim zderza się człowiek. Teść, choć nie jest z nami spokrewniony, często odgrywa ważną rolę w naszym życiu rodzinnym. To rodzic współmałżonka, dziadek naszych dzieci. Komu przysługuje urlop okolicznościowy? Czy urlop okolicznościowy jest płatny? A także ile przysługuje urlopu okolicznościowego?

Prawo pracy przewiduje kilka sytuacji, w których zatrudniony może liczyć na dodatkowe wolne z tytułu szczególnych okoliczności – narodzin dziecka, ślubu swojego lub dzieci albo zgonu bliskiej osoby. Jedną z wyszczególnionych jest teść. Po jego śmierci mamy możliwość ubiegania się o przysługujący dzień wolny. Reguluje to nie Kodeks pracy, a Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

Urlop okolicznościowy a śmierć teścia

Komu przysługuje urlop okolicznościowy po śmierci teścia? Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, na dodatkowe wolne mogą liczyć wyłącznie osoby, które łączy z pracodawcą stosunek pracy. Oznacza to, że musimy być zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę albo na zasadzie mianowania, wyboru lub powołania. W przypadku świadczenia usług na umowie zlecenie czy umowie o dzieło nie zyskujemy prawa do urlopu okolicznościowego po śmierci teścia. Niemniej w związku z tym, że dla wielu osób jest to trudne i ważne wydarzenie, możliwe jest indywidualne ustalenie wolnego ze zlecającym – najczęściej w tym przypadku możemy liczyć na dużą wyrozumiałość.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny? Tak, w przypadku urlopu okolicznościowego pracownik ma prawo do wynagrodzenia, które reguluje Kodeks Pracy w rozporządzeniu określającym ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Ze względu na śmierć teścia urlop okolicznościowy to dodatkowe wolne, które można wykorzystać na załatwienie spraw związanych z tym wydarzeniem. Najczęściej obowiązki te spoczywają na współmałżonku lub dzieciach zmarłego, jednak z pewnością przyda się też Twoja pomoc. Formalności po śmierci bliskiego to m.in.:

 • odebranie karty zgonu od lekarza i przedłożenie jej w Urzędzie Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu (w ciągu 3 dni od dnia śmierci);
 • organizacja pogrzebu – od domu pogrzebowego, po pochówek i stypę;
 • kwestie związane ze spadkiem;
 • sprawy urzędowe, umowy i rachunki;
 • zasiłek pogrzebowy od ZUS;
 • kwestie ubezpieczeniowe – m.in. odszkodowanie po śmierci teścia;
 • złożenie wniosku o urlop okolicznościowy śmierć teścia, który należy się dzieciom zmarłego, współmałżonkowi, zięciowi i synowej czy wnukom.

Ile dni urlopu okolicznościowego na śmierć teścia?

Z tytułu śmierci teścia urlop okolicznościowy przysługuje na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 281 z późn. zm.). Kwestia ta została ujęta w rozdziale II, gdzie wskazane są okoliczności uprawniające do pobrania wolnego oraz to, ile przysługuje urlopu okolicznościowego.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Jak już wspomnieliśmy, z tytułu śmierci teścia przysługuje jeden dzień wolnego. Kolejną ważną kwestią jest to, jak taki urlop można otrzymać. Choć przysługuje on każdemu zatrudnionemu, a pracodawca nie może odmówić jego przyznania, warto wiedzieć, że niezbędne jest przedłożenie wniosku o urlop okolicznościowy na śmierć teścia. W takim dokumencie należy wskazać informacje odnośnie do wydarzenia, celu wykorzystania urlopu (np. na uczestnictwo w pogrzebie czy załatwienie spraw związanych ze spadkiem) oraz daty, kiedy ma on nastąpić. Pamiętaj również, że za taki dzień wolny przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia, takie samo jak przy urlopie wypoczynkowym.

Urlop okolicznościowy a śmierć teścia – wzór

Pracodawca może zapewnić urlop okolicznościowy na podstawie wniosku, który musi zostać dostarczony przez pracownika. Pracodawca może również wymagać odpisu aktu zgonu, jako potwierdzenie. Poniżej prezentujemy urlop okolicznościowy śmierć teścia – wzór.

Urlop okolicznościowy śmierć teścia – wzór

 • Miejscowość i data
 • Imię i nazwisko pracownika
 • Stanowisko
 • Dane pracodawcy
 • Prośba o udzielenie urlopu okolicznościowego w danym terminie
 • Podpis pracodawcy
 • Podpis pracownika

Odszkodowanie po śmierci teścia

Śmierć teścia to trudny czas, warto jednak pamiętać o swoich prawach i obowiązkach wynikających z tegoż zdarzenia. Jeśli to na Twoich barkach spoczywa organizacja pogrzebu, możesz liczyć na otrzymanie zasiłku pogrzebowego. Kiedy ponosisz koszty pogrzebu, może Ci zostać wypłacony zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest o wprawdzie odszkodowanie po śmierci teścia, lecz zapomoga, która ma na celu zwrócenie całości lub części kosztów poniesionych w związku z pochówkiem zmarłego. Można go otrzymać wówczas, gdy teść miał przyznaną emeryturę lub rentę, był ubezpieczony w ZUS lub spełniał inne warunki, określone przez Ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887).

Czy wiesz, jakie są inne zdarzenia, w przypadku których przysługuje urlop okolicznościowy? Wymieniono je w poniższym materiale wideo:

Video

Odszkodowanie po śmierci teścia można z kolei dostać wówczas, gdy posiada się odpowiednią polisę ubezpieczeniową, zawierającą takie okoliczności. W treści umowy powinno być wyszczególnione czy śmierć teścia została objęta ubezpieczeniem. Jeśli tak, wówczas można rościć sobie prawo do świadczenia. To może być różne i wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych.

Kiedy bliski zginął w wyniku tragicznego wypadku, możliwe jest otrzymanie odszkodowania po śmierci teścia w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Takiego świadczenia można dochodzić nawet na 20 lat wstecz. Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem, za osoby bliskie uznaje się nie tylko te połączone więzami krwi, ale też innych członków rodziny – ojczyma, synową, macochę czy zięcia. Niemniej, aby otrzymać odszkodowanie po śmierci teścia, konieczne będzie wykazanie stosunku bliskości i zażyłości, przy ustalaniu prawa do takiego świadczenia rozpatrywane są bowiem faktyczne więzy, a nie tylko prawne.

Czy urlop okolicznościowy przepada?

Urlop okolicznościowy jest związany z konkretnymi wydarzeniami, a pracodawca może wymagać potwierdzenia, że takie miały miejsce. Jeśli pracownik nie jest w stanie wykazać zasadności, musi wziąć urlop wypoczynkowy, ponieważ w przeciwnym razie jego nieobecność w pracy zostanie potraktowana jako niepłatna.

Kiedy przepada urlop okolicznościowy?
Warto pamiętać, że w ciągu roku pracownikowi przysługuje od jednego do dwóch dni urlopu okolicznościowego. Jeśli nie wykorzystamy tego urlopu, przepadnie wraz z zakończeniem roku. Jest to uzasadnione tym, że przysługujące dni urlopu okolicznościowego nie kumulują się na przestrzeni lat, są zresztą skutkiem zdarzeń losowych.

Kiedy jeszcze wykorzystać urlop okolicznościowy?

Zgodnie z postanowieniami prawa, po śmierci bliskiej osoby przysługuje nam 1 dzień wolnego. Ten można wykorzystać zarówno w dniu otrzymania informacji o śmierci teścia, jak i na przykład w dniu pogrzebu czy załatwiania spraw urzędowych. Ważne jest, aby cel dnia wolnego został zrealizowany zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy by dzień wolny związany był z okolicznością. Zaleca się, aby wolne wykorzystać w terminie zbliżonym do wydarzenia, w przeciwnym razie celowość może zostać podważona przez zatrudniającego.

Śmierć każdego członka rodziny to przykre doświadczenie. Po śmierci teścia urlop okolicznościowy jest więc szansą na uporządkowanie spraw rodzinnych, takich jak ubieganie się o odszkodowanie po śmierci teścia czy organizacja pochówku. Warto więc wystosować do pracodawcy wniosek o dzień wolny i wykorzystać go na załatwienie niezbędnych kwestii.

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje urlop okolicznościowy po śmierci teścia?

Urlop okolicznościowy po śmierci teścia przysługuje osobie, która nawiązuje z pracodawcą stosunek pracy, co oznacza, że jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Pracownik, który zamierza wykorzystać prawo do urlopu okolicznościowego ma prawo do wynagrodzenia i jest to regulowane Kodeksem Pracy.

Jak dostać urlop okolicznościowy?

Warunkiem uzyskania urlopu okolicznościowego jest złożenie wniosku, który będzie zawierał niezbędne dane oraz prośbę do pracodawcy o udzielenie dni wolnych w danym terminie.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Specjalista ds. marketingu, redaktor, copywriter i dziennikarz. Ma ponad 10 lat doświadczenia. Poza pisaniem i korektą zajmuje się zarządzaniem i optymalizacją treści, a także planowaniem i realizacją kampanii marketingowych oraz projektów link outreach na potrzeby SEO.

17 komentarzy

Alina

Alina

Widzę, że w artykule jest również informacja o odszkodowaniu po śmierci teścia. Co ciekawe, można je otrzymać nawet jeśli teść nie był ubezpieczony. To cenna wskazówka dla osób, które borykają się z trudnymi sytuacjami finansowymi w czasie żałoby.
Maria

Maria

Mimo, że obecnie nie mam pracy, uważam, że urlop okolicznościowy na śmierć teścia to bardzo ważne uprawnienie. Liczę na to, że gdy już zacznę pracować, będę miała takie dodatkowe wakacje, żeby załatwić wszystkie sprawy związane z pochówkiem i żegnaniem bliskiej osoby.
Maksym

Maksym

Jestem zaskoczony, że niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że urlop okolicznościowy na śmierć teścia przysługuje każdemu pracownikowi i nie można go odmówić. Wszystkim moim pracownikom daję wolną na ten czas i staram się pomóc im załatwić formalności.
Gajda

Gajda

Nie jestem jeszcze zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale w przyszłości chciałabym otrzymać takie uprawnienia. Jestem jednak wdzięczna, że istnieje możliwość indywidualnego ustalenia wolnego z zleceniodawcą, jeśli kiedykolwiek będę w trudnej sytuacji.
Zygi

Zygi

Bardzo cieszę się, że w razie śmierci teścia przysługuje mi urlop okolicznościowy. Dzięki temu będę miał czas, żeby załatwić formalności i uczestniczyć w pogrzebie. Fajnie też, że jest to wolne płatne, co z pewnością pomoże mi w pokryciu kosztów związanych z pochówkiem.
Ania magda

Ania magda

Zmarł mi teść. Małżonek mojej teściowej (ślub zawarty 10 lat temu}. Ojciec mojego męża zmarł dawno temu kiedy teściowa była w ciąży z miom mężem. Czy możemy skorzystać z 1 dnia urlopu okolicznościowego. Pozostałe warunki są spełnione.
Aldona

Aldona

Jak mi zmarła teściowa w zeszłym roku to także dostałem jeden dzień. W ogóle dla nie pracujących powinna być jakaś bonifikata z tego tytułu, nie wiem dniówka średniej krajowej, tak samo u innych co np. są na emeryturze.
AGA

AGA

w jaki sposób potwierdzić tożsamość ze jest to teść pracownika jakiego dokumentu zażądać oprócz aktu zgony
Trokaj

Trokaj

Mi zmarła teściowa- jeden dzień urlopu okolicznościowego otrzymałem. Znajomemu zmarł z kolei teść, też jeden dzień urlopu na ten cel dostał.
Zeon

Zeon

Zmarł mi teść. Otrzymałem jeden dzień urlopu okolicznościowego. Warto wiedzieć, co pisze w tym artykule, że taki dzień otrzyma pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę albo na zasadzie mianowania, wyboru lub powołania.
Janusz

Janusz

Wydaje mi się, że jest jeden dzień za teścia i teściową. W ten sposób przecież żona męża także może się zwolnić z pracy w końcu to jest przecież bliska rodzina.
Zygmunt

Zygmunt

Wszystko co pragnąłem wiedzieć, wiem dzięki temu artykułowi. Za 2 dni mam pogrzeb teścia.
Henryk Emmerich

Henryk Emmerich

Urlopy okolicznościowe przysługują tylko pracownikom, którzy zatrudnieni są na umowę o prace. Kiedyś zmarł mi dziadek i urlop okolicznościowy mi się nie należał, bo byłem zatrudniony na umowę zlecenie. Obecnie mam umowę o pracę i nie tak dawno zmarła teściowa. Wykorzystałem jeden dzień urlopu okolicznościowego.
Serious

Serious

Wszyscy pracownicy, którzy oficjalnie pracują, czyli zawarli umowę o pracę z pracodawcą, mają prawo do urlopu, gdy następuje śmierć bliskiego krewnego jak teść, ojciec, babka itp.
Mufi

Mufi

Urlop w związku ze śmiercią krewnego, pracodawca zapewnia pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy. Trzeba tylko wiedzieć jak wniosek i kiedy złożyc i ile dni przysługuje.
Szakal

Szakal

Chyba przysługuje tak samo jak synowi. W końcu inaczej byłoby to bez sensu rozegrane. Ciekawe też czy zawsze tak było w przypadku takich powiązań rodzinnych?
Kara

Kara

Nie wiedziałem, że na śmierć teścia także jest urlop okolicznościowy. Jakoś człowiek na pogrzebach nie zastanawia się czy żona np. dziecka osoby zmarłej brałą specjalnie urlop.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.