Pracownik - prawa i obowiązki

Pracownik przed sądem pracy

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

4 komentarze

Pracownik przed sądem pracy
Każdy pracownik, który popadł w konflikt ze swoim szefem i nie widzi możliwości polubownego rozwiązania sprawy, może bronić swoich racji w sądzie pracy. Aby zainicjować postępowanie konieczne jest złożenie pozwu. Od jego poprawnej treści zależy między innymi to, jak szybko sprawa znajdzie się na wokandzie.

Jak powinien wyglądać pozew?

Sporządzanie pozwu nie jest sprawą trudną, niemniej jednak każdy zainteresowany pracownik musi pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim istotne jest to, że dokument ten musi odpowiadać wymogom pisma procesowego. Zgodnie z art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, każde pismo procesowe powinno zawierać pewne stałe elementy. Są nimi:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma,osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

Pozew jest pismem inicjującym postępowanie przez sądem. Ponieważ jest to pierwszy dokument kierowany do sądu, konieczne jest zamieszczenie dodatkowych informacji. Mowa tu o miejscu zamieszkania lub siedzibie stron, ich przedstawicielach ustawowych i pełnomocnikach oraz samym przedmiocie sporu. W kolejnych pismach strony powinny podawać już sygnaturę akt. Tę znaleźć można w każdym piśmie, które zostało wydane przez sąd i dotyczy prowadzonego postępowania.

Szukasz pracy?

Pracownik produkcyjny

Serwis Personalny Poland

  • Skórzewo
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Elektromechanik

DTH Selection sp. z o.o.

  • Boronów
Dodana
Polecana

Magazynier

Serwis Personalny Poland

  • Skórzewo
Dodana
Polecana

Pracownik Hali - Dział Tradycja

Schiever Polska

  • Rzeszów
Dodana

Kto jest kim?

W praktyce osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z pismami sądowymi mogą mieć problem z poszczególnymi kwestiami i dokładnym określeniem swoich roszczeń. Wyjściem może być ustanowienie pełnomocnika w osobie profesjonalisty, czyli prawnika. Z drugiej strony, pokusić można się o samodzielne napisanie pozwu. Wówczas należy jednak pamiętać, że w przypadku błędów sąd będzie wzywał do uzupełnienia wniosku. Taka procedura wydłuża całe postępowanie.
W pozwie, jak i każdym innym piśmie kierowanym do sądu, konieczne jest wskazanie powoda oraz pozwanego. Tym pierwszym jest osoba składająca pozew, drugim zaś osoba, od której powód domaga się spełnienia lub zaniechania określonych czynności.
O ile określenie powoda i pozwanego dotyczy każdej ze stron stosunku pracy, o tyle warto zauważyć, że wartość przedmiotu sporu będzie musi określić pracownik wnoszący pozew. W tym przypadku mowa o wysokości kwoty, o którą ubiega się od pozwanego.

Osnowa wniosku i załączniki

Każdy pozew składa się też z osnowy wniosku, czyli głównej części pisma. To właśnie tam powód powinien przedstawić zarzuty, jakie podnosi, jak również wskazać dowody na poparcie swoich stwierdzeń. Z punktu widzenia osoby składającej pozew ważne jest, aby nie tylko przedstawić faktyczną sytuację, która miała miejsce. Może być to opis zdarzeń wraz ze wskazaniem dat.
Do wniosku, aby potwierdzić tę właśnie część, należy też koniecznie dołączyć dowody. Załącznikami powinny być przede wszystkim dokumenty. W przypadku, gdy sprawa toczy się o wynagrodzenie, warto przedstawić zawartą umowę czy też przedstawić regulamin wynagradzania, który obowiązywał w momencie zatrudnienia pracownika w zakładzie pracy.

Pamiętaj o terminach

Z punktu widzenia każdej osoby, która wnosi pozew niezwykle ważna jest konieczność pamiętania o terminach dochodzenia roszczeń. Te wyznaczają czasową możliwość dochodzenia przez strony, które zawarły umowę o pracę określonych roszczeń związanych właśnie ze stosunkiem pracy. Istotne jest, że ewentualny upływ określonego terminu uniemożliwia dochodzenie roszczenia i pozbawia ostatecznie zarówno pracownika, jak i pracodawcę możliwości dochodzenia praw na drodze sądowej.
Z uwagi na konieczność szybkiego rozwiązywania niektórych spraw, Kodeks pracy wskazuje na ścisłe terminy dochodzenia roszczeń pracowniczych. Tak jest choćby z art. 264 § 1, zgodnie z którym ?odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę?.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Podziel się

4 komentarze

wera

wera

Sytuacje się takie zdarzają. Po to jest wiedza aby umieć z korzyścią do takiej sytuacji się wpasować. Przeczytałem z zapartym tchem - dzięki.
Adrianek

Adrianek

Sąd pracy to niby sytuacja już poważna. Wcale jednak pracownik nie stoi na straconej pozycji tym bardziej, że skomplikowanie spraw jakie tam trafiają jest bardzo szerokie.
Wicio

Wicio

Zgodnie z obowiążującym prawem, pracownik może bronić swoich praw przed sądem pracy. Normalna procedura.
Lonka

Lonka

Jeżeli firma jest dość duża, że szef jest anonimowy można powiedzieć to łatwiejsze są takie działania, niż gdyby sądzić się z osobą w małej firmie jaką widzi się codziennie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka