Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Co wiesz o ubezpieczeniach społecznych?

31 maja 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

8 komentarzy
Co wiesz o ubezpieczeniach społecznych?
Ubezpieczenia społeczne to nie wymysł XXI w., ale z pewnością to właśnie my mamy z nimi największy kłopot. Dziś, gdy przyrost naturalny jest coraz mniejszy, pojawia się pytanie o wydolność całego systemu ubezpieczeń społecznych. Czy faktycznie zabezpiecza on nas – osoby pracujące, których pracodawcy są co miesiąc zobowiązani odprowadzać składki na ZUS?

Powyższe pytanie jest o tyle zasadne, że już dziś specjaliści ostrzegają, że wypłacane przez ZUS za 10 czy 15 lat świadczenia będą tak niskie, że będą pozwalać jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pracownicy są zatem zachęcani do oszczędzania we własnym zakresie, przy czym jako alternatywa dla kont oszczędnościowych czy lokat jest prezentowany III filar emerytalny, czyli IKE i IKZE.

Co to jest ubezpieczenie społeczne?

Ubezpieczenie społeczne to określenie dla systemu świadczeń finansowych gwarantowanego przez państwo. Jest to swego rodzaju zabezpieczeń na okoliczność wystąpienia konkretnych sytuacji wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Na ubezpieczenie społeczne składają się następujące rodzaje ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

To powinno Cię również zainteresować: KRUS - ubezpieczenie

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Pracownik produkcji

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
Dodana
Dodana

Stażysta/stażystka w dziale lean

Paged Meble Sp. z o.o.

 • Jasienica
Dodana

Komu przysługują ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne są przeznaczone m.in. dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz umowę zlecenie a także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne - decyzję o chęci skorzystania z niego podejmuje pracownik.

To powinno Cię również zainteresować: KRUS a ZUS

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są uiszczane przez pracodawcę, to znaczy odciągane od pensji brutto przysługującej danemu pracownikowi, a częściowo z własnej kieszeni pracodawcy. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą składki na ubezpieczenia uiszcza się w 100% z własnej kieszeni.

To powinno Cię również zainteresować: Pomoc dla przedsiębiorczych. Niższe składki ZUS na start

Świadczenia z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mogą być opłacane przez pracodawcę, gdy zatrudnia on więcej niż 20 pracowników. W pozostałych przypadkach za wypłatę świadczeń odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

składki na zus

To powinno Cię również zainteresować: Zatrudnienie na umowę zlecenie

Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to jeden z rodzajów ubezpieczenia społecznego. Osoba ubezpieczona na mocy tego ubezpieczenia posiada prawo do bezpłatnego korzystania z usług systemu ochrony zdrowia, czyli np. ma prawo do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu oraz u lekarzy specjalistów.

To powinno Cię również zainteresować: Działalność gospodarcza ZUS

 Wszyscy ci, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia zdrowotnego a z różnych względów są zmuszeni do skorzystania z usług publicznego systemu ochrony zdrowia, są zobowiązani do opłacenia rachunku za wszystkie odbyte wizyty u lekarzy i przeprowadzone zabiegi.

Jak wyliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

Jak obliczyć składki ZUS bez pomyłek? Jak wygląda wymiar składek na ubezpieczenie społeczne?
Od wynagrodzenia pracownika odejmuje się kwotę w wysokości 13,71%, która przekazywana jest do ZUS na uiszczenie ubezpieczeń społecznych.

Odpowiednio jest to:

 • 9,76% na ubezpieczenia emerytalne,
 • 1,5% na ubezpieczenia rentowe,
 • 2,45% na ubezpieczenia chorobowe.

Ubezpieczenie społeczne a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do tego, aby samodzielnie opłacać swoje składki na ubezpieczenia społeczne - w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności (ZUS) lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej (KRUS).

To powinno Cię również zainteresować: Niższe składki ZUS nie dla wszystkich

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne powstaje w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności i trwa aż do dnia zakończenia jej prowadzenia z wyłączeniem okresu, w którym prowadzenie tej działalności zostało zawieszone.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność są zobowiązani do opłacania następujących składek:

 • składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne (19,52% podstawy wymiaru), rentowe (8% podstawy wymiaru) oraz wypadkowe (1,67% podstawy wymiaru),
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru, 7,75% podstawy wymiaru można odliczyć podczas rozliczania podatku dochodowego.

To powinno Cię również zainteresować: Urlop bezpłatny a ubezpieczenie

Aby uświadomić społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa system ubezpieczeń społecznych, ZUS rozpoczął specjalną akcję informacyjną. Obejmuje ona zarówno uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów.

Ucieczka od ubezpieczeń społecznych, czyli…

Istnieje spory rozdźwięk między oczekiwaniami pracowników, którzy są zainteresowani pracą na umowie o pracę i wiążącymi się z tym korzyściami, a oczekiwaniami pracodawców, którzy chętniej zatrudniają na umowy cywilnoprawne, gdyż to wiąże się dla nich z niższymi kosztami. W drugim przypadku często dochodzi do sytuacji, że podczas kontroli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy ujawniają szereg nieprawidłowości w zakresie wręczania umów o pracę.

Powyższa furtka w postaci umów cywilnoprawnych czy korzystanie z agencji zatrudnienia celem optymalizacji kosztów zatrudnienia odbija się bezpośrednio na pracowniku, a dokładniej na wysokości świadczenia emerytalnego, które będzie on pobierać. Naturalne jest bowiem, że mniejsza liczba składek oznacza niższą emeryturę.

Uświadamiać tych, którzy jeszcze nie są na rynku

Aby uświadomić zarówno pracowników, jak i osoby młode, które jeszcze nie są na rynku pracy, jak ważne jest regularne odprowadzanie składek na ubezpieczenia, ZUS rozpoczął szeroką akcję informacyjną.

Jeżeli chodzi o uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, to przeprowadzane są specjalne zajęcia, podczas których są poruszane m.in. następujące zagadnienia:

 • Czym jest system ubezpieczeń społecznych?
 • Jaka jest historia ubezpieczeń społecznych i jak system zmieniał się w czasie?
 • Jakie zobowiązania ma przedsiębiorca/pracodawca wobec ZUS, gdy decyduje się założyć firmę/zatrudnić pracowników?
 • Do jakich świadczeń ma prawo osoba ubezpieczona, za którą pracodawca odprowadza składki do ZUS-u?

Poza samymi lekcjami lub wykładami, podczas których omawiane są powyższe zagadnienia, nie można zapomnieć również o organizowanych przez ZUS olimpiadach. To właśnie podczas takich zainteresowani mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Szkoły i studenci zainteresowani

Mimo że składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe, wiedza społeczeństwa w tym zakresie jest dość mała. Tymczasem, jak twierdzą przedstawiciele ZUS-u, zainteresowanie programem zarówno wśród uczniów, jak i studentów jest naprawdę duże – młodzi ludzie chcą poznać zarówno podstawowe zagadnienia w tym zakresie, jak i niuanse. Mając taką wiedzę, w przyszłości będą bardziej świadomie korzystać z przysługujących im praw i się o nie dopominać.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest system ubezpieczeń społecznych?

Jest to system świadczeń finansowych, który gwarantuje państwo. Na ubezpieczenia społeczne w Polsce składają się ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dokładne wytyczne na temat możliwości korzystania ze świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto może korzystać z ubezpieczeń społecznych?

Z ubezpieczeń społecznych mogą korzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które terminowo opłacają swoje składki.

Jak wyliczyć składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika?

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika przedstawia się następująco: • 9,76% na ubezpieczenia emerytalne, • 1,5% na ubezpieczenia rentowe, • 2,45% na ubezpieczenia chorobowe.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

8 komentarzy

Jan

Jan

Płacenie składek na ubezpieczenia społeczne to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim dbałość o dobro swoich pracowników. Ich zabezpieczenie finansowe i zdrowie to dla mnie priorytet.
rudolf

rudolf

Cieszę się, że ZUS prowadzi akcję informacyjną na temat ubezpieczeń społecznych. Dla osób młodych, które dopiero wkraczają na rynek pracy, wiedza na ten temat może być bardzo cenna.
ruda

ruda

Szkoda, że niektórzy pracodawcy unikają składania umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. Często trudno w takiej sytuacji otrzymać wszelkie przysługujące świadczenia socjalne i zabezpieczenia finansowe.
Psycholog

Psycholog

Ubezpieczenie społeczne to bardzo istotne zagadnienie, które powinno interesować każdego pracownika. W końcu dbanie o swoje zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby, wypadku czy starości jest niezwykle ważne.
Jaś

Jaś

O ubezpieczeniu społecznym nic nie wiedziałem. Teraz wiem coś więcej, bo przeczytałem ten artykuł.
Ewa

Ewa

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy... Warto wiedzieć coś o takich ubezpieczeniach.
Mistrz

Mistrz

Warto odświeżyć sobie taką wiedzę, bo w większości przypadków człowiek daje składki, płaci na nie a nie wie dokładnie jak i na co to si ę gdzie reguluje. Taka jest prawda.
Celina Wardas

Celina Wardas

Trzeba to płacić i jest to dużo, a potem i tak tego co się płaci nie wykorzystuje się w życiu. Każda składka jest dla pracownika odebraniem jego własności i to jest niestety smutne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.