Pomoc dla przedsiębiorczych- niższe składki na start

Pomoc dla przedsiębiorczych- niższe składki na start
Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgę w zakresie wysokości obowiązkowych składek odprowadzanych do ZUS. Ustawodawca przewidział możliwość opłacania składki społecznej od niższej podstawy wymiaru niż ta, która obowiązuje powszechnie.

 Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty. Osoby, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą, mogą liczyć na ulgę. Ponieważ ustawodawca przewidział kilka wyjątków, warto wiedzieć, kiedy odprowadzanie niższych składek rzeczywiście będzie możliwe.

Na czym polega ulga, na jaką liczyć mogą osoby rozpoczynające prowadzenie firmy?

Jak wspomniano wyżej, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty. Zgodnie z przepisami, zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy. Początkujący przedsiębiorcy obliczają wysokość składek od niższej podstawy – dokładniej jest to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość składek – jak to liczyć?

W 2015 r. minimalna podstawa wymiaru składek wynosi odpowiednio:

  •  2375,40 zł – dla przedsiębiorców, których nie obejmuje ulga
  •  525 zł – dla nowych przedsiębiorców.

Od powyższych kwot przedsiębiorcy są zobowiązani obliczać wysokość poszczególnych składek, jakie należy odprowadzić do ZUS. Informacje na temat aktualnych kwot składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne znaleźć można również na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl.

Kto ma prawo do ulgi?

Nie tylko osoby po raz pierwszy rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi. By odpowiedzieć na pytanie, kto ma do niej prawo, konieczne jest sięgnięcie do przepisów o działalności gospodarczej lub przepisów szczegółowych. Zgodnie z nimi do ulgi nie są uprawnione osoby:

 

  • prowadzące w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej pozarolniczą działalność,
  • wykonujące działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z możliwości opłacania niższych składek nie mogą skorzystać też wspólnicy spółek jawnych czy partnerskich.

Ulga na 24 lub 25 miesięcy

Zasadniczo okres, przez który przedsiębiorca może opłacać składki w niższej wysokości, obejmuje 24 miesiące kalendarzowe. W praktyce jednak przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od obniżonej podstawy wymiaru przez 25 miesięcy. Wszystko dlatego, że znaczenie mają pełne miesiące kalendarzowe. Przedsiębiorca decydujący się na otworzenie firmy np. drugiego dnia miesiąca będzie mógł opłacać niższe składki przez 25 miesięcy.
Przy omawianiu czasu trwania ulgi należy pamiętać, że wlicza się do niego również te okresy, w których przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to np. sytuacji, gdy zdecydował się on na zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Współpraca z byłym pracodawcą

Czy z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w niższej wysokości skorzystać mogą też przedsiębiorcy wykonujący usługi na rzecz byłego pracodawcy? Należy rozróżnić trzy sytuacje. Jeżeli aktualnie prowadzący firmę były pracownik wykonuje usługi, których zakres pokrywa się z jego obowiązkami wykonywanymi np. w ramach stosunku pracy na rzecz byłego szefa, to nie może on korzystać ze zniżek.
Z drugiej strony przedsiębiorca współpracujący z byłym pracodawcą nie straci prawa do ulgi wówczas, gdy zakres świadczonych usług nie będzie pokrywał się z wykonywaną poprzednio pracą. Jeżeli jednak przedsiębiorca tylko w niektórych miesiącach wykonuje usługi, których zakres pokrywa się z jego dawnymi obowiązkami pracowniczymi, może korzystać z ulgi w tych miesiącach, w których takich usług nie świadczy.

 

Oceń ten wpis
Pomoc dla przedsiębiorczych- niższe składki na start
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Iza
2019-12-05, 21:36
Tamara nie ważne, że w artykule są podane dane z roku 2015. Może dalej takie obowiązują. Mnie zaciekawiło w tym artykule, komu przysługują ulgi.
?Tamara
2019-05-26, 18:38
Pomoc dla przedsiębiorczych- niższe składki na start. W artykule są dane podane z roku 2015, ale dalej są ulgi.
Morska
2019-05-07, 13:23
To i tak jest bardzo duża składka dla ludzi zaczynających. Trzeba przecież wiele na początku inwestować, a tutaj nawet bank nie udzieli takiej firmie kredytu na początek.
Ryga
2019-04-09, 15:12
Takie składki powinny być dla każdego. A nie, że potem ponad 1500 złotych. Bardzo mało pomagają ludziom, którzy chcą rozwinąć własny interes. Ale kary to szybko im przychodzi wysyłąć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.