Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Wysokie zarobki i... kłopoty?

17 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

6 komentarzy
Wysokie zarobki i... kłopoty?
Dowiedz się, dlaczego wysokość wynagrodzenia i umowy o pracę są istotne. Sprawdź jak ZUS kontroluje umowy i jakie są konsekwencje.

Przepisy kontrolujące zawieranie umów o pracę

Zawieranie umowy o pracę wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów, które ustanowił ustawodawca. W odniesieniu do wysokości wynagrodzenia należy zauważyć, że nie może być ono niższe niż płaca minimalna (dla pracownika pełnoetatowego). Oznacza to, że ustawodawca wskazał wyłącznie minimum i nie określił maksymalnego wynagrodzenia, jakie może zostać przyznane pracownikowi za świadczoną pracę, choć wyjątkiem jest tu sfera publiczna. W odniesieniu jednak do prywatnych przedsiębiorców takich wytycznych brak. Niestety, może zdarzyć się, że zbyt wysoka pensja uruchomi urzędniczą machinę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje pełną paletą narzędzi, za pomocą których może kontrolować podpisane umowy. Dlaczego?

Wysokość wynagrodzenia, a koszty dla pracodawcy

Nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę z faktu, że wysokość wynagrodzenia, które ustalił z pracodawcą ma wpływ na wiele obciążeń. Poza kwestiami podatkowymi mowa to również o składkach. Dzieje się tak dlatego, że od osiąganych przez osobę zatrudnioną przychodów niezbędne jest opłacenie w odpowiedniej wysokości składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tych zaś zależy wysokość świadczeń, jakie pracownik może otrzymać. Na taki stan rzeczy zwrócił uwagę również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 27 kwietnia 2005 roku (II UZP 2/05). Z tego też względu urzędnicy zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych często i chętnie przyglądają się zawieranym umowom o pracę.

Jak i co sprawdza ZUS?

Fakt, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiadają narzędzia do kontrolowania zawieranych umów wynika z ewentualnej możliwości, że osoba zainteresowana może chcieć uzyskać prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, do których nie ma tytułu i to właśnie za pomocą płatnika składek. Co więcej, ZUS ma prawo sprawdzać i ewentualnie kwestionować wysokość wynagrodzeń Takie stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 lipca 2013 roku (III AUa 14117/12). na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 tej ustawy, pracownicy zakładu mogą przeprowadzać kontrole, które obejmować mogą w szczególności:

  • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych,
  • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosku o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
  • dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.            

Tak szerokie uprawnienia dla pracowników ZUS oznaczają, że w praktyce mają oni możliwość badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i jej poszczególnych punktów.
                                                 

[sc_cytat naglowek="Podsumowanie" podpis="Porada: Bądź świadomy konsekwencji wysokich zarobków i praw związanych z umową o pracę."] Pracując za wysokie wynagrodzenie, pamiętaj o możliwości większej kontroli ZUS i konieczności udowodnienia adekwatności zarobków do pracy, którą wykonujesz.

 

ZUS kwestionuje i... co dalej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia, które jest podstawą wymiaru składek wówczas, gdy okoliczności sprawy wskazują, że ustalone zostało ono w celu obejścia prawa. W takiej sytuacji urzędnicy są zobowiązani wykazać, że wynagrodzenie jest nieadekwatne do zajmowanego przez pracownika stanowiska i jednocześnie określić wysokość podstawy wymiaru zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i zasiłków. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 sierpnia 2005 roku (II UK 16/05).

Każdy podmiot zatrudniający i pracownik mogą nie zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku mogą oni wnieść sprzeciw i jednocześnie starać się o to, aby Zakład zmienił opinię. Jeżeli sprawy nie uda się rozstrzygnąć w taki sposób, niezbędne będzie dochodzenie swoich praw w sądzie.

Kontrole ZUS

Firmy, które oferują najwyższe wynagrodzenia, są często na celowniku ZUS. Organ ten skrupulatnie sprawdza, czy wysokość otrzymywanych przez pracowników zarobków jest adekwatna do wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrole te mają na celu zapewnienie, że poziom wynagrodzeń jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Pracownicy, którzy mają wysokie zarobki, powinni być świadomi, że mogą znaleźć się pod większą kontrolą, a to może wiązać się z koniecznością udowodnienia, że ich zarobki są adekwatne do charakteru i zakresu wykonywanej przez nich pracy.

Zawieranie umowy o pracę Wysokość wynagrodzenia i ZUS
Zawieranie umowy o pracę wiąże się z przestrzeganiem przepisów ustawowych. Wysokość wynagrodzenia ma wpływ na obciążenia, składki i świadczenia pracownika.
ZUS ma narzędzia do kontroli umów o pracę w celu zapobieżenia nadużyciom. Pracodawcy i pracownicy mogą nie zgadzać się z opinią ZUS i wnieść sprzeciw.
Wysokie zarobki mogą przyciągnąć uwagę ZUS i wymagać dodatkowego udowodnienia adekwatności. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków w przypadku wysokich zarobków.

Podsumowanie

Pomimo oczywistych zalet związanych z posiadaniem pracy z wysokim wynagrodzeniem, istotne jest, aby być świadomym również potencjalnych problemów. Pracownicy muszą pamiętać, że większe zarobki mogą wiązać się z większym zainteresowaniem ze strony organów kontrolnych, takich jak ZUS. Równocześnie, pracownicy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, jak również konsekwencji, które mogą wyniknąć z przyjęcia pracy z wysokim wynagrodzeniem. Takie podejście pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek i zapewni spokój zarówno na etapie podpisywania umowy o pracę, jak i w trakcie jej trwania.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)?

ZUS to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nimi związane.

Jakie są konsekwencje kwestionowania wysokości wynagrodzenia przez ZUS?

Jeśli ZUS kwestionuje wysokość wynagrodzenia, może to prowadzić do zmiany podstawy wymiaru składek i świadczeń.

Czy pracownik może odwołać się od decyzji ZUS?

Tak, pracownik może wnieść sprzeciw i starać się zmienić opinię ZUS w sprawie wysokości wynagrodzenia.

Czy wysokie zarobki mogą wiązać się z większą kontrolą ZUS?

Tak, firmy oferujące wysokie wynagrodzenia są często poddawane szczególnej kontroli ze strony ZUS.

Jakie są korzyści z zawierania umowy o pracę?

Umowa o pracę daje pracownikowi pewność zatrudnienia, dostęp do ubezpieczeń społecznych i możliwość uzyskania świadczeń.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

6 komentarzy

krakerit

krakerit

Niestety, ludzie zaczynają być zazdrości i stają się podejrzliwi. Wysokie zarobki to dramat, chyba że rozegracie mądrze karty, co może się nie udać. Jak już się wyłożycie, to może być trudno wstać.
Bambina

Bambina

Każdy by się chyba chciał martwić tym, że za dużo zarabia hahahaha. No ale faktycznie jak to jest problem to trzeba wiedzieć co i jak.
Norah

Norah

Ja w sumie bym chciał dobrze zarabiać cały czas, ale jakie kłopoty jak wszystko jest na legalu? Dobrze jest jednak znać to i owo by mieć potem pewne ramy do działania. W ten sposób jest to bardzo dobra rzecz.
Zoja P

Zoja P

Wysokie zarobki i... kłopoty? - ciekawy artykuł. Mieć wysokie zarobki i mieć za to kłopoty, tego nie rozumiem.
Junker

Junker

Zawsze miej klauzulę wyjścia w każdej premii za pracę. Trudno jest przewidzieć przyszłość, a problemy mogą wystąpić, gdy w grę wchodzi dana kwota, a pracownik odchodzi.
bursztyn

bursztyn

Najgorsze jest to dla ludzi co mają wysokie zarobki, że muszą nie wiadomo dlaczego, że są obrotni dawać więcej państwu. To jest bardzo niesprawiedliwa sytuacja chyba każdy się zgodzi.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka