Wysokie zarobki i... kłopoty?

Wysokie zarobki i... kłopoty?
Wysokość pensji, jaka będzie przysługiwać pracownikowi najczęściej jest ustalana w momencie podpisywania umowy o pracę lub w trakcie negocjowania warunków zatrudnienia. Może się zdarzyć, że zbyt wysokie wynagrodzenie będzie przyczyną problemów zarówno pracodawcy, jak i jego podwładnego. Jak to możliwe?

Zawieranie umowy o pracę wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów, które ustanowił ustawodawca. W odniesieniu do wysokości wynagrodzenia należy zauważyć, że nie może być ono niższe niż płaca minimalna (dla pracownika pełnoetatowego). Oznacza to, że ustawodawca wskazał wyłącznie minimum i nie określił maksymalnego wynagrodzenia, jakie może zostać przyznane pracownikowi za świadczoną pracę, choć wyjątkiem jest tu sfera publiczna. W odniesieniu jednak do prywatnych przedsiębiorców takich wytycznych brak. Niestety, może zdarzyć się, że zbyt wysoka pensja uruchomi urzędniczą machinę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje pełną paletą narzędzi, za pomocą których może kontrolować podpisane umowy. Dlaczego?

Wysokość wynagrodzenia ma znaczenie

Nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę z faktu, że wysokość wynagrodzenia, które ustalił z pracodawcą ma wpływ na wiele obciążeń. Poza kwestiami podatkowymi mowa to również o składkach. Dzieje się tak dlatego, że od osiąganych przez osobę zatrudnioną przychodów niezbędne jest opłacenie w odpowiedniej wysokości składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tych zaś zależy wysokość świadczeń, jakie pracownik może otrzymać. Na taki stan rzeczy zwrócił uwagę również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 27 kwietnia 2005 roku (II UZP 2/05). Z tego też względu urzędnicy zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych często i chętnie przyglądają się zawieranym umowom o pracę.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Jak i co sprawdza ZUS?

Fakt, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiadają narzędzia do kontrolowania zawieranych umów wynika z ewentualnej możliwości, że osoba zainteresowana może chcieć uzyskać prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, do których nie ma tytułu i to właśnie za pomocą płatnika składek. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 lipca 2013 roku (III AUa 14117/12). Co więcej, ZUS ma prawo sprawdzać i ewentualnie kwestionować wysokość wynagrodzeń na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 tej ustawy, pracownicy zakładu mogą przeprowadzać kontrole, które obejmować mogą w szczególności:

  • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych,
  • prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosku o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
  • dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek.            

Tak szerokie uprawnienia dla pracowników ZUS oznaczają, że w praktyce mają oni możliwość badania zarówno tytułu zawarcia umowy o pracę, jak i jej poszczególnych punktów.
                                                 
ZUS kwestionuje i... co dalej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia, które jest podstawą wymiaru składek wówczas, gdy okoliczności sprawy wskazują, że ustalone zostało ono w celu obejścia prawa. W takiej sytuacji urzędnicy są zobowiązani wykazać, że wynagrodzenie jest nieadekwatne do zajmowanego przez pracownika stanowiska i jednocześnie określić wysokość podstawy wymiaru zarówno składek na ubezpieczenie społeczne, jak i zasiłków. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 sierpnia 2005 roku (II UK 16/05).

Każdy podmiot zatrudniający i pracownik mogą nie zgodzić się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku mogą oni wnieść sprzeciw i jednocześnie starać się o to, aby Zakład zmienił opinię. Jeżeli sprawy nie uda się rozstrzygnąć w taki sposób, niezbędne będzie dochodzenie swoich praw w sądzie.

Oceń ten wpis
Wysokie zarobki i... kłopoty?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Bambina
2021-09-16, 18:01
Każdy by się chyba chciał martwić tym, że za dużo zarabia hahahaha. No ale faktycznie jak to jest problem to trzeba wiedzieć co i jak.
Norah
2019-12-04, 12:39
Ja w sumie bym chciał dobrze zarabiać cały czas, ale jakie kłopoty jak wszystko jest na legalu? Dobrze jest jednak znać to i owo by mieć potem pewne ramy do działania. W ten sposób jest to bardzo dobra rzecz.
Zoja P
2019-05-18, 08:03
Wysokie zarobki i... kłopoty? - ciekawy artykuł. Mieć wysokie zarobki i mieć za to kłopoty, tego nie rozumiem.
Junker
2019-05-02, 12:46
Zawsze miej klauzulę wyjścia w każdej premii za pracę. Trudno jest przewidzieć przyszłość, a problemy mogą wystąpić, gdy w grę wchodzi dana kwota, a pracownik odchodzi.
bursztyn
2019-04-01, 17:55
Najgorsze jest to dla ludzi co mają wysokie zarobki, że muszą nie wiadomo dlaczego, że są obrotni dawać więcej państwu. To jest bardzo niesprawiedliwa sytuacja chyba każdy się zgodzi.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.