Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1060        SUBSKRYBUJE: 7262
Tematy, które interesują czytelników:  Wypalenie zawodowe, Obliczanie stażu pracy, Zwolnienie z obowiązków

Urlop dłuższy niż 26 dni? Czasem to możliwe

Urlop dłuższy niż 26 dni? Czasem to możliwe

Nie każdy ma prawo do urlopu. O dni wolne przeznaczone na odpoczynek mogą wnioskować wyłącznie zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Co do zasady prawa do urlopu nie nabywają osoby, które podpisały umowę cywilnoprawną, np. zlecenie.

Jeżeli pracujesz, to z pewnością wiesz, ile dni wolnego ci przysługuje w ciągu roku kalendarzowego i że możesz skorzystać również z urlopu na żądanie. Kwestia ta została szczegółowo uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami pracownicy mogą wnioskować o:

  • 20 dni – jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – wówczas, gdy pracuje co najmniej 10 lat.

Do lat pracy dodaje się również pewną pulę lat za ukończenie szkoły. Przykładowo absolwentom średniej szkoły ogólnokształcącej dodaje się 4 lata do stażu pracy.


Specjalne uprawnienia niektórych grup zawodowych

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na urlop dłuższy niż wspomniane 20 czy 26 dni w ciągu roku kalendarzowego. Specjalne uprawnienia niektórych grup zawodowych wynikają z charakteru pracy, którą wykonują. Szczegółowe informacje na temat wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego można znaleźć w kodeksie pracy i ustawach.

Jakie grupy zawodowe mogą liczyć na dodatkowe dni wolnego? Przykładem są nauczyciele i pracownicy socjalni. Zarówno jedni, jak i drudzy mogą planować dłuższy urlop wypoczynkowy.


Urlop nauczyciela – ile odpoczywa nauczyciel?

Informacje na temat urlopów, z których mogą skorzystać nauczyciele znajdują się w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Pedagodzy zatrudnieni w szkołach, w których są przewidziane ferie szkolne, mogą liczyć na dodatkowe dni wolnego. 35 dni dodatkowych dni urlopu zostały zapewnione również tym nauczycielom, którzy nauczają w szkołach, w których nie planuje się ferii szkolnych.

Szczególnym uprawnieniem pedagogów jest możliwość skorzystania z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Aby jednak zawnioskować o udzielenie takiego wypoczynku, nauczyciel musi przepracować w szkole co najmniej 7 lat.


Urlop pracowników socjalnych

Na dodatkowe dni wolnego mogą również liczyć pracownicy socjalni, choć nie wszyscy – taki zapis znajduje się w ustawie o pomocy społecznej. Urlop w wymiarze 10 dni przysługuje tym pracownikom, którzy:

  • są zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie,
  • wykonują pracę socjalną, pracują z rodzinami, przeprowadzając wywiady środowiskowe,
  • przepracowali co najmniej 5 lat, przy czym wymaga się, aby praca była nieprzerwana i faktyczna.

Dodatkowy urlop może być przyznany jednorazowo lub w częściach – o sposobie jego wykorzystania powinien zdecydować zainteresowany. Pracownicy socjalni, którzy znaleźli zatrudnienie w innych jednostkach, mogą skorzystać wyłącznie z dni wolnych przysługujących im zgodnie z zapisami znajdującymi się w Kodeksie pracy.

Dlaczego pracownicy socjalni otrzymali prawo do dodatkowych dni wolnych? Ustawodawca kierował się faktem, że wykonują oni pracę obciążającą ich psychicznie. Specjalny urlop ma pozwolić im zregenerować siły.


Kto jeszcze odpoczywa dłużej?

Wymienione grupy zawodowe to nie jedyne, które mogą wnioskować o dłuższy urlop wypoczynkowy. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości, a dokładniej sędziowie i prokuratorzy, po spełnieniu konkretnych warunków, również mogą skorzystać z dodatkowych dni wolnych. Z przywilejów korzystają również pracownicy służby cywilnej czy osoby zatrudnione w placówkach dyplomatycznych.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.