Mobbing. Czy wiesz, jakie masz obowiązki?

Mobbing. Czy wiesz, jakie masz obowiązki?
Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Aby wypełnić ciążący na nim obowiązek powinien wiedzieć, w jaki sposób może tego dokonać.

 Informacje na temat mobbingu można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. By jednak móc wypełnić swój obowiązek, powinien wiedzieć, czym jest mobbing. Za taki uważa się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu osoby zatrudnionej, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Informacje w przepisach wewnętrznych

W jaki sposób przeciwdziałać mobbingowi? Pracodawca, jeżeli w jego firmie obowiązuje regulamin pracy albo układ zbiorowy pracy, powinien do jego treści wprowadzić postanowienia antymobbingowe. Takie pozwalają na uchronienie się przed zarzutem pracownika, że pracodawca faktycznie nie przeciwdziałał mobbingowi.

Poza odpowiednimi postanowieniami, pracodawca powinien również wskazać, jaka procedura będzie obowiązywała w jego zakładzie pracy gdyby okazało się, że mobbing miał miejsce. Dobrze, by w regulaminie pracy wskazane zostały obowiązki podmiotu zatrudniającego w takiej sytuacji. Takie działania pozwalają na podjęcie konkretnych kroków.

Stworzyć instrukcję

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi dotyczy również tych pracodawców, w zakładach pracy których nie obowiązuje regulamin albo układ zbiorowy pracy. Oni powinni pomyśleć o przygotowaniu instrukcji, z którą powinni zapoznać się wszyscy zatrudnieni. Dzięki temu przedsiębiorcy ci mogą być pewni, że zrealizowali swój obowiązek w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w swoim zakładzie pracy.
Pracodawca, chcąc być pewnym dopełnienia formalności, może również zorganizować szkolenie dla swoich podwładnych. W takim przypadku osoby zatrudnione powinny, po szkoleniu, podpisać stosowny dokument, potwierdzający ich w nim udział. Taki dokument powinien znaleźć się w części B akt osobowych pracownika.

To Cię powinno też zainteresować: Mobbing - co musisz wiedzieć?

Gdy zjawisko mobbingu ma miejsce

Mimo starań i uświadamiania pracowników, nie można wykluczyć, że w zakładzie pracy nie dojdzie do zjawiska mobbingu. Co w takiej sytuacji? Wówczas pracodawca powinien stworzyć warunki, pozwalające zatrudnionemu na złożenie skargi. Ważne jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i poufności.

Nie bez znaczenia jest też podjęcie kroków, pozwalających odizolować pracownika od sprawcy, który dopuścił się mobbingu. Może to być przeniesienie osoby zatrudnionej do innego pomieszczenia lub wręczenie jej wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca korzystający z drugiej możliwości musi jednak pamiętać, że przeniesienie podwładnego na inne stanowisko pracy nie może wiązać się z obniżeniem mu wynagrodzenia.

Brak działania może skutkować wypłatą odszkodowania

Jeżeli pracodawca nie podejmie działań zapobiegających mobbingowi lub będzie lekceważył skargi swoich podwładnych, będzie musiał liczyć się z tym, że pracownik będzie dochodził swoich praw przed sądem pracy. W razie orzeczenia sądu o odszkodowaniu, poszkodowany pracownik ma możliwość wystąpienia o jego wypłatę do swojego pracodawcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik, który „wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”.

Jeżeli pracodawca przeciwdziałał mobbingowi, a mobbingu dopuszczali się jego podwładni, np. kierownicy zakładu pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by – na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników – domagał się on naprawienia szkody. Co więcej, w takim przypadku nie będzie miał zastosowania przepis ograniczający odpowiedzialność sprawcy będącego pracownikiem do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Funkcjonuje on bowiem jedynie wówczas, gdy mowa o winie nieumyślnej.

 

Oceń ten wpis
Mobbing. Czy wiesz, jakie masz obowiązki?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

myśliciel KO
2019-12-28, 10:08
U nas w pracy taki jeden pracownik w dziale stale nabija się, dokucza, krytykuje innego pracownika. Ten krytykowany to fajny pracownik, taki skryty, cichy, nic mu nie odpowie. My też cicho siedzimy, bo to syn z-cy dyrektora. Co mamy zgłosić sprawę dyrektorowi???????? Przegramy zaraz. Co robić???????????
Horiła
2019-12-15, 16:30
Firma musi najpierw wypróbować możliwości rozwiązywania problemów dostępne dla pracowników. każda sprawa jest przecież inna.
Kinga
2019-12-13, 08:24
Mobbing może mieć miejsce w zakładzie pracy. Iść do pracodawcy i zgłosić należy ten problem. W końcu pracodawca jest zobowiązany i powinien przeciwdziałać mobbingowi. Jeśli by to zlekceważył, ja bym sprawę taką podał do sądu.
Reanimacja_filozofia
2019-12-03, 10:22
Dobrze napisane. Trzeba wiedzieć jak się bronić. Teraz i tak jest lepiej bowiem nabycie wiedzy i informacji jak z tym działać jest łatwiejsze niż lata wcześniej. Warto znać to wszystko i działać.
Luvjan
2019-05-30, 10:41
Są tacy ludzie, którzy w pracy stosują mobbing. Przeciwstawić się takim osobom. Nie bać się ich. Działać z głową. obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.
aster
2019-05-13, 12:50
Występującemu nierozwiązanemu konfliktowi towarzyszą objawy stresu. Ofiara znęcania się nadal próbuje zbliżyć się do napastnika. To zawsze bardzo skomplikowana sprawa.
Santa c.
2019-05-08, 14:50
W przypadku dyskryminacji pracownika, przeciwko któremu pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna.
Targosz
2019-04-18, 16:56
Jednak przy ubieganiu się o pracę bardzo trudno jest udowodnić fakt dyskryminacji, dlatego przyjechawszy na rozmowę, wskazane jest posiadanie dyktafonu, aby uzyskać fakt naruszenia swoich praw.
Sara
2019-04-16, 09:27
Jeśli czujesz się negatywnie ze strony zespołu w miejscu pracy i nie możesz zrozumieć jego przyczyny, spróbuj wyjaśnić tę kwestię kierownictwu lub samym pracownikom. Jeśli takie obawy zostaną potwierdzone, musisz otwarcie omówić ten problem z nowymi kolegami.
Marcin
2019-04-09, 16:56
Trzeba wiedzieć jak reagować oraz co można zrobić by się bronić i gdy dojdzie np. do konfrontacji z policją czy sądem trzeba mieć dowody. Trzeba też być silnym psychicznie.
Sampdoria
2019-04-01, 10:16
Dopiero jak człowiek sam osobiście jest osobą w tym wszystkim może realnie powiedzieć jak zareagował. Czasami niby sie wie wszystko w teorii a potem jest trudniej.
Wiola
2019-03-29, 11:40
Prawa i obowiązki ma każdy pracownik i pracodawca. Mobbing to przestępstwo jak każde inne. Trzeba tępić to w każdej sytuacji i zawsze działać od samego początku chociaż to trudne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.