!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

10 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 27 głosów

27 głosów

14 komentarzy

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?
W polskim prawie pracy głównym czynnikiem regulującym podstawowe uprawnienia pracownicze w perspektywie krótko i długo terminowej jest wyliczony staż pracy. Składa się na niego ogół zawartych stosunków pracy na przestrzeni lat. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie formy umów i regulacji dają podstawy do wliczenia ich do stażu pracy. Przykładem może być właśnie jeden z typów umów cywilnoprawnych, czyli umowa zlecenie. Sprawdź co musisz wiedzieć zanim ją sformalizujesz i co najważniejsze: czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zawierania współpracy. Z perspektywy pracownika umowa zlecenie nie jest optymalną formą zatrudnienia ze względu na fakt, iż brakuje w niej kompleksowej ochrony pracowników. Ponadto powstaje pytanie, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Nie bez powodu dla umów zleceń stosuje się zamienną nazwę: „umowy śmieciowe”. Formalnie umowy cywilnoprawne nie stanowią umów o pracę, ale o świadczenie usług. Tym samym zleceniobiorca nie jest chroniony przez klasyczny kodeks pracy. Czy zatem umowa zlecenie wlicza się do urlopu? Niestety nie. Na umowie zlecenie nie zyskuje się praw pracowniczych etatowca ani gwarancji uzyskania minimalnej stawki wynagrodzenia czy płatnego urlopu wypoczynkowego.

Podobnie wygląda kwestia wliczania okresu pracy na podstawie umowy zlecenie – z jednej strony pracownik pełni na rzecz pracodawcy określone obowiązki i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, z drugiej musi liczyć się z ograniczeniami prawnymi. Jak wygląda zatrudnienie na umowę zlecenie w przypadku wyliczania stażu pracy? Czy umowa zlecenie wlicza się do lat pracy?

Umowa zlecenie a staż pracy

Staż pracy to podstawowe kryterium analizy pozycji pracownika na rynku pracy. Określa jego przywileje i obowiązki oraz pozwala ocenić dostęp do świadczeń w przyszłości. Należy pamiętać, że staż pracy to nie tylko wyliczenie obecnej sytuacji pod kątem praw do urlopu wypoczynkowego.

Czym jest staż pracy?
Staż pracy łączy w sobie wszystkie okresy, w których pracownik świadczył pracę w ramach stosunku pracy, czyli na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, przy czym nie ma znaczenia ilość etatu oraz sposób rozwiązania poszczególnych umów.

Staż pracy pozwala na osiągnięcie pewnych korzyści pracowniczych, takich jak prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia przy zatrudnieniu na umowę o pracę, prawo do odprawy oraz prawo do nagrody jubileuszowej. Staż pracy to ogół świadczonej pracy na rzecz pracodawców, ale w przypadku wyliczania faktycznego stażu pracy warto wziąć pod uwagę tzw. okresy wliczane. Są to okresy, podczas których pracownik był zatrudniony, jednak nie pełni obowiązków pracowniczych.

Należą do nich między innymi okresy:

  • Za które sąd przyznał wynagrodzenie zatrudnionemu przywróconemu do pracy,
  • O które skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy wraz z przyznanym odszkodowaniem,
  • Prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • Czynnej i zawodowej służby wojskowej,
  • Urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.

Jak widać staż pracy to kwestia na tyle istotna, że warto poznać kryteria, na których opiera się jego budowanie na przestrzeni lat. W kontekście zmieniającego się rynku pracy, gdzie coraz chętniej realizowaną formą współpracy staje się umowa zlecenie, warto wiedzieć jakie konsekwencje niesie ze sobą zawieranie umów cywilnoprawnych i w czy umowa zlecenie wlicza się do lat pracy i będzie miała wpływ na rozliczenie zdobytego stażu pracy.

Wydawać by się mogło więc, że tego typu umowy (umowa o dzieło, umowa zlecenie), nie będą wliczane do stażu pracy, ponieważ nie wynikają ze stosunku pracy. Nic bardziej mylnego – istnieją bowiem sytuacje, kiedy umowa cywilnoprawna ma znamiona stosunku pracy – np. gdy wykonywana jest pod stałym nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy w warunkach przez niego określonych. W takiej sytuacji okres, przez który zleceniobiorca świadczył pracę na jej podstawie, może zostać wliczony do stażu pracy. Oznacza to, że długotrwałe zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym zalicza się do stażu pracy.

Trzeba jednak uważać na istniejące niuanse formalne. Gdy umowa zlecenie to jedyne źródło dochodu pracującego, muszą zostać od niej odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. Od 2016 roku składki wynikające z umowy zlecenie są obowiązkowe, gdy zleceniobiorca nie osiąga przychodów w wysokości co najmniej ustawowego wynagrodzenia minimalnego.

W praktyce oznacza to, że jeśli składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane regularnie – ten okres pracy wlicza się nam do stażu pracy.

Ważne!
Powyższa zasada nie ma swojego zastosowania w przypadku stażu pracy wyliczanego na potrzebę określenia przywileju liczby przysługujących dni wolnych. Okresy oskładkowane, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, wylicza się wyłącznie w kontekście nadania prawa do emerytury.

Umowa zlecenie a emerytura

Zgodnie z literą polskiego prawa dostęp do świadczeń emerytalnych następuje wyłącznie poprzez osiągnięcie zarządzonego wieku emerytalnego oraz oczywiście odprowadzania składek pracowniczych przez określony ustawowo okres. Obecnie minimalny staż pracy w przypadku mężczyzn wynosi 25 lat, z kolei dla kobiet okres ten skrócono do 20 lat. Jeszcze kilka lat wcześniej głównym narzędziem regulującym zawieranie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem były umowy o pracę, kwestie braku dostępu do emerytury pomimo wieloletniej pracy nie stanowiły, aż takiego problemu jak teraz.

Wszystko za sprawą pojawienia się alternatywnych umów pracowniczych, czyli umów cywilnoprawnych. Do dziś stanowią one nie lada wyzwanie dla całego systemu emerytalnego w kraju. Szczególnie jeśli chodzi o temat: umowa zlecenie a staż pracy. Wynikające z tego tytułu częste zmiany przepisów kodeksu cywilnego mają na celu zwiększyć zakres ochrony praw pracowników, dla których umowy cywilno-prawne to codzienność.

Jakie jest więc miejsce umowy zlecenie w kwestii dostępu pracownika do świadczenia emerytalnego? Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Jeśli umowa zlecenie była oskładkowana, co potwierdza kompletna dokumentacja poświadczająca zasadność danego stosunku pracy, okres taki można zaliczyć do emerytalnego stażu pracy i ująć go w całkowitym rozrachunku. Innymi, słowy praca na podstawie umowy zlecenia stanowi do końca okres stażowy, ale bierze się ją pod uwagę w procesie obliczania wysokości emerytury. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są uczniowie i studenci przed ukończeniem 26 roku życia. W pozostałych sytuacjach zleceniodawcy potrącają z wynagrodzenia określone kwoty i wysyłają je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reasumując, umowa zlecenie jest specyficzną umową, która mimo oskładkowania na zasadach podobnych jak w przypadku umowy o pracę, nie ma możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia na jej podstawie do stażu pracy, jednak przy odpowiednim oskładkowaniu ma znaczący wpływ na wysokość przyszłej emerytury pracowników.

Podziel się

14 komentarzy

Ryr

Ryr

W końcu liczy się do stażu pracy czy się nie liczy? Jedni piszą że się nie wlicza do stażu bo to umowa cywilnoprawna a drudzy że się liczy pod warunkiem odprowadzania od niej składek minimum od najniższej krajowej
Ktoś

Ktoś

Myśle że umowy zlecenie powinni już dawno skasować ponieważ jesteśmy zmuszani do takiej umowy bo pracodawca nie chce nam dać innej i rak lepiej dla nich a my pracujemy jak inni mamy tyle samo godzin a jest to nie sprawiedliwe ponieważ nie możemy skorzystać z urlopu który nam się należy na który ciężko pracowaliśmy cały rok nie rozumiem dlaczego ludzie są dzieleni na lepszych i gorszych czasami jesteśmy zmuszeni tak pracować latami bo nie ma innej pracy czy sytuacja nam nie pozwala uważam że wszyscy pracujący na zleceniach powinni być równo traktowani i mieć zasłużony urlop i lata …to tez praca która jest taka sama jak inne człowiek codziennie wstaje i idzie do pracy na 8 godzin pracuje jak każdy gdzie jest sprawiedliwość ja się pytam ile lat mamy tak pracować się pytam
przyszly emeryt

przyszly emeryt

"Reasumując, umowa zlecenie jest specyficzną umową, która mimo oskładkowania na zasadach podobnych jak w przypadku umowy o pracę, nie ma możliwości zaliczenia okresu zatrudnienia na jej podstawie do stażu pracy, jednak przy odpowiednim oskładkowaniu ma znaczący wpływ na wysokość przyszłej emerytury pracowników." Czyli jak nie uzbieram "25 lat składkowych" to pracując na wysokoopłaconych umowach zlecenie nie zaobacze tych pieniędzy w przyszłości???
Ala

Ala

Nie prawda ze nie ma skladek emerytalno rentowych ja mialam takie caly czas odprowadzane a umowa zlecenie I co I nie wlicza sie, wiec po co pobierali mi emerytalne
Magdalena

Magdalena

Jaki przepis wskazuje na to, że jeśli są odprowadzane wszystkie składki to umowa zlecenie wlicza się do stazu pracy. Nie do końca jasny artykuł.
prac.LO

prac.LO

A nie zmienią się czasami przepisy w tym zakresie w 2022 roku????
Kir

Kir

@Worma @Tymion Nie prawda. Od umowy zlecenia opłacane są składki społeczne, w tym emerytalne. Wyjątek stanowią uczniowie poniżej 26 roku życia, dla których MOŻNA nie opłacać tych składek (ale można też opłacać).
Weronika

Weronika

Przykre to wszystko jest.Ludzie chcą normalnie pracować, chcą mieć umowy o pracę, a tu o pracę ciężko i zwyczajnie nie chcą do pracy przyjąć, a jak przyjmą to na śmieciowa umowę, urlopu potem nie ma i jeszcze się zarabia tyle, ile pracodawca da, np.na przymus na 1/2 etatu, bo więcej zleceń nie ma.A potem jeszcze ,,za kare,, taka osoba może nie mieć emerytury.Chore to wszystko jest.A z pracą jak było ciężko, tak nadal jest, bo przebierają jak w ulegalkach, i co niektórzy żyją w przymusowej biedzie i chodzą na pieszo, bo nie mają na bilety.
Kakaka

Kakaka

Tymion,pracowałem na umowie zlecenie od 2017 do końca 2020 roku i jakoś wlicza mi się to do emerytury bo odprowadzałem na nie składki więc o czym ty bredzisz? Umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy jeśli chodzi o urlop.
Aga

Aga

Bardzo zawile napisane. Pytanie było proste. Pracuję na umowie zleceniu. Odprowadzane są składki. Pytanie czy te lata pracy będą uwzględnione do wieku emerytalnego?
księgowa TR

księgowa TR

Bardzo dużo osób pracuje na umowie zlecenie. Jeśli składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane z takiej umowy, to praca na takiej umowie wlicza się do stażu pracy.
Igor

Igor

Jeśli umowa zlecenie była "oskładkowana", to wtedy wlicza się ona do stażu pracy.
Worma

Worma

Emerytura nigdy ze zlecenia z prostej przyczyny, że nie ma tutaj składek społecznych z tytułu emerytalnego. To dlatego właśnie takie umowy nazywane są śmieciowymi.
Tymion

Tymion

Staż pracy to jedno a emerytura to drugie. Właśnie dlatego umoey cywilno-prawne nazywane są śmieciowymi ze względu na brak składek emerytalnych czy też innych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.