Twoje wsparcie w rekrutacji

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?
W polskim prawie pracy głównym czynnikiem regulującym podstawowe uprawnienia pracownicze w perspektywie krótko i długo terminowej jest wyliczony staż pracy. Składa się na niego ogół zawartych stosunków pracy na przestrzeni lat. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie formy umów i regulacji dają podstawy do wliczenia ich do stażu pracy. Przykładem może być właśnie jeden z typów umów cywilnoprawnych, czyli umowa zlecenie. Sprawdź co musisz wiedzieć, zanim zgodzisz się ją zawrzeć!

Umowa zlecenie jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Z perspektywy pracownika nie są optymalną formą zatrudnienia, zwłaszcza ze względu na brak kompleksowej ochrony praw pracowników.  Dlatego też ich zamienna nazwa to “umowy śmieciowe”. Generalnie umowy cywilnoprawne formalnie nie stanowią umów o pracę, ale o świadczenie usług. Tym samym zleceniobiorcy nie przysługuje ochrona kodeksu pracy, nie posiada on praw pracowniczych etatowca ani gwarancji minimalnej stawki wynagrodzenia czy płatnego urlopu wypoczynkowego. Podobnie kształtuje się kwestia wliczania okresu pracy w oparciu o umowę zlecenie – z jednej strony pracownik pełni na rzecz pracodawcy określone obowiązki i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, z drugiej musi liczyć się z ograniczeniami formalnymi. Jak wygląda zatrudnienie na umowę zlecenie w przypadku wyliczania stażu pracy?
 

Umowa zlecenie a staż pracy
 

Staż pracy to podstawowe kryterium analizy pozycji pracownika na rynku pracy. Określa jego przywileje i obowiązki oraz pozwala ocenić dostęp do świadczeń w przyszłości. Należy pamiętać, że staż pracy to nie tylko wyliczenie obecnej sytuacji pod kątem praw do urlopu wypoczynkowego. Oprócz tego staż pracy pozwala na osiągnięcie innych korzyści takich jak prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia przy zatrudnieniu na umowę o pracę, prawo do odprawy oraz prawo do nagrody jubileuszowej. Staż pracy to ogół świadczonej pracy na rzecz pracodawców, ale w przypadku wyliczania faktycznie stażu pracy warto wziąć pod uwagę tak zwane okresy wliczane. Są to okresy, podczas których pracownik jest zatrudniony jednak nie pełni obowiązków pracowniczych. Jest to między innymi okres:

  • Za który sąd przyznał wynagrodzenie zatrudnionemu przywróconemu do pracy
  • O który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy wraz z przyznanym odszkodowaniem
  • Prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka
  • Czynnej i zawodowej służby wojskowej
  • Urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora

Jak widać staż pracy to kwestia na tyle istotna, że warto poznać kryteria na których opiera się jego budowanie na przestrzeni lat. Jako że umowa cywilnoprawna zlecenie dotyczy coraz większego odsetka zatrudnionych, każdy aktywny zawodowo powinien wiedzieć jakie niesie za sobą konsekwencje, właśnie w późniejszym rozliczeniu zdobytego stażu pracy.

Wydawać by się mogło więc, że tego typu umowy (umowa o dzieło, umowa zlecenie), nie będą wliczane do stażu pracy, ponieważ nie wynikają ze stosunku pracy. Nic bardziej mylnego – istnieją bowiem sytuacje, kiedy umowa cywilnoprawna ma znamiona stosunku pracy – np. gdy wykonywana jest pod stałym nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy w warunkach przez niego określonych. W takiej sytuacji okres, przez który zleceniobiorca świadczył pracę na jej podstawie, może zostać wliczony do stażu pracy. Oznacza to, że długotrwałe zatrudnienie na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym zalicza się do stażu pracy.

Trzeba jednak uważać na niuanse formalne. Gdy umowa zlecenie to jedyne źródło dochodu pracującego, muszą zostać od niej odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne. Od 2016 roku składki wynikające z umowy zlecenie są obowiązkowe, gdy zleceniobiorca nie osiąga przychodów w wysokości co najmniej ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Tym samym okres taki wlicza się do stażu pracy, gdyż okresy, w których składki na ubezpieczenia społeczne zostają regularnie odprowadzane, nie ma znaczenia to z jakiego rodzaju umowy wynikają.

Uwaga! Ten zabieg ma nie ma swojego zastosowania w przypadku stażu pracy wyliczanego na potrzebę określenia przywileju ilości posiadanych dni wolnych. Okresy oskładkowane, zarówno na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, wylicza się wyłącznie w kontekście nadania prawa do emerytury.
 

 Umowa zlecenie a emerytura
 

W polskim prawie pracy dostęp do świadczeń emerytalnych następują wyłącznie poprzez osiągnięcie zarządzonego wieku emerytalnego oraz oczywiście odprowadzanie składek pracowniczych przez określony ustawowo okres. Obecnie minimalny staż pracy w przypadku mężczyzn wynosi 25 lat, z kolei dla kobiet okres ten skrócono do 20 lat. Jeszcze kilka lat wcześniej głównym narzędziem regulującym zawieranie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem były umowy o pracę, kwestie braku dostępu do emerytury pomimo wieloletniej pracy nie stanowiły, aż takiego problemu jak teraz. Wszystko za sprawą pojawienia się alternatywnych umów pracowniczych, czyli umów cywilnoprawnych. Do dziś stanowią one wyzwanie dla całego systemu emerytalnego w kraju, stąd częste zmiany przepisów kodeksu cywilnego, w celu uzyskania jak największego zakresu ochrony praw pracowników. J

akie jest więc miejsce umowy zlecenie w kwestii dostępu pracownika do świadczenia emerytalnego? Jeśli umowa zlecenie była oskładkowana co potwierdza kompletna dokumentacja poświadczająca zasadność danego stosunku pracy, okres taki można zaliczyć do emerytalnego stażu pracy i ująć go w całkowitym rozrachunku. Innymi słowy praca na podstawie umowy zlecenia nie jest do końca okresem stażowym, ale bierze się ją pod uwagę w procesie obliczania wysokości emerytury. Od obowiązku opłacania składek zwolnieni są uczniowie i studenci przed ukończeniem 26.roku życia. W pozostałych sytuacjach zleceniodawcy potrącają z wynagrodzenia określone kwoty i wysyłają je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa zlecenie jest więc specyficzną umową, która zasadniczo nie wlicza się do stażu pracy, jednak przy odpowiednim oskładkowaniu ma znaczący wpływ na wysokość przyszłej emerytury pracowników.
Oceń ten wpis
Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?
Ocena: 3.9, liczba głosów: 31

Zobacz inne porady

Opinie

Igor
2019-05-26, 10:11
Jeśli umowa zlecenie była "oskładkowana", to wtedy wlicza się ona do stażu pracy.
Worma
2019-05-07, 12:38
Emerytura nigdy ze zlecenia z prostej przyczyny, że nie ma tutaj składek społecznych z tytułu emerytalnego. To dlatego właśnie takie umowy nazywane są śmieciowymi.
Tymion
2019-04-06, 14:01
Staż pracy to jedno a emerytura to drugie. Właśnie dlatego umoey cywilno-prawne nazywane są śmieciowymi ze względu na brak składek emerytalnych czy też innych.
Pola
2019-02-27, 13:09
Świetny artykuł. Ostatnio czytałam o różnicach między tymi umowami na stronie: https://safety-service.pl/prawo-pracy/umowa-zlecenie/ Warto wiedzieć takie rzeczy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.