Twoje wsparcie w rekrutacji

Mobbing w pracy?

Mobbing w pracy?
Mobbingowi można przeciwdziałać. Co prawda sądowe postępowanie jest długie, niemniej udowodnienie nękania nie jest niemożliwe. Jak walczyć o swoje prawa? W jaki sposób przygotować się do sądowej batalii?

Aby móc rozpocząć walkę warto, w pierwszej kolejności, zapoznać się z definicją mobbingu. Tę znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 94?§2 ?Mobbing oznacza działania lub zachowania dotycząca pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?. Dzięki takiej charakterystyce, można określić, czy jest się ofiarą, która powinna rozpocząć walkę o swoje prawa.

Więcej informacji na temat czym jest mobbing znajdziesz w artykule: Szkodliwe zjawisko pracy - mobbing.

 

Zanim napiszesz pozew

Sprawy o mobbing, jak wskazano powyżej, nie należą do najłatwiejszych. Dzieje się tak z dwóch powodów. Z jednej strony kłopotem jest zgromadzenie dowodów, które można użyć w sądzie, z drugiej zaś sam proces jest czasochłonny, co też może powodować, że wiele osób po prostu zniechęci się do dochodzenia swoich praw przez Temidą. Ci jednak, którzy postanowią wytoczyć proces, w pierwszej kolejności muszą zebrać odpowiedni pakiet informacji, czyli dowodów.

Założenie sprawy to początek walki. Każdy, kto zdecyduje się na taki krok, musi być świadomy, że to po jego stronie leży ciężar udowodnienia mobbingu, który miał miejsce. Właśnie z tego względu, warto odpowiednio wcześniej przygotować się do rozpraw. Dowodami mogą być zarówno sms-y, nagrania z kamer, listy, e-maile czy też rozmowy nagrane na dyktafon. Ponadto, pracownik, który padł ofiarą mobbingu, powinien notować wszelkie sytuacje, które godziły w niego, choćby poprzez jego uporczywe u długotrwałe nękanie.

Wśród środków dowodowych można wymienić zarówno dokumenty, jak i zeznania świadków. Warto zatem wnieść o przesłuchanie określonych pracowników, którzy będą mieli odwagę pojawić się w sądzie. Z praktyki jednak można zauważyć, że w tym przypadku najczęściej pojawiają się byli pracownicy, gdyż ci, którzy wciąż związani są z firmą nie chcą narażać się swoim przełożonym.

 

Kiedy być pewnym?

Oskarżenie o mobbing jest poważne. Aby zatem być pewnym, warto pamiętać, że dane działania lub też zachowania muszą charakteryzować się określonymi warunkami. I tak występować muszą:

  • uporczywe,
  • długotrwałe,

nękanie lub zastraszanie. Tylko wówczas możemy mówić o terrorze psychicznym. Wszystkie te zachowania muszą cechować się pewną powtarzalnością, zaś intencja sprawcy musi być negatywna. Teoretycznie ważny jest też długi czas trwania mobbingu, choć wydaje się, że w tym przypadku wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, która rozpatrywana jest przez sąd. W polskim sądownictwie zdarzały się bowiem wyroki, w których sąd stawał na stanowisku, że wystarczy jeden dzień pracy, aby mówić właśnie o mobbingu. Tak właśnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2005 roku. Z tego też względu należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i nie można generalizować, choć sam proces będzie prawdopodobnie trwał przez dłuższy czas.

 

O co wnosić?

Pracownik, które decyduje się na walkę w sądzie, powinien wiedzieć, czego może się domagać. W tym przypadku nie wystarczy jednak odwołać się tylko do Kodeksu pracy, choć można, gdyż zgodnie z art. 94?:

  • §3 Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,
  • §4 Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

Warto również pamiętać, że to nie wyczerpuje wszystkich możliwych środków. Ponieważ mobbing bardzo często łączy się z naruszeniem dóbr osobistych, pokrzywdzony ? niezależnie od procesu toczącego się przed sądem pracy ? może również skorzystać z innych praw. W tym przypadku mowa o dodatkowym, równoległym pozwem przeciwko mobberowi z kodeksu cywilnego. Te powinien trafić do właściwego wydziału cywilnego sądu rejonowego.

 

Wyniszczający i dyskretny jednocześnie...

Praktycznie każdy pracownik może doznać mobbingu i niekoniecznie ? przynajmniej początkowo ? może zdawać sobie sprawę z tego faktu. W przypadku, gdy zorientuje się, powinien w pierwszej kolejności nauczyć się w odpowiedni sposób bronić przed mobberem. Działania lub zachowania mobbingowe niekoniecznie zawsze muszą być bezprawne. W niektórych przypadkach pracownicy spotykają się z teoretycznie, pozornie zgodnymi z prawem postępowaniem swoich przełożonych ? dla przykładu ? ich wniosek o urlop zostaje odrzucony lub otrzymują polecenie pracy po godzinach.

W każdym przypadku warto bronić się przed niezgodnymi z prawem praktykami. W takim przypadku mowa zarówno o zapisywaniu wszystkich niepokojących zachowań, jak również na szukaniu pomocy poza pracą. Zwrócenia się z prośbą o pomoc do znajomych czy rodziny lub też związków zawodowych może być doskonałym sposobem na ewentualne załagodzenie problemu. Mediacja ? w takim przypadku ? może uchronić przed niezaostrzeniem konfliktu.

Oceń ten wpis
Mobbing w pracy?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Igor
2020-01-10, 16:13
Ja bym się nie dał nikomu, abym był dyskryminowany. Zniszczyłbym taką osobę inteligentnym sposobem.
Kot78
2019-12-15, 16:33
Sporo się o tym słyszy i wiele ludzi cierpi a przecież muszą być chronieni. W ten sposób trzeba poznać zjawisko dokładnie.
Paweł
2019-12-03, 10:27
W naszej firmie także był taki przypadek. Najgorsze w tym wszystkim było, że inni dość długo nie reagowali bo ich to nie dotyczyło. Ja byłem nowy, jednak potem sprawa się sama rozwiązała.
Joasia
2019-05-30, 09:48
U nas w pracy w stosunku do jednego pracownika szef stale go nękał i zastraszał. Kiedyś ten pracownik mając rację ostro coś powiedział szefowi. Nasz szef jest cholerykiem, ale ten pracownik miał bardzo wielką odporność psychiczną. Był świetnym fachowcem. Zwolnił się z pracy i momentalnie miał inną. Sprawę podał dyrekcji. Dyrekcja z naszym działem rozmawiała i szefa przenieśli na inne stanowisko do innego budynku i teraz mamy szefa idealnego.
80S
2019-05-13, 12:53
Ponadto, znęcanie się zgodnie z prawem pracy może być również zachowaniem nie podlegającym karze. Tak jest w przypadku, gdy można je zakwalifikować jako naruszenie umowy.
Sooper
2019-05-08, 14:50
Odszkodowanie może dochodzić pracownik, w wyniku mobbingu pracownik wypowiedział umowę o pracę. Przepisy nie określają górnej granicy rekompensaty.
WiwiS
2019-04-18, 17:03
Jak to się stanie trzeba działać. Następnym krokiem jest udanie się do sądu, gdzie najpierw musisz udowodnić naruszenie swoich praw, w szczególności z powodu dyskryminacji. Następnie możesz zażądać odszkodowania za szkody moralne lub materialne, a także za wyeliminowanie naruszeń.
Natalia Bojda
2019-04-16, 09:38
Dla mobbingu wystarczy tylko jeden powód, aby zrujnować życie człowieka i jego rodziny. Są takie zawody, w których kolega może zacząć prześladować „z wielu powodów” - są to pracownicy biurowi w prywatnych i państwowych firmach.
Darek
2019-04-09, 16:55
Dobrze, że w Polsce także zauważa się problem. Trzeba jednak reagować bez względu na to czy jest to sprawa kobiety czy mężczyzny w tym aspekcie. Dobrze napisane.
Gizmo
2019-04-01, 10:21
Najgorzej jak z tego powodu są potem problemy zdrowotne i psychiczne. Nie wspominam już o finansowych sprawach. Ciekawe ile można rządać odszkodowania i od czego to zależy?
Marcel
2019-03-29, 11:35
W Polsce zjawisko znane coraz bardziej. Ciekawe jednak ile sytuacji jest przemilczanych lub osoby w taki czy inny sposób są zastraszane i nie pisną ani słowa? Szantaż to ciężka rzecz dla wielu tym bardziej, gdy ktoś ma haka.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.