Pracownik - prawa i obowiązki

Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem: Powód zdrowotny

10 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

4 komentarze
Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem: Powód zdrowotny
Przewodnik dla pracodawców dotyczący rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w sytuacji choroby. Zrozum kiedy i jak działając zgodnie z prawem.

Przepisy, które znajdują się w Kodeksie pracy są - w porównaniu z podobnymi aktami prawnymi obowiązującymi w innych krajach - restrykcyjne. Część artykułów musiała zostać dostosowana do prawa unijnego. Mowa tu m.in. o przepisach zakazujących nierównego traktowania z uwagi na płeć, wiek czy pochodzenie. Ale obok nich - mających charakter antydyskryminacyjny - pojawiają się przepisy regulujące możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem, który przez dłuższy czas przebywa na zwolnieniu (art. 53 Kodeksu pracy). Zdaniem wielu specjalistów ten przepis może budzić wątpliwości konstytucyjne.

Rozwiązanie umowy z powodu choroby

W praktyce biznesowej, szczególnie dla pracodawców, kluczowe jest zrozumienie, jak ważne jest terminowe i prawidłowe rozwiązanie umowy o pracę. Choroba pracownika może stworzyć wiele wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i prawnych. W sytuacji, gdy pracownik traci zdolność do wykonywania swoich obowiązków z powodu zdrowotnego, ważne jest, aby pracodawca wiedział, jakie ma prawa i obowiązki. Aby unikać potencjalnych problemów prawnych, kluczowe jest zrozumienie kiedy i jak można rozwiązać umowę z pracownikiem w oparciu o powód zdrowotny.

Powód zdrowotny

Jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów relacji pracodawca-pracownik jest stan zdrowia pracownika. Chociaż żaden pracodawca nie życzy sobie, aby którykolwiek z jego pracowników doświadczał problemów zdrowotnych, to jednak choroby są nieuniknione. W sytuacji, gdy stan zdrowia pracownika wpływa na jego zdolność do wykonywania obowiązków, pracodawca musi podjąć decyzję, która uwzględnia zarówno dobro firmy, jak i prawa pracownika. Istnieją określone ramy prawne, które określają, jakie kroki pracodawca może podjąć w oparciu o powód zdrowotny, takie jak wypowiedzenie w trybie natychmiastowym czy rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem.

Szukasz pracy?
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Kraków
  • 28-28 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

Praca dodatkowa- tygodniówki- Czestochowa- zmiany nocno-poranne

TWG Polska Sp. z o.o.

  • Częstochowa
  • 27-27 zł / h
Dodana

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym

Chociaż choroba pracownika nie jest automatycznie podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, istnieją sytuacje, w których utrata zdolności do wykonywania pracy może skutkować takim działaniem. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z powodu zdrowotnego jest jednym z najbardziej drastycznych środków, którym pracodawca może posłużyć się w stosunku do pracownika. Jest to jednak opcja, która wymaga nie tylko solidnej podstawy prawnej, ale także etycznego i odpowiedzialnego podejścia. W praktyce, decyzja o wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym z powodu zdrowotnego musi być dobrze uzasadniona, aby unikać ewentualnych sporów sądowych.

Problematyczny art. 53 Kodeksu pracy

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączy okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Cel powyższego przepisu jest jasny - ustawodawca chroni w ten sposób podmioty zatrudniające przed zatrudnianiem osoby, która nie jest zdolna do wykonywania powierzonych jej obowiązków z uwagi na swoją nieobecność w zakładzie pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że w takiej formie artykuł ten w Kodeksie pracy funkcjonuje od 1975 roku. Wówczas też osoba, która była przewlekle chora mogła - po zwolnieniu z pracy - przejść na rentę. Sytuacja dzisiaj, z uwagi na zaostrzone przepisy, wygląda inaczej. Ponadto, problemem jest wysokość świadczenia - renta jest niewystarczająca, aby opłacić leczenie, rehabilitację czy leki. Problemem jest zatem również fakt, że od momentu wprowadzenia art. 53 do Kodeksu pracy, zmianie uległy inne przepisy.

Przed rozwiązaniem umowy z chorym pracownikiem, pracodawcy powinni zrozumieć kontekst prawny i etyczny sytuacji oraz skonsultować się z ekspertami.

Wytyczne Unii Europejskiej

Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej istotnymi regulacjami są te dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Od momentu wejścia Polski do Wspólnoty Kodeks pracy w tym zakresie był dostosowywany kilkukrotnie. I właśnie w tym kontekście pojawia się pytanie o to, czy zwolnienie pracownika ze względu na jego stan zdrowia jest uzasadnione. Istotną kwestią jest przy tym to, że to nie pracodawca ponosi koszty tego, że jego podwładny przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, podmiot zatrudniający płaci wyłącznie za pierwsze 33 dni choroby, potem wypłatę świadczeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeszkodą w usunięciu art. 53 z Kodeksu pracy może być zatem trudna sytuacja finansowa państwa - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nie zależy na tym, aby pracodawca w dalszym ciągu utrzymywał etat. Inną kwestią jest to, że Sąd Najwyższy w swoich wyrokach wielokrotnie podkreślał, że dopuszczalne jest zwolnienie pracownika, który często korzysta nawet z krótkich zwolnień lekarskich.

Konstytucja kontra Kodeks pracy

Czy art. 53 Kodeksu pracy kłóci się z Konstytucją? Takie pytanie wydaje się zasadne, gdyż w Konstytucji znaleźć można zapis: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny" (art. 32). Problem jest też interesujący, gdyż - poza ochroną praw pracowników - rodzi się również pytanie o wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo specjaliści nie są zgodni, w jaki sposób kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta. Wobec powyższego, szanse na zmiany w najbliższym czasie są niewielkie. Z uwagi na brak alternatywy art. 53 w Kodeksie pracy wciąż będzie furtką do zwolnienia chorującego pracownika.

To może Cię również zainteresować

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z powodu zdrowotnego?

Tak, ale wymaga to solidnego uzasadnienia prawnego i zrozumienia konkretnych okoliczności choroby pracownika.

Czy wypowiedzenie w trybie natychmiastowym zawsze jest możliwe w przypadku choroby pracownika?

Nie, wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z powodu zdrowotnego wymaga dobrze uzasadnionej podstawy prawnej.

Jakie kroki powinienem podjąć przed rozwiązaniem umowy z chorym pracownikiem?

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z ekspertami prawnymi i upewnić się, że działania są zgodne z prawem.

Czy choroba pracownika zawsze stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę?

Nie, zależy to od specyfiki choroby oraz jej wpływu na zdolność pracownika do wykonywania obowiązków.

Jakie są potencjalne konsekwencje niewłaściwego rozwiązania umowy z chorym pracownikiem?

Niewłaściwe rozwiązanie umowy może prowadzić do sporów sądowych, naruszenia praw pracownika oraz negatywnego wizerunku firmy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

4 komentarze

Urszula

Urszula

Niezdolność do pracy jest m.in. po badaniach lekarskich okresowych lub nabyta przez jakąś sytuację. Co w tym jest niezrozumiałego?
Dune

Dune

To wszystko dobrze znać. Warto jest poznać to wszystko gdyż każdego może sprawa dotyczyć. W ten sposób można odpowiednio poznać swoje prawa i jak to w ogóle z tym jest.
prawnik

prawnik

Pracownik (nie)zdolny do pracy? przeczytajcie ten przydatny artykuł. Wszystko się zmienia. Są pewne Wytyczne Unii Europejskiej, z kolei jest Problematyczny art. 53 Kodeksu pracy i też jest jeszcze przestarzała konstytucja.
Maniek

Maniek

Taka niezdolność o pracy jest wskazywana przez lekarza lub po prostu może pracodawca oddelegować takiego pracownika od danych obowiązków na miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka