Pracownik (nie)zdolny do pracy?

Pracownik (nie)zdolny do pracy?
Kodeks pracy to podstawowy zbiór przepisów, które obowiązują osoby podpisujące umowę o pracę. Z punktu widzenia pracodawców znaleźć można tam m.in. wytyczne dotyczące rozwiązania umowy z pracownikiem ze względu na jego stan zdrowia. Co warto na ten temat wiedzieć?

Przepisy, które znajdują się w Kodeksie pracy są ? w porównaniu z podobnymi aktami prawnymi obowiązującymi w innych krajach ? restrykcyjne. Część artykułów musiała zostać dostosowana do prawa unijnego. Mowa tu m.in. o przepisach zakazujących nierównego traktowania z uwagi na płeć, wiek czy pochodzenie. Ale obok nich ? mających charakter antydyskryminacyjny ? pojawiają się przepisy regulujące możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem, który przez dłuższy czas przebywa na zwolnieniu (art. 53 Kodeksu pracy). Zdaniem wielu specjalistów ten przepis może budzić wątpliwości konstytucyjne.

Problematyczny art. 53 Kodeksu pracy

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • dłużej niż 3 miesiące ? gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączy okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące ? gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Cel powyższego przepisu jest jasny ? ustawodawca chroni w ten sposób podmioty zatrudniające przed zatrudnianiem osoby, która nie jest zdolna do wykonywania powierzonych jej obowiązków z uwagi na swoją nieobecność w zakładzie pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że w takiej formie artykuł ten w Kodeksie pracy funkcjonuje od 1975 roku. Wówczas też osoba, która była przewlekle chora mogła ? po zwolnieniu z pracy ? przejść na rentę. Sytuacja dzisiaj, z uwagi na zaostrzone przepisy, wygląda inaczej. Ponadto, problemem jest wysokość świadczenia ? renta jest niewystarczająca, aby opłacić leczenie, rehabilitację czy leki. Problemem jest zatem również fakt, że od momentu wprowadzenia art. 53 do Kodeksu pracy, zmianie uległy inne przepisy.

To Cię powinno też zainteresować: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wytyczne Unii Europejskiej

Z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej istotnymi regulacjami są te dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Od momentu wejścia Polski do Wspólnoty Kodeks pracy w tym zakresie był dostosowywany kilkukrotnie. I właśnie w tym kontekście pojawia się pytanie o to, czy zwolnienie pracownika ze względu na jego stan zdrowia jest uzasadnione. Istotną kwestią jest przy tym to, że to nie pracodawca ponosi koszty tego, że jego podwładny przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, podmiot zatrudniający płaci wyłącznie za pierwsze 33 dni choroby, potem wypłatę świadczeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeszkodą w usunięciu art. 53 z Kodeksu pracy może być zatem trudna sytuacja finansowa państwa ? Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nie zależy na tym, aby pracodawca w dalszym ciągu utrzymywał etat. Inną kwestią jest to, że Sąd Najwyższy w swoich wyrokach wielokrotnie podkreślał, że dopuszczalne jest zwolnienie pracownika, który często korzysta nawet z krótkich zwolnień lekarskich.

Konstytucja kontra Kodeks pracy

Czy art. 53 Kodeksu pracy kłóci się z Konstytucją? Takie pytanie wydaje się zasadne, gdyż w Konstytucji znaleźć można zapis: ?Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny? (art. 32). Problem jest też interesujący, gdyż ? poza ochroną praw pracowników ? rodzi się również pytanie o wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo specjaliści nie są zgodni, w jaki sposób kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta. Wobec powyższego, szanse na zmiany w najbliższym czasie są niewielkie. Z uwagi na brak alternatywy art. 53 w Kodeksie pracy wciąż będzie furtką do zwolnienia chorującego pracownika.

Oceń ten wpis
Pracownik (nie)zdolny do pracy?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Dune
2019-12-11, 15:29
To wszystko dobrze znać. Warto jest poznać to wszystko gdyż każdego może sprawa dotyczyć. W ten sposób można odpowiednio poznać swoje prawa i jak to w ogóle z tym jest.
prawnik
2019-05-22, 10:00
Pracownik (nie)zdolny do pracy? przeczytajcie ten przydatny artykuł. Wszystko się zmienia. Są pewne Wytyczne Unii Europejskiej, z kolei jest Problematyczny art. 53 Kodeksu pracy i też jest jeszcze przestarzała konstytucja.
Maniek
2019-05-08, 10:10
Taka niezdolność o pracy jest wskazywana przez lekarza lub po prostu może pracodawca oddelegować takiego pracownika od danych obowiązków na miejscu pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.