Działalność gospodarcza

Czy określenie interesariuszy organizacji ma realny wpływ na jej rozwój?

22 września 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 6 głosów

6 głosów

8 komentarzy
Czy określenie interesariuszy organizacji ma realny wpływ na jej rozwój?
Bez interesariuszy nie jest możliwe tworzenie i realizowanie działań, które umożliwiają społeczną odpowiedzialność biznesu (określane jako CSR). Wiele osób można scharakteryzować jako interesariusze organizacji, choć nie są one tego w ogóle świadome. Ich obecność i udział podyktowane jest zaleceniem wynikającym z normy ISO 26000 przygotowanej przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Przedstawiamy, kim są interesariusze w organizacji, a także co daje ich określenie i czy jest to obowiązkowe.

Z przeczytanego tekstu dowiesz się:

 • kto to jest interesariusz;
 • kogo określa się pojęciem interesariusza organizacji
 • jaki jest podział interesariuszy;
 • czym jest macierz interesariuszy.

Sprawdź także artykuł: Lobbysta - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość.

Kim są interesariusze w organizacji?

Interesariuszami można nazwać osoby, a także organizacje, które wykazują zainteresowanie działalnością. Kluczowe jest, aby posiadali możliwość wpływu na podejmowane decyzje i działania przedsiębiorstwa. Ponadto mogą wysuwać żądania wobec danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo interesariuszami określa się podmioty odpowiedzialne za dostarczanie przedsiębiorstwu zasobów. Definicja interesariuszy obejmuje także podmioty pozostające w przymusowym lub też dobrowolnym związku z daną firmą. Należy pamiętać, że pracodawcy i przedsiębiorstwa nie zawsze mają świadomość, że posiadają własnych interesariuszy. 

Interesariusze projektu to podmioty posiadające wpływ na wygląd danego projektu lub też dany projekt oddziałuje na ich funkcjonowanie. W organizacji mogą pełnić różne role począwszy od indywidualnych współpracowników aż po kadrę zarządzającą. Każdy rodzaj zaangażowania w projekt pozostaje istotny i nie można go bagatelizować. Dobry pracownik powinien znać swoje prawa i obowiązki.

Video

Szukasz pracy?

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Bielsko-Biała
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Biała Podlaska
Dodana
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Bielsk Podlaski
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Aleksandrów Łódzki
Dodana

Czy konieczne jest określenie interesariuszy organizacji?

Wiele firm nie jest świadoma posiadania interesariuszy w swojej organizacji, jednak są i byli oni obecni. Dokonanie identyfikacji kluczowych interesariuszy pozostaje jednak niezbędne. Umożliwia to posiadanie wpływu na ich działania w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego zaszeregowania i określenia podmiotów jako interesariusze organizacji nie jest możliwe efektywne podejmowanie działań i czerpania korzyści z tego tytułu. Określenie interesariuszy organizacji pozwala na łatwiejsze dotarcie do danych grup za pomocą stosownych środków. W przygotowanych opracowaniach można znaleźć informacje o czterech głównych formach zaangażowania interesariuszy. Są to: komunikacja, konsultacje, partnerstwo, a także dialog. 

Komunikacja umożliwia zaangażowanie interesariuszy w najbardziej naturalny sposób. Rodzaj komunikacji uzależniony jest od rodzaju relacji. Mogą to być szkolenia, zebrania, raporty, jeżeli mowa o komunikacji wewnętrznej. Natomiast komunikacja zewnętrzna może opierać się na konferencjach, otwartych spotkaniach, a także informacjach prasowych. Dzięki temu łatwiej dobrać sposób nawiązania kontaktu z podmiotami, które są istotne dla jednostki. 

Konsultacje umożliwiają poznanie opinii odnośnie danej sprawy, która jest przedmiotem rozmów, ale odnosi się do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystuje się do tego badania ankietowe i fokusowe. Stosowane są także spotkania z interesariuszami i badanie opinii na forach internetowych. Uwidacznia się w tym miejscu rola lobbysty, który podejmuje próby przekonania władz do działania w określonym kierunku. 

Partnerstwo ma na celu tworzenie relacji z interesariuszami, jednak wymaga to ogromnego zaangażowania. Nie można mówić o partnerstwie przy braku świadomości o spoczywającej odpowiedzialności jak i możliwości posiadania oczekiwań. Budowanie partnerstwa odbywa się latami i jest nieustannie pielęgnowane. Pomocne są wspólne projekty i inicjatywy. 

Dialog może być zaszeregowany jako oficjalny i nieformalny środek nawiązywania kontaktu z interesariuszami. Ma miejsce podczas paneli doradczych, for interesariuszy jak i spotkań podsumowujących. Wykorzystywane jest także zaangażowanie interesariuszy w Internecie. 

Mapowanie interesariuszy organizacji ułatwia wyszczególnienie ich potrzeb, a także późniejszą skuteczną realizację projektu. Pomocna jest w tym analiza SWOT. Równolegle dobierane są formy zaangażowania, które umożliwiają ich włączenie w działalność firmy. W konsekwencji budowana jest trwała i długoterminowa relacja z pomiotami, które są związane z jednostką, co stanowi warunek zrównoważonego rozwoju danej jednostki.

Jakie korzyści może przynieść określenie interesariuszy organizacji?

Obecne czasy bardzo duży nacisk kładą na kwestię odpowiedzialności społecznej przypisywanej do przedsiębiorstw. Każda firma wywiera wpływ na otaczające środowisko, choć odbywa się to na różnym stopniu. Z kolei decyzje i działania biznesowe oddziałują zarówno na jednostki, które są powiązane z organizacją jak i swoje otoczenie. Dodatkowo przedsiębiorstwa odpowiadają za kształtowanie rynku, co przekłada się na wygląd współczesnego świata. W konsekwencji od firm zaczyna społeczeństwo wymagać, aby nie tylko były skupione na swoich zyskach, ale także na dobrostanie społeczeństwa i zapewnieniu mu ochrony. Norma ISO 26000 wskazuje wytyczne dotyczące działań i przedstawia odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko. 

Wyklarowanie, kto jest interesariuszem organizacji umożliwia:

 • zwiększenie prestiżu i polepszenie reputacji, 
 • dbałość o uzyskiwanie ich pozytywnych opinii, 
 • przewagę konkurencyjną, 
 • uzyskanie większego zaangażowania zespołu, 
 • łatwiejsze nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Interesariusze zewnętrzni i interesariusze wewnętrzni

Interesariusze mogą być sklasyfikowani w odniesieniu do różnych kryteriów, co przedstawia niejedna mapa interesariuszy. Analiza interesariuszy jest kluczowa dla zachowania zrównoważonego rozwoju. Najprostszy podział odnosi się do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Interesariusze wewnętrzni to osoby, które pozostają w bezpośrednim związku z przedsiębiorstwem. W tej grupie znajdują się m.in.: zaangażowani pracownicy, udziałowcy, zarząd. Ze względu na szeroki dostęp do informacji, pracodawca powinien ochronić się przed ewentualną, przyszłą konkurencją z ich strony. Z kolei interesariusze zewnętrzni charakteryzują się działaniem w otoczeniu danej jednostki. Przykładowo mogą to być: klienci, dostawcy, konkurencja jak i władze państwowe a nawet media. Do interesariuszy zewnętrznych zaliczają się także organizacje pozarządowe.

Macierz interesariuszy

Macierz interesariuszy to jeden z najbardziej popularnych modeli umożliwiających mapowanie interesariuszy. Macierzą interesariuszy określa się tabelę posiadającą cztery obszary oddziaływania. Rozmieszczona jest na osiach. Za pomocą pionowej osi wskazuje się poziom wpływu na projekt. Z kolei oś pozioma przedstawia zaangażowanie. Wykorzystanie macierzy jednoznacznie przedstawia relacje z danymi jednostkami i tym samym możliwe jest przygotowanie strategii postępowania. Równolegle można odpowiednio zadbać o nich, aby uzyskać wsparcie nieocenione podczas realizacji projektów.

Podsumowanie:
 • Interesariuszami organizacji są osoby oraz organizacje mające wpływ na działalność przedsiębiorstwa oraz mogące wysuwać żądania wobec niego.
 • Określenie interesariuszy organizacji jest niezbędne do efektywnego podejmowania działań oraz umożliwia posiadanie wpływu na ich działania w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Formy zaangażowania interesariuszy obejmują komunikację, konsultacje, partnerstwo oraz dialog.
 • Określenie interesariuszy organizacji umożliwia budowanie trwałych i długoterminowych relacji z podmiotami związanymi z jednostką, co stanowi warunek zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są interesariusze?

Mianem interesariuszy określa się podmioty, które posiadają zdolność wpływania na dane przedsiębiorstwo lub pozostają pod wpływem jego działalności. Interesariuszami mogą zostać osoby fizyczne, społeczności, instytucje, a nawet organizacje czy też urzędy. 

Co to jest mapa interesariuszy?

Mapa interesariuszy umożliwia zidentyfikowanie interesariuszy i przyporządkowanie ich do właściwej kategorii. Analizowane są zależności, relacje i wpływ na dany projekt lub firmę pod kątem posiadanych oczekiwań. 

Kogo można określić jako interesariuszy wewnętrznych?

Jako interesariuszy wewnętrznych można określić pracowników, udziałowców i rady nadzorcze. Na pracownikach spoczywa obowiązek realizacji i wdrożenia całego projektu. Z kolei obowiązki udziałowców i rad nadzorczych odnoszą się do wywierania wpływu na organizację dzięki głosowaniu, co umożliwia czerpanie dochodu z działalności. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

8 komentarzy

Isia

Isia

Zgodzę się, że identyfikacja kluczowych interesariuszy jest ważna, jednak nie powinna być traktowana jako formalność. Warto wziąć pod uwagę, że każda osoba związana z danym projektem może wpłynąć na jego ostateczny sukces.
Jon23

Jon23

Ważne, aby znać swoją rolę w projekcie i w ogóle w firmie jako interesariusz. Dzięki temu można lepiej zrozumieć procesy i podejmowane decyzje.
Idka

Idka

Interesariusze to nie tylko pracownicy czy klienci, ale również otoczenie, na które ma wpływ działalność firmy. Dobrze, że coraz więcej firm zwraca uwagę na odpowiedzialność społeczną.
Rabiej

Rabiej

Ważne, aby docenić wpływ interesariuszy na działania organizacji. Ich potrzeby i oczekiwania powinny być uwzględnione, aby całość funkcjonowała jak najbardziej efektywnie.
Wandzia

Wandzia

Bardzo ważny aspekt zarządzania firmą, określenie interesariuszy pomaga w podejmowaniu decyzji i tworzeniu skutecznych strategii biznesowych. Bez tego ciężko odnieść sukces.
Tamara

Tamara

Zastanawiam się, jakich informacji można poszukiwać o interesariuszach danej firmy, aby lepiej poznać jej specyfikę i podejście do biznesu.
Taka prawda

Taka prawda

Interesujący tekst, ciekawe jak to się przekłada na procesy rekrutacyjne i podejmowane decyzje w firmach.
stud. prac. Marian

stud. prac. Marian

Bardzo ciekawe podejście do tematu identyfikacji interesariuszy w organizacji. Ważne, aby każdy pracownik miał świadomość, że jego działania wpływają na funkcjonowanie całości.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.