Własna firma

Jakie czynniki decydują o rozwoju przedsiębiorstwa?

13 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 16 głosów

16 głosów

13 komentarzy
Jakie czynniki decydują o rozwoju przedsiębiorstwa?
Rozwój przedsiębiorstwa to pojęcie złożone, dotyczące istotnych czynników związanych ze zwiększaniem jego wydajności. Dotyczy to więc różnych kwestii, takich jak właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne oraz zasoby finansowe i materialne. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa pozwalają na zmianę systemu kierowania i otoczenia oraz zwiększenia jego przewagi na rynku.

 Zobacz także artykuł: Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - na czym polega?

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa obejmujący procesy zmian społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych, umożliwia uzyskanie równowagi pomiędzy kosztami a zyskami, będąc odzwierciedleniem skutecznych strategii przedsiębiorstw bez szkody. W tym miejscu możemy wyodrębnić kluczowe etapy rozwoju przedsiębiorstwa, które następują kolejno po sobie. Mają one wpływ na prawidłowy rozwój oraz zwiększenie wydajności.

Fazy rozwoju przedsiębiorstwa obejmują kilka istotnych pozycji, takich jak:

 1. Faza kreatywności 
 2. Faza ukierunkowania.
 3. Faza decentralizacji.
 4. Faza koordynacji.
 5. Faza współpracy.

Każdą z nich kończy kryzys, który powoduje przejście do następnej fazy. W definicji rozwoju przedsiębiorstwa kluczowe są czynniki obejmujące zasoby ludzkie, technologiczne, finansowe i materialne oraz systemy motywacyjne. Każdej z tych kwestii postaramy przyjrzeć się w sposób kompleksowy, aby móc nakreślić skuteczną strategię rozwoju firmy.

Pierwsza faza wiąże się z obserwacją rynku oraz dopracowywaniem oferowanych produktów lub usług. W toku rozwoju firmy pojawiają się pierwsi pracownicy a wraz z nimi konieczność zarządzania i organizacji pracy. To może wiązać się z pierwszym (oczekiwanym) kryzysem — kryzysem przywództwa.

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie odpowiednich procedur czy stworzenie struktur, które definiują kolejną fazę rozwoju przedsiębiorstwa — fazę ukierunkowania. Kryzys, który się z nią wiąże to kryzys autonomii. Wynika on przede wszystkim z braku swobody decyzyjnej w poszczególnych strukturach.

Receptą na zażegnanie tego kryzysu będzie nadanie większych swobód decyzyjnych oraz możliwość delegowania uprawnień dla kierowników i managerów. W ten sposób przechodzimy do kolejnej fazy rozwoju, czyli decentralizacji.

Decentralizacja oznacza wprowadzenie większej swobody poszczególnych działów czy jednostek. Wiąże się ona jednak z ryzykiem wystąpienia kolejnego kryzysu, czyli kryzysu kontroli. W praktyce oznacza on próby zarządzania, czy wyznaczania celów długo i krótkoterminowych bez porozumienia z innymi działami firmy.

Receptą na ten kryzys będzie kolejna faza rozwoju przedsiębiorstwa — faza koordynacji. Ta zaś prowadzi w oczywisty sposób do wydłużenia wszelakich procesów i skomplikowania komunikacji. To wszystko może przerodzić się kolejny kryzys — kryzys izolacji.

Szukasz pracy?

Magazynier

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Gorzyce
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Mariusz Dziuba AnMar

 • 2 200-2 600 € / mc
 • Niemcy
Dodana

Pracownik laboratorium mikrobiologicznego

LUDWIG CZEKOLADA SP. Z O.O.

 • Skoczów
Dodana

Aby wyjść z kryzysu izolacji, konieczna jest taka modyfikacja przedsiębiorstwa, która umożliwi efektywną komunikacją i kooperację między poszczególnymi działami. Ten etap nazywany jest fazą współpracy. Umożliwia ona sprawne podejmowanie decyzji, bezproblemową komunikację, szybkie reagowanie na pojawiające się szanse i swobodne generowanie pomysłów na rozwój przedsiębiorstwa. 

Ta faza niesie ze sobą ryzyko wypalenia zawodowego — kryzysu, którego można uniknąć. Jak?

Zadbaj o odpowiednich ludzi

Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój przedsiębiorstwa są jej pracownicy. Tworzą oni różnorodność społeczną oraz w istotny sposób pomagają rozwijać biznes. Dlatego też warto we właściwy sposób zadbać o ludzi, którzy podzielają wizję firmy oraz chcą pozytywnie na nią wpływać. Tworząc spójne i zorganizowane środowisko pracy, w którym wykonywane działania są przyjemnością, przyciągamy odpowiednich ludzi, którzy będą mieli pozytywny wpływ na jej rozwój. Inwestując w swoich pracowników oraz ich szkolenia, tworzymy kadrę profesjonalistów o wielu umiejętnościach. Tylko takie osoby będą w stanie zapewnić właściwą realizację powierzonych im zadań, co będzie miało istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. 

Nie zapomnij o odpowiednim systemie motywacyjnym

Motywowanie pracowników oraz wpływanie na ich zaangażowanie to kluczowe czynniki mające znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa, oraz kwestii budowania przewagi na rynku. Systemy motywacyjne powinny dotyczyć nie tylko zwiększenia zaangażowania w wykonywaną pracę, ale także w podnoszenia swoich kompetencji oraz chęci podejmowania dalszych działań, oraz poszerzania umiejętności.

Pojęcie motywacji dotyczy procesów psychologicznych, których efektem jest wykonywanie określonych działań niezbędnych do uzyskania określonego celu. Stąd też motywacją może być chęć uzyskania danego efektu, w kontekście rozwoju, takimi z pewnością będą nowe kwalifikacje czy pozyskanie dodatkowych umiejętności. Możesz zachęcać swoich pracowników do poszerzania swoich kompetencji, kierując ich na dodatkowe szkolenia oraz kursy powiększające ich wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Video

Liczą się dostępne zasoby

Zasoby dostępne w firmie w znaczącym stopniu wpływają na sytuację oraz rozwój przedsiębiorstwa, zapewniając mu wiele możliwości do realizacji określonych działań związanych ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Odpowiedni zasób technologii oraz sprzętu w różnej postaci, wpływa w dużym stopniu na rozwój i usprawnienie pracy w przedsiębiorstwie, niezależnie od jej charakteru. Jeśli więc zależy Ci na usprawnieniu działań pracowników oraz ogólnych korzyściach, warto rozważyć inwestowanie w ten aspekt przedsiębiorstwa. Technologie to zasoby nietracące na wartości, które pozwalają uzyskać wiele korzyści dla firm. 

Zwróć uwagę na kulturę organizacyjną

Kultura organizacyjna ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania strategii rozwoju przedsiębiorstw. To właśnie dzięki niej firmy kreują określony wizerunek, który przyciąga pracowników o określonym typie i wartościach. Ma to wpływ na zwiększenie lojalności wśród osób zatrudnionych, a także w istotny sposób przekłada się na uzyskane wyniki finansowe. 

Kultura organizacyjna w firmie pozwala na:

 • ułatwienie zrozumienia celu i misji firmy przez pracowników,
 • integrowanie pracowników,
 • motywowanie i stymulowanie pracowników do zaangażowania,
 • ułatwienie komunikacji w przedsiębiorstwie oraz łagodzenie konfliktów.

Dzięki temu zasady organizacyjne w miejscu pracy są zdecydowanie prostsze dla osób, które pracują, lub chcą podjąć się pracy na danym stanowisku. Praktyka ta przyciąga również wielu nowych pracowników, dla których te same wartości i praktyki mają również duże znaczenie. W znaczący sposób wzmocniona zostaje pozycja firmy, oraz osiągane przez nią wyniki. Do najczęściej spotykanych sposobów ich realizacji zakwalifikować możemy dostęp do różnych benefitów, takich jak między innymi karty lunchowe lub vouchery, a także komunikowanie się poprzez maile wewnętrzne i inne, które zapewnią określony efekt.

Ważne są zasoby materialne i finansowe

W teorii wymieniamy różne rodzaje zasobów, które mają wpływ na rozwój o strategię wartości przedsiębiorstwa. Do nich zakwalifikować możemy zasoby materialne, finansowe, ludzkie oraz informacyjne. Gdy omówiliśmy już kwestie dotyczące informacji oraz pracowników, warto przyjrzeć się czynnikom wpływającym na rozwój przedsiębiorstwa - materialnym i finansowym. 

Do rozwoju firmy często konieczne jest posiadanie odpowiednich zasobów materialnych oraz finansowych, które umożliwiają wejście na dany rynek oraz uzyskanie na nim określonej pozycji. Dlatego też inwestowanie oraz powiększanie kapitału firmy jest kluczowym aspektem definiującym rozwój przedsiębiorstwa, oraz decydujący o jego natężeniu i kierunku.

Niezależne czynniki zewnętrzne

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw mogą być różne i dotyczyć innych rodzajów podejmowanych działań czy zasobów, zarówno materialnych, pracowniczych, organizacyjnych, jak i technologicznych. Ich wybór zależy od indywidualnych oczekiwań przedsiębiorcy oraz widocznego zapotrzebowania i deficytów w przedsiębiorstwie. 

Niezależne, zewnętrzne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa to z pewnością klienci. Ich potrzeby i oczekiwania mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, dlatego też muszą oni pozyskać niezbędną i kompleksową wiedzę odnośnie do grupy docelowej odbiorców, czyli między innymi informacji na temat tego, kim są, oraz jakiej oferty poszukują. Warto podkreślić, iż budowanie długotrwałej, pozytywnej relacji z klientami łączy się z ideą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Analizując sytuację rynkową, należy wziąć pod uwagę wszelkie istotne aspekty operacyjne, które pozwolą ulepszyć ofertę oraz uzyskać przewagę na rynku. To z pewnością wpłynie na osiągane wyniki oraz rozwój. Nie należy jednak zapominać o znaczeniu zasobów ludzkich, które w decydującym stopniu wpływają na zwiększenie wydajności firmy poprzez wykonywaną pracę. Warto inwestować w swój biznes, wybierając pozycje wymagające wsparcia. Kwestie te mają znaczenie dla zachowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Podsumowanie:
  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa polega na uzyskaniu równowagi pomiędzy kosztami a zyskami oraz obejmuje procesy zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
  • Etapy rozwoju przedsiębiorstwa obejmują obserwację rynku, zarządzanie pracownikami, wprowadzenie większej swobody poszczególnych działów oraz kooperacja między nimi.
  • Kluczowymi czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstwa są zasoby ludzkie, technologiczne, finansowe, materialne oraz systemy motywacyjne.
  • Warto zadbać o pracowników poprzez budowanie spójnego i zorganizowanego środowiska pracy, inwestowanie w ich szkolenia oraz stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

13 komentarzy

Laliza

Laliza

Bardzo ważne, że artykuł porusza kwestię zasobów ludzkich. Często zapominamy, że pracownicy to podstawa sukcesu.
Adam Damięcki

Adam Damięcki

Zgadzam się z autorem, że zrównoważony rozwój firmy to nie tylko kwestia zysków i kosztów, ale też dbałości o środowisko i pracowników.
Laura

Laura

Nie wiedziałem, że system motywacyjny może mieć aż taki wpływ na pracowników. Bardzo interesujące.
Zeon Bracki

Zeon Bracki

Jestem zdania, że kryzysy są ważną częścią rozwoju firmy. Bez nich, trudno byłoby się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.
alicja

alicja

Bardzo ciekawe podejście do tematu rozwoju przedsiębiorstwa. Widać, że każda faza ma swoje wady i zalety.
kora

kora

Fajnie, że artykuł porusza temat zrównoważonego rozwoju. Chcę, aby moja firma była nie tylko rentowna, ale także przyjazna dla środowiska.
X-man

X-man

Zgadzam się z twierdzeniem, że motywacja jest kluczowa dla pracowników. Człowiek z pasją i chęcią pracy jest w stanie wiele osiągnąć.
Konior

Konior

Przeczytałem artykuł i stwierdzam, że zasoby materialne też są bardzo ważne. Bez odpowiedniego sprzętu i narzędzi, ciężko jest osiągnąć sukces na rynku.
Dagmara

Dagmara

Moim zdaniem artykuł jest bardzo pomocny dla tych, którzy chcą założyć własną firmę. Wszystkie etapy rozwoju są dokładnie opisane i mogą pomóc w planowaniu działań.
Pacjent

Pacjent

Zgadzam się, że kluczowym czynnikiem dla sukcesu firmy są właściwi pracownicy. Dlatego już teraz pracuję nad systemem motywacyjnym, który będzie korzystny dla obu stron.
Opel

Opel

Ciekawy artykuł, jednak wydaje mi się, że zasoby finansowe są bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego budżetu, trudno jest działać na szeroką skalę.
Swieta

Swieta

Przeczytałem i muszę przyznać, że artykuł jest bardzo przydatny. Koniecznie pokażę go naszemu szefowi, żeby mógł o tym przemyśleć.
Tomek

Tomek

Rozumiem, że zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa jest ważny, ale co z osobami, które szukają pracy? Czy ten artykuł mówi tylko o korzyściach dla pracodawców?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.