Działalność gospodarcza

Jak największe firmy budują swoją przewagę konkurencyjną?

22 września 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 5 głosów

5 głosów

11 komentarzy
Jak największe firmy budują swoją przewagę konkurencyjną?
Osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest niczym prostym. Realizacja tego celu wymaga nie tylko wytworzenia produktu, ale także — co jest równie istotne — dostosowania się do wymogów stawianych przez rynek oraz przekonania do siebie odbiorców. W długim okresie sukces biznesowy osiąga zazwyczaj to przedsiębiorstwo, które umiejętnie wykorzystuje okazje płynące z otoczenia. Właściwe wykorzystanie czynników pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest przewaga konkurencyjna, zapoznaj się z naszym artykułem.

Porusza on między innymi takie kwestie jak:

 • dlaczego budowanie przewagi konkurencyjnej jest tak ważne?
 • jakie są sposoby na budowanie przewagi nad konkurencją?
 • jak utrzymywać dobre wyniki w swojej firmie?
 • czym jest analiza 5 sił Portera,
 • zalety i wady analizy 5 sił Portera,
 • analiza 5 sił Portera krok po kroku.

Dlaczego budowanie przewagi konkurencyjnej jest tak ważne?

Na początku należy krótko zdefiniować, czym właściwie jest przewaga konkurencyjna. O tym, jak ważne jest to pojęcie, dobrze świadczy fakt, że właściwie w każdym poważnym opracowaniu z zakresu nauk ekonomicznych oraz zarządzania można znaleźć jego definicję. Uznaje się, że przewaga konkurencyjna organizacji to zbiór czynników, które pozwalają jednej firmie wygrywać rywalizację biznesową z innymi podmiotami na rynku. Dzięki temu, przedsiębiorstwo jest w stanie szybciej dotrzeć do klienta, a także oferować lepsze jakościowo produkty po konkurencyjnych cenach. Przewagę konkurencyjną posiada taka firma, której produkty chętniej wybierają klienci.

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Pracownik dostaw w drogerii

Jobman Group Sp. z o.o.

 • Staszów
Dodana
Dodana
Dodana

Doradca sportowy - obsługa klienta / Bielany Wrocławskie

Work&Profit sp. z o.o.

 • Bielany Wrocławskie
Dodana

Jakie są sposoby na budowanie przewagi nad konkurencją?

Kluczowe w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego jest zdecydowanie, z jakich źródeł będzie pochodzić przewaga konkurencyjna firmy.

Jeśli chodzi o źródła przewagi konkurencyjnej, to zazwyczaj wyróżnia się takie determinanty konkurencyjności jak między innymi:

 • czynnik ludzki (kapitał intelektualny), tj. suma kwalifikacji, doświadczenia zaangażowania oraz motywacji osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie,
 • wielkość i struktura majątku, którym dysponuje przedsiębiorstwo. Do tej kategorii zalicza się na przykład jakość maszyn produkcyjnych, stan techniczny samochodów oraz obiektów budowlanych, licencje, prawa autorskie oraz know-how,
 • efektywność zarządzania personelem,
 • kondycja finansowa, tzn. zadowalający poziom płynności oraz rentowności,
 • renoma wśród interesariuszy bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem.

Odpowiednie wykorzystanie powyższych atutów znacznie ułatwia budowanie przewagi konkurencyjnej.

Jak utrzymywać dobre wyniki w swojej firmie?

Przewaga konkurencyjna to osiąganie i utrzymywanie coraz lepszych wyników. Stałe doskonalenie organizacji nie jest niczym prostym i wymaga nie tylko bieżącej analizy prowadzonej działalności biznesowej, ale także obserwowania rynku, sytuacji makroekonomicznej, sytuacji sektora, czy kondycji rynku pracy w danym regionie. Nie jest to zadanie łatwe, ale systematyczna analiza sytuacji rynkowej pozwala na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Poznaj analizę 5 sił Portera

Jedną z metod pozwalających na poprawę pozycji konkurencyjnej jest tzw. metoda 5 sił Portera. Uwzględnia ona tak różnorodne czynniki, jak: poziom koncentracji w danym sektorze (liczba oraz wielkość przedsiębiorstw), wpływ działań dostawców na jakość produktu finalnego (inaczej będzie to wyglądać np. w branży stolarskiej, gdzie stan mebli zależny jest np. od jakości drewna, inaczej zaś w przypadku doradztwa podatkowego, gdzie kluczowe są zdolności samego doradcy) oraz unikalność wyrobów.

Zalety i wady analizy 5 sił Portera

Metoda 5 sił Portera pozwala na poznanie, jaka jest pozycja firmy w sektorze oraz jakie są jej relacje z bliskim otoczeniem. Choć jest ona chętnie stosowana od wielu lat, nie oznacza to jeszcze, że takie podejście nie ma żadnych słabości. Wręcz przeciwnie: przede wszystkim, analiza 5 sił Portera nie uwzględnia czynników makroekonomicznych (poziom inflacji, stóp procentowych, czy kurs walutowy). Poza tym, opisywany sposób działania nie skupia się na słabościach oraz atutach tkwiących wewnątrz danej firmy.

Analiza 5 sił Portera krok po kroku

W ramach analizy według metody Portera, wyróżnia się pięć głównych kategorii. Są one następujące: konkurenci, siła przetargowa odbiorców, siła przetargowa dostawców, produkty substytucyjne oraz groźba wejścia nowych podmiotów konkurencyjnych na dany rynek. Po wyodrębnieniu i opisaniu każdego z tych elementów otoczenia, konieczne jest dokonanie oceny wpływu, jaki poszczególne czynniki wywierają na analizowaną firmę.

Jednym z kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej są pracownicy. To właśnie dlatego firmy mogą podejmować takie działania jak np. stosowanie w umowie zapisu zakazującego pracownikowi przejścia do konkurencji. Przykładowo, zapis ten może zabraniać zatrudnionemu wykonywania obowiązków zawodowych w firmie z podobnej branży przez okres zatrudnienia u danego pracodawcy oraz przez określony czas (np. rok) po zakończeniu współpracy.

Taka praktyka pozwala ochronić się przed odpływem doświadczonych pracowników oraz ich przejściem do konkurencji. Z drugiej strony, jednak trzeba mieć na uwadze, że istota zakazu konkurencji czyni zeń miecz obosieczny. Co to oznacza? Jeśli doświadczony pracownik otrzyma draft umowy zawierającej zapis o zakazie konkurencji, który w dodatku przewiduje dotkliwe sankcje finansowe, istnieje spore ryzyko, że nie podpisze takiej umowy. W związku z tym, każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się, czy zakaz konkurencji opłaca się w jego przypadku. Taki stan rzeczy oznacza podwójną stratę dla pracodawcy: nie dość, że pracownik nie podejmie zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, to najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości rozpocznie on pracę w innym miejscu.

Oprócz tego, stosuje się czasem tzw. umowy lojalnościowe z pracownikami. Takie rozwiązanie stosuje się jednak zazwyczaj w sytuacji, gdy pracodawca decyduje się na sfinansowanie studiów lub szkolenia zawodowego dla podwładnego. Cel takiego działania jest prosty: sprawienie, by zatrudniony nie zwolnił się z pracy tuż po ukończeniu danego kursu.

Dotychczas poruszono w tekście tematykę zdrowej, wolnorynkowej rywalizacji, w której przedsiębiorcy podejmują etyczne działania, by móc poprawić swoją przewagę konkurencyjną. Niestety, takie podejście jest zbyt idealistyczne, a powszechnym zjawiskiem we współczesnej, światowej gospodarce jest tzw. nieuczciwa konkurencja.

Przez pojęcie to rozumie się na przykład takie działania prowadzone przez kierownictwo firmy, jak:

 • polityka zaniżania cen określana jako tzw. dumping — jest to działanie polegające na sprzedaży towarów lub usług po cenie, która jest niższa od kosztów wytworzenia danego produktu. Na takie działanie mogą pozwolić sobie przede wszystkim większe przedsiębiorstwa. Dzięki temu, są one w stanie jeszcze bardziej zwiększyć swój udział w danym sektorze rynku,
 • nadanie firmie nazwy, która mogłaby sugerować klientom, że przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest inny niż w rzeczywistości. To samo dotyczy logotypu, sloganu reklamowego itp.,
 • brak informacji na temat ryzyka związanego z korzystaniem z danego produktu,
 • naruszenie tajemnicy biznesowej,
 • wprowadzanie w błąd co do pochodzenia towaru (np. określanie pomidorów zza granicy jako polskiego w celu zachęcenia do zakupu tzw. patriotów ekonomicznych),
 • tworzenie sprzedaży lawinowej,
 • nieetyczna reklama wykorzystująca na przykład ufność dzieci, promocja produktu, w której próbuje się wpływać na emocje odbiorców.
Podsumowanie:
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego i polega na wykorzystaniu atutów, dzięki czemu firma może oferować lepsze produkty po konkurencyjnych cenach.
 • Aby utrzymać dobrą pozycję na rynku, firma musi dokonywać regularnych analiz prowadzonej działalności biznesowej oraz obserwować rynkową sytuację, sektor, kondycję rynku pracy.
 • Jedną z metod pozwalających na poprawę pozycji konkurencyjnej jest analiza 5 sił Portera, która uwzględnia takie czynniki jak poziom koncentracji w danym sektorze, wpływ działań dostawców na jakość produktu finalnego oraz unikalność wyrobów.
 • Przy budowaniu przewagi konkurencyjnej ważną rolę odgrywają pracownicy, jednak istota zakazu konkurencji może działać na niekorzyść pracodawcy, dlatego warto dokładnie przemyśleć tę strategię.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest przewaga konkurencyjna?

Przewaga konkurencyjna to zdolność osiągania lepszych wyników niż rywale biznesowi.

Jak budować przewagę konkurencyjną?

Przewaga konkurencyjna zależy od takich czynników, jak: kapitał intelektualny, jakość technologii wykorzystywanych w firmie czy kondycja finansowa.

Jak analizować konkurencyjność firmy?

Konkurencyjność firmy można badać z użyciem takich metod jak na przykład analiza 5 sił Portera opisującej siłę przetargową nabywców i dostawców, a także obecną i potencjalną konkurencję oraz produkty substytucyjne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

11 komentarzy

Kon

Kon

Myślę, że jednym ze sposobów na zdobycie pracy w firmie z silną przewagą konkurencyjną jest zdobycie cennego doświadczenia w innej firmie. Dzięki temu można wyróżnić się na rynku pracy i trafić do atrakcyjnej firmy.
Aleksander

Aleksander

Jako pracownik z pewnością zdaję sobie sprawę z ważności przewagi konkurencyjnej dla mojej firmy. Często jestem członkiem zespołu działającego w ramach takiej firmy i widzę, jakie korzyści to ze sobą niesie. Dzięki temu nasze wyniki są coraz lepsze, a firma jest w stanie przetrwać na trudnym rynku.
szef

szef

Zastanawiam się, jakie są sposoby dla mnie jako osoby poszukującej pracy, aby zdobyć pracę w firmie z silną przewagą konkurencyjną. Czy warto skupiać się na takich firmach czy pójść na łatwiznę i wybrać pracę w słabo rozwijającej się firmie?
Rastaman

Rastaman

Przecież każdy pracownik wie, jak ważni są pracownicy dla firmy! Dlatego też zakaz konkurencji jest często stosowany. Choć dla pracownika może to być irytujące, to dla pracodawcy jest to często niezbędne z punktu widzenia biznesowego, aby chronić siebie i swoją przewagę konkurencyjną.
Iza

Iza

Jako osoba poszukująca pracy, uważam, że ważne jest, aby wybierać firmy, które mają silną przewagę konkurencyjną. Dzięki temu mają one wiele do zaoferowania swoim pracownikom, a więc i ja mogłabym liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz stabilność pracy.
andrzej

andrzej

Każdy przedsiębiorca chcący osiągnąć sukces biznesowy powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest budowanie przewagi konkurencyjnej. Analiza 5 sił Portera to skuteczna metoda na poznanie pozycji firmy w sektorze oraz relacji z otoczeniem.
Filer

Filer

Słusznie zauważono, że jednym z kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej są pracownicy. Dlatego nasza firma inwestuje w szkolenia i rozwój naszych pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki i jakość naszych usług.
Lucyna

Lucyna

Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach utrzymanie przewagi konkurencyjnej może być niełatwe, ze względu na szybki i dynamiczny rozwój technologii oraz coraz większą konkurencję. Warto jednak ciągle dbać o swoje umiejętności i dostosowywać się do wymagań rynku.
weekend

weekend

Nie mam obecnie pracy, ale zacząłem interesować się tematem przewagi konkurencyjnej i analizy 5 sił Portera dla lepszego zrozumienia rynku pracy. Artykuł wyjaśnia wiele pojęć i zasad, które warto znać, aby lepiej radzić sobie w poszukiwaniach pracy.
Gabriel

Gabriel

Jest to bardzo ciekawy temat, którego warto się douczyć, zwłaszcza gdy szukamy pracy w konkurencyjnej branży. Przyznam, że nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, jak wiele czynników wpływa na przewagę konkurencyjną firmy.
Ksenia

Ksenia

Bardzo ważny artykuł! Moja firma od dawna stara się budować przewagę konkurencyjną poprzez inwestowanie w rozwój nowych technologii i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Analiza 5 sił Portera jest też bardzo pomocna w identyfikacji mocnych i słabych punktów w naszym otoczeniu biznesowym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.