Co warto wiedzieć o zatrudnianiu młodocianych?

Co warto wiedzieć o zatrudnianiu młodocianych?
Młodociany, czyli osoba, która ukończyła 16 rok życia, ale nie przekroczyła wieku 18 lat może podjąć pracę. Pracodawca, który chce zatrudnić takie osoby musi pamiętać, że jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach. O jakich mowa?

W Kodeksie pracy bardzo dokładnie uregulowano formy i warunki zatrudniania osób młodocianych. Trzeba przy tym wskazać, że w 2009 roku uchwalono również znaczącą zmianę, która podaje odmienną definicję pracownika młodocianego. Z dniem 1 września 2018 roku art. 190 § 1 Kodeksu pracy brzmieć będzie: ?Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat?. Niezależnie jednak od tej zmiany, formy zatrudniania pracowników młodocianych są dwie. Mowa tu o:

  • przygotowaniu zawodowym ? odbywa się ono w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy na stanowiskach, które nie wymagają nauki zawodu,

  • w innym celu niż przygotowanie zawodowe ? młodociani mogą pracować wyłącznie przy pracach lekkich.

Wspomniane prace lekkie dotyczą najczęściej pracy wakacyjnej, której szukają młodzi ludzie. W tym przypadku pracodawca może zastosować każdą z dostępnych form umowy. Nieco inaczej jest wówczas, gdy mowa o przygotowaniu zawodowym.

 

Umowa jest konieczna

Pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie pracownika młodocianego w celu przygotowania go do zawodu jest zobowiązany zawrzeć z nim umowę o pracę. Wymagane jest tu przestrzeganie wszystkich tych elementów, które powinny znaleźć się w każdej klasycznej umowie o pracę i pewna pula dodatkowych informacji. Otóż, podmiot zatrudniający jest zobowiązany do określenia:

  • rodzaju przygotowania zawodowego,

  • czasu trwania i miejsca odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego,

  • sposobu dokształcania teoretycznego.

Warto przy tym dodać, że zawierając umowę o pracę z pracownikiem młodocianym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Kodeksu pracy. Co więcej, zawarta umowa musi być umową na czas nieokreślony. Oznacza to, że pracodawca nie ma możliwości zatrudnić młodocianego na umowę na okres próbny, aby sprawdzić jego umiejętności.

 

Jak pracuje młodociany?

Pracownik młodociany nie pracuje w takim wymiarze czasu pracy jak normalny pracownik. Ten stan rzeczy wynika między innymi z faktu, że jest on zobowiązany w dalszym ciągu dokształcać się teoretycznie. I tak, czas pracy pracowników młodocianych wynosi odpowiednio:

  • nie więcej niż 6 godzin na dobę ? do ukończenia 16 lat,

  • nie więcej niż 8 godzin na dobę ? powyżej 16 lat.

Ważne jest, że do czasu pracy wliczany jest również czas nauki, jaki młodociany odbywa w danym dniu. W efekcie fakt ten przekłada się na ilość godzin pracy małoletniego ? pracuje on zazwyczaj krócej. Trzeba też pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zagwarantować młodocianemu przerwę, jeżeli wymiar czasu pracy tego pracownika jest dłuży niż 4,5 godziny. Przerwa trwać powinna minimum 30 minut.

Zgodnie z art. 203 § 1 Kodeksu pracy pracownik młodociany nie może pracować w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej. Od tego zakazu nie ma wyjątków ? nawet pisemne oświadczenie młodocianego nie upoważnia pracodawcy do zatrzymania go w pracy.

 

Prace lekkie

Znacząca część uczniów poszukuje pracy dorywczej na wakacje. Pracodawcy mogą zatrudniać pracowników młodocianych również przy pracach lekkich. Co ważne, konieczne jest jednak sporządzenie wykazu takich prac w danej firmie i zatwierdzenie go zarówno przez lekarza medycyny pracy, jak i inspektora pracy, który wydaje stosowną decyzję w tym zakresie.

Dopuszczenie pracownika młodocianego do pracy jest równoznaczne z tym, że został on skierowany na badania profilaktyczne i odbył szkolenie z zakresu bhp. Podmiot zatrudniający musi też pamiętać o tym, aby zatrudniony przez niego pracownik młodociany nie przekroczył norm czasu pracy.

Oceń ten wpis
Co warto wiedzieć o zatrudnianiu młodocianych?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Wacław
2019-12-12, 10:17
Młodociany to osoba, która ukończyła 16 rok życia, ale nie przekroczyła wieku 18 lat. Jeśli pragnie pracować w zakładzie pracy, to należy z nim podpisać umowę, przeszkolić, powiedzieć o prawach i obowiązkach.
Klaudia
2019-05-21, 10:09
Z młodocianym którego się zatrudnia, musi zostać sporządzona umowa. Musi on wiedzieć o swoich warunkach pracy, wynagrodzeniu, obowiązkach...
Amiksa
2019-05-08, 14:11
Bez względu na to, jaką taktykę stosujesz, są ludzie, którzy nigdy nie będą pasować do niektórych zawodów. Dotyczy to także młodocianych zatrudnianych w pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.