Urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński

28 grudnia 2019

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

13 komentarzy
Wniosek o urlop macierzyński
Narodziny dziecka sprawiają, że matka na jakiś czas musi zaniechać swoich obowiązków służbowych. W tym celu może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a po jego zakończeniu, także z urlopu rodzicielskiego. W zatroszczeniu się o malucha, czynny udział może wciąż także ojciec dziecka, który może skorzystać z urlopu ojcowskiego, przejąć od matki część urlopu macierzyńskiego bądź wziąć urlop rodzicielski. Wszystkie te czynności wymagają złożenia odpowiedniego wniosku. Dowiedz się więc, jak powinien wyglądać wniosek o urlop macierzyński.

Prawo do urlopu macierzyńskiego jest niezbywalne, co oznacza, że każda kobieta po porodzie zobowiązana jest z niego skorzystać, a żaden pracodawca nie może udzielenia takowego odmówić. Niemniej należy pamiętać, że czasem jest on udzielany wyłącznie na wniosek pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Zacznijmy więc od tego, kiedy złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego jest konieczne. Przede wszystkim pamiętać o nim muszą wszystkie te kobiety, które pragną z niego skorzystać jeszcze przed rozwiązaniem. Każda przyszła mama ma bowiem możliwość sięgnięcia po urlop macierzyński w wymiarze maksymalnie 6 tygodni jeszcze przed porodem. Wprawdzie rzadko się to dzieje, bowiem najczęściej przerwanie pracy spowodowane jest złym samopoczuciem ciężarnej i wymaga zwolnienia L4. Jeśli jednak kobieta zdecyduje się na skorzystanie z możliwości urlopu macierzyńskiego, powinna przygotować wniosek.

Inną sytuacją, kiedy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego będzie konieczny, jest sytuacja, gdy wymaga tego pracodawca (np. do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasiłku macierzyńskiego). Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, a Twój przełożony jasno zaznaczył, że prosi o wnioski w tego typu sytuacjach, warto go przygotować, najłatwiej posługując się dostępnym w różnych miejscach w sieci wzorem przykładowego wniosku o urlop macierzyński. Jeśli pracodawca nie wymaga dostarczenia tego dokumentu, wówczas nie ma konieczności ubiegania się pisemnie o urlop – wystarczy po porodzie dostarczyć do firmy zaświadczenie o pobycie w szpitalu oraz akt urodzenia dziecka.

Ile jest czasu na złożenie wniosku o urlop macierzyński?
Stosowny wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, można złożyć jeszcze przed porodem, a najpóźniej należy to zrobić do 21 dni po narodzinach dziecka.

Wzór wniosku o urlop macierzyński

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien być skonstruowany podobnie jak inne pisma formalne. W prawym górnym rogu należy umieścić datę i miejscowość sporządzenia pisma, poniżej po lewej stronie swoje dane, a jeszcze niżej po prawej stronie dane pracodawcy. Na środku powinien pojawić się nagłówek z nazwą „Wniosek o urlop macierzyński” bądź też „Podanie o urlop macierzyński”. Treść uzależniona jest od tego, kiedy składa się pismo. Jeśli przed porodem – należy podać planowany termin rozpoczęcia urlopu, a czasem także zaświadczenie lekarza o potencjalnym terminie porodu. Jeśli już po porodzie – datę porodu, a także łączny wymiar przysługujących tygodni urlopu – uzależniony od liczby dzieci, które przyszły podczas jednego porodu na świat. Pismo należy odręcznie podpisać na dole po prawej stronie i dostarczyć do pracodawcy.

Szukasz pracy?

Pracownik fizyczny

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.

  • Niemcy
  • 11 000-12 000 zł / mc
Dodana

Praca przy pakowaniu /Пакування

SGP APT Sp. z o.o.

  • Kostrzyn nad Odrą
Dodana

(dś) Praca na produkcji 4900 na rękę + bon 630 zł!

Human & Hunter Sp. Z O.O.

  • Bytom
  • 6 011-6 641 zł / mc
Dodana

(dś) Praca na produkcji - praca od zaraz!

Human & Hunter Sp. Z O.O.

  • Mikołów
  • 6 020-6 400 zł / mc
Dodana
Dodana

Kiedy przysługuje tzw. roczny urlop macierzyński i jak o niego wnioskować? Takim urlopem nazywa się nieoficjalnie połączenie dwóch przysługujących matce według prawa urlopów – macierzyńskiego i rodzicielskiego, których wymiar łącznie wynosi prawie cały rok kalendarzowy. Są to jednak osobne urlopy i należy osobno o nie wnioskować, co omawiamy dokładnie w osobnym akapicie tego artykułu.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o macierzyński?

Co prawda sam wniosek o urlop macierzyński nie jest konieczny, aby pracownica otrzymała urlop po urodzeniu dziecka. Jednak zawsze, aby go udzielić, pracodawca musi otrzymać wspomniane zaświadczenie o dacie porodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wydania takiego pisma. 

Co innego, gdy przyszła mama chce skorzystać z urlopu przed porodem – wówczas do wniosku powinna dołączyć zaświadczenie lekarskie o planowanym terminie porodu, na podstawie którego jeszcze przed rozwiązaniem przysługuje urlop macierzyński.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Wniosek o urlop macierzyński w początkowej fazie składa matka dziecka – tak jak zostało wspomniane – czyni to przed porodem bądź po nim. Najistotniejszą kwestią, która musi znaleźć się w piśmie, jest informacja o przysługującym wymiarze urlopu. Ten uzależniony jest od tego, ile podczas jednego porodu dzieci przyszło na świat bądź ile dzieci rodzic zaadoptował.

Liczba urodzonych/przysposobionych dzieci Długość urlopu macierzyńskiego
jedno dziecko 20 tygodni
bliźnięta 31 tygodni
trojaczki 33 tygodnie
czworaczki 35 tygodni
pięcioraczki (lub więcej) 37 tygodni


Warto jednak wiedzieć, że część urlopu macierzyńskiego matka dziecka może przekazać jego ojcu. W takiej sytuacji powinna złożyć pismo rezygnacyjne z urlopu macierzyńskiego, z kolei ojciec winien jest złożyć u pracodawcy wniosek o urlop tacierzyński. Ten powinien wyglądać podobnie jak omówiony powyżej wniosek składany przez kobietę – zawierać dane pracownika, pracodawcy, prośbę o udzielenie urlopu, termin jest rozpoczęcia i zakończenia, datę porodu dziecka, odręczny podpis. Do takiego pisma należy załączyć dokument matki dziecka, która przekazuje urlop ojcu. Trzeba jednak pamiętać, że ojciec może skorzystać z urlopu wyłącznie wówczas, gdy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Istotne jest również to, że może to nastąpić tylko i wyłącznie po 14 tygodniach od porodu – pierwsze tygodnie są zarezerwowane wyłącznie dla matki.

Video

Wniosek o urlop rodzicielski może złożyć zarówno matka, jak i ojciec dziecka po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to rodziców biologicznych, ale też rodziców adopcyjnych. Jego wymiar zależny jest od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobionych bądź przyjętych jednocześnie na wychowanie dzieci i wynosi 32 tygodnie (jedno dziecko) bądź 34 tygodnie (dwoje i więcej dzieci). Wniosek o urlop rodzicielski powinien zawierać podobne informacje, jak wniosek o urlop macierzyński, a dodatkowo oświadczenie dotyczące korzystania (bądź nie) z urlopu przez drugiego rodzica.

Podanie o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński i podanie o urlop macierzyński są dokładnie tym samym – różni je wyłącznie nazwa. Zatem, jeśli pracodawca prosi Cię o przedłożenie podania, możesz skonstruować je w ten sam sposób, co wniosek. Potrzebne będą dane Twoje, pracodawcy, wskazanie daty porodu (lub planowanej przez lekarza), wskazanie terminu rozpoczęcia urlopu oraz przysługującego jej wymiaru. Warto mieć tego typu dokument przygotowany już wcześniej, aby po porodzie skupić się na dziecku i dochodzeniu do zdrowia. Wówczas wystarczy uzupełnić na podaniu o urlop macierzyński ostatnie informacje i poprosić bliską osobę o dostarczenie wniosku do pracodawcy. Chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego, wówczas najlepiej złożyć dwa pisma – wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski jednocześnie.

Podsumowując, wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski to pisma, które (dzięki powyższym radom) skonstruujesz bez trudu. Pamiętaj, aby złożyć je u pracodawcy w odpowiednim terminie! Warto także mieć na uwadze, że podanie o urlop macierzyński jest dokładnie tym samym, co wniosek – nie musisz więc dłużej głowić się, o co prosi Cię pracodawca czy przynosić dwóch pism.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Wniosek też można złożyć przed porodem lub po nim, ale nie później niż 21 dni po urodzeniu się dziecka.

Czy konieczne jest złożenie wniosku o urlop macierzyński?

Nie ma konieczności składać wniosku o urlop macierzyński, pracodawca ma obowiązek go udzielić, o ile pracownica przedłoży zaświadczenie z datą porodu wystawione przez uprawnionego lekarza.

Ile przysługuje urlopu macierzyńskiego?

W zależności od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni w przypadku jednego dziecka oraz powyżej 30 tygodni w przypadku bliźniąt i wieloraczków.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

13 komentarzy

Technus

Technus

Artykuł jest bardzo pomocny dla pracowników i pracodawców. Wiem teraz, jak postępować w przypadku wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski, co ułatwi moją pracę jako pracodawcy. Polecam przeczytać każdemu pracownikowi oraz pracodawcy.
Alicja Makota

Alicja Makota

Cieszę się, że taki artykuł został opublikowany. Jestem jeszcze przed podjęciem pracy, ale już wiem, że w przyszłości skorzystam z urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu artykułowi, będę na bieżąco z całym procesem.
Marek

Marek

Miałem pewne wątpliwości co do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Artykuł pomógł mi ostatecznie zrozumieć całą procedurę i wnioskowanie. Dziękuję.
fala

fala

Bardzo przydatne informacje dla kobiet zostających matkami. Cieszę się, że artykuł zawiera także wzór wniosku o urlop macierzyński. Dzięki temu wszystko staje się prostsze.
miriam

miriam

Dla wielu matek pracujących po raz pierwszy urlop macierzyński jest nowością więc takie porady są szczególnie ważne.
Helena Zberaw

Helena Zberaw

Ciąża i poród to ważne rzeczy i dlatego trzeba znać wszystkie za i przecież związane z sytuacją. Urlop macierzyński jest dobrze uregulowany w kodeksie. Dlatego bardzo dobrze poznać temat. W tym artykule ciekawie to zostało opisane.
Paola

Paola

Urlop macierzyński posiada konkretne zasady. Warto o tym pamiętać gdyż jest to przecież bardzo ludzka sytuacja dla wielu rodzin :)
redaktor

redaktor

Dość dobrze znać schemat co wpisywać. jednak jak czytam nie jest to trudne. W końcu wiele kobiet ciągle z tym ma do czynienia i jest to powszechna sytuacja.
Mąż

Mąż

Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce jak i ojcu. Jego wymiar zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. To wiem z internetu. Ale z tego artykułu wiem więcej. Moja żona za 3 miesiące ma planowany poród. Spodziewamy się bliźniaków, czyli przysługuje 31 tygodni urlopu macierzyńskiego. Oceniam na bdb wpis - tego artykułu.
Zbyszko

Zbyszko

W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego nie ma ustawowego urlopu ojcowskiego ani urlopu rodzicielskiego. Trzeba dobrze orientować się we wszystkich przepisach.
Master

Master

Twój urlop macierzyński będzie trwał przez rok, chyba że powiesz swojemu pracodawcy, że chcesz wrócić wcześniej. Nie może trwać dłużej niż rok. Ciekawe porady.
Raul

Raul

Czas zależy od tego, ile dzieci jest oczekiwanych i od trudności z porodem. Często występuje błędne użycie pojęcia „urlop macierzyński”. Wniosek jak każdy jest prosty.
Pawian

Pawian

Dobrze mieć podany wzór jak to wszystko zrealizować odpowiednio. Warto jest zadbać wcześniej o informacje by wszystko było zgodne z prawem i tak jak ma w sumie być.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.