Twoje wsparcie w rekrutacji

Wniosek o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński
Narodziny dziecka sprawiają, że matka na jakiś czas musi zaniechać swoich obowiązków służbowych. W tym celu może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a po jego zakończeniu, także z urlopu rodzicielskiego. W zatroszczeniu się o malucha, czynny udział może wciąż także ojciec dziecka, który może skorzystać z urlopu ojcowskiego, przejąć od matki część urlopu macierzyńskiego bądź wziąć urlop rodzicielski. Wszystkie te czynności wymagają złożenia odpowiedniego wniosku. Dowiedz się więc, jak powinien wyglądać wniosek o urlop macierzyński.

Prawo do urlopu macierzyńskiego jest niezbywalne, co oznacza, że każda kobieta po porodzie zobowiązana jest z niego skorzystać, a żaden pracodawca nie może udzielenia takowego odmówić. Niemniej należy pamiętać, że czasem jest on udzielany wyłącznie na wniosek pracownika.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Zacznijmy więc od tego, kiedy złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego jest konieczne. Przede wszystkim pamiętać o nim muszą wszystkie te kobiety, które pragną z niego skorzystać jeszcze przed rozwiązaniem. Każda przyszła mama, ma bowiem możliwość sięgnięcia po urlop macierzyński w wymiarze maksymalnie 6 tygodni jeszcze przed porodem. Wprawdzie rzadko się to dzieje, bowiem najczęściej przerwanie pracy spowodowane jest złym samopoczuciem ciężarnej i wymaga zwolnienia L4. Jeśli jednak kobieta zdecyduje się na skorzystanie z możliwości urlopu macierzyńskiego, powinna przygotować wniosek.

Inną sytuacją, kiedy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego będzie konieczny, jest sytuacja, gdy wymaga tego pracodawca (np. do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasiłku macierzyńskiego). Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, a Twój przełożony jasno zaznaczył, że prosi o wnioski w tego typu sytuacjach, warto go przygotować. Jeśli pracodawca nie wymaga, wówczas nie ma konieczności ubiegania się o urlop – wystarczy po porodzie dostarczyć do firmy zaświadczenie o pobycie w szpitalu oraz akt urodzenia dziecka.

Wniosek o urlop macierzyński powinien być skonstruowany podobnie jak inne pisma formalne. W prawym górnym rogu należy umieścić datę i miejscowość sporządzenia pisma, poniżej po lewej stronie swoje dane, a jeszcze niżej po prawej stronie dane pracodawcy. Na środku powinien pojawić się nagłówek z nazwą „Wniosek o urlop macierzyński” bądź też „Podanie o urlop macierzyński”. Treść uzależniona jest od tego, kiedy składa się pismo. Jeśli przed porodem – należy podać planowany termin rozpoczęcia urlopu, a czasem także zaświadczenie lekarza o potencjalnym terminie porodu. Jeśli już po porodzie – datę porodu, a także łączny wymiar przysługujących tygodni urlopu – uzależniony od liczby dzieci, które przyszły podczas jednego porodu na świat. Pismo należy odręcznie podpisać na dole po prawej stronie i dostarczyć do pracodawcy.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Wniosek o urlop macierzyński w początkowej fazie składa matka dziecka – tak jak zostało wspomniane – czyni to przed porodem bądź po. Najistotniejszą kwestią, która musi znaleźć się w piśmie, jest informacja o przysługującym wymiarze urlopu. Ten uzależniony jest od tego, ile podczas jednego porodu dzieci przyszło na świat bądź ile dzieci rodzic zaadoptował. W przypadku:

  • jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • dwojga dzieci – 31 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • trojga dzieci – 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego,
  • czworga dzieci – 35 tygodni urlopu macierzyńskiego,
  • pięciorga i więcej – 37 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Warto jednak wiedzieć, że część urlopu macierzyńskiego, matka dziecka może przekazać jego ojcu. W takiej sytuacji powinna złożyć pismo rezygnacyjne z urlopu macierzyńskiego, z kolei ojciec winien jest złożyć u pracodawcy wniosek o urlop tacierzyński. Ten powinien wyglądać podobnie jak omówiony powyżej wniosek składany przez kobietę – zawierać dane pracownika, pracodawcy, prośbę o udzielenie urlopu, termin jest rozpoczęcia i zakończenia, datę porodu dziecka, odręczny podpis. Do takiego pisma należy załączyć dokument matki dziecka, która przekazuje urlop ojcu. Trzeba jednak pamiętać, że ojciec może skorzystać z urlopu wyłącznie wówczas, gdy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Istotne jest również to, że może to nastąpić tylko i wyłącznie po 14 tygodniach od porodu – pierwsze tygodnie są zarezerwowane wyłącznie dla matki.

Wniosek o urlop rodzicielski może złożyć zarówno matka, jak i ojciec dziecka po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to rodziców biologicznych, ale też rodziców adopcyjnych. Jego wymiar zależny jest od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobionych bądź przyjętych jednocześnie na wychowanie dzieci i wynosi 32 tygodnie (jedno dziecko) bądź 34 tygodnie (dwoje i więcej dzieci). Wniosek o urlop rodzicielski powinien zawierać podobne informacje, jak wniosek o urlop macierzyński, a dodatkowo oświadczenie dotyczące korzystania (bądź nie) z urlopu przez drugiego rodzica.

Podanie o urlop macierzyński

Wniosek o urlop macierzyński i podanie o urlop macierzyński są dokładnie tym samym – różni je wyłącznie nazwa. Zatem, jeśli pracodawca prosi Cię o przedłożenie podania, możesz skonstruować je w ten sam sposób, co wniosek. Potrzebne będą dane Twoje, pracodawcy, wskazanie daty porodu (lub planowanej przez lekarza), wskazanie terminu rozpoczęcia urlopu oraz przysługującego jej wymiaru. Warto mieć tego typu dokument przygotowany już wcześniej, aby po porodzie skupić się na dziecku i dochodzeniu do zdrowia. Wówczas wystarczy uzupełnić na podaniu o urlop macierzyński ostatnie informacje i poprosić bliską osobę o dostarczenie wniosku do pracodawcy. Chcąc skorzystać z urlopu rodzicielskiego, wówczas najlepiej złożyć dwa pisma – wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski jednocześnie.

Podsumowując, wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski to pisma, które (dzięki powyższym radom) skonstruujesz bez trudu. Pamiętaj, aby złożyć je u pracodawcy w odpowiednim terminie! Warto także mieć na uwadze, że podanie o urlop macierzyński jest dokładnie tym samym, co wniosek – nie musisz więc dłużej głowić się, o co prosi Cię pracodawca czy przynosić dwóch pism.

Oceń ten wpis
Wniosek o urlop macierzyński
Ocena: 3.5, liczba głosów: 10

Opinie

Zbyszko
2019-05-13, 13:15
W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego nie ma ustawowego urlopu ojcowskiego ani urlopu rodzicielskiego. Trzeba dobrze orientować się we wszystkich przepisach.
Master
2019-05-09, 11:57
Twój urlop macierzyński będzie trwał przez rok, chyba że powiesz swojemu pracodawcy, że chcesz wrócić wcześniej. Nie może trwać dłużej niż rok. Ciekawe porady.
Raul
2019-05-04, 12:53
Czas zależy od tego, ile dzieci jest oczekiwanych i od trudności z porodem. Często występuje błędne użycie pojęcia „urlop macierzyński”. Wniosek jak każdy jest prosty.
Pawian
2019-04-15, 12:21
Dobrze mieć podany wzór jak to wszystko zrealizować odpowiednio. Warto jest zadbać wcześniej o informacje by wszystko było zgodne z prawem i tak jak ma w sumie być.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.